24.5.19

Karina Hoření, Vojtěch Ripka: Dějepis na školách

Jak vypadá současné dějepisné vzdělávání? Otázka, která zajímá veřejnost, se stala i otázkou odborného výzkumu. Jaká jsou jejich úskalí a omezení, vysvětlují pracovníci Oddělení vzdělávání Ústavu pro studium totalitních režimů.

Tento článek publikujeme na základě diskuse na Kulatém stole SKAV a EDUin na téma "Nakolik škola pomáhá porozumět historii?", který se konal ve čtvrtek 23. května 2019.

Ústav pro studium totalitních režimů: Zprávu školní inspekce přijímáme s pochybami

Na základě diskuse na Kulatém stole SKAV a EDUin na téma "Nakolik škola pomáhá porozumět historii?", který se konal ve čtvrtek 23. května 2019, zveřejňujeme stanovisko Ústavu pro studium totalitních režimů k tematické zprávě České školní inspekce Výuka soudobých dějin na 2. stupni základních škol a na středních školách.

23.5.19

Luděk Šnirch: Deset otázek inspirovaných zadáním a Cermatem uvedeným řešením úlohy 11 maturitního testu z matematiky

Publikujeme další polemický text Luďka Šnircha, středoškolského učitele matematiky, kterým reaguje na odpověď Eduarda Fuchse, člena Nezávislé odborné komise Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, na otevřený dopis Oldřicha Botlíka.

Oldřich Botlík: V maturitních testech Cermatu může přemýšlení škodit

Jednou ze základních dovedností matematiků i fyziků je návyk vycházet jen z těch předpokladů, které opravdu platí. Rozvíjení, nebo naopak potlačování tohoto návyku ovšem začíná už na prvním stupni.

EDULAB: Výzkum potvrdil, že 61 procent předškolních pedagogů je ohroženo syndromem vyhoření

Celkem 867 učitelek a učitelů mateřských škol se zapojilo do rozsáhlého výzkumu, jehož cílem bylo zjistit, jaké je riziko vzniku syndromu vyhoření u předškolních pedagogů. Stres a další zátěž, která v delším horizontu přispívá k pocitu vyhoření se nevyhýbá ani mateřským školám a vyučující by proto měli mít o tomto riziku povědomí a především by měli být vybaveni dovednostmi, které jim umožní náročné situace zvládat.

Seminář MŠMT s expertem OECD Andreasem Schleicherem

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy uspořádalo ve čtvrtek 16. května 2019 seminář na téma Učitelská profese v dnešním světě, kde vystoupil jeden z předních expertů OECD, ředitel Direktorátu pro vzdělávání a dovednosti, pan Andreas Schleicher.

Odpověď Eduarda Fuchse na otevřený dopis Oldřicha Botlíka

Publikujeme reakci Eduarda Fuchse, člena Nezávislé odborné komise Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, na otevřený dopis Oldřicha Botlíka z iniciativy Maturitní data – otevřeno. V polemice jde o úlohu 11 z didaktického maturitního testu z matematiky.

22.5.19

Události, komentáře: Kdo bude učit?

Hosty pořadu ČT24 Události, komentáře byli ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga z hnutí ANO a místopředseda školského výboru Sněmovny Lukáš Bartoň z České pirátské strany.


Petr Šabata: Vláda učitelům přidá, ale zase málo. Sliby neplní

Může s českým školstvím pohnout projekt EDUzměna, který jeho autoři právě představili, mají na něj stovky milionů korun a dobré odborné zázemí? Nebo má spíš naději ministerská Strategie 2030+, která by měl být hotová za rok? Anebo všechno vyřeší vyšší platy pro učitele, kterým splnění vládního slibu aktuálně potvrdila ministryně financí Alena Schillerová?


Lukáš Masopust: Česko – země pseudovzdělání III

Proč se u nás studuje?

Pro tituly? Nízké daně?

U nás se studuje proto, aby se nepracovalo, nikoliv aby se na své povolání připravili. Ano, trochu přeháním, ale nemáte ten pocit?

