10.5.19

Magdaléna Šipka: Inkluze dětí je důležitá pro budoucnost nás všech

Zbyněk Němec je speciální pedagog, vyučuje na Karlově univerzitě a dlouhodobě se věnuje problematice inkluze – společnému vzdělávání všech dětí, tedy i těch se specifickými potřebami. Právě o inkluzi, diskriminaci a segregaci dětí v českém školství jsme vedli následující rozhovor.


Z rozhovoru v A2larm.cz vybíráme:

Proč je důležité, aby tyto děti zůstávaly v běžných školách?

Je to důležité pro kvalitu jejich vzdělání. Pokud jsou děti se znevýhodněním v běžném školním prostředí, tak je různorodý kolektiv táhne na vyšší úroveň. A přítomností dětí, které mají znevýhodnění, se něco učí také celá třída. Děti do základních škol nechodí naučit se jen číst, psát a počítat, ale také fungovat v určitém kolektivu a být v rámci tohoto kolektivu solidární. To se mnohem lépe naučí, když je ten kolektiv rozmanitý a pokud jsou v kolektivu spolužáci nebo spolužačky, kteří potřebují větší míru ohleduplnosti nebo větší podporu ostatních. Pokud zůstávají děti se znevýhodněním v běžných školách, zůstávají i ve školách spádových. To znamená, že zůstávají v místě bydliště a tam si vytváří vztahy a mají tam kamarády. Můžou se s nimi setkávat odpoledne nebo o prázdninách. To je velká výhoda pro život, o kterou děti, které jdou do speciálních škol, přicházejí.

Děti se znevýhodněním mají na docházku do běžných škol zákonem dané právo. Je to důležité z lidského hlediska a také proto, že samotné utváření hranice je velmi ošemetné. Kdo určí, kdo je ještě normální a patří do běžné školy, a kdo už normální není? Nemáme jistotu, že děti, které jsou dnes považovány za normální, budou považovány za normální ještě za rok nebo za měsíc.(...)

Jak hodnotíte obraz inkluze v českých médiích?

Mediální obraz velmi ztěžuje jakoukoli diskusi. V bulvárních médiích můžeme najít článek s titulkem „Tisíce učitelů brojí proti inkluzi“, který je přitom o zkušenostech jednoho filmaře. Kam se poděly ty tisíce učitelů, nikdo neví. Ještě jsou tu hlasy, které reprezentují odbornější veřejnost, ale jsou v zásadě na stejné úrovni. Nedávno vyšel v Parlamentních listech rozhovor s předsedou Asociace speciálních pedagogů Martinem Odehnalem, kde tvrdí, že v inkluzi se nepočítá se speciálními pedagogy. Pro každého, kdo ten systém zná, je to evidentní lež. Podpůrných opatření je několik stupňů a od třetího stupně se škole může doporučit speciální pedagog. Je nám líto, že názor proti inkluzi je často založen na nešťastných mediálních formulacích nebo manipulacích.


Poznámka redakce: Člověk, který vypustí blábol "Mediální obraz velmi ztěžuje jakoukoli diskusi. V bulvárních médiích můžeme najít článek s titulkem „Tisíce učitelů brojí proti inkluzi“, který je přitom o zkušenostech jednoho filmaře. Kam se poděly ty tisíce učitelů, nikdo neví.", se tím diskvalifikoval pro jakoukoli seriózní diskusi.

9 komentářů:

krtek řekl(a)...

"Kdo určí, kdo je ještě normální a patří do běžné školy, a kdo už normální není? Nemáme jistotu, že děti, které jsou dnes považovány za normální, budou považovány za normální ještě za rok nebo za měsíc.(...)"
---
Ano, každý, kdo se připravuje na vyučování, žádá dobrovolné domácí úkoly, už dnes za normálního považován není. Má nárok na asistenta?
Jinak ten citát staví na hlavu celý poradenský systém - jestliže pedagogicko-psychologická poradna není schopna posoudit, zda dítě zvládne základní školu, jak mu potom dokáže poradit ohledně podpůrných opatření?

Nicka Pytlik řekl(a)...

Pokud jsou děti se znevýhodněním v běžném školním prostředí, tak je různorodý kolektiv táhne na vyšší úroveň.

Pokud ovšem ty děti chtějí být taženy.

Děti se znevýhodněním mají na docházku do běžných škol zákonem dané právo.

Všechny děti bez rozdílu mají právo na klidné nekonfliktní prostředí.
Právo na bezpečí má vyšší sílu, než právo na něco, o co dotyčný ani tak moc nestojí.

P. Vršecký řekl(a)...

Zbyněk Němec je ideolog. Konkrétní dopady jím hlásané ideologie jej vůbec netrápí. Hlavně když jemu přinese pěkně plné korýtko. A nebo je ještě jedno vysvětlení. Dotyčný je naprostý idiot, který si nevidí na špičku nosu a vůbec mu nedochází, jak nebezpečné a škodlivé kraviny hlásá.

Jana Karvaiová řekl(a)...

Ja uz to ani nekomentuju.

poste.restante řekl(a)...

Inkluze je především důležitá pro budoucnost parazitů, kteří se prostřednictvím jejího prosazování a zavádění živí, a to na úkor právě těch, jejichž právy se ohánějí.

Jiri Janecek řekl(a)...

Asi by bylo lepší, kdyby Magdalena Šipka udělala rozhovor s Martinem Odehnalem a s panem Němcem ho vedl třeba Panenka z Parlamentních Listů...

krtek řekl(a)...

Pane Janečku, ano. Možná by bylo i užitečné autory i zpovídané pozvat na jedno místo a dát jim dostatek času, ať najdou společné řešení! Třeba se parlament chytí za nos, zdvojnásobí peníze na školství a na každé škole budou třídy na něco oddělené a na něco společné, každá škola bude mít několik speciálních pedagogů, asistenti budou mít patřičné vzdělání a učitelé dostatek motivace. Anebo se nechytí, ale problém bude aspoň přesněji popsán.

E.Kocourek řekl(a)...

Pane krtek, nepoznám, zda nejste krutě ironický. Pokud to míníte vážně, zvát na jedno místo škůdce a nesvéprávné blbečky novináře nemá valného smyslu. Oni přece nehledají řešení, ale způsoby, jak škodit a jak z toho udělat "story". Parlament a obecněji politici peníze na školství leda uberou, ale zdvojnásobí plané sliby. Motivace učitelů nikoho nezajímá, ale to je jedno, protože za pár let žádní učitelé (na státních školách) nebudou. ////

Problém je popsán přesně už teď - nefunkční "demokratický" režim, nefunkční stát, který dlabe na zájmy občanů a nedokáže se bránit proti Sorošovým aktivistům. ////

Holt musíme vydržet do nejbližší občanské války. ////

Miloslav Novotný řekl(a)...

Co napsal pan Kocourek není ani v nejmenším nadsázka. O čem, u všech čertů, neustále chcete diskutovat se zaprodanými zapřisáhlými nepřáteli českého národního školství. Samozřejmě není posláním učitelů ty parchanty vypráskat. A vůbec to nelze očekávat od členů diverzního Aspen institutu (Hamáček, Plaga, Kartous a spol.). To nakonec udělají občané, až jim to dojde v celé neodvratné hrůze. Učitelům přeji, aby navzdory tomu všemu, s klidným svědomím dále učili své žáky tak, jak to umějí, protože oni to skutečně umějí.

Okomentovat