1.4.19

Kateřina Perknerová: Ministr školství Robert Plaga: Ze slíbené výšky učitelských platů neslevím

Učitelé se obávají, že vláda nesplní svůj slib z programového prohlášení a jejich platy se v roce 2021 nevyšplhají na kýžených 45 tisíc korun měsíčně. Ministr školství Robert Plaga (ANO) tvrdí, že k podobné nedůvěře není důvod. Pokud bude v úřadě on, závazek bude dodržen, říká. Odmítavě se staví také k požadavku, aby zásadním způsobem seškrtal prostředky na inkluzi. Vyhlášku, která pozměňuje její pravidla, v nejbližších dnech odešle na vládu. O její konečné podobě ministr poprvé hovořil v rozhovoru s Deníkem, který vám přinášíme.


Z článku v Deník.cz vybíráme:

Máte na mysli nepřesnou či benevolentní diagnostiku dětí, nebo fakt, že přes vyšší objem prostředků na asistenty a pomůcky systém nezafungoval?
U asistentů pedagoga musíme mířit k profesionalizaci, aby v rámci tříd existovala souhra mezi učitelem a jeho asistentem. To se při značném nárůstu asistentů ne vždy dařilo. Čísla ukazují, že velká část z nich má pouze základní kurz. To je úskalí, protože funkčnost systému nezajišťuje vysoký počet asistentů ve třídě, ale jejich souhra s učitelem.

Kromě profesionalizace asistentů a jejich specializace na jednotlivé druhy handicapů počítáte i s jejich početním omezením?
Vrátím se k základní myšlence potenciálu žáka a podmínek jeho vzdělávání. Naším cílem je zajistit, aby byl potenciál každého dítěte beze zbytku naplněn. Počet asistentů se proto musí odvíjet od počtu dětí a jejich diagnóz.

Osobně si nemyslím, že je šťastné, aby byl asistent pedagoga de facto rodič, jehož úvazek zaniká s odchodem žáka ze školy. Chci zavést institucionální podporu speciálních škol a stejně tak si myslím, že počet asistentských míst by neměl být vázán na aktuální stav dětí se specifickými vzdělávacími potřebami, ale měl by vycházet z dlouhodobé situace dané školy.(...)

Kolik miliard tedy v roce 2020 půjde na inkluzi?
Pro společné vzdělávání ve speciálních i běžných školách je plánováno sedm miliard korun. Znovu podtrhuji, že to jsou peníze, které jdou převážně na podporu dětí, které už v systému byly.

2 komentáře:

Nicka Pytlik řekl(a)...

Pytlici si původně mysleli, že tím aprílovým špekem Pedagogického infa je zmínka o dotazníku k pracovní spokojenosti učitele. Ale teď se přiklánějí k názoru, že je to tato inzerce ministrovy zarputilosti celému světu navzdory.
"Slev!!!" křičí premier před Strakovským koncilem na Mistra Plagu.
"A neslevím" stojí za bědnými sbory neohrožený Plaga. "I kdybyste mne v tévé barrandov lámali a pedagogickým tiskem vláčeli!"

Ivo Mádr řekl(a)...

Jedna hospodářská krize, pád současné vlády. A pana ministra s jeho sliby najdeme kde?

Okomentovat