16.5.19

František Dobšík: Školské odbory jsou na straně učitelů

Legislativní změny ovlivňují život škol mnoho let potom, co jejich autoři opustí svůj ministerský post. Proto se odborový svaz pracovníků školství snaží v rámci připomínkového řízení uplatnit argumenty, které vycházejí z praxe učitelů. Snažíme se podpořit jen takové kroky, které budou ve prospěch vzdělávání žáků. Někdy jsou naše připomínky vyslyšeny, někdy ne.

Z článku v Týdeníku Školství vybíráme:

Změna školské legislativy, která významně ovlivnila život škol v posledních letech, se týká inkluzivního vzdělávání. Chtěl bych zdůraznit, že stále platí to, co jsme jako odbory deklarovali, že pokud má mít inkluze smysl, musí být dostatečně finančně zajištěna. Myšlenka společného vzdělávání všech dětí se objevuje ve vzdělávacích systémech napříč Evropou a je významným tématem i v zemích OECD. Má své opodstatnění. Otázkou je však její realizace a vytvoření regulérních podmínek pro učitele a ostatní žáky ve třídě. V podstatě od roku 2005, kdy byl novelizován školský zákon, je rozhodujícím kritériem potřeby žáka tzv. nejlepší zájem dítěte, a s tím související právo rodičů zvolit vzdělávací cestu jejich dětí. Bohužel, změnu vyhlášky v roce 2016 někteří rodiče pochopili tak, že nemusí respektovat doporučení odborníků a za každou cenu chtěli umístit své děti do běžné školy, a to bez ohledu na to, zda pro to škola má či nemá vytvořené podmínky. Tím vznikaly problémové situace, které měly negativní dopad jak na učitele a ostatní žáky, tak na samotné rodiče dětí, které mají specifické vzdělávací potřeby.(...)

Změn, které ministerstvo školství navrhuje, je víc. Některé podporujeme, s jinými máme problém. Například v současné době ministerstvo školství připravuje vyhodnocení připomínkového řízení ke změnám v maturitní zkoušce. Podpořili jsme stanovisko Asociace učitelů českého jazyka. Podle jejich názoru je rozvolnění, které ministerstvo školství navrhuje, návratem nejméně o osm let zpátky a rozhodně nepřispěje ke zvýšení kvality středoškolského vzdělávání. I my se obáváme, že nebude-li existovat žádné srovnávání výsledků vzdělávání jednotlivých středních škol, sníží se nároky na žáky, což může mít negativní dopad na jejich další uplatnění a třeba i na průběh jejich vysokoškolského vzdělávání.

Poznámka redakce: František Dobšík opomíjí, že ČMOS PŠ ignoroval v roce 2016 připomínky učitelů k vyhlášce 27 a ke změnám v inkluzi a je spoluzodpovědný za dnešní kritický stav. ČMOS PŠ nemohl podpořit Asociace učitelů českého jazyka, protože žádná taková asociace neexistuje. Známe Asociaci češtinářů, Společnost učitelů českého jazyka a literatury a Asociaci učitelů češtiny jako cizího jazyka.2 komentáře:

poste.restante řekl(a)...

A myslí si pan Dobšík, že učitelé jsou na straně odborů.
Já o tom třeba pochybuji v jednom i druhém případě.

Jirka řekl(a)...

Pokud se jedná o velkou stranu, pak souhlasím.

Okomentovat