20.3.19

Společnost učitelů českého jazyka a literatury: Za problémy státní maturity z češtiny stojí nedomyšlený systém

Systém státní maturity z češtiny je nedomyšlený. Společnost učitelů českého jazyka a literatury na to upozorňuje od roku 2012, kdy vznikla. Za naší kritikou nejsou osobní boje, vážíme si všech češtinářů, kteří si stojí za vlastním názorem a prosazují vlastní cesty, ale přejeme si, aby měl každý otevřené možnosti tvořit a učit literaturu a psaní tak, jak je mu blízké. Aby nás zbytečně nesvazoval příliš teoretický pohled na předmět, který je spíše cestou než vědeckou disciplínou, alespoň na střední škole. Proto od svého vzniku říkáme, že by se slohy a ústní zkoušení měly vrátit zpět do kompetence škol.

Nechceme, aby byla SUČJL spojována s nějakými osobními útoky. Mnohokrát jsme tady i jinde v diskusích chválily historicky vedenou učebnici pana Soukala, předsedy ASČ, i tematicky pojatá skripta pana Lippmanna, kolegy, s nímž nás pojí názorová blízkost. Nyní byl odeslán návrh maturitní novely, s kterým souhlasíme – ponechat v gesci státu maturitní test, slohy a ústní vrátit zpět školám. Proto jsme vyjádřily důvěru MŠMT. Nebráníme se diskusi s Asociací češtinářů, pouze nechceme podepisovat dokumenty, které nevyjadřují naše názory. Pokud se MŠMT, školský výbor PS ČR (a snad i sněmovna, odhlasuje-li novelu) snaží zmírňovat škody napáchané předešlými vládami, mají naši podporu. Začnou-li dělat věci nezdravé pro naše školství, budeme je kritizovat.

Systém maturity z češtiny je nedomyšlený z několika důvodů, které jsme tu mnohokrát vysvětlovaly.

  1. Slohy: ne zcela objektivní kritéria, netransparentní hodnocení.
  2. Ústní: analýza textu vede k formálním rozborům, které se si studenti mnohde stahují z internetu, místo aby knihy četli; školní seznamy maturitní četby zužují nabídku, četba obecně se průměruje – stále stejné tituly napříč školami.

Didaktické testy se naopak mírně zlepšily, ubylo nejednoznačných otázek, přibylo ovšem mnoho teorie a pojmů, což testy mírně ztížilo. Cermat by se měl zaměřit na produkci opravdu kvalitních testů, řízení obrovského maturitního molochu je dle našeho názoru nad jeho možnosti.

Domníváme se, že systém maturity z češtiny nepočítal na jedné straně s pohodlností a leností, na straně druhé s kreativitou, individualitou a potřebou mnoha učitelů i studentů dělat si věci po svém. Nepodezíráme tvůrce ze zlé vůle, pouze z neprozíravosti. Byť se nám nelíbí argumentace typu: na maturitu mnozí nemají, je třeba selektovat. Domníváme se, že je třeba posílit důvěru veřejnosti v učitele i učitelů ve studenty. A také kontrolní mechanismy – proč by si instituce jako Cermat a ČŠI nemohly vytvořit síť kontrolorů opravených maturitních slohů.

I nadále se chceme vyhýbat osobním sporům. Češtináři by měli diskutovat o problémech, nikoli o osobnostních nedostatcích a neodbornosti či etických aspektech nějakého kroku. Základem diskuse je věcná argumentace. Zároveň ovšem je právem každého člověka do vyhrocených, útočných diskusí nevstupovat.

Všem děkujeme za pochopení.

Veronika Valíková, tisková mluvčí Společnosti učitelů ČJL,
Lenka Dohnalová, předsedkyně Společnosti učitelů ČJL

58 komentářů:

Josef Soukal řekl(a)...

Za problémy maturity může v první řadě mylná myšlenka, že vzdělanost roste udělením maturitního vysvědčení bez ohledu na cokoli. Příliš velké procento středoškoláků je problém NEŘEŠITELNÝ JAKOUKOLI MATURITOU.

Jiří Kostečka řekl(a)...

Za problémy maturity může kromě laických a ignorantských komentářů všemožných expertů-neučitelů též pablbské zrušení dvou úrovní. Je to pořád dokola: samozřejmě že současná maturita je kočkopes; samozřejmě že nemůže splnit nesplnitelné: nastavit jedinou úroveň tak, aby se jí budoucí gymnazisté neřehtali zdálky už na základce a zároveň aby frekventanti SOŠ a SOU měli šanci ji nějak složit.
Původní koncepce byla zcela jiná: VÚ v profilových předmětech pro budoucí vysokoškoláky, ZÚ pro SOŠ a dobré žáky SOU, mistrovská zkouška pro ty žáky SOU, kteří maturitní ambice nemají.

Nepřestane mě fascinovat drzost, s jakou odpůrci kritizují současný model, když ho přitom právě oni svým počínáním v r. 2012 významně pomohli prosadit.

Eva Adamová řekl(a)...

Přesně tam, cosi, co mělo systém, se rozdrbalo a teď se řve, že už to systém nemá. A tak je to u nás v poslední době se vším, RVP počínaje a vzděláváním LMP dětí konče.

Karel Lippmann řekl(a)...

"Nepřestane mě fascinovat drzost", s jakou byla nová maturita zcela bez ohledu na podstatné námitky oponentů vnucena všem učitelům češtiny, a to za vydatné podpory J. Kostečky. "Pablbský" je především její "kočkopsí" obsah, protože sugeruje žákům i celé veřejnosti naprosto mylný pohled na cíle a smysl výuky českého jazyka a literatury. Na tom ani dvě úrovně zkoušky nemohou nic změnit. S žádnou variantou takto obsahově pokřivená maturity nesouhlasím, svým "počínáním v r. 2012" jsem v žádném případě nepomohl současný model prosadit. Vinu nesou jednoznačně ti, kteří prosadili její celkovou podobu, dva dílčí modely jsou ve skutečnosti jen dvěma variantami téhož (mylného) pojetí předmětu.

Veronika Valíková řekl(a)...

1. SUČJL vznikla 2012, po rozhodnutí zrušit centrální opravování slohů i dvojí úroveň maturit.

2. Systém obou úrovní byl prakticky stejný, ve VÚ si žáci vybírali 30 titulů, DT byl mnohem teoretičtější a vycpaný pojmy (vhodný pro studenty bohemistiky), zadání slohových prací obsahovalo náročnější publicistické útvary (například reportáž - 0 za 1B, tedy pětku dostala 2012 i studentka s jinak prakticky bezchybným vypravování o tanečních soutěžích).

3. V roce 2012 šla téměř celá moje třída do vyšší úrovně maturit (protože 2011 to bylo povinné, já jsem ovšem měla tři rebely v ZÚ, které jsem podpořila). I tak, díky masivní účasti v VÚ, bylo na neoficiálním žebříčku Matt a Hurry (P. Zelený, prý) Arcibiskupské gymnázium v češtině na 2. místě. Předtím jsem rozebrala mnoho DT vyšší úrovně, do nichž šlo jen opravdu málo škol a studentů. A ano, kritizovala jsem jak centrální opravování, tak vyšší úroveň testů a jednoznačně uvítala rozhodnutí o zrušení centrálu i VÚ.

Děkuji za pochopení.

Veronika Valíková řekl(a)...

Oprava: 2011 šli studenti AG do VÚ povinně, nebylo to povinné centrálně :)

Jiří Kostečka řekl(a)...
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Jiří Kostečka řekl(a)...

1. Naprostá pomýlenost pana Lippamnna a dalších odpůrců NM spočívá v tom, že si představují maturitu jako tresť cílů a smyslu výuky. Už konečně pochopte, člověče, že zkouška trvající pouhé dva dny (a ústní 15 minut) může sloužit pouze jako ověření NEPATRNÉHO VÝSEKU požadovaných znalostí a dovedností. Kdy už taky konečně odpovíte – bez vytáček, že jste tak již učinil, protože neučinil – na prostý argument, že na naplnění oněch cílů a smyslu výuky v plné šíři máte celé 4 roky SŠ výuky, kde se můžete i se svými žáky naplno realizovat? Jestli vás JAKÁKOLI maturita v tomhle svazuje, je to nad moje chápání.