Jiří Hroník: Facka učiteli: Ředitel školy nemlčí. „Zeman za to nemůže.“ O školách se lže a tutlá, je to takhle

Českou školní inspekci více zajímá klima ve třídě než výsledky. A pokud má škola více žáků se sníženou známkou z chování, tak se z toho musí zodpovídat. Proto se školy snaží i závažnější prohřešky žáků tutlat a přehlížet, dokud nenastane nějaký exces, jakým byla tragédie na Třebešíně. I o tom v souvislosti s fackou žákyně šesté třídy učiteli v Bílině hovoří Miroslav Šoukal, který děti vnímá nejen pohledem dlouholetého ředitele základní školy, ale i optikou lektora jejich volnočasových aktivit. Zcela mimo realitu je podle něj aktivista a kandidát TOP 09 na senátora Martin Uhlíř, který viníka incidentu našel v prezidentu Miloši Zemanovi.

Martin Malý: Porty, bajty, osmibity - počítače na koleni"

Po knize Hradla, volty, jednočipy přichází autor s volným pokračováním, v němž se od základů číslicové techniky přesuneme ke konstrukci složitějších obvodů - totiž vlastních počítačů. Na příkladu tří podrobně popsaných konstrukcí se čtenář naučí základní principy fungování osmibitových počítačů a vyzkouší si i jejich praktický návrh a zapojování.

Otevřený dopis Oldřicha Botlíka Eduardu Fuchsovi a Josefu Kubátovi

Publikujeme otevřený dopis Oldřicha Botlíka z iniciativy Maturitní data – odtajněno, který vyzývá Eduarda Fuchse a Josefa Kubáta, aby vzali zpět svá vyjádření v diskusi o nejednoznačném zadání úlohy 11 v maturitním testu z matematiky. Podle Oldřicha Botlíka je třeba, aby se daná chyba prošetřila a zabránilo se tak komplikacím, které mohly některým maturantům, kteří úloze porozuměli jinak, než jak předpokládal CERMAT, nastat.

21.5.19

MŠMT: Hlavní výstupy z Mimořádného šetření ke stavu zajištění výuky učiteli v MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ

Tento materiál je zpracován za účelem seznámení se se základními výstupy vycházejícími z Mimořádného šetření ke stavu zajištění výuky učiteli v MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ, které charakterizují učitele regionálního školství a další problematiku v této oblasti. Nejedná se tedy o kompletní prezentaci všech sdružených údajů a souvislostí, které budou součástí následných analýz.

MŠMT: Ministerstvo zjišťovalo stav učitelů v regionálním školství

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy realizovalo na začátku roku 2019 mimořádné šetření ke stavu učitelského sboru v regionálním školství, konkrétně ve všech mateřských, základních, středních a vyšších odborných školách. Základním smyslem celého šetření bylo získat údaje nezbytné pro vzdělávací politiku, s ohledem na tato reálná data nastavit vhodná opatření a ve výsledku pak efektivně řídit vzdělávací soustavu a systém v této oblasti.


Jednota školských informatiků: Hodnocení plnění Strategie digitálního vzdělávání k 17. 5. 2019

Přibližně po roce se vracíme k hodnocení realizace Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020 (SDV). V mezičase došlo k dosud patrně nejzásadnějšímu pokroku, aspoň co se týče reálných výsledků. Uvedený pokrok nicméně neodpovídá stanoveným cílům, Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020 se nadále potýká se stejnými problémy, jako celých předchozích pět let.

Ze sociálních sítí: Levní učitelé vyjdou draho

Daniel Münich informuje na sociální síti Facebook o svém článku v dnešních Lidových novinách, kde se po čase opět rozepsal o platech učitelů. Řada věcí se do článku nevešla, jako třeba tento graf. Červený ocásek v grafu je hypotetický, pokud lednové navýšení v peněženkách učitelů plně naplní vládní sliby. V článku dále konfrontuje původní předvolební sliby, objasňuje zmatek ve statistikách a objasňuje také, proč na solidních platech učitelů a jejich věrohodném výhledu tak moc záleží.


Ranní interview: Učitelé jsou unavení, nemají zastání, říká místopředsedkyně školských odborů

Kolik v Česku chybí učitelů? Podle posledních odhadů je to kolem 10 procent pedagogů. „Navíc podíváme-li se na věkovou strukturu učitelů, může problém ještě gradovat,“ upozorňuje místopředsedkyně školských odborů Markéta Seidlová. Poslechněte si celý rozhovor Jiřího Chuma s místopředsedkyně školských odborů o tom, co za problémem stojí.


