13.4.19

Petra Smítalová: Školské poradny v úzkých - Pedagogicko-psychologické poradny pracují pod tlakem rodičovských požadavků i narůstající administrativy

Jestli nám ten posudek nedáte, naše dítě se kvůli vám nedostane na školu. Věta, kterou zaměstnanci pedagogicko-psychologických poraden slýchají v poslední době čím dál častěji. Uznání speciálních vzdělávacích potřeb totiž dětem může při přijímacích zkouškách na střední školu zajistit 25, 50, 75 nebo 100 procent času navíc (podle navrženého stupně podpůrných opatření).


Z článku v Lidových novinách vybíráme:

„V současné době evidujeme výrazně víc žádostí o přezkoumání podpůrných opatření, která byla dětem nastavena, s cílem jejich zcela účelového přepsání na vyšší stupeň, v rámci něhož mohou dostat větší úlevy při přijímacích zkouškách na střední školy,“říká Galina Jarolímková, ředitelka Pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 1, 2 a 4.

„Letos jsme zaznamenali především vysoký zájem o rediagnostiku žáků, kteří se hlásí na víceletá gymnázia. Je to dost zarážející, neboť právě tento typ školy klade na žáky zvýšené studijní nároky. Někteří rodiče pro ně už dopředu žádají úlevy, jako by ani nechtěli spolu s dětmi hledat způsob, jak zlepšit výsledky školní činnosti, ale spíš způsob, jak omluvit, že to nejde. Lenost a nevychovanost se snaží zakrýt poruchou pozornosti (ADD nebo ADHD) a výukové nedostatky poruchami učení.“

Ředitelka dále prozrazuje, že se setkává i s tím, jak rodiče popírají závěry odborníků, prosazují své zájmy a někdy se i pokoušejí o manipulaci při psaní závěrečných zpráv pro školu: „Slýcháme například: Toto tam napište, toto ale ne. Jakmile jim není vyhověno, narůstá jejich agresivita a vulgarita. Vyhrožují stížnostmi u zřizovatele, České školní inspekce či revizního pracoviště Národního ústavu pro vzdělávání. Někteří rodiče, primárně v Praze, dokonce chodí na konzultace již se svými právními zástupci, což je pro valnou většinu pracovníků poraden velmi psychicky zatěžující.“

1 komentář:

Nicka Pytlik řekl(a)...

Lenost a nevychovanost se snaží zakrýt poruchou pozornosti a výukové nedostatky poruchami učení.

To by pytlici bývali byli neřekli.
Pytlici nepracují se statisticky nějak zvlášť rozsáhlým vzorkem, ale pokud se setkali s žákem se skutečným hendikepem, neměli pocit, že by se tento dožadoval nějakých úlev. Jsou to bez ohledu na svůj věk velmi stateční lidé.
A není čistě náhodou zmanipulovaný znalecký posudek trestným činem?

Okomentovat