13.4.19

Lucie Výborná, Alžběta Švarcová: Mediální výchova není dogma. Má dětem pomoct chápat vlastní i cizí zkušenost, říká Markéta Zezulková z Fakulty sociálních věd

Jsou děti vůči médiím bezbranné? A potřebujeme dnes vůbec mediální výchovu? „Sociální média jsou velmi komplexní. Stejně jako máme sociální svět off-line, tak existuje i sociální svět on-line. A nejdou od sebe vzájemně oddělit,“ zdůrazňuje Markéta Zezulková z Fakulty sociálních věd v rozhovoru s Lucií Výbornou.
Z doprovodného článku na webu Českého rozhlasu Radiožurnál vybíráme:

Mediální výchova je dnes pevnou součástí rámcových vzdělávacích programů. Jak k ní ale na jednotlivých školách učitelé přistupují, to už je jiná otázka. „Nejzajímavější jsou asi školy, kde se učitelé nevěnují jen kritickému myšlení a ochraně proti manipulaci, ale kde zároveň ukazují dětem, jak s digitálními technologiemi pracovat. Nejdůležitější je, když dětem pomáhají reflektovat, co pro ně vlastně digitální média zajímají.“

Mediální výchova je dnes pevnou součástí rámcových vzdělávacích programů. Jak k ní ale na jednotlivých školách učitelé přistupují, to už je jiná otázka. „Nejzajímavější jsou asi školy, kde se učitelé nevěnují jen kritickému myšlení a ochraně proti manipulaci, ale kde zároveň ukazují dětem, jak s digitálními technologiemi pracovat. Nejdůležitější je, když dětem pomáhají reflektovat, co pro ně vlastně digitální média zajímají.“


2 komentáře:

Nicka Pytlik řekl(a)...

chápat vlastní i cizí zkušenost

Nepravil čistě náhodou jakýsi klasik něco v tom smyslu, že zkušenost je nepřenositelná?

E.Kocourek řekl(a)...

dětem pomáhají reflektovat, co pro ně vlastně digitální média zajímají -- Zajímalo by mě, jak poznají, že už dětem dost pomohli reflektovat (a mohou s tím už přestat), nebo naopak že ještě dost nepomohli reflektovat (a tudíž musí s tím pomáháním pokračovat). ////

Odhaduji, že toto je typický problém všech tzv. soft skills. Neměřitelné, nezjistitelné ... Proto tvrdím, že žádný učitel by neměl soft skills dostat za úkol. ////

Samozřejmě, leckterý učitel jisté soft skills předává. Ale mělo by to zůstat v rámci učitelovy privátní píle a jeho stylu výkladu. Nic do ŠVP. Do TP možná nějaký náznak či zmínka. ////

Okomentovat