14.3.19

SYPO: Bulletin Matematika a její aplikace, únor 2019

Zajímalo vás, kdo patří mezi členy Národních kabinetů? Na webových stránkách SYPO právě zveřejnili seznam členů Národního kabinetu Matematika a její aplikace. Metodické kabinety projektu SYPO jsou otevřeným společenstvím zaměřeným na systematický a koordinovaný rozvoj předmětových didaktik. Cílem metodických kabinetů je vytvořit prostor pro odborný růst a profesní rozvoj pedagogických pracovníků, prostor pro sdílení a setkávání, včetně systematického a koordinovaného rozvoje předmětových didaktik.


Díky zapojení do metodických kabinetů budou učitelé aktivně působit v síti pedagogů stejné odborné kvalifikace. Budou se podílet na plánu rozvoje příslušné vzdělávací oblasti a její koncepci, a to na národní, krajské a oblastní úrovni. S kolegy z jiných škol budou moci sdílet příklady inspirativní praxe a zkušenosti, získají odbornou profesní podporu, inspiraci, ověřené podklady a informace a budou moci dále prohlubovat svou odbornou kvalifikaci. „Zjistí, jaké jsou nové trendy a poznatky v jejich aprobaci,“ říká Mgr. Josef Slovák, týmový manažer klíčové aktivity Kabinety, a dodává: „V současné době probíhají výběrová řízení na členy oblastních a krajských kabinetů Český jazyk a literatura, Matematika a její aplikace a Informatika a ICT. Na pozici člena metodických kabinetů se mohou hlásit aktivní učitelé 1. a 2. stupně ZŠ a učitelé středních škol odpovídajícího zaměření.“

Metodické kabinety budu působit na třech úrovních, a to na národní, krajské a oblastní. Národní kabinet se bude scházet třikrát ročně formou celodenního setkání na centrálním pracovišti NIDV v Praze, celková časová náročnost činností v Národním kabinetu bude přibližně 160 hodin ročně. Krajský kabinet se bude scházet dvakrát ročně formou celodenního setkání na krajském pracovišti NIDV, celková časová náročnost činností v krajském či oblastním kabinetu bude přibližně 80 hodin ročně.
Informace o metodických kabinetech mohou poskytnout odborní krajští metodici, kteří působí na krajských pracovištích NIDV po celé České republice.

3 komentáře:

mirek vaněk řekl(a)...

No jo. Mateřské, speciální a odborné školy neexistují. Také jen čistých učitelů pomálu. Žádné překvapení. Ale co se týká VŠ a gymnázií zdá se dobrý výběr. ZŠ nemůžu posoudit.
Uvidíme jaká bude činnost.

Eva Adamová řekl(a)...

Celé je to financované z projektu OP VVV. Kdo to bude platit, až projekt skončí? Mám obavy, že to pak zase celé klekne.

Nicka Pytlik řekl(a)...

to pak zase celé klekne

Aťsi!
Přijdou nové nápady. A lepší!

Okomentovat