16.5.19

Kamil Janiš ml.: Jak zvýšit u žáků zájem o technické a učební obory? – historická analogie

Již několikrát jsem ve svých příspěvcích poukázal na to, že prakticky každé pedagogické téma, které považujeme za aktuální, můžeme nalézt v až „obludně“ identické podobě v dobách minulých. Jedním z mých posledních příspěvků je diskuzní příspěvek ke kariérnímu řádu učitelů (návrh z roku 2017) v komparaci s vyhláškou Ministerstva školství a národní osvěty z roku 1920. Někdy to skutečně připomíná tvorbu pomocí „metody ctrl+c a ctrl+v“. V poslední době způsobila „bouři ve sklenici vody“ diskuze o obědech zdarma. Opět můžeme nalézt historickou paralelu např. ve školských zákonech Rakouska-Uherska z konce 19. století, ale i v dokumentech jiných. Nyní se do popředí dostala diskuze o problematice, která se týká struktury středních škol; kdo může jít studovat maturitní obory, koho „společnost“ (průmysl) potřebuje apod. Cílem příspěvku je danou problematiku konfrontovat diskuzní formou s vybranými historickými texty.
Převzato z Pedagogické orientace (Pedagogická orientace, 2019, roč. 29, č. 1, s. 102–109) pod licencí Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Žádné komentáře:

Okomentovat