12.5.19

Česká rada dětí a mládeže: Zachraňte sektor mládeže v rámci Rady Evropy!

Z otevřeného dopisu České rady dětí a mládeže vybíráme: "Na rozdíl od jiných sektorů také nezůstává mládež jen u pohledů a dokumentů. Díky systémové podpoře a provázanosti s organizacemi občanské společnosti a Evropským centrům mládeže ve Štrasburku a Budapešti a Evropské nadaci mládeže realizuje i řadu praktických aktivit a projektů napříč celou Evropou. Tyto aktivity pomáhají s konkrétním rozvojem a udržováním demokracie a naplňováním lidských práv v rozmanitých evropských společnostech, od místní až po celoevropskou úroveň. V tomto ohledu je role sektoru mládeže v rámci Rady Evropy unikátní. Totéž se týká i jedinečných demokratických struktur a postupů jako co-management (spoluřízení), jež v sektoru mládeže Rady Evropy vznikly. Sektor mládeže Rady Evropy také koordinuje a rozvíjí systémově výzkum mládeže, z čehož profituje i Česká republika, která v tomto ohledu jinak selhává."

Vážený pane ministře,

Zachraňte sektor mládeže v rámci Rady Evropy!

#NoFutureWithoutYouth #NoEuropeWithoutYouth

Obracíme se na Vás ve věci aktuálně projednávaného nouzového plánu financování Rady Evropy, předloženého dne 3. května 2019 generálním tajemníkem Rady Evropy Jaglandem, a to v souvislosti s jeho neblahými dopady na sektor mládeže, respektive zrušením sektoru mládeže v Radě Evropy tak jak byl od roku 1962 utvářen.

Rozumíme tomu, že se jedná o plán nouzový, reagující na finanční krizi Rady Evropy způsobenou politikou nulového nominálního růstu přijatou členskými státy v roce 2014, zrušením statutu hlavního přispěvatele do rozpočtu ze strany Turecka v roce 2018 a situací ohledně ruských příspěvků v návaznosti na okupaci Krymského poloostrova.

Situace jistě vyžaduje nouzový plán a škrty v rozpočtu Rady Evropy, nechtějí-li členské státy své příspěvky na chod Rady Evropy navyšovat.
V takovémto rozložení karet sektor mládeže v Radě Evropy nemá sice celospolečenský dopad jako např. Soud pro lidská práva, nicméně v porovnání s ostatními aktivitami Rady Evropy již jistě konkurenceschopný je a má rovněž významný dopad na oblast mládeže, vzdělávání, lidská práva a úroveň demokracie napříč Evropou i za jejími hranicemi. Navrhované disproporční krácení, respektive vyjmutí sektoru mládeže z rozpočtu Rady Evropy tedy nepovažujeme za legitimní a ani správné.

V minulosti i dnes tvoří sektor mládeže velmi potřebné a odlišné prostředí s neotřelými pohledy na politiky Rady Evropy, vzdělávání, lidská práva a demokracii ve světě a v Evropě. Ať už se jedná o úspěšné kampaně All Different All Equal, No Hate Speech Movement, vzdělávací manuál KOMPAS, který se stal základním zdrojem pro občanské vzdělávání napříč Evropou i napříč sektory vzdělávání, a desítky a stovky dalších praktických manuálů, metodik, vzdělávacích aktivit, tréningů a projektů včetně nového nástroje MOOC – Masivního online kurzu vzdělávání pracovníků s mládeží apod.

Na rozdíl od jiných sektorů také nezůstává mládež jen u pohledů a dokumentů. Díky systémové podpoře a provázanosti s organizacemi občanské společnosti a Evropským centrům mládeže ve Štrasburku a Budapešti a Evropské nadaci mládeže realizuje i řadu praktických aktivit a projektů napříč celou Evropou. Tyto aktivity pomáhají s konkrétním rozvojem a udržováním demokracie a naplňováním lidských práv v rozmanitých evropských společnostech, od místní až po celoevropskou úroveň. V tomto ohledu je role sektoru mládeže v rámci Rady Evropy unikátní. Totéž se týká i jedinečných demokratických struktur a postupů jako co-management (spoluřízení), jež v sektoru mládeže Rady Evropy vznikly. Sektor mládeže Rady Evropy také koordinuje a rozvíjí systémově výzkum mládeže, z čehož profituje i Česká republika, která v tomto ohledu jinak selhává.

Přínos vidíme i v samotných doporučeních Výboru ministrů a výstupech politiky mládeže. Moc bychom uvítali, pokud by se jimi Česká republika více zabývala a řídila se jimi, neboť význam těchto doporučení vnímáme i pro českou mládež, sektor i celou naši společnost jako přínosný. Navíc díky sektoru mládeže jsou tato doporučení formulována na základě přímého zapojení mladých lidí a jejich zástupců do jejich formulace a mají tak mnohem širší legitimitu a ukotvenost v realitě dnešní mladé generace.

Proto považujeme za nešťastné a neprozřetelné, aby finanční krize Rady Evropy byla řešena kompletním zrušením sektoru mládeže v rámci aktivit Rady Evropy a jen drobným krácením ve všech ostatních sektorech. Předložený nouzový plán ze dne 3. května 2019 to na straně 10, bod 49, bohužel navrhuje.

Ano, generální tajemník sice počítá s převedením sektoru mládeže pod potenciální dobrovolnou dílčí dohodu členských států od ledna 2021, nicméně takový postup vyvolává logicky řadu obav, otázek, otřesů, diskontinuity, neudržitelnosti i zániku celé řady unikátních aktivit sektoru. Transformace sektoru pod dílčí dohodu navíc ohrožuje i legitimitu Evropské nadace pro mládež a systému financování aktivit mládeže na evropské úrovni. Je tak naopak v kontrastu s cíli a hodnotami Rady Evropy jako celku.

Rádi bychom proto znali Váš pohled na věc, resp. stanovisko a aktivity České republiky k dalšímu vývoji sektoru mládeže v Radě Evropy.
Dovolte nám v tomto směru poskytnout naše doporučení: usilovat o zachování sektoru mládeže v rámci aktivit Rady Evropy a hledat jiné cesty, jak finanční situaci Rady Evropy řešit, včetně např. možnosti navýšení příspěvků Rady Evropy o 22 mil. EUR, které by mohly sektor mládeže v Radě Evropy zachránit. Při přepočtení na všechny členské státy se nárok na každý stát snižují na méně než půl milionu EUR, což je pro státy mizivá částka, ale v tomto případě použitá s velkým dopadem na kvalitu a stav demokracie, lidských práv a budoucí vývoj Evropy i jejího blízkého okolí a naší mladé generace.

Děkujeme a budeme rádi, pokud nás budete o dalším vývoji informovat. Nabízíme samozřejmě i součinnost při hledání vhodného řešení.

Za Českou radu dětí a mládeže

Ing. Aleš Sedláček předseda ČRDM

2 komentáře:

Jana Karvaiová řekl(a)...

Rada Evropy...... neni to ta rada, co nas porad odsuzuje za diskriminaci a segregaci? Ktere se porad zaluje, az se od huby prasi?

E.Kocourek řekl(a)...

I v nouzovém režimu financování EUrohujerských ptákovin by se jistě našlo pár EURO, za které by se škůdci z České rady dětí a mládeže polili dehtem, posypali peřím a vodili ulicemi českých měst. ////

Okomentovat