CERMAT: Výsledky didaktických testů povinných zkoušek společné části maturitní zkoušky – řádný jarní termín 2019

Didaktické testy společné části maturitní zkoušky 2019 ze všech předmětů proběhly v jarním zkušebním období ve dnech 2. a 3. května, výběrovou zkoušku Matematika+ konali žáci 6. května.

Interview Plus: Mojí úlohou je vyjednávat, ne vyhrožovat a stávkovat, říká šéf školských odborů

Minimálně 45 tisíc korun měsíčně by měli brát pedagogové v roce 2021. V pátek to slíbila ministryně financí za hnutí ANO Alena Schillerová, která tomu také přizpůsobí tvorbu státních rozpočtů v příštích letech. „Je to na základě vládního prohlášení a osobně věřím tomu, že to vláda naplní,“ říká předseda Českomoravského odborového svazu pracovníků ve školství František Dobšík.


Radek Sárközi: Platy učitelů vzrostly za pět let jen o 4 procentní body oproti růstu průměrné mzdy v ČR

Ve zprávě České tiskové kanceláře Schillerová chce další rozpočty přizpůsobit zvýšení platů učitelů se objevila informace, že platy učitelů za posledních pět let vzrostly o 31 %. Nárůst mezi roky 2013 a 2018 opravdu činí 31 %, ale Česká tisková kancelář už neuvádí, že průměrné mzdy v České republice ve stejném období vzrostly o 27 %. Učitelé si tak polepšili o pouhé 4 procentní body. Navíc tento nárůst nastal až přímo v roce 2018...

23. 5.: Webinář Čtení, to je zábava

Na dubnový webinář k matematické gramotnosti navazuje webinář s tématem čtenářské gramotnosti. Jovanka Rybová a Tomáš Koten si pro nás připravili množství praktických námětů a příkladů z praxe. Setkání se uskuteční ve čtvrtek 23. května 2019 od 20 hodin na Metodickém portálu RVP.CZ.

Tomáš Feřtek: Jak sklízet data a oklamat přijímačky

Strategická hra distribuující žáky mezi jednotlivými typy středních škol probíhá právě teď. Zavolal mi otec čtyř dcer. Dvě z nich už jsou na gymnáziu, jedna na čtyřletém, druhá na osmiletém, třetí tam směřuje. Tatínek je matematik analytik, takže se jeho profese logicky promítá i do způsobu, jakým se rozhodl dostat své děti na střední školu.

Veronika Bačová: Finské školství jako cesta k zaručenému úspěchu?

Kvalitní a efektivní vzdělávací systém je předpokladem úspěchu rozvinutých zemí a odborníci v těchto zemích hledají nové cesty ke zkvalitňování svých vzdělávacích systémů. Jednou z cest je komparace vlastního vzdělávacího systému s těmi nejúspěšnějšími, ke kterým patří podle testování PISA zcela oprávněně i finské školství. Co však skutečně stojí za kvalitou finského školství a jaké jsou současné tendence ve finském vzdělávání? Tento příspěvek obsahuje základní odpovědi na tuto otázku a popisuje finské školství na základě analýzy nejnovějších finských vzdělávacích dokumentů a zkušeností s finským školstvím získaných během studijního pobytu. Obsáhlost tématu nedovoluje zabývat se podrobně primárním finským školstvím v celé jeho šíři, a proto jsou v příspěvku popsány nejaktuálnější témata, kterými jsou nejnovější vzdělávací dokumenty, podpora žáků ve vzdělávání a vzdělávání pedagogů.

20.5.19

Jak experti k fake news přišli aneb Nevěřte ani agenturním zprávám

Na Svátek práce Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo Statistickou ročenku školství – Výkonové ukazatele do roku 2018/19, jejíž tabulky za regionální školství jsou k dispozici v podobě generovaných HTML tabulek i ke stažení. O týden později proběhla informace o publikaci i v RSS ministerského webu a 10. května 2019 vydala Česká tisková kancelář agenturní zprávu s titulkem "MŠMT: Základní vzdělání nezíská ročně kolem šesti procent dětí". Tu vzápětí převzala další média, včetně Aktuálně.cz. V agenturní zprávě ale došlo k záměně ukončení povinné školní docházky a ukončení základního vzdělávání.

