13.4.19

Irena Hejdová: Helikoptéry startují: Jakou školu proboha vybrat?

Tak je to zase tady. Jaro, čas vylíhlých mláďátek, rozkvetlých třešní, Velikonoc - a zápisů a přijímaček. Jak se k nim staví helikoptéroví rodiče?


Z komentáře v Aktuálně.cz vybíráme:

Termín označuje podobu rodičovství spočívající v neustálém ochranitelském kroužení kolem nebohých potomků. Začíná to neurotickým zkoumáním každého novorozeneckého pláče, pokračuje frenetickým rozvíjením - ryzích nebo i domnělých - schopností dítěte od batolecího nebo ještě nižšího věku, končí tancem kolem zápisů a přijímaček. Helikoptéroví rodiče chtějí mít to nejlepší, nejúžasnější dítě na světě - často ale vychovávají spíše malé neurotiky, kteří záhy končí v ordinacích dětských psychologů.

Děti helikoptérových rodičů jsou zvyklé, že se od nejútlejšího věku celý svět točí jen kolem nich - že je jim splněno každé přání, že vše je přizpůsobeno k tomu, aby právě ony byly středem světa. Když povyrostou a pochopí, že svět se kolem nich točit nebude, přináší jim to často bolestný střet s realitou. Vyrůstají tak celé generace potenciálních egocentrických, sobeckých "spratků", kteří sice nemají problém se sebevědomím, ale se soustředěním, motivací k práci či pílí už ano. Dotkla jsem se toho tématu už ve svém minulém textu o Elizabeth Holmesové, ale já opravdu téma výchovy dětí považuju za velký problém dnešní doby. Jaké si je vychováme, takové je budeme mít. A je jasné, že na formování jejich osobností se z velké části podílí i škola.

1 komentář:

Nicka Pytlik řekl(a)...

pochopí, že svět se kolem nich točit nebude, přináší jim to často bolestný střet s realitou

Chtělo by to zavést do škol nový výchovný předmět o tom, kterak čelit realitě, nejsou-li po ruce rodiče.

Okomentovat