30.4.19

EDUin: Vzdělávací politika v ČR: Víme, co je špatně. Víme, jak problém řešit. Nedokážeme se k tomu odhodlat

Přijde krize, což bude možná spouštěč dlouho odkládaných snah o rozvoj vzdělávání v ČR. Tak komentoval rektor Masarykovy univerzity a senátor Mikuláš Bek (klub STAN) na závěr diskuse nad stavem vzdělávacího systému v ČR jeden z možných scénářů, jak dojde v ČR ke změnám ve vzdělávacím systému. Diskuse byla součástí setkání k Auditu vzdělávacího systému v ČR (EDUin). To proběhlo pod záštitou senátora a předsedy senátního výboru pro vzdělávání Jiřího Drahoše na půdě Senátu. Jiří Drahoš zároveň představil základní témata, jimž by měla být ve vzdělávací politice věnována pozornost. V jejich centru jsou učitelé a ředitelé, což se shoduje s pohledem ministra školství Roberta Plagy (ANO), místopředsedy senátu Jiřího Růžičky (TOP 09), kandidáta ODS Martina Baxy na předsedu sněmovního výboru pro školství, předsedy KDU-ČSL Marka Výborného a dalších účastníků debaty. Bývalý ministr školství za ČSSD Stanislav Štech se soustředil na problém výrazné nerovnosti v přístupu ke vzdělání v ČR a na dosavadní nepoučitelnost vzdělávací politiky v tomto směru.

Bob Kartous, autor konceptu auditu, představil dosavadní závěry každoročně vydávané studie, jejíž pevnou součástí je SWOT analýza popisující vzdělávací systém v jeho silných a slabých stránkách, výzvách a rizicích.

Souhrn vzájemně provázaných problémů s rozvojem vzdělávání v ČR má několik společných jmenovatelů, svázaných v následující posloupnosti:

  • Česká společnost nevnímá vzdělávání jako strategicky klíčovou oblast rozvoje.
  • Převládá většinová spokojenost dospělé české populace.
  • Relativní spokojenost paralyzuje politickou objednávku po rozvoji.
  • Deficit poptávky udržuje nízké investice do vzdělávacího systému.
  • Nízké investice vedou k pouhé údržbě, ne k rozvoji.
  • Největší část investic nutně musí směřovat k učitelům (odměna, podpora), což se ovšem neděje dostatečným tempem.
  • Veřejnému vzdělávání tak hrozí další ztráta relevance v důsledku zvětšující se propasti mezi technologickým - ekonomickým - společenským vývojem a adaptabilitou vzdělávacího systému.
  • Hrozí opt out lidí z vyšší střední třídy mimo veřejné vzdělávání.
  • Hrozí další zvyšování nerovnosti v přístupu ke vzdělávání i zvětšující se rozdíly v tomto směru mezi regiony.

Ministr školství Robert Plaga v reakci na závěry auditu uvedl, že analýza odráží skutečný stav. Doplnil, že i při navýšení platů je nutné počítat s dlouhým obdobím, které možná reforma učitelství představuje. Ve větším detailu se pak zaměřil na to, jak pracovat s motivací učitelů při zvýšení jejich odměn. Chtěl by kromě celkového navýšení mezd prosadit větší podíl tzv. netarifní složky při jejich odměňování. Zároveň ale také poukázal na to, že je nutné jasně definovat role a odpovědnost aktérů vzdělávání, ať už je to řízení systému, ředitelé, učitelé či rodiče. V reakci na poukaz auditu, že česká vzdělávací politika nedodržuje tzv. evidence-based zásady uvedl, že při byrokratické zátěži ředitelů a učitelů je často těžké získávat ze škol další data. Rád by se zaměřil na zpracování kvalitní strategie vzdělávací politiky do roku 2030.

Martin Baxa, primátor Plzně a poslanecký kandidát ODS na předsedu školského výboru sněmovny, považuje audit za unikátní dokument důležitý pro koncepci vzdělávací politiky ČR. V souvislosti se strategií a cíli vzdělávání se vyjádřil pro snížení objemu učiva ve prospěch vzdělávání v souvislostech.