22. 5.: Webinář Spomocník a Virtuální digitální centrum Elixíru

Elixír do škol je organizace podporující odborný růst učitelů prostřednictvím kolegiálního sdílení. V loňském roce byla činnost Elixíru rozšířena o podporu rozvoje digitálních technologií. Toho si nemohl nevšimnout Spomocník alias Bořivoj Brdička. Setkání se uskuteční ve středu 22. května 2019 od 20 hodin na YouTube kanálu Metodického portálu RVP.CZ.


Karel Dvořák: Nebude na škodu, když děti poznají řemeslo už ve školce

Ukázat dětem cestu k řemeslu se snaží už i některé mateřské školy. Se skutečným nářadím se učí pracovat třeba ve školce Srdíčko v Opavě. Je toto cesta, jak zlepšit úroveň učňovského školství v Česku? Nepochybuje o tom například předseda Sdružení učňovských zařízení Karel Dvořák.


Helena Lacinová: Žačka z Bíliny vlepila učiteli facku: „Dej mu ji,“ povzbuzovali spolužáci

Facku učiteli za povzbuzování ostatních školáků dala v pátek na chodbě Základní školy Za Chlumem v Bílině žačka 6. třídy. „Dej mu ji,“ křičeli na nevychovanou holku ostatní spolužáci. Škola toto nehorázné jednání potvrdila na stránkách školy! A hodlá ho rázně řešit.

Případ pro ombudsmanku: Problémy ve škole

V neděli 12. května vysílala Česká televize na programu ČT2 další díl pořadu Případ pro ombudsmanku, tentokrát zaměřený na problémy ve škole či se školou. Na Vyšší odborné škole v Olomouci došlo ke kyberšikaně, když jeden ze studentů na sociální síti vyhrožoval spolužačkám. Ředitel školy ho vyloučil ze studia, ale student se obrátil na Českou školní inspekci, která spolu s ministerstvem přiměla školu zmírnit studentovi trest. Důvodem k mírnějšímu postihu měl být fakt, že se šikana neodehrávala při výuce, ani v prostoru školy. Ředitel školy s tím nesouhlasil a obrátil se na ombudsmanku. I když student ze školy nakonec sám odešel, ředitel chtěl vědět, jak se šikana posuzuje a jaké má, jako ředitel školy, možnosti šikanu řešit.


Veronika Rodová, Hana Horká, Kateřina Lojdová: Rozhovor s Vladimírou Spilkovou o školské reformě a podobách současné školy

Přinášíme rozhovor s profesorkou Spilkovou o současné škole, o jejích problémech a nadějích z časopisu Komenský 1/2018. Vladimíru Spilkovou jsme oslovili jako významnou osobnost, která svou odbornou prací podstatně přispěla k ideovému formování českého školství po roce 1989. Ukázalo se, že otázky, které jsme paní profesorce položili, pro ni byly natolik inspirativní, že se rozhovor nečekaně rozrostl.

Oldřich Botlík: Každý z obou správných výsledků úlohy 11 mohli maturanti napsat bez porozumění

Sám jsem v projektu Kalibro dlouhých 25 let ukazoval učitelům matematiky cesty, které dovedly jejich žáky k chybným výsledkům. Vím tedy, čeho všeho jsou žáci schopni, když se dostanou do úzkých: například vezmou nějaká dvě čísla vyskytující se v zadání, a aniž by čemukoli rozuměli, odečtou menší od většího a výsledek zapíšou do záznamového archu.

Bořivoj Brdička: Typy učitelů z pohledu vzdělávacích technologií

Zpráva doktoranda Kennetha Gravese z newyorské Columbia University, která přináší zajímavá zjištění o tom, jaký mají učitelé přístup k technologiím, a vysvětluje, proč se s jejich rostoucím využíváním výsledky žáků zhoršují.

Martin Kočárek: Šesťačka na Mostecku zfackovala učitele! Nelíbila se jí poznámka

Další případ napadení pedagoga. Žákyně šesté třídy základní školy v Bílině na Mostecku měla před ostatními dětmi dát facku svému učiteli. Zřejmě to navíc ještě dopředu naplánovala a konzultovala se spolužáky. Případ bude řešit jak vedení města, tak i sociálka. Učitel zvažuje, že na školačku podá trestní oznámení.

