13.5.19

Bořivoj Brdička: Pedagogika digitální diskuze

Druhý a poslední díl seriálu, který informuje o výstupech amerického International Center for Leadership in Education. Tento se věnuje popisu využití digitální diskuze ve výuce tak, jak ji chápe výzkumník Eric Sheninger.

Minule již zmíněný výzkumník ICLE Eric Sheninger je bývalým ředitelem střední školy v americkém státě New York. Jako na ředitele jsme na něj v minulosti narazili již dvakrát. Podobně jako George Couros v kanadské Atlantě se díky své cenami ověnčené kariéře propracoval až do pozice, v níž pomáhá jiným nastartovat proměnu školy směrem k naplňování budoucích potřeb žáků. Je přitom zřetelně technologicky orientován.

Rámec relevance výuky posunul směrem k aktivnímu tvořivému využití technologií. Smysl jeho práce nejlépe vystihuje jeho sedm pilířů vedení digitální školy [3]. Na prvním místě má komunikaci. Ředitelům radí jít nad rámec běžných informačních kanálů a otevřít komunikaci se všemi zájemci (včetně mimoškolní komunity) prostřednictvím všech volně dostupných nástrojů – zvláště sociálních sítí.

To by asi ani nebylo nic moc překvapivého. Mě mnohem více zaujal komunikaci s žáky věnovaný Ericův příspěvek v jeho blogu A Principal's Reflections nazvaný The Pedagogy of Digital Discussion [4]. Stejně jako u Rámce relevance výuky i zde tradiční pohled na komunikaci odehrávající se během výuky ve třídě obohacuje o digitální rozměr. Určitě stojí za bližší seznámení.

Eric vychází z kategorizace výukové komunikace Todda Finleyho publikované v Edutopia [5]. Nejprve shrnuje základní rady učitelům, které se týkají komunikace:
  • Vytvářejte příležitosti ke komunikaci.
  • Umožněte diskutujícím, aby se fyzicky setkali.
  • Ptejte se na věci, které nemají jednoznačnou odpověď (nebo není žákům známa).
  • Podněcujte žáky, aby mluvili se spolužáky (vrstevníky).
  • Veďte žáky k ověřování odpovědí.
  • Střídejte typy otázek.
Přehled některých forem komunikace je v následující tabulce:


Vztahuje se ke vzdělávací komunitě

Poslouchej
Dávej pozor na sdělení druhých.

Shrň
Řekni dříve sdělenou myšlenku jinými slovy.

Rozviň
Přidej k předchozímu sdělení něco nového.

Vyzdvihni
Upozorni na důležitost určitého sdělení.

Vztahuje se k budování znalostí

Verifikuj
Ověřuj si, že tvé porozumění přijímaných sdělení je správné.

Vysvětli
Sděl, jak jsi dospěl ke svému tvrzení.

Pomáhej
Předlož důkazy a příklady pro své tvrzení.

Propoj
Upozorni na vztah k jinému tvrzení (poznatku).

Vztahuje se k porozumění problému

Obhaj
Braň svůj přístup proti jinému pohledu na věc.

Zpochybňuj
Žádej od druhých vysvětlení (důkazy) jejich tvrzení.

Kombinuj
Do svých nápadů zahrnuj poznatky z různých zdrojů.

Předpovídej
Snaž se odhadnout, co tvé nápady mohou způsobit.

Eric se ovšem s tradičními poznatky pedagogické vědy nespokojuje a přidává technologický rozměr, s jehož pomocí se možnosti komunikace v rámci výuky značně rozšiřují.

Celý článek na spomocnik.rvp.cz.

Žádné komentáře:

Okomentovat