2. Pan Lippmann má nějaká čísla z let před r. 2012, která by jasně doložila, že odpůrci tehdy připravovaného modelu z řad češtinářů byli ve VĚTŠINĚ? Já tedy ne. Sem s nimi!

3. Nelžete, pane Lippmanne, pořád dokola, že neproběhla žádná diskuse. Ale proběhla, a ne jedna, a na etapy! A zase se musím opakovat, protože vy prostě po svém zvyku totálně ignorujete tvrdá fakta, i kdyby je někdo doložil desetkrát. Dobře, pojedenácté: Na počátku vznikly tři modely, můj, Brožův a Hausenblasův (Ondřej H.). A češtináři byli vyzváni k DISKUSI a ta taky proběhla. Hausenblasova koncepce v ní naprosto propadla. Pak se ještě diskutovalo v Učitelských novinách.

4. Většinový názor patrně na celostátní úrovni objektivně zjistit nelze, i když právě já, na rozdíl od vás, jsem se o to prostřednictvím UN pokusil. Nicméně dostatečně reprezentativní vzorek respondentů se prostě nesešel. Ani mně, ale ani vám. V úvahu je třeba vzít též to, že se nematuruje jen z češtiny a že není dost dobře možné, aby jeden předmět měl zcela jinou maturitní koncepci než jiný – a např. cizí jazyky (to vím, protože jsem i angličtinář) volaly právem po maturitě evropského střihu.

5. Za těchto okolností byl pro 2012 zvolen model, který vycházel z perfektně fungující mezinárodní IB maturity, samozřejmě uzpůsobený našim podmínkám. A mimochodem jsme opět u vaší neochoty, pane Lippmanne, jakkoli reagovat na moje opakované poukazování právě na IB. Patrně proto, že jste se vůbec neobtěžoval něco si o ní nastudovat. Funguje v ní naprosto bezproblémově a celosvětově centrální hodnocení esejů – podle tabulky, ze které byste vy zešílel, jak je "vágní" a "limitující smysl výuky"; ústní zkoušku sice vede domovský učitel, ale je nahrávána na audio a posílána k druhému hodnocení do centra; zároveň tak obě strany mají v ruce nezvratný důkaz pro případ protestu.
Držitelé IB Diploma se dostávají na Oxbridge a Ivy League a ti méně nadaní či méně pilní držitelé se uplatňují na světovém trhu studia a práce podstatně lépe než nedržitelé. (I s nižším celkovým IB skóre.) Držitelé IB Certificates z dílčích předmětů mají podstatně vyšší vyhlídky na přijetí k VŠ studiu daného oboru nebo na přímý vstup do pracovního procesu. To jen na okraj, když už adorujeme „vybranou“ cizinu, najmě Finsko. Zvláštní je, že právě tahle země se ale v dříve tak hojně citovaných žebříčcích propadá na úkor zemí, kde se nežvaní, ale tvrdě studuje a ověřitelně maturuje – Singapore, Jižní Korea, stále větší část Číny aj.

6. Díky tomu, že jsem řadu let učil v cizině plus u nás 11 let dvou IB školách, mám velmi dobrou představu o tom, co přináší absolventům SŠ certifikovaná maturita s převahou externího hodnocení (i kdyby to mělo být jen tak, že si školy vyměňují maturitní eseje k opravě mezi sebou).
To, co prosazujete za vydatné kooperace s SUČJL a O. Botlíkem, vrhne naše školství již podruhé za posledních deset let o 30-40 let dozadu. Jaký bude rozdíl mezi maturitou pozdního jakešismu a dnešní, pokud prosadíte změnu současného modelu? Nanejvýš v tom, že při ústní zkoušce z češtiny budou moci padat jména jako Kundera a Havel. Jinak – vivat český smrádeček, hlavně když nám, na naší škole, do toho nikdo zvenku nebude kafrat. A že se Frantíškovi nebo Mařence zrovna u maturity nezadařilo... nu vót, známe je přece čtyři roky, tak jim tu slohovku nadzvedneme o stupeň dva a při ústním taktně přejdeme, co neumí.

Dohlédnou odnastavovači latěk dál než za roh budovy, ve které učí?

Karel Lippmann řekl(a)...

Pane Kostečko, Váš "básnický výraz" je jako obvykle sevřený, razantní, nesnese odpor. Těžko v něm najít něco věcného, s čím by se dalo polemizovat. Pominu tedy např. otázku diskuse, tu si představuji diametrálně jinak, ale o tom už jsem mnohokrát psal.
Jediným věcným záchytným bodem je Vaše charakteristika maturity. Ta současná, "člověče", je skutečně "nepatrným výsekem". Nuceným. Potíž je s jejím názvem: Maturus totiž znamená zralý. Maturant tedy osvědčuje svou zralost "nepatrným výsekem". To je ovšem protimluv! Neměli bychom si totiž plést "výsek" s organickou částí smysluplného celku. Mohu zde být zcela věcný a konkrétní.
Polemizoval jsem nedávno s analýzou Máje, určenou k maturitě (včetně pracovního listu), kterou napsal pan Ibrahim (lze ji nalézt na stránkách AČ). Nechci se dotknout útlocitu pana Soukala (vyzýval mě< abych se panu Ibrahimovi omluvil), takže znovu uvedu, že jeho analýzu úryvku (skutečného výseku) pokládám za odborně kvalitní. Potíž, a to zásadní, je však v tom, že je vhodná pro příští bohemisty - odborníky, ne však pro budoucí laiky, které má literatura především kultivovat v celkovém pohledu na svět, ve vnímání a vyjadřování světa v souvislostech, protože to je její podstata. Proto má smysl číst.
Pane Kostečko, máte k dispozici moji interpretaci Máje a analýzu části Máje od pana Ibrahima. Moje interpretace není „nepatrný zlomek“, je organickou částí celku. Není celkem z hlediska kvantitativního, je celkem z hlediska kvalitativního. Lze ji u maturity prověřit celou. A pokud by se vše nestihlo, lze ji dostatečně prověřit tak, aby bylo zřejmé, jak žák zvládá interpretační postup a kam jím směřuje. Nic mi v tomto smyslu nepředhazujte, to, co jsem teď napsal, mám praxí ověřeno a mám na to mnoho svědků.
Pokud se mnou nesouhlasíte, polemizujte věcně s mou interpretací Máje, popř. s interpretací básně Václava Hraběte, uveřejněnou na stránkách AČ. Jinak nemá další diskuse smysl.

Josef Soukal řekl(a)...

Pane Lippmanne,


polemizovali jsme spolu mnohokrát a nemá smysl, abych zde znovu vyvracel některá Vaše tvrzení. Jen chci upozornit na to, že - abych se držel vašeho slovníku - nyní vnucované osekání státní maturity zcela určitě nemá pan ministr "projednáno na odborné úrovni" (ačkoli to tvrdí) a že důvodová zpráva zcela ignoruje argumenty hovořící proti změnám navrhovaným v novele a naopak obsahuje sporné argumenty (sporné je výrazný eufemismus). Pokud Vám toto nevadí, podepisujete se pod opatření připravené v hlubokém rozporu s demokracií a etikou i odborností.

Josef Soukal řekl(a)...
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Josef Soukal řekl(a)...

Pane Lippmanne,

přece jen se vrátím k jednomu dvěma Vašim tvrzením: Už jsem Vás jednou žádal, abyste svými povýšenými soudy o zkoušce neurážel ty žáky, kteří se navzdory nižším studijním předpokladům poctivou přípravou dobrali toho, že jsou například schopni napsat písemnou práci na dostatečnou. To, že je úroveň zkoušky nastavena nízko, neznamená, že by práce maturantů byly "pablbské"; musí představovat smysluplný celek, byť s řadou nedostatků.
A mluvíte-li o ústní zkoušce, tak právě Vaše pojetí v principu nedokáže rozlišit, zda je žák opravdu schopen text interpretovat, nebo zda se Vámi požadovanou interpretaci pouze naučil. V tomto ohledu umožňuje stávající podoba ústní zkoušky, jakkoli ji nepovažuji za optimální, postihnout více.

Karel Lippmann řekl(a)...

