21.4.19

Jaroslav Miller: Učitel pro 21. století

Politická reprezentace České republiky začíná po dlouhých letech okázalého nezájmu konečně řešit ostudnou úroveň odměňování učitelů. Ve srovnání s vyspělými zeměmi sice pořád pokulháváme, nicméně situace se zvolna lepší. Finance jsou podmínkou nutnou, avšak k opravdovému posunu vpřed je nezbytné redefinovat filozofii pedagogického vzdělávání a získat pro ni konsenzus uvnitř učitelské obce.


Z článku v Lidových novinách vybíráme:

V rámci České republiky představuje v tomto směru slibný pokus o koncepční změnu projekt Učitel 21, dlouhodobě diskutovaný model výuky budoucích učitelů, který pilotně spouští v nadcházejícím akademickém roce pedagogická fakulta olomoucké univerzity. Učitel 21 počítá s pedagogickými kompetencemi trojího druhu. Především se orientuje na využívání nových technologií ve výuce, od práce s tzv. rozšířenou realitou a s prostředky digitální komunikace až po 3D skenování. Druhou součást tvoří uplatňování principů moderní pedagogiky, včetně zásadního posílení učitelských praxí již od prvních ročníků, důrazu na inkluzivní vzdělávání, zahraniční stáže budoucích pedagogů a schopnost kritického myšlení.(...)

I stát si začíná uvědomovat, že stagnace českého školství souvisí s vyhořením a stárnutím stávajících učitelů a s nedostatečným přílivem nových. Řešení spočívá v otevření škol absolventům neučitelských oborů, například pod podmínkou, že pedagogické fakulty budou státem pověřeny jejich patřičným proškolením.

4 komentáře:

Nicka Pytlik řekl(a)...

začíná po dlouhých letech okázalého nezájmu konečně řešit ostudnou úroveň odměňování učitelů

Neustálým vyhlašováním, kolik že peněz dostanou přidáno ti správní učitelé napřesrok, aby jim to alespoň z části pokrylo vzrůstající náklady na živobytí.
A což kdyby se ona politická reprezentace, spíš než odměňováním, začala zabývat platy učitelů?

Eva Adamová řekl(a)...

Ty pilíře vzdělávání učitelů dle programu Učitel 21 jsou vcelku úsměvné, a to od využívání moderních technologií, se kterými se pak ve školách mladí už nepotkají, až po zahraniční stáže, to aby se podívali, jak se vdělává v zemích, kde se do školství dává dvojnásobné procento HDP v porovnání s ČR, no prostě, aby se podívali, jak by to mělo vypadat a na co u nás nikdy nebudou peníze. Bude to pro ně určitě vysoce motivační a rádi v našich podfinancovaných školách zůstanou a budou zachraňovat, co se dá.

A jen tak na okraj, celá ta švancparáda bude samozřejmě placená z projektů EU a až dojdou prašule, tak nebude ani na VŠ na ty nejmodernější technologie ani na zahraniční stáže.

Zdeněk Bělecký řekl(a)...

Mám taky něco na této úrovni: Učitel pro 21. století jako kříženec Komenského a Mařenky Montessori s uměleckým talentem da Vinciho a kritickým myšlením Davida Humea, s entuziazmem Matky Terezy a s životními potřebami žebravého mnicha.

E.Kocourek řekl(a)...

Nevidím do hlav olomouckým pánům profesorům, ale odsud celý ten slibný pokusný koncepční projekt vypadá jako snůška prázdných tlachů.

Využívání NOVÝCH technologií -- A budou absolventi umět využívat ty STARÉ technologie? Budou umět programovat, psát a číst scripty? Vyhledávat v DB? ////

Důraz na inkluzivní vzdělávání -- Chápu správně, že si absolventi mají vytvořit cosi jako imunitu na inkluzi? Že při setkání s desetinásobným dys-blabla nebudou omdlívat, případně podávat hromadné výpovědi? To chci vidět. ////

Schopnost kritického myšlení. -- S tím málem, co mi na kurzu o kritickém myšlení vysvětlili, mě velice zajímá, jak se tenhle předmět bude zkoušet a známkovat. Jako, jak profesoři poznají, že už to studenta naučili? ////

A k té novinářské omáčce kolem: Politická reprezentace České republiky začíná (...) konečně řešit -- Lež. Nikdo nic řešit nezačíná. ////

po dlouhých letech okázalého nezájmu -- Pravda. Avšak ta dlouhá léta neskončila a nezájem trvá. ////

ostudnou úroveň odměňování učitelů -- Pravda. ////

Ve srovnání s vyspělými zeměmi sice pořád pokulháváme -- Kecy. Uveďte jasně, v čem je která země vyspělejší, a můžeme se bavit dál. ////

situace se zvolna lepší -- Lež. ////

k opravdovému posunu vpřed ... -- Na posun vpřed vám kašlu. ////

... je nezbytné redefinovat filozofii pedagogického vzdělávání ... -- Kecy. ////

... a získat pro ni konsenzus uvnitř učitelské obce. -- Tento nedosažitelný nesmysl všichni politici ochotně vyhlásí jako úplně nejnutnější podmínku. Hlavně aby nemuseli dát prachy. ////

Okomentovat