Radka Hrdinová: Stát nepodporuje mimořádně nadané děti. Inkluze je shazuje do průměru

Nadané děti, které se dostanou k psycholožce Šárce Portešové, obvykle ještě na prvním stupni vystřídají tři nebo čtyři školy. To protože jejich rodiče řeší stejný problém, na jaký narážejí i otcové a matky dětí handicapovaných. Ne v každé škole se dokážou o jejich malého génia postarat.

Kateřina Perknerová: Ve školách chybějí učitelé, hlavně ti do třiceti let

Průměrný věk učitelů regionálního školství je 47 let, těch mladších do třiceti let je ale jen 8,5 procenta. Přes dvě třetiny škol označily možnost sehnat příslušného pedagoga za významný, nebo dokonce kritický problém. Pro efektivní zajištění veškerých potřeb by bylo zapotřebí pokrýt devět procent výuky novými učiteli. To jsou nejnovější data ministerstva školství, která na semináři k učitelské profesi představil Stanislav Štech, vysokoškolský pedagog a expert OECD.

19.5.19

Michaela Vaňková: Ředitel chce sestěhovat školy. Studenti a učitelé se bouří

Studenti a učitelé sepsali petici proti rozhodnutí ředitele. Tři studijní programy brněnské Vyšší odborné školy sídlí na dvou různých místech. Nyní ředitel školy rozhodl, že programy z budovy na Pionýrské se přesunou na Kotlářskou. Někteří studenti a učitelé se bouří. Budova na Kotlářské podle nich kapacitně ani hygienicky nevyhovuje.

Petr Bouška: Už ve školách děti trestáme, když něco nevědí. V dospělosti pak neumí chápat druhé a diskutovat

„Měli bychom se naučit ocenit ostatní za to, že umí přiznat, že něčemu nerozumí. A zpětně uznat svou chybu,“ řekl v pořadu Balanc datový analytik a vědec Martin Vraný, který se společně s Ondřejem Havlíčkem zabývá kritickým myšlením a schopností správně argumentovat. Ještě než se do debaty pustíte, ověřte si ale, zda je druhá strana vůbec ochotna své názory měnit a upravovat.


Martina Kurowski: Finské školství českýma očima

Očima učitelů: Nejen studenti mají v oblibě stáže v rámci programu Erasmus+, ale i my, pedagogové se rádi jezdíme inspirovat za naše hranice. Poslední týden v březnu 2019 jsem měla možnost navštívit partnerskou univerzitu NOVIA v přímořském Turku.

18.5.19

Ze sociálních sítí: V pátek 17. 5. došlo k fyzickému napadení pedagoga naší školy žákyní šestého ročníku...

Základní škola, Za Chlumem, Bílina, informuje na své stránce na sociální síti Facebook: "V pátek 17. 5. došlo k fyzickému napadení pedagoga naší školy žákyní šestého ročníku. Toto napadení bylo předem naplánované a mnoho žáků o něm vědělo, tento útok podporovalo a považovalo jej za zábavu. Tímto bychom rádi upozornili, že v žádném případě nebudeme takové chování tolerovat a přecházet. Jedná se o naprosté překročení hranic slušného chování a nemá nic společného s klasickou nekázní, kterou vzhledem k věku a vývoji žáků v rámci možností respektujeme. Tento incident budeme řešit všemi dostupnými prostředky, a to ve spolupráci s městem, Policií ČR a OSPODem. Tímto chceme také předejít všem pomluvám a osočování, které jsou s touto událostí spojeny. Nedošlo k žádnému zranění, šlo o jednu naplánovanou facku před obecenstvem."


Jiří Halda: Nepoznám ťažšiu profesiu ako je učiteľka v materskej škole

Jiří Halda je špeciálny pedagóg a rodinný terapeut so špecializáciou na deti predškolského veku. V rozhovore prezradil, prečo je obdobie nástupu detí do materskej školy pre deti také náročné, čomu by sa mali v tomto čase rodičia vyhnúť a ako dieťa vhodne pripraviť na túto obrovskú životnú zmenu.

Radiožurnál: Wagner versus Dobšík o platech učitelů

Hosty pořadu Českého rozhlasu Radiožurnálu Hlavní zprávy - rozhovory a komentáře byli Janek Wagner z Pedagogické komory, z.s., a František Dobšík, dlouholetý předseda Českomoravského odborového svazu pracovníků školství. Tématem byly platy učitelů a jejich vývoj.