Pane Soukale, slovo výsek (dospívá se k němu osekáváním), dokonce nepatrný, použil pan Kostečka, já jen pro ukázku jeho pozoruhodné vyjadřování využil. Pokud kritizuji podobu diskuse, která se týká zásadních opatření v našem školství, pak mám na mysli i současnost. Rozdíl je jen v tom, že se stávající podobou maturity jsou už dost bohaté zkušenosti. Ostatně pan Kostečka potvrdil, jak se v minulosti diskuse vedla: Tři návrhy už předem rámcově určeného systému, pak se nějaký vybral. Kdo ho vybral a proč, na základě jakých kritérií, jak byli ti, kdo rozhodovali, určeni, to nevím dodnes. Pokud to víte, seznamte nás s tím. Od samého počátku dodnes se, pokud vím, nic nezměnilo. Kromě zmíněné zkušenosti. Osobně jsem se žádného rozhodování nikdy nezúčastnil, nebyl jsem k němu přizván, mám jen svůj názor, který jsem mnohokrát konkrétními interpretacemi textu doložil. Na rozdíl od Vás.

Karel Lippmann řekl(a)...

Pane Soukale, s Vaším bodem č. 2 nebudu polemizovat, je jen Vaším zbožným přáním. V praxi to totiž rozlišit jde, a to velmi snadno. Stačí vhodně kladené otázky, ke kterým témata, která jsem na ukázku interpretoval, přímo vybízejí. Vy ale tenhle nesmysl budete jistě znovu a znovu opakovat.
Že jsem označil práce žáků s nižšími studijnímu předpoklady za "pablbské", to už je nehorázná lež. Napsal jsem, a sice o maturitě, ne o žácích: "Pablbský" je především její "kočkopsí" obsah, protože sugeruje žákům i celé veřejnosti naprosto mylný pohled na cíle a smysl výuky českého jazyka a literatury.
Slovo "pablbské" jsem navíc jen převzal z bohatého slovníku pana Kostečky. Že urážím žáky je zkrátka lež jako věž. Právě naopak se snažím žáky všech typů škol chránit před centrálně ordinovanými výmysly, které neberou žádný ohled na jejich přednosti, jen je trestají za to, co jim nejde, a nedokážou zohlednit to, co jim jde. To je totiž průvodní jev našeho školství: odhalit, co žákům nejde z úzce vymezeného rozsahu lidských schopností, jejich schopnosti mimo tento úzký rámec ale nezohledňovat a nerozvíjet.

Jiří Kostečka řekl(a)...

Pane Lippmanne, já bych vás s dovolením shrnul:

– Na můj 1. bod, cože tedy děláte při výuce celé ty čtyři roky, kdy máte dost prostoru na svoje celky a provázanosti, znovu neodpovídáte; zjevně proto, že odpovědět neumíte.
– Jestli chcete s vážnou tváří tvrdit, že maturita ve vašem pojetí nebude rovněž nuceným, čtvrthodinovým výsekem (klidně organickým) ze čtyřletého učiva, pak jste se snad minul rozumem. A pokud jde o ty interpretace, co má jako být? To si myslíte, že jsem po svých maturantech nechtěl hlubší ponor do díla? Ovšem když mám v 1. ročníku na Máchu tři vyučovací hodiny a na maturitní interpretaci (??) Máchy jen 8 minut (protože bych se měl alespoň 5 minut věnovat jazyku a alespoň dvě minuty zasazení Máchova díla do literárněhistorického kontextu), je snad jasné, že ve výuce toho proběhne nekonečně víc než pak u maturity. Nebo se prostě jazyk u ústní maturity nezkouší, aby se neztrácel čas pro nekonečně užitečnější literaturu, že…
– K bodu 2: Posupné mlčení pana Lippmanna. Asi proto, že dotyčný žádná čísla nemá a svoje tvrzení sypal jako obvykle z rukávu.
– K bodu 3: Posupné mlčení pana Lippmanna: Asi proto, že tvrdé, ověřitelné údaje nepovažuje za něco „věcného“.
– K bodu 4: Posupné mlčení pana Lippmanna ke zcela věcnému argumentu, že se nematuruje jenom z češtiny.
– K bodu 5: Posupné mlčení pana Lippmanna k IB maturitě, trvající ostatně již několik let, přes moje opakované výzvy. Asi proto, že celosvětová úspěšnost a plná funkčnost maturity, kde se hodnotí centrálně a ústní výkon se nahrává, mu krajně nevoní.
– K bodu 6: Ani stín reflexe argumentu, že podoba maturity, kterou pan Lippmann spolunavrhuje, je věrnou kopií maturity z osmdesátek.

K doslova nehoráznému Lippmannovu tvrzení, že k nové maturitě neproběhly před r. 2012 diskuse (toto tvrzení je – opakuji – čistou lží), dodám k výše uvedeným faktům ještě toto: Asociace středoškolských češtinářů iniciovala v r. 2013 maturitní fórum v Hradci Králové, na něž byli pozváni všichni středoškolští češtináři, vysokoškolští bohemisté, zástupci učitelských sdružení a ministr školství (poslal za sebe náměstka). Z dnešních odpůrců maturity neráčil dorazit ani jeden, ačkoli akce byla velmi slyšitelně a opakovaně ohlášena. Byla to jedinečná příležitost vyměnit si polemické názory. Tak kdo tady nestojí o diskusi?

Na závěr: Řada češtinářů metodiku centrálního hodnocení maturitních slohových prací přijala za svou – a to ne proto, že jim byla vnucena, ale proto, že se poprvé za celou dobu existence oboru vůbec došlo ke stanovení nějakých hodnoticích kritérií a že tato kritéria fungují. Tito češtináři budou nadále hodnotit podle stávající tabulky; spousta dalších se naopak zajisté vrátí k hodnocení postaru –„citem“, bez jasné koncepce, jak zohledňovat pravopisné chyby, s přidáváním tam, kde by hrozilo propadnutí (ať už z vlastní vůle, nebo z nařízení vedení školy). S prominutím bordel, který tak vznikne, si raději nechci představovat. Slabou útěchou je, že ho nezpůsobí nová maturita, ale kritikové, kteří jí nedali sebemenší šanci, aby se rozjela a vychytala některé počáteční chyby – tak, jak tomu bylo např. v Británii.
Bohužel s dogmatiky a lidmi, kteří mají svůj obzor omezený na náš český píseček, se nepohneme dopředu nikdy.
P. S. Lippmannovo tvrzení, že současná maturita nebere ohled na přednosti žáků, ale jen je trestá za neznalost, je už vyložená sprosťárna. Anebo naprostá neznalost hodnoticích kritérií. Pěšky jako za vozem.

Tajný Učitel řekl(a)...

Kočkopes prolobované počeštěné IB/smz ty české maturanty na Oxbridge určitě nedostane, nedostane je bez přijímaček dokonce ani na českou univerzitku na 1602 místě v žebříčku univerzit. Revoluční počin kapacit spočívá v prostém ošlehnutí jakési elitní výstupní zkoušky a jejím osekání na české poměry.

Nově nalezený zářný vzor asiatů zcela pomíjí fakt jejich naprosto odlišné, distinktně masochistické, motivace ke studiu, odlišné od například mladých Finů. Ale když se to hodí, prč ne, že.

Proč kapacity neprosadily přizpůsobený IB jen pro své chovance na elitních ústavech, zůstává dodnes záhadou... leda že by měly (údajně) připravené předpřipravené zaručené přípravy a potřebovaly vytvořit hódně velkou poptávku. Vždyť i ti centralisté mají tu "jakešistickou" maturitu postaru, což jim, zdá se, nikterak nebrání v rozletu a aroganci.

Následovné napíšu pomalu, aby bylo možno pochopit. Uděláte-li z testu, předpřipravených replik v úč a předpřipravených psaní v pp rozhodující prvek v maturitní zkoušce, jejich obsah a formát, ať už jsou jakékoli, se zákonitě stanou cílem výuky, tj nikoli vzdělání, nýbrž úspěšné složení testu se stane cílem výuky. Stalo. Ve kterémkoli předmětu.