Jako bývalý učitel poukázal na to, že názory učitelů na rozvoj vzdělávání jsou důležité, nikoliv však všeobjímající. Zároveň připustil, že vysoká míra frustrace učitelů do značné míry paralyzuje možný posun vpřed, což se projevuje při odmítání změn, jež navíc učitelům nejsou dostatečně komunikovány. Je nutné vyrovnat propastný deficit v odměnách učitelů a jiných VŠ vzdělaných zaměstnanců, jde o podmínku nutnou, nikoliv postačující. Je to předpoklad pro zastavení trendu stárnutí učitelů a nezájmu mladých lidí o toto povolání. Zároveň je třeba se zaměřit na vzdělávání učitelů, ať už pregraduální či celoživotní. Byrokracie zatěžuje školy neúměrně, což, jak Baxa uvedl, audit dostatečně nezdůrazňuje. Jako cestu špatným směrem vidí omezení autonomie učitelů diskutovanou vyhláškou, kterou iniciovala Asociace krajů ČR. Postavil se za myšlenku společného vzdělávání, nicméně současnou realizaci vidí jako velmi problematickou.

Jiří Drahoš, který jako předseda senátního výboru pro vzdělávání převzal nad celou akcí záštitu, poukázal na to, že jako člověk pocházející z učitelské rodiny má možnost sledovat vývoj veřejného vzdělávání v ČR po dekády. Ocenil učitele v mateřských, základních a středních školách a vyjádřil přesvědčení, že jejich práce je z pedagogického hlediska mnohem náročnější než vyučování na VŠ, s nímž má osobní zkušenost. Vyjádřil uznání Robertu Plagovi jako ministrovi, který je detailně zorientovaný v problematice svého resortu a snaží se o odpovědnou a prozíravou politiku. V reakci na audit se zaměřil na problematiku struktury středních škol, zejména odborné a učňovské školství. Zdůraznil, že nikdo soudný nechce rušit odborné školství, nicméně že mocenský tlak ze strany některých hejtmanů na zvyšování počtu učňů kvůli aktuální poptávce některých průmyslových provozů je těžko ospravedlnitelný.

Vyjádřil následně přesvědčení, že vymýšlení “českých cest” je poněkud zbytečnou komplikací, pokud je možné se inspirovat fungujícími modely v zahraničí a zkusit je přizpůsobit českým podmínkám. Nejen v často skloňovaném Finsku, ale například ve Švýcarsku, kam zamíří někteří senátoři seznámit se s fungováním tzv. duálního systému vzdělávání. Varoval také před iluzí, že to, co fungovalo v minulosti, může být považováno jako řešení současných problémů a budoucích výzev. Na závěr svého vystoupení představil šest bodů tzv. startovací kostky vzdělávací politiky, které by chtěl ze své pozice podporovat. Jde zejména o výběr uchazečů učitelství, jejich přípravu a dále odměňování a podporu učitelů a ředitelů ve školách.

První místopředseda Senátu a dlouholetý gymnaziální ředitel Jiří Růžička v následné diskusi zdůraznil v reakci na ministra Plagu a jeho zmínku o rolích ve vzdělávání, že učitelé by měli být ve školách pro žáky a ředitelé pro školu. K tomu, aby ředitelé a učitelé dělali svou práci skutečně dobře, nemají dle Růžičky dostatečnou oporu. Posteskl si nad tím, že neuváženou legislativní změnou byla ze škol vyhnána řada kvalitních učitelů jen kvůli formálnímu nesouladu jejich vzdělání. Smysluplnou koncepci vzdělávací politiky vítá a předpokládá, že pro ni musí být nalezena široká politická shoda.

V diskusi dále vystoupili poslanec a předseda KDU-ČSL a též bývalý gymnaziální ředitel Mozartova gymnázia v Pardubicích Marek Výborný, ředitel základní školy, jihočeský zastupitel a expert TOP 09 v oblasti vzdělávání Pavel Klíma, bývalý ministr školství za ČSSD a psycholog Stanislav Štech či rektor Masarykovy univerzity a senátor klubu STAN Mikuláš Bek. Oba poslední jmenovaní jsou zároveň oponenty auditu. Z oponentů se nechali slyšet Tomáš Bouda, odborník Pedagogické fakulty Ostravské univerzity či Radko Sáblík, ředitel Střední smíchovské průmyslovky a člen týmu připravujícího strategii vzdělávací politiky 2030.

Akce se zúčastnili kromě jmenovaných další expertní oponenti auditu, senátoři, poslanci a zástupci byznysu.

Foto: Kateřina Lánská

10 komentářů:

Josef Soukal řekl(a)...

"Za důležitou považuje i tvorbu nové Strategie vzdělávání 2030, na niž by měly navázat změny v takzvaných rámcových vzdělávacích programech, které určují obsahy učiva. Ze strategie na další roky by měly vycházet případné obsahové změny v maturitních a přijímacích zkouškách, řekl. Současný návrh omezení státních maturit na didaktické testy a navrácení jejich písemné a ústní části na úroveň škol považuje spíš za technickou změnu."

