11.4.19

CERMAT: Zveřejnění zadání písemné práce z českého jazyka a literatury

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání zveřejnilo zadání písemné práce z českého jazyka a literatury v jarním zkušebním období 2019. Výsledky písemných prací z českého jazyka budou předány řediteli školy nejpozději poslední pracovní den před zahájením ústní zkoušky žáka, nejpozději však 29. května 2019. Ředitel školy následně bez zbytečného odkladu sdělí výsledek žákům.

Klíče správných řešení k didaktickým testům budou k dispozici dne 15. května 2019 po zasedání validačních komisí a předání výsledků didaktických testů školám.

Český jazyk a literatura
Český jazyk pro neslyšící
Zadání ostatních písemných zkoušek společné části maturitní zkoušky budou zveřejňována postupně v den konání příslušné zkoušky.

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání upozorňuje, že informace ze zdrojů mimo oficiální portály www.novamaturita.cz, www.cermat.cz a profil na sociální síti Facebook Udělám maturitu, mohou být nepřesné, neúplné a zavádějící.

Jediným oficiálním zdrojem správných a pravdivých informací či uveřejněných zadání zkoušek mohou být pouze výše zmíněné informační a komunikační kanály.

Zadání písemné práce

ZADÁNÍ 1

Děsuplná noc

VÝCHOZÍ TEXT

Konečně jsem dostal od pana T. dopis. Mám se neprodleně připravit na cestu. Po setmění přijede kočár, který mě doveze na jeho hrad. Šel jsem se tedy rozloučit s hostinskou. Když zjistila, kam jedu, okamžitě zbledla. Třesoucím se hlasem mi popřála hodně štěstí a vtiskla mi do ruky jakýsi předmět. Prý je to amulet, který mě ochrání. Pověrčivost místních lidí je vskutku úsměvná.
Úderem osmé na mě před hostincem opravdu čekal kočár. Prapodivný chlapík, celý v černém, mi pokynul, ať nastoupím. Cesta vedla temným lesem. Ulevilo se mi, když jsme zastavili na nádvoří starého sídla. Vystoupil jsem a položil ruku na železné klepadlo ve tvaru vlčí hlavy. Než jsem stihl zaklepat, dveře se otevřely...
(CZVV)

ZPRACOVÁNÍ: vypravování s hororovými prvky, jehož úvodem je výchozí text

ZADÁNÍ 2

Fenomén fake news

VÝCHOZÍ TEXT

„Evropská unie chce zakázat Ř!“ Zpráva s tímto titulkem, která původně byla zveřejněna jen na recesistickém webu, vyvolala před několika lety značný rozruch. Psalo se v ní, že Evropská lingvistická rada spadající pod EU rozhodla o zrušení hlásky Ř. Eliminací problematických znaků a hlásek se prý zjednoduší komunikace v EU, tak to alespoň ve zprávě vysvětloval jakýsi jazykovědec František Měch. Žádná lingvistická rada ale neexistuje, stejně smyšlená je i postava citovaného jazykovědce. Satirickou zprávu ovšem převzala jako zaručeně pravdivou velká část českých médií, „rozhodnutí rady“ dokonce komentovali i někteří politici.
Falešné zprávy jsou staré jako lidstvo samo, s rozvojem internetu a sociálních médií se však stávají zbraněmi hromadného ničení. Na co si má čtenář dávat pozor, aby rozlišil seriózní zprávy od fake news neboli falešných zpráv?
(Věda pro každého 1/2018, www.e-bezpeci.cz, upraveno)

ZPRACOVÁNÍ: článek do společenského časopisu zabývající se fenoménem fake news
(funkce výchozího textu informativní)

ZADÁNÍ 3

Zimní krajina

VÝCHOZÍ TEXT 

Pokojně, nekonečně padá sníh na zmrzlý kraj. Je mi slavnostně i teskno zároveň, neboť se cítím osamělý v širé krajině. Země před mýma očima se zjednodušuje, sjednocuje a rozšiřuje, je srovnaná v bílých vlnách a nerozrytá zmatenými stopami života. Konečně prořídl a zastavil se tanec vloček. Váhavě bořím nohy do nedotknutelného sněhu a poznamenávám kraj dlouhým řádkem svých kroků...
(Karel Čapek, Šlépěj, upraveno)

ZPRACOVÁNÍ: líčení zimní krajiny (funkce výchozího textu inspirativní)

ZADÁNÍ 4

Charitativní projekt

VÝCHOZÍ TEXT 

Organizace Modrá naděje, která se dlouhodobě zabývá charitativní činností, se rozhodla apelovat na mladé lidi, aby se aktivně zapojili do pomoci druhým. Vyzvala žáky středních škol, aby vymysleli charitativní projekt, který by zlepšil životní podmínky buď dětem z dětského domova, nebo bezdomovcům. Na základě zaslaných žádostí organizace vybere nejlepší projekt, na nějž poskytne potřebné finanční prostředky, zároveň pracovníci Modré naděje pomůžou žadateli s realizací projektu.

Žádost o podporu charitativního projektu musí obsahovat:
• jméno žadatele a jeho kontaktní údaje;
• informaci o cílové skupině projektu;
• termín zahájení a ukončení projektu;
• výši požadované částky včetně informace, na co budou finance použity;
• dostatečně podrobný popis projektu.

Kontaktní osobou pro tento projekt je Zora Sokolová. Žádost zašlete na adresu:
Zora Sokolová Třeboradická 573 500 03 Hradec Králové
(CZVV)

ZPRACOVÁNÍ: úřední dopis, který reaguje na výchozí text a obsahuje žádost o podporu
charitativního projektu

ZADÁNÍ 5

Může účel světit prostředky?

VÝCHOZÍ TEXT

Většina z nás musí alespoň jednou za život řešit nějaké morální dilema. Představte si například, že zdravotní stav vaší babičky se náhle zhoršil a vy už nejste schopni poskytovat jí odpovídající péči. V jediném specializovaném zařízení pro seniory, které se v okolí nachází, se však na přijetí čeká minimálně rok. Někteří přátelé vám radí, abyste se pokusili ředitelku zařízení podplatit a zajistili tak, že babička bude přijata přednostně.

Je akceptovatelné použít pro dosažení určitého cíle jakékoli, třeba i nemorální prostředky?
(CZVV)

ZPRACOVÁNÍ: úvahový text zabývající se otázkou z výchozího textu

ZADÁNÍ 6

Kniha, kterou si musíte přečíst

VÝCHOZÍ TEXT 

Někteří lidé jsou přesvědčeni, že knihy, o nichž se učili ve škole, musí být automaticky nudné. Snad by se jejich názor změnil, kdyby si přečetli alespoň jedno z těchto děl:

• Na západní frontě klid od Ericha Marii Remarqua;
• Obraz Doriana Graye od Oscara Wilda;
• O myších a lidech od Johna Steinbecka;
• Krysař od Viktora Dyka;
• Válka s mloky od Karla Čapka;
• Petrolejové lampy od Jaroslava Havlíčka.
(CZVV)

ZPRACOVÁNÍ: článek s prvky recenze, který představuje jednu z knih jmenovaných ve
výchozím textu a doporučuje ji čtenářům webu Milujeme literaturuŽádné komentáře:

Okomentovat