Toto v konečném důsledku úroveň vzdělanosti snižuje. Gymnazisté se smějí a diví proč mají odpapouškovat to samé co soškaři a nástavbaři a ti se také diví proč mají na talíři ten samý blivajz jako gymnazisté. Nějak to všude neladí, ale co se udělá? No počesku nic přece. Moloch se rozjel, přisálo se příliš mnoho šmejdů.

Strojová objektivita v hodnocení se hodí leda do továren na obrobky. Lidé nejsou všichni stejní, školy nejsou stejné, hod dotace, učitelé, žáci, vybavení není stejné. Měřit všem stejně blbě je jednoduše...blbé.

Vladimír Stanzel řekl(a)...

Antoníne školníků, topiči elektrárenský, vy jste taková veselá kopa, jen co je pravda. Možná vám ještě nikdo nesdělil, že rychlost psaní nemá vliv na rychlost čtení, ale vy na to jistě přijdete časem sám, uvidíte. Chápavý čtenář i tak porozumí, co jste zamýšlel sdělit, a odpustí vám chabý pokus o vtip.
Mohl byste nám ale prozradit, kam jste se přisál vy? Apoštol Pavel napsal v Listu Titovi v 1. kapitole, verši 15., že "Čistým je všechno čisté." Přečtěte si zbytek verše a přemýšlejte nad kontextem.

Karel Lippmann řekl(a)...

Pane Kostečko, mnoha slovy jste opět nenapsal nic konkrétního. Na mou výzvu k vyjádření se ke konkrétnímu textu nereagujete, jen opakujete dohady a spekulace, které se Vám hodí.
Uvedu alespoň jednu typickou ukázku Vaší rádobyargumentace: "Pan Lippmann má nějaká čísla z let před r. 2012, která by jasně doložila, že odpůrci tehdy připravovaného modelu z řad češtinářů byli ve VĚTŠINĚ? Já tedy ne. Sem s nimi!"
Máte, pane Kostečko, nějaká čísla z let před r. 2012, která by jasně doložila, že stoupenci tehdy připravovaného modelu z řad češtinářů byli ve VĚTŠINĚ? Já tedy ne. Sem s nimi!
IB maturita pro mne není z hlediska toho, oč mi jde, prvotní problém. Napřed mi záleží na smyslu a kvalitě vzdělání, teprve potom na zkouškách a certifikátech. Ty musí z předchozího vyplývat, jinak je jejich smysl pochybný.
V roce 2013, tedy po spuštění nové maturity, se zúčastnit jako její oponent nějaké debaty organizované ASČ by zajisté mělo hluboce ponorný smysl. Asi tak stejný jako "diskuse" u příležitosti prezentace a předprodeje Vaší sbírky testů v Č. Budějovicích. Jistě si vzpomenete. Když mluvím o diskusi (spíše by mělo jít o dialog), mám na mysli diskusi, kde se o něčem rozhoduje. Jinak má daleko větší smysl např. přispívat to ČŠ nebo sem.

Opět doháníte chudobu obsahu silnými slovy. Nic nového.

Pokud pokládáte za "hlubší ponor do díla" svůj výklad deseti povídek, které "zatřesou duší", pak mohu jen říct, že o hlubším ponoru mám jiné představy. Mou duší zatřásl leda tak "vtipný" závěr, že "každá se dá ukecat".

Znovu Vás žádám, abyste si vybral kteroukoli z mých interpretaci, doložil, že je didakticky a pedagogicky mylná, a konfrontoval ji s interpretaci svou. Bez toho jen planě řečníte a není o čem vést s Vámi dialog. Ten je pak proti všem svým pravidlům znehodnocen a Vašeho oponenta jen proti jeho vůli nutí k vyvracení vašich nedoložených, občas i neomalených tvrzení. AČ patrně svým členům poskytuje nějaké školení.

Karel Lippmann řekl(a)...

Zapomněl jsem na petici proti spuštění nové maturity z r. 2010. Byl jsem jejím spoluautorem a podepsalo ji 2744 učitelů. Podobných petic bylo více, připomenu např. tu ostravskou.

Josef Soukal řekl(a)...

Pane Lippmanne,

ne že by diskuse s Vámi k něčemu vedla, ale namátkou několik poznámek:
"Pokud kritizuji podobu diskuse, která se týká zásadních opatření v našem školství, pak mám na mysli i současnost. Rozdíl je jen v tom, že se stávající podobou maturity jsou už dost bohaté zkušenosti."
Ta Vaše kritika se dnes zjevně omezuje na takovéto "odvážné" komentáře na učitelských webech. Kde jsou petice, otevřené dopisy, protesty proti skandálním výrokům? No nic, vy už si to nějak vysvětlíte. Nebo to prostě pominete, jako cokoli, co je pro Vás nepříjemné nebo na co nemáte odpověď. A že je to toho požehnaně.
Co se týče zkušeností s maturitou, právě že tu jsou. A ukazují, že maturita kupodivu nebrání výkonům, které dávají smysl jak žákům, tak hodnotitelům (a jež lze objektivně hodnotit); nebrání ani výborným výkonům v kterékoli části zkoušky; výkonům, které podle Vás nejsou "organickou součástí smysluplného celku" a které vyrostly z obsahu, jenž "sugeruje žákům i celé veřejnosti naprosto mylný pohled na cíle a smysl výuky českého jazyka a literatury". Zkrátka, milí maturanti, je lží mne obviňovat z devalvování Vašich výkonů, jen si musíte uvědomit, že jste jich dosáhli ve zkoušce, jejíž obsah není "organickou součástí..." a tak dále. Váš Karel Lippmann.
Nebudu Vám brát vaše "dobře cílené otázky", jen upozorním, že u státní ústní zkoušky je k tomu, abyste rozpoznal maturantovu schopnost pracovat s textem, vůbec nepotřebujete; ověření je přirozenou součástí zkoušky.
Na slova, která jste si vypůjčil, se nevymlouvejte - komentáře jste napsal sám, nikdo Vám je nediktoval, jste za ně plně zodpovědný.
Mám-li najít nějaké pozitivum ve Vašich komentářích, tak snad to, že jste konečně dokázal uvést, že R. Ibrahim publikoval pouze interpretaci určitých (nerozsáhlých) pasáží Máje, nikoli interpretaci celé básně. Bohužel Vás to ještě stále nedovedlo k myšlence, že proto nemá smyslu Vaše srovnávání obou textů. Adekvátní by bylo porovnávat se se Semináři České knižnice (na něž jsem Vás již - zjevně bez odezvy - upozornil).
Vaše vyjádření se bohužel stále více blíží bezobsažnému antimaturitnímu suterénu reprezentovanému například Tajným Učitelem. Nechal bych je bez povšimnutí, ale bohužel Vy totéž - navzdory svým opakovaným slibům - nedokážete. Doporučuji Vám tedy zamyslet se nad Připomínkami ASČ k novele školského zákona a pokusit se o alespoň jeden argument, o němž by se dalo diskutovat.

Tajný Učitel řekl(a)...

Uf, to jste mi to pánové břitce a trefně nandali. Pan šéf vás po zásluze pochválí. Akorát k obsahu nic. Jen bezobsažné, zato velkokapacitně pregnantní konstatování suterénů a citování apoštolů. Nepřekvapili. Jak by mohli, rétoriku vstřebali v dobách "jakešovské" maturity. Tak zas někdy.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Štěpec přenáramný ten chlapec.
Patrně se vysmeknul totalitě ne vlastním přičiněním sice, ale tepat si nárokuje.

Josef Soukal řekl(a)...

Ale my narozdíl od jiných netoužíme po tom, abychom něco někomu nandávali. Ve vašem případě pouze konstatujeme stav.

Karel Lippmann řekl(a)...

Pane Soukale, fakt dobrý. Dokud Vám postup ministerstva vyhovoval, neprotestoval jste, naopak skoro 10 let Vám nevadilo, že na petice nikdo nebral ohled. Teď byste po mně chtěl, abych za to, proti čemu od r 1996 vystupuji, orodoval?
Ano, permanentně kritizuji MŠMT, jak o důležitých, ba klíčových věcech rozhoduje. Proto Vám navrhnu text jednoduché, krátké petice: "Žádáme MŠMT ČR, aby napříště všechna důležitá rozhodnutí, která významně ovlivní kvalitu našeho školství, činilo po zevrubném institucionálně ukotveném dialogu s odbornou veřejností. Žádáme, aby bylo předem zřejmé, podle jakých pravidel bude tento dialog veden, jak budou vybráni ti, kteří navrhnou MŠMT ČR konsensuálně vzniklé řešení daného problému, jakou procedurou bude k jejich návrhu na MŠMT přistupováno a podle jakých pravidel bude přijat či odmítnut." (Text lze samozřejmě upravit.)

