24.4.19

Janek Wagner: Diskuse k revizím RVP na stránkách NÚV je mrtvá... R.I.P.

Na konferenci Strategie vzdělávací politiky ČR 2030+ jsem v bloku Revize rámcových vzdělávacích programů upozornil na naprosto nevhodnou podobu online diskusního prostředí na stránkách Národního ústavu pro vzdělávání a vyzval k jeho zrušení. Zpracoval jsem poté i stručný soupis zásadních nedostatků a byl jsem ujištěn, že se systém upraví. K úpravě nedošlo a nedošlo ani k přesunu na Metodický portál RVP.CZ. Po dvou měsících provozu diskusního fóra můžeme konstatovat, že je tato diskuse s celkem 49 diskusními příspěvky již mrtvá.

Z celkem čtyřiceti diskusních vláken (39 k podkladovým studiím a jedno k obecné diskuzi k revizím) se diskusní příspěvky objevily jen v sedmi, nejvíce příspěvků bylo v diskusi k podkladové studii Matematika a její aplikace: celkem 17. Z celkem 49 diskusních příspěvků zveřejněných v průběhu dvou měsíců je dvacet od pracovníků NÚV, učitelé tedy napsali jen 29 diskusních příspěvků.

O tom, co je důvodem nezájmu u pedagogické veřejnosti můžeme jen spekulovat. Může to být nevhodným diskusním prostředím, nenastolením témat (diskuse k celým podkladovým studiím různé úrovně s různou strukturou je nevhodná), absencí moderace a vedení diskuse, nedůvěrou ve smysl podobné diskuse...

Nadále chybí podkladové studie k vzdělávací oblasti Člověk a příroda (Chemie, Přírodopis a Zeměpis) a k všeobecnému vzdělávání na středních školách.

Dobře stav diskuse vystihl Zdeněk Bělecký:

Není vůbec zřejmé, co je cílem revize a proč se vlastně dělá. Cíle vzdělávání jsou chaotické a málo srozumitelné, od toho se odvíjí další problémy kurikula, jehož nikoli jedinou, ale významnou vadou je nudná a zbytečná mnohomluvnost. Mají-li být výsledkem revize jen dílčí úpravy formulací nebo akcentů, bude málo těch, kteří tyto změny přijmou. Školství nelze zkvalitnit psaním tisíců stostránkových dokumentů. Až se vám RVP vejde do 10 stran, bude možná smysluplná diskuse.

Olga Kofroňová, vedoucí oddělení NÚV pro koncepci kurikula, mu odpověděla a zřejmě předurčila i konec diskuse:

Cíle vzdělávání a cíle revize RVP budou předmětem diskuse ve vazbě na přípravu Strategie vzdělávací politiky 2030+.


8 komentářů:

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Budeme mít stratégii 2030, ale nevíme, co bude za půl roku. Řízení školství po česku.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Diskuse k revizím RVP na stránkách NÚV je mrtvá...

A což takhle nechat zpopelnit celou tu revizi?
Pytlici se úplně děsí, co z toho může vzniknout. Nemají totiž úplně jasno, co má být výsledkem procesu vylepšování pitomosti. Jejich logika jim podsouvá, že ještě větší pitomost.

Ivo Mádr řekl(a)...

Revize RVP. Mám obavy, aby se "experti na školství" nakonec neshodli na tom, že pro všechny děti stačí jen tzv. minimální požadavky obsažené v RVP.

Nicka Pytlik řekl(a)...

aby se "experti na školství" nakonec neshodli na tom, že pro všechny děti stačí jen tzv. minimální požadavky

To by nebylo zase až tak nenadějné.
Zatím to vypadá tak, že i ty minimální požadavky se jim jeví jakože až moc.

Eva Adamová řekl(a)...

No pozor, ty minimální požadavky v současném RVP nahrazují bývalou přílohu RVP pro děti s LMP.

Ivo Mádr řekl(a)...

No však právě!

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Diskuse je mrtvá, ale už se ví, že do revize bude vpašována brannná výchova.

Ivo Mádr řekl(a)...

Otázkou je, jak budou vypadat výstupy a jakou formou bude probíhat. Mám obavy, že se to bude týkat především zvýšené militarizace.

Okomentovat