24.5.19

CERMAT: Zveřejnění analýzy Maturitní zkouška 2013 - 2019 - jarní zkušební období - signální výsledky didaktických testů

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání publikovalo údaje o výsledcích didaktických testů společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období v letech 2013 - 2019. Ve zveřejněné analýze naleznete údaje týkající se prvomaturantů, kteří konali didaktické testy v jarním zkušebním období 2019: počty přihlášených k jednotlivým didaktickým testům; čistá neúspěšnost, % skór a četnosti % skóru a údaje ve členění podle typu školy, oboru a genderu.

Souhrnné výsledky maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2019 – analýza bude zveřejněna do 31. srpna 2019.

Předběžné souhrnné výsledky ústních zkoušek společné části maturitní zkoušky – analýza bude zveřejněna do 30. června 2019.

Předběžné souhrnné výsledky písemných prací společné části maturitní zkoušky – analýza bude zveřejněna do 20. června 2019.

Maturitní zkouška 2013 - 2019 - jarní zkušební období - signální výsledky didaktických testů

Výsledky didaktických testů 2013 - 2019


Maturitní zkouška 2019 - analýza Přihlášky k maturitní zkoušce - jarní zkušební období

Přihlášky k maturitní zkoušce – jarní zkušební období 2019

Ve zveřejněné analýze naleznete údaje týkající se:

· struktury maturitní populace v kontextu populace 19letých
· struktury maturitní populace
· přihlášených ke zkouškám společné části MZ
  • volby 2. povinné zkoušky – matematika
  • volby 2. povinné zkoušky – angličtina
  • volby 2. povinné zkoušky – němčina
  • volby 2. povinné zkoušky – ruština
· přihlášených ke zkoušce Matematika+

Maturitní zkouška 2013 - 2018 výsledky dílčích zkoušek z českého jazyka a cizích jazyků

Maturitní zkouška 2013 - 2018 dílčí zkoušky

Ve zveřejněné prezentaci naleznete údaje týkající se prvomaturantů v jarním zkušebním období a zkoušek z českého jazyka a literatury a cizího jazyka (angličtina, němčina, ruština):
• počty přihlášených k jednotlivým dílčím zkouškám (didaktický test, písemná práce, ústní zkouška),
• čistá neúspěšnost, % skór a četnosti % skóru v dílčích zkouškách,
• kombinace neúspěšnosti v dílčích zkouškách,
• údaje ve členění podle typu školy, oboru a genderu.

Maturitní zkouška 2013 - 2018 krajský pohled

Maturitní zkouška 2013 - 2018 krajský pohled

Ve zveřejněné prezentaci naleznete údaje v krajském srovnání týkající se:
• podílu maturantů na populaci a oborové struktury krajů
• absolutní neúspěšnosti
• maturitní zkoušky celkem (společná i profilová část)
• společné a profilové části maturitní zkoušky.

Maturitní zkouška 2018 - jaro a výsledky po podzimu

Maturitní zkouška 2011-2018: Výsledky jarního zkušebního období a po podzimním zkušebním období

Ve zveřejněné prezentaci naleznete údaje týkající se
• vývoje maturitní populace,
• absolutní neúspěšnosti u maturitní zkoušky,
• výsledky maturitní zkouška celkem, za profilovou a společnou část,
• výsledky společné části maturitní zkoušky po předmětech.

Maturitní zkouška 2018 - jaro

Agregované výsledky didaktických testů společné části maturitní zkoušky jarního termínu 2018 

Ve zveřejněné prezentaci naleznete
• souhrnné údaje o úspěšnosti maturantů v didaktických testech v časové řadě,
• porovnání úspěšnosti v didaktických testech a profilové zkoušce v časové řadě,
• podíly volby předmětů druhé povinné zkoušky v časové řadě
• a údaje o výsledcích v českém jazyce, matematice a angličtině (čistá úspěšnost, procentní skór) - souhrnné výsledky a výsledky v rámci jednotlivých oborových skupin.

Maturitní zkouška 2018 - podzim

Předběžné výsledky didaktických testů podzimního zkušebního období 2018 ve formátu PDF
Ve zveřejněné prezentaci naleznete údaje
• o počtech přihlášených a konajících
• o struktuře žáků konajících MZ podle typu termínu
• o výsledcích didaktických testů (čistá neúspěšnost, průměrný procentní skór)

1 komentář:

Oldřich Botlík řekl(a)...

Oceňuji snahu Cermatu informovat veřejnost o výsledcích státní maturity lépe, než po dlouhé roky míval ve zvyku.

Jenomže Cermat staví dům od střechy. Zatím stále není jasné, jak budou vypadat správné výsledky úlohy 11 maturitního testu z matematiky. Dojde-li k opravě těch, které už žáci a školy mají, změní se i některé hodnoty v této analýze.

Pravda, jsou označeny za "signální", tedy předkládané Cermatem k posouzení a vlastně i k veřejné kontrole. Jenomže Cermat měl především už 15. května 2019 zpřístupnit "signální" přehled četností odpovědí žáků v testových úlohách.

Kdyby tak byl učinil, nemuselo by se nyní diskutovat o tom, kolik asi bylo žáků, v jejichž odpovědích na úlohu 11 se objevila hodnota 112º. Případ "úloha 11 maturitního testu z matematiky" už mohl být dávno uzavřen. Některým žákům už mohl být opraven verdikt "propadl", dalším jejich celkový bodový zisk.

Díky vhodným datům zveřejněným ve vhodnou chvíli by totiž kdokoli mohl objevit podezřelá místa. Co když je jich víc a někdo přijde za tři dny s dalším?

Okomentovat