Jinak nic nového, pane Soukale. Za zmínku stojí jen Vaše úporné odmítání předvést cokoli konkrétního. Když Vám to nevadí...
Takže jen znovu zopakuji, že pan Ibrahim napsal svou analýzu části Máje ve formě pracovního listu k maturitě, výslovně to tak uvedl (je tam dokonce i neumělecký text). Moje interpretace Máje je rovněž maturitní. Proto se srovnání logicky nabízí, ba je pro další smysluplný dialog nezbytné. Že se Vám to nehodí, to chápu. Ale i zatloukání by mohlo snad mít své meze. A volná fantazie též. Jednou mě křivě nařknete z urážení některých žáků, pak prý zase nějak devalvuji výkony těch svých a na někoho to svádím (to jsem ani pořádně nepochopil). Je to ještě důstojné?

Vladimír Stanzel řekl(a)...

Inu, Tondo, mnoho lidí na různých fórech vám napsalo, že si za své vnímání ostatními můžete sám. Možná by pomohlo zkusit argumentovat víc věcně, bez té zášti, která z vašich příspěvků mnohdy doslova odkapává, bez konspiračních poznámek a také srozumitelněji. Naprosto totiž netuším, co je to distinktně masochistická motivace ke studiu, protože jste použil v češtině neexistující slovo (distinktně). Máme příslovce distinkčně či distinktivně, ale ani jedno ve vašem spojení "jejich naprosto odlišné, distinktně masochistické, motivace ke studiu" nedává smysl. ASCS uvádí tři významy: "jejich naprosto odlišné, 1)rozlišeně/2)rozdílně/3)odlišeně masochistické, motivace ke studiu" - nic z toho však v daném kontextu není možné smysluplně použít.
Jakešovskou rétorikou oplývají jednoznačně vaše komentáře, výlevy o velkokapacitách, profesůrcích, třídičích ap. vás stavějí do jedné linie s Kojzarem a jemu podobnými služebnými hřbety. A nepomůže vám, když svou nedostatečnost/špínu hodíte na druhé, nestanete se čistým (na to přišel už před mnoha lety jeden vídeňský lékař).

Karel Lippmann řekl(a)...

Pane Stanzele, v AČ musí řádit nějaký potměšilý virus. Jinak si tak vzácnou harmonii myšlenek a slov představitelů této organizace neumím vysvětlit.
Když už jste tak podrobně rozebral problematiku cizího slova, udělejte prosím totéž v případě slova českého: na rozdíl se totiž nepíše dohromady. Když se to týká člena AČ, Asociace (neomylných) češtinářů, kteří nemají důvod něco vysvětlovat a dokládat, jen s naprostou samozřejmostí mají právo obviňovat ze všeho možného ty druhé, přešel bych to (sám nejsem zcela "čistý"). V případě pana Soukala si však tuto škodolibost nemohu nechat ujít. To jistě chápete.

Tajný Učitel řekl(a)...

Můžete mi říkat jak je libo, potěší-li to vašeho šéfa. Nechtěl sem se sem už vracet, pan Lippmann si s vámi poradí snadno sám. K vašemu dost slabému komentáři nicméně připodotknu jediné. Co se týká "nedostatečnosti a špíny, kterou házím na druhé, abych se stal čistým", ponechám stranou, že se tím komentářem dopouštíte právě toho a otevřu otázku, kdo poškodil české vzdělávání, vzdělání a žáky víc. Já, svou kritikou státní podoby maturitní zkoušky a jejich tvůrců a propagátorů?

Nebo ti, kteří prosadili cosi, co už deset let prokazatelně negativně ovlivňuje a pokud to někdo osvícený nezatrhne, bude ještě sakramentsky dlouho ovlivňovat (nejen) metody a obsahy výuky na VŠECH středních školách s maturitou, pro VŠECHNY žáky na nich a nyní i na VŠECH základních školách.

Plošné opatření takto obřích rozměru zplodili ty nelepší mozky v zemi v součinnosti se zahraničními zkušenostmi, po vyhodnocení dostupných dat, po dlouhé, široké a bystrozraké debatě s odbornou i jinou veřejností, mnohých pilotních ověřováních. Nikoli. Nějací češtináři z elitního ústavu prý pravili, že učitelé u zkoušek podvádějí a že prý máme příliš mnoho maturantů, krapet přizpůsobili formát zahraniční elitní zkoušky a hurá sláva, dokonáno jest. Vše po odborné debatě, z jejíž závěrů není jasné, zda s tím učitelé v převážné míře souhlasili.

Nakonec vložím část předchozího komentáře, na který se neobtěžuje nikdo z pánů reagovat.

Uděláte-li z testu, předpřipravených replik v úč a předpřipravených psaní v pp, rozhodující prvek v maturitní zkoušce, jejich obsah a formát, ať už jsou jakékoli, se zákonitě stane cílem výuky, tj nikoli vzdělání, nýbrž úspěšné složení testu se stane cílem výuky. Stalo. Ve kterémkoli předmětu.

Strojová objektivita v hodnocení se hodí leda do továren na obrobky. Lidé nejsou všichni stejní, školy nejsou stejné, hod dotace, učitelé, žáci, vybavení není stejné. Měřit všem stejně blbě je jednoduše... blbé.

Takže velectěné panstvo, váš podíl na historicky největším postkomunistickém omylu v českém systému vzdělávání je vytesán do kamene, věnce však nečekejte. Marginalizací, zesměšňováním, vyhrožováním a ignorováním kritiků to nezachráníte. Mohli byste věc vyhodnotit a s autoritou konstatovat, že to tak úplně nefunguje, nasadit váhu svých osobností za jeho zrušení nebo zásadní změnu, ale to byste museli přiznat, že jste se mýlili. A to vy nikdy neuděláte, že. Ani pro sebe, ani pro žáky, ani pro to vzdělání. Tak zas někdy.

Josef Soukal řekl(a)...

Pane Lippmanne,

v době zavádění státní maturity ministr školství konstatoval, že argumenty obou stran jsou dlouho na stole a že je potřeba rozhodnout; rozhodovalo se tedy úplně jinak než dnes. Bohužel tedy opět nemluvíte pravdu.
Co se týče textu potenciální petice - proč už pro ni dávno nesháníte podporu? Připravte ji organizačně a rád ji podepíšu.
Co se týče mého odmítání "cokoli předvést", píšu Vám, nikoli poprvé: Nikdy jsem se s Vámi nepřel o to, jak má vypadat interpretace, takže nechápu, co bychom tímto srovnáním řešili - žádný problém v tomto ohledu neexistuje; pouze tím odvádíte pozornost od zcela konkrétních problémů, k nimž mlčíte.
A co se týče textu p. Ibrahima - stáje jste se neomluvil za dřívější překrucování -, nikdy jsem netvrdil (a netvrdil to ani autor), že si klade jiné cíle než ukázat Máj z trochu jiného pohledu; a je to pohled objevný. O kompletní interpretaci Máje se pokouší kdekdo a Vy samozřejmě víte, že kolega z ÚČL AV velmi dobře ví, co to interpretace celého díla je - znovu připomínám, že Seminář České knižnice inicioval a že ho řídí.
Co se týče údajného nařčení - snažte se pochopit, co z Vašich slov vlastně vyplývá.
A zkusme se, máte-li nutkání se mnou diskutovat, posunout od Vašich smyšlenek k něčemu konkrétnímu. Navrhoval jsem připomínky ASČ - k těm jste dosud neřekl ani slovo. Pokud chcete dialog, nemůžete ignorovat to, co se Vám nehodí, to Vám ale píšu už hodně dlouho.

Josef Soukal řekl(a)...

