26.4.19

EDUin: Občanské vzdělávání? Odloženo

Globální i lokální společenské a politické změny, často velmi překvapivé, představují výzvu pro vzdělávací systém. Ukotvení České republiky v Evropské unii, ústup mezi státy díky členství v schengenském prostoru a globalizaci nebo politický vývoj doma i ve světě. Občanské vzdělání by mělo žáky vybavit nejen informacemi o státním uspořádání či mezinárodní situaci, ale rovněž předat demokratické smýšlení, které nelze jednoduše napsat do testu. To obsahuje mediální gramotnost, občanské postoje, chápání lidských práv nebo solidaritu. Stát ale není schopen takový kurz podpořit a opakovaně oddaluje přípravu koncepce občanského vzdělávání nebo diskusi o nevyváženém stavu občanských kompetencí mezi jednotlivými typy škol. EDUin doporučuje vrátit agendu občanského vzdělávání z Úřadu vlády zpět na ministerstvo školství a zaměřit se na její dopracování v participativním duchu.

Cílem vzdělávání má být příprava po občanský život, který se nyní odehrává v mnohem méně přehledném globalizovaném prostředí mnohými označovaném jako postmoderní či postfaktické. Schopnost uvažovat v souvislostech nad politickým vývojem a vlastní možností angažovat se je více než dříve nutná pro naplnění potenciálu každého spoluvytvářet demokratickou společnost. Nedostatek občanského a demokratického vzdělávání může vést k nepochopení vývoje, zanevření na účast a posléze k podpoře antisystémových či extrémistických stran.

„Škola by měla být místem pro otevřenou diskusi o demokracii. Dnes se vlivem malého významu občanského vzdělávání často omezuje na faktické informace o právu, státním uspořádání nebo volbách. Žáci si z toho ale příliš do občanského života neodnesou,“ říká vedoucí komunikace EDUin Bohumil Kartous. O kvalitě a efektu komplexního občanského vzdělávání na školách není dostupný žádný výzkum, vlastním indikátorem je ovšem počet mladých lidí, kteří chodí k volbám nebo jejich angažovanost. Podle nedávného průzkumu OECD se o správu věcí veřejných vůbec nezajímá 57 procent lidí ve věku od 15 do 29 let, což Česko řadí na předposlední místo mezi 35 velmi rozvinutými demokratickými zeměmi.

Ministerstvo školství připravovalo program na podporu občanského vzdělávání, po vypracování návrhu ale došlo k jeho politizaci a sváru ohledně možného vzniku samostatné organizace, která by občanské vzdělávání podporovala. To je běžné například v Německu, kde už desítky let působí Spolková centrála pro občanské vzdělávání. Pro ministerstvo to ale znamenalo odejmutí koncepce občanského vzdělávání a agenda se přesunula na Úřad vlády. Ten uspořádal během více než roku jedno oficiální setkání, jehož výstupem byl Základní dokument tvorby Koncepce občanského vzdělávání v České republice, jenž obsahoval harmonogram přípravy samotného dokumentu. Schválení se ale nedočkal.

Vláda dosud neprojednala přípravu koncepce občanského vzdělávání. Naposledy byla na pořadu jednání vlády na konci července, ale na poslední chvíli byla odložena. Na kdy, to nikdo neví. Přitom v rámci revize rámcových vzdělávacích programů a tvorby strategie vzdělávací politiky do roku 2030 by se na občanské vzdělávání nemělo zapomenout. „Neschopnosti podpořit občanské vzdělávání se věnujeme v rámci Auditu vzdělávacího systému ČR již druhým rokem. Jde o celospolečenské téma současnosti i budoucnosti,“ zdůrazňuje Kartous.

Posílení občanského vzdělávání by se mělo zvážit především na odborných školách a učilištích, kde panuje obecně nedostatek všeobecněvzdělávacích předmětů. Je klíčové umožnit všem mladým lidem si demokracii zažít mimo jiné prostřednictvím žákovské samosprávy nebo vlastního demokratického vedení školy. První krok podporující vzdělavatele ale musí učinit stát.

8 komentářů:

Vít Tomis řekl(a)...

Cílem vzdělávání má být příprava po občanský život,

Nesmysl! Netahejte do školy své politické názory a už vůbec je nevnucujte dětem.

Jana Karvaiová řekl(a)...

Konecne dobra zprava.

Ivo Mádr řekl(a)...

No, konečně. Ultralevicové názory netahejte do školství.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Ale branná výchova prošla!

Nicka Pytlik řekl(a)...

Ale branná výchova prošla!

Jestli by mělo být něco striktně apolitického, lépe apolitikářského, pak je to obrana vlasti a schopnost přežít při živelných pohromách.

Žáci si z toho ale příliš do občanského života neodnesou

A co by si měli ti žáci asi tak do života odnést? Jakože, který názor na co je správný, a který není? A což nechat dětičky, ať si jej na základě poskytnutých informací učiní samy?
S tou samosprávou je to ale potíž. Je nezbytné žáky přizvat k řízení školy, aby si mohli sami stanovit, co se budou a co nebudou učit, kdo je to bude učit, kdy, a jak dlouho se to budou učit. Sami by si měli vyhodnotit kvalitu svého vzdělání a stanovit, jestli prospěli a do jaké míry.
Pytlici věří, že jednoho dne budou žáci natolik uvědomělí, že prosadí zrušení pedagogických dozorů o přestávkách a také na všech akcích školy, bez nutnosti omlouvat svoji nepřítomnost jak ve škole, tak i na těch akcích.
Pytlici jsou jednoznačně pro přímou volbu ředitele všemi žáky školy a jejich zákonnými zástupci.
Rodiče vítáni! Za svobodnou školu a svobodu zkompetentňování!!!
Eduin je brzdou pokroku.

Eva Adamová řekl(a)...

A my snad koncepci občanského vzdělávání nemáme? Suma sumárum mají děti na druhém stupni základek minimálně šest hodin výchovy k občanství a rodinné výchovy. To je prostoru na občanské vzdělávání dost a dost, takže nevím k čemu ještě jakési programy navíc.

Aby to nebylo jako s programy prevence patologických jevů, na nichž se živí kvanta neziskových organizací a z nichž jsou některé natolik mizerné úrovně, že je ztráta času je absolvovat. Většina kantorů je schopná dělat v hodinách zajímavější a přínosnější aktivity, ale to si pak bohužel ředitel nemůže napsat do seznamu absolvovaných programů ve výroční zprávě.

Nicka Pytlik řekl(a)...

nemůže napsat do seznamu absolvovaných programů

Běžné zkompetentňování v souladu se školním vzdělávacím programem je v té dnešní překotně měnící se době vnímáno jako něco bezvýznamného a podřadného. Dřívávějc bylo jedno kino, divadlo či výchovný koncert co půl roku. Občas nějaká beseda. Od těch dob má prý vzdělání sestupnou úroveň.
Každý rok některé třídy nepotkají pytlici klidně měsíc v kuse. Tak hlavně, že budou dítka esteticky zprojektována na padrť. Výuka začíná mít charakter občasných konzultací.

Ivo Mádr řekl(a)...

Ano, Pytlíci mají pravdu. Při dotaci 1 hodiny týdně se pak z výuky stává pouze takový zrychlený kurz. A jeden se potom rodičům žáků nediví, že se jim to nelíbí.

Okomentovat