Radka Hrdinová: Inkluze: mimořádně nadané děti mají smůlu

Mimořádně nadaných dětí je ve školách zhruba patnáct set. Tolik je jich alespoň evidováno ve školních statistikách. Jde o děti, u nichž učitelé nebo rodiče rozpoznali vysoce nadprůměrnou inteligenci a ve školní poradně to potvrdili. „Jenže bychom jich měli mít kolem třiceti až čtyřiceti tisíc,“ říká psycholožka a odbornice na vzdělávání nadaných dětí Šárka Portešová z Masarykovy univerzity v Brně.

Máte slovo s Michaelou Jílkovou: Roste agresivita českých dětí?

V českých školách roste násilí a jeho formy se mění. Například využíváním moderních technologií, sociálních sítí apod. Novým fenoménem je agresivní chování jenom proto, aby se to zaznamenalo a „hodilo na instáč“, ale agresivní jsou kromě žáků i jejich rodiče, kteří jsou schopni se rovněž dopustit fyzického násilí. Díky e-mailu a jiným elektronickým komunikačním systémům velmi narůstá agresivita v písemném styku, která hraničí se šikanou učitelů. Zvláštní kapitolou jsou uzavřené facebookové skupiny, kde se lidé vzájemně „vyblázní“ nepravdivými nebo zkreslenými „zaručenými zprávami“ a společně hledají okamžitá radikální řešení, pomlouvají či zesměšňují učitele, který o tom často ani neví.


Výsledky práce předsedy školských odborů Františka Dobšíka za 15 let jsou tristní


František Dobšík byl zvolen předsedou Českomoravského odborového svazu pracovníků školství v roce 2003. Připravili jsme tabulku porovnávající některé parametry školství v současnosti s rokem 2003. Tímto tempem by trvalo 60 let, než by vláda splnila slib, že učitelé dostanou 130 % průměrné mzdy...

17.5.19

Luděk Šnirch: Shrnutí dosavadní diskuse k maturitní úloze 11 z matematiky

Autor pokračuje shrnutím polemiky a předkládá dva ukázkové příklady jako ilustraci chybného pojetí CERMAT, jeho validační komise Nezávislé odborné komise MŠMT.

Michaela Endrštová: Studenti si budou praxe domlouvat sami, navrhl Plaga. Po protestu ředitelů otočil

Ředitelé škol se vzbouřili proti nápadu ministra školství Roberta Plagy (ANO) na zrušení funkce zástupců ředitelů pro praktické vyučování. Práce zástupců je pro studenty velmi důležitá a školy tvrdí, že si bez nich fungování nedokážou představit. Tito zástupci totiž studentům domlouvají praxi ve firmách, dohadují podmínky, za jakých budou pracovat, a dohlížejí na to, jak se jim ve firmách daří. Plaga nyní tvrdí, že ředitele vyslyšel a chystaný návrh se nakonec odborných zástupců nedotkne.

Stanovisko České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání k návrhu poslanců Jiřího Miholy, Karla Raise, Terezy Hyťhové, Iva Pojezného, Martina Baxy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů

 

Jiří Kohout, Marie Mollerová, Pavel Masopust, Lukáš Feřt, Jan Slavík: Kritická místa kurikula na základní škole pohledem mezinárodního šetření TIMSS a českých učitelů – poznatky z fyziky