Problémem Tajného Učitele je jednak to, že se opírá hlavně o nedoložitelná nebo nepravdivá tvrzení a že s řadou skutečností manipuluje, jednak to, že maturitu z češtiny nedokáže posoudit. Je diletantem, bohužel diletantem agresivním a fanatickým. Řadu věcí mu jeho oponenti opakovaně vyvraceli, vzápětí se jimi oháněl znovu. Ne že by se tímto lišil od některých dalších kritiků maturity, jen je v jeho případě všechna ta bída přítomna v krystalicky čisté (vlastně špinavé) podobě.

Josef Soukal řekl(a)...

Děkuji, pane Lippmanne, za upozornění. "Narozdíl" je moje slabost už asi patnáct let, kdy jsem byl coby posluchač přítomen diskusi jazykovědců o tom, zda by nebylo vhodné tento tvar kodifikovat. Čtenářům se omlouvám. Mou útěchou je to, že na rozdíl od nepodařeného jazykového exhibování Tajného Učitele nezpůsobuje rozdíl mezi na rozdíl a narozdíl pro pochopení smyslu řečeného vůbec nic.
K Vašemu tisícímu nepodloženému obvinění členů ASČ mohu dodat jen to, že jsem Vás opakovaně - čerstvě i zde - žádal o diskusi ke konkrétním argumentům, a zatím jste se k tomu prakticky nedostal, resp. jste začal kličkovat a odmlčel jste se vždy, když se ukázalo, že nemáte pravdu.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Nechtěl sem se sem už vracet

Pytlici se sem nechtějí každý večer. Ne, ne, ne! Už nikdy, říkají si zavile. Přece nejsou kdejaké fetky. Ale je to silnější, než oni. Je tady dobře, prostěěě. Vesměs slušní, vzdělaní lidé, a tak. Klídek, pohoda...
Tedy až na ty jazykozpytce. To jsou počertech ostří hoši. Ale bodéť by ne, kdy jim na bedrech břímě svébytnosti národa čackých Čechů leží.

Tajný Učitel řekl(a)...

Zapoměl jste na zplodily.

Karel Lippmann řekl(a)...

Pane Soukale, uveďte prosím třeba tři konkrétní, logicky či empiricky doložené a doložitelné argumenty týkající zásadních problémů maturity a výuky našeho předmětu, na které jsem nereagoval. Nic konkrétního jsem dosud bohužel nenašel, patrně máme velmi odlišný názor na to, co je argument.
Např.:" Co se týče zkušeností s maturitou, právě že tu jsou. A ukazují, že maturita kupodivu nebrání výkonům, které dávají smysl jak žákům, tak hodnotitelům (a jež lze objektivně hodnotit); nebrání ani výborným výkonům v kterékoli části zkoušky; výkonům, které podle Vás nejsou "organickou součástí smysluplného celku" a které vyrostly z obsahu, jenž "sugeruje žákům i celé veřejnosti naprosto mylný pohled na cíle a smysl výuky českého jazyka a literatury". Zkrátka, milí maturanti, je lží mne obviňovat z devalvování Vašich výkonů, jen si musíte uvědomit, že jste jich dosáhli ve zkoušce, jejíž obsah není "organickou součástí..." a tak dále. Váš Karel Lippmann." Např. tohle je podle Vás argument?
A kdy, resp. čím jsem se dotkla pana Ibrahima či urazil žáky? Je jeho text pracovním listem k maturitě? V čem jsem jeho smysl a účel překroutil? Kdy a jak jsem devalvoval výkony žáků? Od koho jsem úmyslně převzal slovník, který se Vám nelíbí, ovšem touze tehdy, když jsem jej použil já? Ke kterým problémům mlčím? Doložte a zdůvodněte prosím, co z mých slov vyplývá? Když už jste se tak hluboce zamyslel Vy, pomozte mi. Je nějaká souvislost mezi tím, co se u maturity zkouší a tím, co a jak se zejména v posledním ročníku učí? Na co konkrétně nechci odpovědět, protože je mi to nepříjemné? Kdy jste mi d o k á z a l, že nemám pravdu? Třeba ji nemám, ale Vy jste žádný důkaz nepodal.

Karel Lippmann řekl(a)...

dotkl

Josef Soukal řekl(a)...
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Josef Soukal řekl(a)...

Pane Lippmanne,

už dvakrát jsme Vám nabízel Připomínky ASČ k novele zákona, ostatně znáte je již delší dobu. Jste hluchý a slepý?
Co je na Vašich tvrzeních vadného, jsem Vám už vysvětlil a ke svému vysvětlení nemám co dodat. Vypadá to, že máte problém s porozuměním textu, bohužel ne poprvé. Na druhé straně opět do svých otázek vkládáte cosi, co z mých slov nevyplývá (o slovech, která se mi líbí /nelíbí, a o tom, kde jste je vzal, se spor nevede) a hlavně co je zcela okrajové; a stejně tak náhle otevíráte další otázku (které je navíc těžko rozumět, mám na mysli cosi o o tom, co se prý učí v posledním ročníku). vyvozuji z toho, že nepochopení jen předstíráte.
Pro přehlednost Vám nabízím jednu konkrétní věc: Představte si žáka, který úspěšně složil zkoušku a jemuž jeho ho výkon dává smysl - prokázal, že něco umí a že rozumí textu, že dokáže napsat text odpovídající zadání a na jisté myšlenkové, kompoziční a jazykové úrovni, že přečetl literární díla a dokáže je analyzovat. Vy mu k tomu odrecitujete svoje větičky o pablbském obsahu atd. Na základě čeho se domníváte, že Vaše vyjádření NENÍ urážlivé? Představte si, že by se takto někdo vyjádřil k Vašemu vzdělání.

Josef Soukal řekl(a)...

Pane Lippmanne,

ono jde spíš o to, kdy jste dokázal, že vaše tvrzení jsou pravdivá. Vezměte si některou z maturitních či quasimaturitních prací na webu ASČ a doložte třeba, v čem je příkladem "mylných cílů a smyslu výuky českého jazyka a literatury".

Karel Lippmann řekl(a)...

Pane Soukale, připomínky jsem četl, ale nevím, na co bych měl věcně reagovat, je to jen seznam obecných tvrzení, která už jsem od Vás četl v jiných souvislostech mnohokrát a na která jsem už mnohokrát reagoval. Konkrétní je jen praxe stávající maturity, kterou mám před očima i ušima každý pracovní den.
Váš důkaz mé urážky studentů je skutečně výhřezem čiré logiky. Takže jen proto, že žáci uspěli v napsání čehosi, co kritizuji, je urážím. Copak jiného jim asi zbývalo. Já přece ani náhodou nekritizuji žáky, ale učitele, kteří je tohle nutí psát. Žáci jsou v tom zcela nevinně. A nekritizuji tím ani celkovou odbornost oněch učitelů. Nesouhlasím jen s konkrétními skutečnostmi, didaktickými a pedagogickými. Podle Vašeho pojetí je urážlivý každý nesouhlas.

Ano i v rámci této maturity lze napsat dobrou slohovou práci. Za jiných okolností by bylo možné napsat slohovou práci mnohem lepší a v minulosti jsem jich přečetl mnoho. Jednak je třeba předkládat obsahově smysluplnější témata, jednak je třeba je diferencovat podle typů a zaměření škol, jednak je třeba zohlednit fakt, že k napsání kvalitního slohu je zapotřebí alespoň trocha zaujetí obsahem, ne jen povinnost jej napsat. Toť vše.

Co se učí v posledním ročníku? To je jednoduché. Především to, co vyžaduje maturita, např. "teaching to test", jak mi doporučil pan Kostečka. Ale také zaměření na knihy, které si dali žáci na seznam. Jakékoli tematické souvislosti jsou vedlejší. Až na výjimky žáky knihy, které na seznamu nemají, příliš nezajímají. Jsou systémem školství naučeni vnímat zkoušky jako rozhodující cíl svého snažení. Vzdělání to bohužel rozhodně není. Opět až na výjimky. Kladou-li učitelé větší důraz na selekci (přes půl textu se jí věnují i "Připomínky") než na obsah zkoušeného, pak se přece žákům nelze divit.

