8.5.19

NÚV: Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním – 2018

Každoročně vydávaná publikace přináší informace o úspěšnosti přechodu absolventů středních a vyšších odborných škol na trh práce. Většina údajů vychází z počtu nezaměstnaných absolventů k 30. dubnu 2018, přičemž pozornost je věnována zejména poslední vlně absolventů (tzn. absolventů z června 2017). Nezaměstnanost absolventů středních a vyšších odborných škol je analyzována jak na úrovni kategorií vzdělání, tak i na úrovni skupin oborů v rámci jednotlivých kategorií. K dispozici je také rozbor nezaměstnanosti absolventů z hlediska profesní skladby. Publikace obsahuje také údaje o nezaměstnanosti absolventů na krajské úrovni a je doplněna rovněž o komparaci nezaměstnanosti mladých lidí s celkovou, a to na základě údajů z Výběrového šetření pracovních sil 2017.
Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním – 2018 (PDF ke stažení).

2 komentáře:

Vít Tomis řekl(a)...

K dispozici je také rozbor nezaměstnanosti absolventů

Mě by víc zajímal rozbor zaměstnanosti absolventů. Kolik jich pracuje a kolik je zaměstnáno na úřadech, v neziskovkách, kolik z nich studuje na VŠ rekreologii a podobné vědy...

Nicka Pytlik řekl(a)...

A jak vypadá úmrtnost hlady?

Okomentovat