8.4.19

EDUin: Reforma maturit by měla jít mnohem dále, současný návrh je poněkud děravou záplatou

Ministerstvo školství minulý měsíc poslalo do připomínkového řízení návrh školského zákona, který vyjímá ústní a písemnou zkoušku společné části maturitní zkoušky z kompetence CERMATu. Staly by se opět odpovědností jednotlivých škol. Centrálně by se zadávaly a hodnotily už jen maturitní didaktické testy. Rovněž by se ve všech maturitních oborech mělo na jaře 2022 sjednotit zavedení povinné maturity ze tří předmětů, a to češtiny, cizího jazyka a matematiky. EDUin na základě odborné debaty, kterou minulý týden uspořádal, upozorňuje na nedostatky záměru. Zejména na to, že jde jen o dílčí úpravu konceptu, jenž je nutné významně přepracovat na základě cílů stanovených strategií 2030.


Ministerstvo školství chce přesunutím písemné práce (slohovky) a ústní části dle svých slov posílit vazbu mezi učiteli na dané školy a žáky-maturanty. Z dostupných dat, která ukazují úspěšnost na školách během hodnocení vlastními učiteli a centrálně, vyplývá, že učitelé jdou svým maturantům naproti. To se týká zejména škol, kde je v centrálně hodnoceném didaktickém testu vysoká neúspěšnost. Ministerstvo v rámci detailního hodnocení dopadů návrhu zákona přímo předpokládá, že snížení možné neúspěšnosti v těchto dvou zkouškách pomůže zmírnit nárůst propadlíků, jenž vznikne, až bude zavedena povinná maturita z matematiky.

„Je otázkou, zda nejde o hledání pragmatické cesty, jak se vyrovnat s potenciálně vysokým počtem neúspěšných maturantů. To by byl skutečně technokratický cynismus,“ říká vedoucí komunikace EDUin Bob Kartous.

Ministerstvo současně doplňuje, že návrh má jít naproti dvouúrovňové stavbě kurikula, které předpokládá, že každá škola bude mít do určité míry jiný obsah vzdělávání, tudíž i jiné výstupní zkoušky.

Praktický problém se může skrývat ve financování přenosu odpovědnosti na školy. Ministerstvo školství v důvodové zprávě uvádí, že v důsledku odlehčení práce v CERMATu by se po roce 2021 mělo uspořit zhruba 21 milionů korun. Návrh neuvádí, jak bude finančně kompenzována práce učitelů, kteří budou mít povinnost žákovské slohy opravovat.

Byť návratem k hodnocení ve školách dojde z velké části je snížení formalizace hodnocení písemných prací a k posílení faktoru znalosti individuality maturanta, kromě možné snahy učitelů pomáhat svým žákům lze očekávat i nárůst rozdílů v přístupu k výuce. Zatímco na řadě škol může změna vést k pokroku a zavedení například argumentačních esejí či větší čtenářské reflexi v ústní části, nic nebude omezovat další školy, aby se zde vrátily k memorování a netvůrčím slohovým útvarům.

V neposlední řadě jsou uzpůsobení zkoušek žákům s hendikepem, jako je třebas dysgrafie nebo dyslexie. Školy by po změně zákona ztratily podporu, kterou nyní CERMAT v tomto ohledu vyvíjí, proto je důležité se ptát, zda by tito žáci nepřišli k újmě snížením spravedlivosti zkoušky.

„Vzhledem k přípravám Strategie vzdělávací politiky do roku 2030 a změnám v rámcových vzdělávacích programech je nejasné, jak s tím snaha uvolnit centralizaci maturit souvisí. Je skutečné možné, že má jít jen o kompenzaci předpokládaného růstu propadlíků, příp. možnost ušetřit. Maturitu i jiné high stakes zkoušky je třeba pojmout jako prostředek k tomu, jak posílit důraz na žádoucí obsah a formu vzdělávání, což v současné podobě naplňováno není. Proto by reforma maturit měla být mnohem hlubší a měla by jít ruku v ruce se stanovenými cíli strategie 2030. Současný koncept nepodporuje stanovené cíle vzdělávání a je třeba se zamyslet nad tím, jak by vlastně výstupní zkouška na SŠ měla vypadat. Nabízí se pojetí maturit jako dlouhodobého projektu, jenž je uzavřen obhajobou. Takové pojetí mnohem více posiluje komplexitu přípravy a dává tím školám zcela odlišné zadání,“ uzavírá Kartous.

14 komentářů:

Simona CARCY řekl(a)...