Pane Soukale, položil jsem Vám dnes, ale i dříve mnoho zcela doložených argumentů, konkretizovaných i tím nejzazším, co je možné, tedy interpretacemi děl a jejich úryvků. Položil jsem Vám řadu otázek, vyzval jsem Vás ke konkrétním argumentům. Vy nic. Vaše bezobsažná, ničím nedoložená tvrzení daleko překračují mez, v jejímž rámci lze ještě seriózně diskutovat. Vám patrně nevadí, že mimořádně snižujete šanci oponenta brát to, co napíšete, vážně, mně to ale vadí. A jest mi toho (i Vaší umíněně zvětšující se bezradnosti) líto. I ve Vašem zájmu v tom už nehodlám pokračovat. Vím, že zas překroutíte, co se dá, ale nechť!

Úplně na konec. Budete iniciovat petici, jejíž text jsem Vám předložil? Rád ji podepíšu.

Josef Soukal řekl(a)...

"Pane Soukale, připomínky jsem četl, ale nevím, na co bych měl věcně reagovat, je to jen seznam obecných tvrzení, která už jsem od Vás četl v jiných souvislostech mnohokrát a na která jsem už mnohokrát reagoval. Konkrétní je jen praxe stávající maturity, kterou mám před očima i ušima každý pracovní den."
Takže pro začátek prosím zkuste uvést či zopakovat své konkrétní výhrady k tomuto:
"Návrh vůbec nezohledňuje souhrnná data a údaje z maturitních zkoušek. Pomíjí tedy např.
skutečnost, že existuje výrazná disproporce mezi výsledky centrálně hodnocených částí
zkoušky a částí či částmi hodnocenými školou. Z dat vyplývá, že žáci ze škol se slabšími
či nejslabšími výsledky jsou např. oproti žákům gymnázií daleko méně úspěšní v centrálně
hodnocených částech zkoušky a že jejich úspěšnost v těch částech zkoušky, kdy je hodnocení
v rukou učitelů, násobně vzrůstá."
Doporučuji věnovat pozornost i grafům a tabulkám.

"Váš důkaz mé urážky studentů je skutečně výhřezem čiré logiky. Takže jen proto, že žáci uspěli v napsání čehosi, co kritizuji, je urážím. Copak jiného jim asi zbývalo. Já přece ani náhodou nekritizuji žáky, ale učitele, kteří je tohle nutí psát. Žáci jsou v tom zcela nevinně. A nekritizuji tím ani celkovou odbornost oněch učitelů. Nesouhlasím jen s konkrétními skutečnostmi, didaktickými a pedagogickými. Podle Vašeho pojetí je urážlivý každý nesouhlas."
Jsem velmi rád, že jsem žáky "donutil" k vytváření prací, jež naplňují jednotlivá maturitní podkritéria. A jsem rád, že jsem některé z nich "donutil" k vytváření prací, které je radost číst. Mohl byste konkrétně uvést, v čem se didakticky a pedagogicky prohřešuje zkouška vedoucí žáky k vytváření takovýchto prací?
Urážlivý není nesouhlas se zkouškou, urážlivé je srážení výkonů žáků poukazem na její údajně "pablbský obsah".

Josef Soukal řekl(a)...

"Ano i v rámci této maturity lze napsat dobrou slohovou práci. Za jiných okolností by bylo možné napsat slohovou práci mnohem lepší a v minulosti jsem jich přečetl mnoho. Jednak je třeba předkládat obsahově smysluplnější témata, jednak je třeba je diferencovat podle typů a zaměření škol, jednak je třeba zohlednit fakt, že k napsání kvalitního slohu je zapotřebí alespoň trocha zaujetí obsahem, ne jen povinnost jej napsat. Toť vše."
O tom, co to je smysluplné téma, rozhoduje například i úroveň schopností těch nejslabších maturantů. Diferencovaná zkouška ruší certifikační charakter zkoušky a byla by nespravedlivá k těm, kteří by u maturity na jedné škole neuspěli a na jiné ano.

"Co se učí v posledním ročníku? To je jednoduché. Především to, co vyžaduje maturita, např. "teaching to test", jak mi doporučil pan Kostečka. Ale také zaměření na knihy, které si dali žáci na seznam. Jakékoli tematické souvislosti jsou vedlejší. Až na výjimky žáky knihy, které na seznamu nemají, příliš nezajímají. Jsou systémem školství naučeni vnímat zkoušky jako rozhodující cíl svého snažení. Vzdělání to bohužel rozhodně není. Opět až na výjimky. Kladou-li učitelé větší důraz na selekci (přes půl textu se jí věnují i "Připomínky") než na obsah zkoušeného, pak se přece žákům nelze divit."
O tom, co se učí v posledním ročníku, se můžeme jen dohadovat, o žádném výzkumu - vyjma jednoho, omezeného na velmi malý počet respondentů - nevím. Soudě podle vyjádření učitelů na nejrůznějších diskusních fórech, na některých školách "nacvičují", což úzce souvisí se studijními předpoklady žáků, na jiných se ohledně přípravy na maturitu mohou spolehnout na schopnosti a samostatnost žáků. Na maturitu se samozřejmě připravují všichni a jistě i Vaše žáky z dob přednovomaturitních zajímala především díla a souvislosti, na něž jste se při výuce zaměřoval. Je na tom něco nepochopitelného, nemoudrého? Je to v rozporu se vzděláním?
Nevím, co jste myslel poznámkou o "selekci"; snad hodnocení? Pokud ano - Vy nehodnotíte, popř, všechny hodnotíte stejně?

"Pane Soukale, položil jsem Vám dnes, ale i dříve mnoho zcela doložených argumentů, konkretizovaných i tím nejzazším, co je možné, tedy interpretacemi děl a jejich úryvků."
A já opakovaně poukazuji na to, že se s Vámi o interpretaci nepřu. Nevím už, jak bych Vám tuto nad slunce jasnou skutečnost dále vyjasnil.

"Položil jsem Vám řadu otázek, vyzval jsem Vás ke konkrétním argumentům. Vy nic. Vaše bezobsažná, ničím nedoložená tvrzení daleko překračují mez, v jejímž rámci lze ještě seriózně diskutovat. Vám patrně nevadí, že mimořádně snižujete šanci oponenta brát to, co napíšete, vážně, mně to ale vadí. A jest mi toho (i Vaší umíněně zvětšující se bezradnosti) líto. I ve Vašem zájmu v tom už nehodlám pokračovat. Vím, že zas překroutíte, co se dá, ale nechť!"
O tom, že bych nepřinášel konkrétní argumenty nebo uváděl ničím nedoložená tvrzení apod., nic nevím, ale Vaši víru Vám brát nebudu. Jen Vám prozradím, že bezradnost se neprojevuje tím, že se podstatné části diskusních témat vyhýbáte - tak, jak to opakovaně, i ve svém posledním komentáři, činíte Vy.

"Úplně na konec. Budete iniciovat petici, jejíž text jsem Vám předložil? Rád ji podepíšu."
Konec korunuje dílo! Nad tímhle vyjádřením mi zůstává rozum stát. Nějak se Vám úplně popletlo, kdo veřejně poukazuje na nestandardní praktiky ministra školství a kdo se doposud zmohl na poznámku v komentáři na učitelském webu. Nikdo po Vás nechce, abyste za státní maturitu orodoval (to je Vaše další manipulace), ale ukázat, že máte povědomí o tom, co je to etika, byste měl, jinak budete za mluvku. Poradit si s tím ovšem musíte Vy sám, na nikoho svoji zodpovědnost - a teď už i de facto veřejný závazek - přehazovat nemůžete. Určitě však takovéto Vaše kritické veřejné vystoupení podpořím.

Karel Lippmann řekl(a)...

Pane Soukale, neohrožený vzore mravnosti s rozumem, který rozhodně nestojí, klidně mě uveďte jako autora petice, podepíšu ji jako první, vše vezmu na svou odpovědnost, Vás jen prosím o zajištění "provozních" záležitostí. Ve svém věku a pracovním vytížení už mi občas docházejí síly a AČ na to má lidi. Nebo s tou peticí nesouhlasíte a nechcete s ní mít nic společného?

Josef Soukal řekl(a)...