Cílem studie je zjistit, které úlohy zařazené do obsahové domény fyzika v šetření TIMSS v letech 1995, 1999 a 2007 byly problematické (ve smyslu slabých výsledků českých žáků ve srovnání s mezinárodním průměrem) a odhadnout příčiny této problematičnosti a následně stanovit kritická místa fyzikálního kurikula na základní škole. V úvodní části je stručně představen dosavadní výzkum týkající se kritických míst kurikula, která jsou definována jako oblasti, ve kterých se při vyučování a učení vyskytují problémy s fyzikálními koncepty. Rovněž je realizována hierarchizace těchto konceptů. Dále jsou stanovena kritéria, na jejichž základě bylo identifikováno celkem 19 problematických úloh zadaných v TIMSS, a rovněž je prezentován výzkum mající za cíl odhalit příčiny jejich kritičnosti (analýza kurikulárních dokumentů a rozhovory s 31 učiteli fyziky). Pro tři vybrané úlohy jsou vytvořeny sémanticko-logické sítě umožňující hlubší náhled na mentální procesy skryté za řešením těchto úloh žáky. Bylo identifikováno šest kritických míst fyzikálního kurikula na ZŠ a ukázáno, že příčiny kritičnosti je třeba hledat jak v psychodidaktické, tak v ontodidaktické oblasti. Prezentované výsledky naznačují, že je třeba věnovat pozornost identifikovaným kritickým místům fyzikálního kurikula, speciálně pak vývoji technik umožňujících překonat kritičnost těchto míst. Příčiny kritičnosti, stejně jako hierarchizace příslušných fyzikálních konceptů, by měly být vzaty do úvahy při reformě kurikulárních dokumentů.

Rozhovor Britských listů: O podvodném systému soukromého vysokého školství

V úterý 21. května v 18.30 bude v pražském kině Lucerna premiéra filmu Víta Janečka a Zuzany Piussi Univerzity a svoboda. V tomto Rozhovoru Britských listů mluví Jan Čulík se Zuzanou Piussi o hlavním tématu tohoto filmu: podvodném systému soukromých vysokých škol v České republice.


Oldřich Botlík: Reakce na text Josefa Kubáta Úloha je dobře zadána a má jedno řešení

Přinášíme reakci Oldřicha Botlíka na text Josefa Kubáta Úloha je dobře zadána a má jedno řešení, ve které klade dotaz na statistiku odpovědí u kritizované úlohy. Reakce byla zveřejněna v diskusi na webu EDUin.cz.

Luděk Šnirch: Polemika s Josefem Kubátem aneb Stačilo v zadání napsat dva různé úhly o různé velikosti. A problém by nebyl. Vypadlo jedno slovíčko různé

Polemika mezi matematiky na EDUin.cz nabírá obrátek, pokusíme se do konce týdne přinést i reakce ze sociálních sítí. Luděk Šnirch je jednoznačně na straně Oldřich Botlíka a kritizuje stanovisko validační komise CERMAT i Nezávislé odborné komise MŠMT .

Josef Kubát: Úloha je dobře zadána a má jedno řešení

Reaguji na článek Oldřicha Boltíka V zadání maturitního testu z matematiky byla chyba. V zadání je jasně uvedeno, že úhly alfa a beta jsou RŮZNÉ.

16.5.19

Zdeněk Sotolář: Testy překrucují smysl vzdělávání

Jednotné přijímačky nelze chápat izolovaně od snahy stále zvyšovat počet testování a stále zdůrazňovat význam testování. Testokrati pronikají na různá místa, pronikají do různých projektů. Ukazuje to i jejich další vítězný krůček.

Luděk Šnirch: Jak se z matematiky rozhodnutím Cermatu k úloze 11 ztratily rovnoramenné trojúhelníky

Autor reaguje na výroky člena Nezávislé odborné komise MŠMT Eduarda Fuchse, z reakce vybíráme: "Pokud v matematice, exaktní vědě, může jeden pojem znamenat cokoliv, i když jsou definované dva pojmy, úhel a velikost úhlu, a pokud na tomto principu vzniká státní maturita, je na tom matematika ještě hůře, než se ví."

TN.cz: Děti v Česku se učí skoro 200 dní, jinde mají měsíc volna navíc!

Ve středu 15. května si Česko připomnělo 150 let od definitivního zavedení povinné školní docházky. Podle projektu Evropa v datech české děti strávily v roce 2017 ve školních lavicích 196 dní. Jen ve třech zemích musely děti ve školách trávit víc času. Ve srovnání se zahraničím ale stráví ve školách za studium mnohem méně hodin.

František Dobšík: Školské odbory jsou na straně učitelů

Legislativní změny ovlivňují život škol mnoho let potom, co jejich autoři opustí svůj ministerský post. Proto se odborový svaz pracovníků školství snaží v rámci připomínkového řízení uplatnit argumenty, které vycházejí z praxe učitelů. Snažíme se podpořit jen takové kroky, které budou ve prospěch vzdělávání žáků. Někdy jsou naše připomínky vyslyšeny, někdy ne.