8.4.19

Bořivoj Brdička: 5 největších výzev školství podle CoSN

Článek přináší informaci o zprávě amerického sdružení Consortium for School Networking, která popisuje největší překážky, které bude školství v budoucnosti řešit v souvislosti se vzdělávacími technologiemi.

Americké Consortium for School Networking je organizace, k níž se obracíme poměrně často (CoSN). Nejvíce asi v souvislosti s každoročním Horizon Reportem. Troufám si hádat, že nedávná zpráva Driving K-12 Innovation: 2019 Hurdles postavená na zkušenostech 111 vedoucích představitelů školství a zabývající se překážkami při aplikaci vzdělávacích technologií není nic jiného než přípravou na letošní Horizon, který pro K-12 (MŠ, ZŠ, SŠ) vyjde opět v létě. Podívejme se na 5 nejzávažnějších problémů, jak je shrnují závěry této zprávy. Vezmeme to od nejmenších k největším [1]:
 1. Technologie a budoucnost práce
  Umělá inteligence, robotika a hluboké učení jsou, kromě jiných, těmi technologiemi, které mají významný vliv na myšlení lidí, učí se, žijí a pracují. V důsledku toho musí vzdělavatelé přehodnotit své představy o tom, jaký budou mít v příštích letech technologie vliv na výuku i samotné učení. Digitální gramotnost se ukazuje být kritickou podmínkou kvalifikace na pracovním trhu. Digitální občanství je též důležité. Žáci musí umět se v digitálním světě chovat eticky a žít zodpovědně.
 2. Další vzdělávání učitelů
  Klíčovou podmínkou úspěšných inovací s využitím technologií je příprava učitelů. Ukazuje se, že tradiční postupy (zavádění shora dolů, stejný postup pro všechny, sedět a poslouchat) mají velmi malý dopad. Jedině personalizované metody propojené s praxí mohou učitelům pomoci na jejich cestě k celoživotnímu učení a soustavnému zvyšování odborných schopností.
 3. Propast mezi technologiemi a pedagogikou
  Rychlý rozvoj technologií vyvolává tlak na pedagogy, aby modifikovali svůj přístup k výuce. Jsou-li digitální nástroje zaváděny bez zohlednění dialektického vztahu mezi výzkumem a pedagogikou, nebo bez správně načasované přípravy učitelů, může to být jen ztrátou času, úsilí i investic a zmařená možnost pro žáky učit se v digitálním světě.
 4. Digitální rovnost
  Rovný přístup k vysokorychlostnímu internetu, digitálním nástrojům, výukovým materiálům a inovativním postupům, to vše je předmětem stále většího zájmu vzdělávací politiky. Příležitost učit se v digitálním světe může být ovlivněna socio-ekonomickým statusem, bydlištěm, rasou, pohlavím či nějakým hendikepem. Případné nerovnosti je třeba vyrovnávat.
 5. Nastavování a udržení inovací
  Na mnoha místech chybí zájem, vlastní vize i potřeba přenášet inovativní využití technologií z několika málo tříd k plošnému nasazení v rámci celé školy, obvodu, státu. Institucionalizace inovačních postupů vyžaduje systematický přístup, soustavnost a průběžnou identifikaci efektivity pro potřeby řízení a udržitelnosti.
Celý článek na spomocnik.rvp.cz.

Obrázek: COSN.org

Žádné komentáře:

Okomentovat