MŠMT chce dle svých slov posílit vazbu mezi učiteli na dané školy a žáky-maturanty za cenu ztráty objektivity a srovnatelnosti zkoušky. Výsledný bastard nebude disponovat ani jedním z těchto vydobytých atributů a povede k další devalavaci zkoušky. Právě díky tomu, že plošná srovnatelnost existovala, nahlédlo ministerstvo za oponu reality a zcela v duchu Kartousovy úvahy zda nejde o hledání pragmatické cesty, jak se vyrovnat s potenciálně vysokým počtem neúspěšných maturantů. To by byl skutečně technokratický cynismus,“ říká vedoucí komunikace EDUin Bob Kartous.
Zde nezbývá něž souhlasit. Ještě lze zvážit pro oblast školství tak zvanou Ťokovu cestu...

Nicka Pytlik řekl(a)...

lze zvážit pro oblast školství tak zvanou Ťokovu cestu...

Tak pokud se do toho nevloží faltýnci s mandátem...

Jiří Kostečka řekl(a)...

Z dostupných dat, která ukazují úspěšnost na školách během hodnocení vlastními učiteli a centrálně, vyplývá, že učitelé jdou svým maturantům naproti. To se týká zejména škol, kde je v centrálně hodnoceném didaktickém testu vysoká neúspěšnost.
– No, pánové Botlíku a Lippmanne, tohle je ukázková rána pod pás od dosavadních souvěrců. Že by EDUin k vaší smůle konečně prozřel?
----------------------------------------------------------------------------
Ministerstvo v rámci detailního hodnocení dopadů návrhu zákona přímo předpokládá, že snížení možné neúspěšnosti v těchto dvou zkouškách pomůže zmírnit nárůst propadlíků, jenž vznikne, až bude zavedena povinná maturita z matematiky. Je otázkou, zda nejde o hledání pragmatické cesty, jak se vyrovnat s potenciálně vysokým počtem neúspěšných maturantů. To by byl skutečně technokratický cynismus,“ říká vedoucí komunikace EDUin Bob Kartous
– Tak tomu též říkám pozitivní eduinský posun. Ještě mně tam ale chybí, že přesně na tohle upozorňuje Asociace češtinářů už od r. 2012: samozřejmě že hodnocení slohů na školách vede k nepřípustnému přidávání, zejména v kritickém rozhraní cut-off score!
Katastrofa ovšem je, že ministr školství Plaga nezná školský zákon a navazující vyhlášky vlastního rezortu (nebo ještě hůř: zná, ale nerespektuje) a je schopen veřejně říct, že mu nevadí, když se nějakému Pepovi či Františce přidá při hodnocení na škole v maturitním slohu klidně celý stupeň.
-----------------------------------------------------------------------------
Ministerstvo současně doplňuje, že návrh má jít naproti dvouúrovňové stavbě kurikula, které předpokládá, že každá škola bude mít do určité míry jiný obsah vzdělávání, tudíž i jiné výstupní zkoušky.
– Ještě mně chybí konstatování, že na zhovadilost zrušení dvou úrovní MZ ministrem Fialou upozorňuje Asociace češtinářů již od r. 2012.

E.Kocourek řekl(a)...

I kdyby centrálně organizovaných cermatských testů a písemek bylo dvacet, a kdyby se dovezli zaručeně objektivní hodnotitelé až z bájného Finska (nebo ještě lépe z Marsu), představa, že maturitní vysvědčení z elitního gymnázia bude mít stejnou hodnotu jako vysvědčení z nějakého odkladiště lemplů a flákačů je naivita, hraničící s pitomostí. ////

Netuším, jaké jsou skutečné motivy a cíle Ministerstva, ale odsud to vypadá, že se vydalo na cestu zpátky do starých dobrých časů, kdy vedle známek záleželo také na tom, KTERÁ ŠKOLA to vysvědčení vydala. ////

Je možné, že školy si budou samy vytvářet svoji prestiž a pověst. Táhle vás zaručeně protáhnou maturitou, támhle jinde vás naučí věci, které je dobře znát. Nemá smysl, aby všechny školy byly přesně stejné. ////

Kvalitní vzdělání neposkytuje ministerský ouřada, ale kantor ve třídě. A ten kantor také nejlépe ví, jaké vzdělání poskytnul. ////

Veronika Valíková řekl(a)...

EDUin během diskuse o státní maturitě změnil názor několikrát...

"Nabízí se pojetí maturit jako dlouhodobého projektu, jenž je uzavřen obhajobou. Takové pojetí mnohem více posiluje komplexitu přípravy a dává tím školám zcela odlišné zadání."

Mně se na novele líbí, že právě toto umožňuje, ale nevnucuje - školy budou moci vytvářet své modely, soupeřit, konkurovat si. A do ústního a slohů jim nebude mluvit ani Cermat, ani EDUin. Pokud tedy novela projde. Pěkný večer.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Nabízí se pojetí maturit jako dlouhodobého projektu, jenž je uzavřen obhajobou.

