19.4.19

Zdeněk Bělecký: V únoru jsem byl osloven jako respondent dotazníkového šetření pro identifikaci 5 problémů školství...

Zdeněk Bělecký komentuje na sociální síti Facebook dotazníkové šetření SKAV: "V únoru jsem byl osloven jako respondent (prý jeden ze 400) dotazníkového šetření pro identifikaci 5 problémů školství. Včera bylo další kolo, další dotazník k vyjádření míry souhlasu s 37 výroky vytvořenými na základě dotazníku prvního (ve vstupní informaci už je uvedeno 700 respondentů). Vznesl jsem dotaz na seznam respondentů a klíč jejich výběru."
Z diskuse vybíráme:

Zdeněk Bělecký:

V únoru jsem byl osloven jako respondent (prý jeden ze 400) dotazníkového šetření pro identifikaci 5 problémů školství. Včera bylo další kolo, další dotazník k vyjádření míry souhlasu s 37 výroky vytvořenými na základě dotazníku prvního (ve vstupní informaci už je uvedeno 700 respondentů).
Vznesl jsem dotaz na seznam respondentů a klíč jejich výběru.
Níže uvádím jako votum separatum mnou identifikované okruhy problémů, protože mám za to, že některé body se v těch 37 nových výrocích ztratily nebo byly zkresleny.

1) Rozpornost principů fungování vzdělávací soustavy. Nelze mít vzdělávací soustavu zároveň inkluzivní a exkluzivní. Nelze mít maturitu pro všechny a zároveň udržet její vysokou úroveň.

2) Nereálnost vzdělávacích cílů, jejich nepřehlednost a nesrozumitelnost. Jejich nejisté přijímání odbornou i laickou veřejností. Libovůle při hodnocení jejich dosahování.

3) Dlouhodobá frustrace učitelů, způsobená zejména planými sliby a nerealizovatelnými požadavky.

4) Dlouhodobé podfinancování školství.

5) Slabé právní postavení učitelů a škol.


Silvie Pychova:

Dobrý den, protože to šetření jako SKAV realizujeme, tak zde krátce zareaguji. Vrátily se nám stovky priorit a muselo dojít k určité syntéze na základě překryvů. Dlouhodobé profinancování tam explicitně je uvedeno. Problematické vzdělávací cíle jsou tam také zastoupeny. Ty další témata jsou tam zahrnuty v souvislosti s jinými problémy. Proč je teď víc respondentů, protože jsme zahrnuli 200 účastníků konference a do průzkumu se nám zapojili i lidé, které jsme primárně neoslovili, takže jsme je teď také zahrnuli. Cílovou skupinou jsou aktéři ve vzdělávání zejména z řad školských asociací, státních institucí, neziskové sektoru (včetně nadací), akademické sféry a samospráv, plus jednotlivci, kteří se ke vzdělávání veřejně vyjadřují. Seznam vznikl na základě mapy aktérů.

Zdeněk Bělecký:

Dobrý den,
Omlouvám se za opožděnou odpověď.
Pro průzkum bylo nutné oslovit respondenty z škol a školských asociací, státních institucí, neziskových organizací, nadací, z akademické sféry, nezávislých expertů.
Počet osob
Podíl
Školy a školské asociace
194
26%
Podpůrné příspěvkové organizace
46
6%
Mimoškolské svazy
13
2%
Státní instituce
77
10%
Kraje a města
87
12%
Neziskové organizace (mimo nadací)
93
12%
Nadace
37
5%
Akademická sféra
116
16%
Odborní novináři
17
2%
Nezávislí experti
68
9%
Celkem
748
100%
Z důvody anonymity šetření a GDPR Vám seznam respondentů bohužel nemůžeme poskytnout.


Zdeněk Bělecký:

Děkuji. Neziskovky včetně nadací mají větší zastoupení než zřizovatelé škol nebo akademická sféra, přestože jejich odpovědnost je v tomto směru nulová. A v tomto srovnání jen čtvrtinová účast učitelů pravděpodobně vyvolá bouři nevole.

Silvie Pychova:

Zdeněk Bělecký Mezi těmito neziskovkami jsou zastoupeny studentské asociace, rodičovské asociace, neziskové organizace poskytující neformální vzdělávání (těch je ohromné množství) a také servisní organizace (na ty asi narážíte), ale to také jenom část neziskového sektoru.

Zdeněk Bělecký:

Děkuji. Na nic nenarážím, nedostatek informací vytváří prostor pro spekulace. Nechápu, proč není možné zveřejnit, že se vyjádřil Spolek facebookových matek nebo Hnutí za polní a luční školky. Zatím to vypadá, že si nějaká skupina někde něco kutá a oslovení respondenti tomu posloužili jako křoví nebo užiteční idioti. Ale nechci dělat předčasné závěry a rád bych se mýlil.

Silvie Pychova:

Zdeněk Bělecký Jediné, co Vám můžu k tomu říct, je, že jsme se snažili postihnout co nejširší škálu respondentů. Otázkou také bude jejich ochota se do šetření zapojit (to garantovat nemohu). Navíc počítáme s tím, že výstup má sloužit k další debatě, proto taky chceme, aby výsledky byly k dispozici už v červnu.

4 komentáře:

E.Kocourek řekl(a)...

Pan Bělecký to trefil přesně: oslovení respondenti tomu posloužili jako křoví nebo užiteční idioti. Odhaduji, že "výsledky" dotazníkového šetření byly známy dávno předtím, než bylo osloveno první křoví. ////

Neziskovky poskytující čert-ví-co (vzdělání to určitě není), kterých opravdu je ohromné množství, chtějí cosi hlásat a správně usoudily, že hlásat to z pozice totálně nekvalifikovaných neználků a šašků(případně expertů na media, expertů na kritické myšlení, expertů na kreativitu, expertů na soft skills) a škůdců českého školství by nebylo to pravé. ////

Radek Sárközi řekl(a)...

Pokus o rozcestník k tématu Strategie vzdělávání 2030+. MŠMT zatím nedokázalo udělat pro tento zásadní dokument samostatný web...

https://www.pedagogicka-komora.cz/2019/04/aktualni-tema-strategie-vzdelavaci.html

Radek Sárközi řekl(a)...

Přimlouvám se za zveřejnění jmen oněch 700 aktérů ve vzdělávání i 39 otázek aktuálního dotazníkového šetření. Některé otázky byly podivné - hlavně byla v příkrém rozporu úvodní tučná část se zbylým vysvětlením (vlastně jsem nevěděl, na co reagovat, takže výsledky průzkumu nebudou příliš relevantní...).

E.Kocourek řekl(a)...

Pane Sárközi, naznačte, proč vám ta ptákovina připadá jako "zásadní" dokument. ////

Vždyť situace ve školství je celkem jasná. Peníze se slibují a sliby se neplní. Diskuse se vyhlašuje, ale fakticky žádná neprobíhá, a proč by také měla? Skutečné problémy každý zná, a každý ví, že ty se URČITĚ řešit nebudou. ////

Nesmyslné koncepce mohou vymýšlet klidně na každý rok a na každý měsíc, a nebude to k ničemu. Koncepci si prosadí ta strana sporu (sluníčkáři x konzervativci), která bude momentálně u moci, a ta druhá strana to bude ze všech sil sabotovat. Což bude - bez peněz - velice snadné. ////

Okomentovat