9.4.19

Jan Švec: Výzkumná publikace – Hraní digitálních her českými adolescenty

Digitální hry nás čím dál více obklopují a stávají se nedílnou součástí naší společnosti a našich životů. I proto je důležité, abychom znali prostředí těchto her a uměli se v něm orientovat, což bylo motivací k napsání této knihy. Cílem monografie je přiblížit svět digitálních her, který je pro děti a dospívající jedním z nejoblíbenějších míst pro trávení volného času. Svět her se s vývojem technologií výrazně proměnil a nabyl nové podoby. V dnešní době existuje nepřeberné množství her a herních portálů, ale i časopisů či soutěží zaměřených na tuto oblast.


Hraní digitálních her může některé aspekty osobnosti rozvíjet, ale na druhou stranu má i stinné stránky. Jedním ze závažných negativních projevů může být psychická porucha spojená se ztrátou zájmů, sociálních kontaktů nebo s neschopností kontrolovat samotné hraní. V monografii jsou charakterizována kritéria pro poruchu hraní digitálních her, jak jsou vymezena v DSM-5, na základě nichž byla pro tuto poruchu u dospívajících mezi 11 a 19 lety stanovena prevalence 3,7 %. Kniha představuje i další významná zjištění, například to, kteří čeští dospívající hrají nejvíce, kolik hodin denně hrají a kolik z nich deklaruje problémy ve škole jako důsledek hraní digitálních her. Publikace dále přináší informace o tom, jak se bezproblémový hráč odlišuje od hráče problémového či závislého, jakými osobnostními znaky se hráči vyznačují, ale také informace o prevenci a léčbě. Všechny tyto informace mohou být základem pro kvalitní a efektivní preventivní a intervenční aktivity, bez nichž se v dnešním digitálním věku neobejdeme.

Možnost stažení knihy ZDE.

Zdroj: UPOL.cz

Žádné komentáře:

Okomentovat