30.4.19

Bob Kartous: Audit vzdělávacího systému v ČR

Pátým rokem zpracovává EDUin – s pomocí nezávislých expertů – analýzu, která se snaží zhodnotit stav vzdělávacího systému v ČR po stránce jeho vlastností i z hlediska jeho směřování. Delfskou metodou sesbírané charakteristiky zároveň poskytují představu o shodě či neshodě na tom, jak by měl být vzdělávací systém řízen a rozvíjen. Jaké jsou shody a v čem se naopak expertní pohled na stav vzdělávání rozchází? Jaké scénáře budoucího vývoje lze vyčíst z dlouhodobých trendů? Čemu bychom měli věnovat eminentní pozornost v roce 2019? Záznam z konference "Úspěch pro každého žáka 2019 – Data! Zvednou nás ze židle?“ konané 16. dubna 2019 v Centru současného umění DOX, Praha.

Záznam na SlidesLive.cz,

O konferenci "Úspěch pro každého žáka 2019 – Data! Zvednou nás ze židle?“.

Žádné komentáře:

Okomentovat