Tedy ne, že by se pytlici nějak holedbali, či co, nemají to zapotřebí, ale s touto ideou přišli už na sklonku osmdesátých let. A do posledních jimi garantovaných maturitních zkoušek do nenápadně vpašovali. Předsedovi maturitní komise se to pozdávalo velmi. Jakože fakt dobrý.
Neuběhlo ani třicet let, a je to tadyyy! Pokrok v té dnešní překotně měnící se době nezastavíš...

Vladimír Stanzel řekl(a)...

"Nabízí se pojetí maturit jako dlouhodobého projektu, jenž je uzavřen obhajobou. Takové pojetí mnohem více posiluje komplexitu přípravy a dává tím školám zcela odlišné zadání."

Tato možnost ale existuje i nyní - viz § 15 - Maturitní práce a její obhajoba před zkušební maturitní komisí (Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání
ve středních školách maturitní zkouškou). V profilové části mohly školy požadovat maturitních prací, resp. projektů "neúrekom", stejně jako mohly trvat na velké písemné práci z češtiny. Jenže - dělal to někdo? Byli odpůrci a zavilí kritici SM ochotni k něčemu takovému? Soupeřily spolu snad školy? Pokud vím, tak ne. Ona by to totiž byla práce navíc a zadarmo.

Můj tatínek maturoval na strojní průmyslovce tuším kolem r. 1955 a světe zboř se - tzv. diplomovou prací, tedy dlouhodobým projektem. Aniž jest co nového pod sluncem, jak naznačuje i kolega Pytlik.

Josef Soukal řekl(a)...

V profilové části nechť se škola prezentuje, jak chce; tady je prostor ukázat, na co klade největší důraz, jakou přidanou hodnotu je žákům schopna přinést a kam až žáci dospěli. Centrální část nechť objektivně a srovnatelně ukáže plnění stěžejních vzdělávacích cílů daného oboru (jak je obsahuje RVP).

Simona CARCY řekl(a)...

§ 15 - Maturitní práce a její obhajoba před zkušební maturitní komisí (Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání

No jo, jak říkal už Švejk, vyhlášky se nečtou. Ten problém spočívá v tom, že plná ústa krásných řečí mají hlavně ti, co nečtou vyhlášku a dramaticky se vlamují do otevřených dveří. A že si školy nekonkurují? A proč by to dělaly i byť jen na základě §15? Je to jen možnost a NIKDO ji nevyužívá. Proč? Protože je to práce.
Až skončí centrální hodnocení, budou učitelé na školách opravovat sami. To bude zas mrzení!

Tajný Učitel řekl(a)...

"Učitelé jsou svým maturantům naproti." Strach a hrůza, zachraň se kdo můžeš. Mimochodem, centrální kyborgové nejdou? Jste si jist? Jejich člověčí část třeba zůstává lidská. Mělo by se s tím něco dělat.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Centrální část nechť objektivně a srovnatelně ukáže

Jako pacient mohu říci, že u zdravotní sestry je mi centrálně, srovnatelně a objektivně změřená čeština docela u prdele.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Maturita by měla být ze zpěvu a dušené kachny s česnekovou omáčkou.

Josef Soukal řekl(a)...

A čeština po eduinsku by ti, Zdeňku, vyhovovala? Nebo to myslíš tak, že krejčí by se ve škole měl potkat jen s jehlou a nití?

Veronika Valíková řekl(a)...

Pro pana Stanzela a paní Carcy:
Ano, existuje možnost profilové maturity z čjl. Ano, je to hodně práce. V roce 2014 jsem tvořila profilovku z češtiny, vedla seminář (18 studentů) a k tomu upravovala pracovní listy ke státní češtině (změny, změny). Trošku mě to vyšťavilo, pan ředitel stanovil termín maturitního semináře na pátek ráno v osm hodin, nedodával včas informace atd.(mám jedno oko, každé ráno se učím zaostřovat). Odmaturovali jsme úspěšně ze státní i profilové zkoušky, leč bylo mi vytčeno, že jsem nedodala do termínu jakési školní materiály, o nichž jsem nevěděla (ty podle vyhlášky byly OK).

Od roku 2015 jsem nesměla maturovat ani vést vyšší třídy. Dnes, zpětně, jsem přesvědčená, že to byla připravená akce - možná měl pan ředitel zadání tu profilovku zlkikvidovat, neb ji ani nepustil na web školy. Další rok profilovou češtinu vedly kolegyně, ačkoli já jsem měla opět seminář o osmnácti lidech, maturovali z ní tak čtyři studenti z ročníku. Letos
nemá Arcibiskupské gymnázium v Praze profilovou maturitu z čjl vůbec. Já jsem podala 24. října 2018 výpověď.

Přikládám blog s tématy semináře - kdyby to četl nějaký ředitel, který by mě chtěl v budoucnu na půl úvazku zaměstnat :), případně vytvořit neobvyklý maturitní model. Témata lze zjednodušit a přizpůsobit typu školy. Pěkný den.

https://valikova.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=434741

Okomentovat