Samozřejmě lež jako věž, výmluvná ukázka Plagovy strategie.
Jako celek festival vágních řečí. Už dnes je jasné: Nic dobrého naše školství nečeká.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Veletoč s revizí RVP, která teď má jaksi čekat na Strategii 2030, je trapný. MŠMT/NUV si zjevně neví rady, nemá smysluplný cíl revize, ale dva roky úspěšně předstírají činnost. Placenou činnost.

Radek Sárközi řekl(a)...

Marně hledám nějaké zástupce profesních organizací pedagogů...

Nicka Pytlik řekl(a)...

Strategie vzdělávání 2030, na niž by měly navázat změny v takzvaných rámcových vzdělávacích programech

Takže 'takzvaných'? Tak to už je jenom kousek k 'rádoby'. Reálně má ta věta být:
"Strategie vzdělávání 2030, na niž by měly navázat změny v takzvaných přidáváních platu učitelům."
Příslib roku 2030 se pytlikům zdá v tomto směru více než reálný. Pytlici to šacují na tak pětasedmdesát tisíc měsíčně. Euro, samozřejmě. Jinak odborníci na vzdělání, konzultanti a auditoří vědí prd. Jen v té dnešní překotně měnící se době melou hloupostě dle příkazů svých chlebodárců.

Nowak řekl(a)...

Víme, víme - jsme prostě dobrý!
Kdysi žil jeden, říkal "vím, že nic nevím" - prostě pitomec.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Helemese!
Martin Baxa... bývalý učitel,
Jiří Růžička... dlouholetý gymnaziální ředitel,
Marek Výborný... bývalý gymnaziální ředitel.
Jo jo. Bývalé učitele, kteří se do teplíčka kanclů uklidili, pytlici zbožňují.

Zaregistrovali velevážení účastníci diskuse na tím 'unikátním dokumentem důležitým pro koncepci vzdělávací politiky ČR', že odborníci na vzdělání, konzultanti a auditoří využijí v té dnešní překotně měnící se době každé možné příležitosti, aby chlístali špínu na učitele, kteří jim poníženě nelezou do zadku, vymýšleli si všelijaké fantasmagorie, jen aby mohli učitele ostouzet a pošklebovat se jim, když se tito v potu tváře a za mizerný peníz snaží, co to jen jde, omezit tragické výsledky toho neustálého vzdělávacího experimentování? Zaregistrovali? Prdlačky!
Je to chlív. Fůůůj!

Radek Sárközi řekl(a)...

Bohumil Kartous:

"Ze včerejšího setkání v senátu nad Auditem vzdělávacího systému v ČR EDUin. Je fajn vidět, že se napříč stranami najde dost lidí, jejichž chápání rozvoje vzdělávání jde stejným směrem a mohlo by jednou pomoci tomu, že rozumná koncepce bude i rozumně realizována. Velké díky Jiří Drahoš, že jako předseda senátního výboru pro vzdělávání převzal záštitu, Robert Plaga , Marek Výborný , Martin Baxa , Marek Hilšer , Jiří Růžička , Mikuláš Bek , Markéta Pekarová Adamová , Stanislav Stech , Pavel Klíma , Martina Bacíková , Klára Laurenčíková , Martina Dlabajova , Jan Čulík , Pavel Fiala Daniel Münich , Ondrej Neumajer , Josef Slovák , Petr Benes , Dita Pé , Hana Šišková Evžen Kordenko , Jiri Schneider , Tonda Parma , Martin Herman , Lenka Eckertová , Lenka Štěpánová , Martin Holecko , Marcela Murgašová , Martin Úlovec a všem ostatním za aktivní účast či přítomnost."

https://www.facebook.com/bohumil.kartous.1/posts/10210757096204088?__tn__=-R

Nicka Pytlik řekl(a)...

Takhle nějak si pytlici představují prezidenta všehomíra.
Sjednotí experty na kdeco napříč názorovými proudy v jednom šiku tím jediným a správným směrem daným vyšší mocí. To jest ideou, která přesahuje rámec našeho bytí...

Nicka Pytlik řekl(a)...

Ve světle reflektorů zaskvěli se svorně,
vzájemně si přeleštili škorně.

Jana Karvaiová řekl(a)...

Strucne:
Eduin vi uplny kulovy. Reci se dobre prodavaji. Je medialne znamy. Tecou mu penize za to, ze si hreje zadek u kdejakeho stolu( nejen kulateho). Dobrej dzob. Nic vic. Driv se to nazyvalo prizivnictvi.

Okomentovat