9.4.19

MŠMT: Zaměstnanci a mzdové prostředky ve školství - rok 2018

Informační datová svodka „Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. – 4. čtvrtletí 2018“ je analytickým výstupem ze čtvrtletních výkazů o zaměstnancích a mzdových prostředcích regionálního školství, veřejných vysokých škol, organizačních složek státu a ostatních přímo řízených organizací v resortu školství. Kromě údajů z výkazů vychází materiál i z průměrných mezd v České republice a v kapitole „Průměrná měsíční mzda/plat v ČR a ve školství" jsou porovnávány průměrné platy/mzdy ve školství se statistickými daty o průměrné mzdě Českého statistického úřadu za celou ČR. Ze svodky vybíráme: "Průměrný měsíční plat pedagogických pracovníků bez vedoucích zaměstnanců (placených jen ze st. rozpočtu včetně ESF) ve veřejném regionálním školství byl 31445 Kč."


Veškeré zde uvedené údaje jsou souhrnnými údaji za celý resort školství – tedy za kapitolu 333-MŠMT státního rozpočtu, a to i včetně ESF (u vysokých škol a ostatních přímo řízených organizací včetně prostředků na projekty EU), za jiné činnosti (u vysokých škol včetně doplňkové činnosti) a za ostatní zdroje. Nejedná se tedy pouze o prostředky státního rozpočtu, tj. prostředky kapitoly 333-MŠMT státního rozpočtu, na které jsou stanoveny závazné limity mzdové regulace.

Počty a mzdy/platy zaměstnanců, pedagogických a nepedagogických pracovníků/zaměstnanců, učitelů a ostatních skupin profesí jsou uvedeny včetně vedoucích zaměstnanců, tj. pracovníků/zaměstnanců, kteří pobírají příplatky za vedení (§ 124 zákoníku práce), pokud není uvedeno jinak.

Stručné shrnutí je zpracováno za regionální školství, ostatní přímo řízené organizace (dále jen OPŘO), ostatní organizační složky státu (VSC) a vysoké školy, tj. bez údajů za zaměstnance státní správy (MŠMT, ČŠI).

1 komentář:

Nicka Pytlik řekl(a)...

Průměrný měsíční plat pedagogických pracovníků bez vedoucích zaměstnanců... ve veřejném regionálním školství byl 31445 Kč.

A kolik to je i s vedoucími praqcovníky?

Okomentovat