Pane Lippmanne,

mám dost svých vlastních aktivit a své kolegy nikdy neúkoluji; jistě najdete ochotné spolupracovníky jinde, mezi svými názorovými souputníky. Pro nás jste dosud neměl dobrého slova, takže nad Vaším komentářem, i s ohledem na jeho začátek, v údivu kroutím hlavou.
Očekávám ovšem Vaše odpovědi na to, co jsem uvedl ve svém předchozím komentáři.

Karel Lippmann řekl(a)...

Pane Soukale, čekal byste zbytečně.
"Argument (lat. argumentum od arguo, objasňuji, vyvracím, obviňuji) je důkaz, důvod nebo doklad, že nějaké tvrzení je pravdivé nebo naopak nepravdivé, že platí nebo neplatí."
Nic, co by této definici odpovídalo, ve Vašich textech není. Předkládáte jen změť dojmů a po mně chcete, abych reagoval pojmy. Přidám navíc jednu Čapkovu figuru: "8. Ulixes je figura osmá. Její podstata je uhnout na jiné pole a mluvit o něčem jiném, než o čem se vede spor. Tím se polemika výhodně oživí, slabé pozice se zamaskují a nebere to žádný konec. Tomu se také říká unavovat odpůrce."
Osvojil jste si ji téměř dokonale. Konec to ale vezme.

Tajný Učitel řekl(a)...

"Diferencovaná zkouška ruší certifikační charakter zkoušky a byla by nespravedlivá k těm, kteří by u maturity na jedné škole neuspěli a na jiné ano."

No vida a já myslel, že jste nahoře obrečeli zrušení dvojí úrovně.

Gymnazisté ji udělají všichni a smějí se prý u toho. Ke komu je ta zkouška nespravedlivá?
K těm, kteří mají od začátku špatnou pozici, k sociálně slabým, k dětem s rozbitých rodin, k dětem, které přistály v nestudijních třídách, které neměly z rodiny ani od učitelů vštěpené studijní ambice, k dětem, které mají odborné hodiny namísto prohlubujících seminářů.

Řekněte, kde se dá koupit ten správný učitelský nadhled, aby jeden tu "spravedlnost" ze sebe setřásl jako vodu z deštníku? Máte v asč krabičku s růžovými tabletami na zapomenutí, které povinně zobete?

(Pytlýci hledejte chybu, někde tam nějaká bude.)

Nicka Pytlik řekl(a)...

Ke komu je ta zkouška nespravedlivá?

Eh, ta spravedlivost, to je věru zapeklitá věc.
Kdysi o ní hovořili pytlici se svým známým duchovním a pedagogem, jenž pravil:
'Nehledejme spravedlnost na tomto světě... a u Boha už vůbec ne!'

Sami pytlici by do toho Bohu radši ani moc nemluvili. Jak říkají ti pytlici, zapeklitá věc. Už jenom ta skutečnost, že se děti klidně narodí do od začátku špatné pozice, sociální slaboty, rozbitých, žádné ambice nevštěpujících rodin a nestudijních tříd s učiteli nevštěpujích už ani ty studijní ambice. A to pytlici ani nemluví o tom, že ty děti mohou být ke všemu vybaveny i vysokou měrou neuspořádanosti a lenosti bez vnitřní motivace.
Případný úspěch by se úspěšným dětem měl z důvodu spravedlivosti zatrhnout rázně a měly by být vedeny k odpovědnosti za až takovou nezřízenost.

Jiří Kostečka řekl(a)...

Pane Lippmanne,

už jsem do téhle marné půtky, která má daleko k diskusi, nechtěl dál zasahovat, ale když někdo lže tak bezostyšně jako vy, bohužel musím.

NIKDY jsem vám nedoporučil „teaching to test“ v posledním ročníku; právě NAOPAK jsem vždy tvrdil, že se má učit nejméně tři a půl roku podle platných vzdělávacích programů a teprve cca tři měsíce před maturitou připravit žáky na konkrétní typ zkoušky. Tak, jak to dělají učitelé cizích jazyků, když nejprve naučí žáky cizí jazyk a teprve potom je po určitý kratší čas připravují cíleně na ESOL, TOEFL (DSD I/II…). Jak vy dokážete překroutit něčí slova, to volá do nebes.
J. Soukalovi vyčtete naprosto bagatelní pravopisný jev, a sám si na ČŠ pletete předložky „s“ a „z“, což je daleko horší chyba, a vysvětlujete to přehlédnutím, nikoli neznalostí. To vám samozřejmě, zcela bez ironie, věřím. Svému oponentovi ovšem totéž nedopřejete? Měl jste to přejít, jak sám píšete.
Už potřetí naznačujete, že jsem měl na zavedení maturity ekonomický zájem kvůli testové příručce. Milý pane, představa, že někdo napíše do šuplíku nějaké testové úlohy a pak pléduje za maturitu, která je na ně šitá, je opravdu úsměvná. Jak už jsem psal, ono to bylo přesně naopak: Poté, co bylo o podobě NM rozhodnuto ministrem školství, bylo zapotřebí na ni učitele připravit a informovat o ní přímo v terénu. Vy to ovšem potměšile nazvete „objížděním škol“. Nicméně, aby vaše závistivá česká dušička došla klidu, sděluji vám, že v přepočtu poměru práce:honorář jsem si tehdy vydělal celých 50 Kč na hodinu. Proč se takhle shazujete?
Jinak si dovoluji trvat na tom, že pátý příběh dne třetího Boccacciova Dekameronu je o síle mluveného slova a o schopnosti obratného rétora dosáhnout i zdánlivě nedosažitelného: v daném případě svést vysoce postavenou vdanou paní, která zpočátku jeví pramalý zájem o jakoukoli komunikaci. Pokud to po obsáhlé interpretaci shrnu na závěr hodiny lapidárním výrokem, na který studenti slyší, nevidím v tom naprosto nic, co by dehonestovalo posvátné výšiny umělecké literatury.

Dál už se prosím neobtěžujte. V jedné jediné věci souhlasím s O. Botlíkem: k maturitě z češtiny bylo za posledních 10 let řečeno úplně všechno, zbytek je na politickém rozhodnutí. Já jen pořád budu doufatm, že se opravdu píše rok 2019, ne 1982, kam češtinu vy a vaši souputníci tlačí.

Josef Soukal řekl(a)...

Pane Lippmanne,

slibuji, že Vás propříště nebudu mučit pokusem o věcnou diskusi.

Josef Soukal řekl(a)...

Pro Tajného Učitele:

Dvojí úroveň nabízela možnost výběru.
K Vašim dalším formulacím: Jak už Vám mnozí vysvětlovali, vytváříte falešný problém. Sociální a jiné handicapy se musí řešit adekvátními prostředky (sociálními aj.), nikoli promíjením požadavků. Promíjení totiž vytváří další nespravedlnost, a to zdaleka ne jen vůči výkonům jiných žáků: Maturita přestává poskytovat relevantní informaci a přenáší náklady spojené s ověřením schopností a znalostí na jiné, současně zatěžuje vysokou školu či zaměstnavatele tím, aby se studentem/zaměstnancem doháněli něco, co už měl dávno umět a znát, také vytváří tlak na další promíjení (s touž argumentací) a reprodukci nespravedlivých podmínek - představte si, že Vaše děti vzdělává špatný učitel (jenž se stal učitelem jen proto, že mu bylo cosi promíjeno), že je léčí špatný lékař, že obecně doplácejí na jakýkoli šlendrián vzniknuvší tolerováním neznalosti a neschopnosti. Ostatně podívejte se na stav středoškolského vzdělávání a maturity - nejsou jejich problémy způsobeny hlavně tím, že se o školství rozhodují nekompetentní jedinci? Kdo se kdy zabýval tím, jaké problémy přinese radikální nárůst počtu maturantů, nebo třeba i počtu vysokých škol? Vaše "řešení" ovšem uvolňuje prostor nekompetenci jako zákonitému průvodnímu jevu všeho, co se ve vzdělávání a školství děje.

Karel Lippmann řekl(a)...

Tak už i "závistivá česká dušička". Vždyť jsem jen popsal, jak to bylo. Nebo ne? Víte, pane Kostečko, ziskuchtivost mě ve Vašem případě ještě nenapadla. Spíše jiné vlastnosti.
Oponentovi jsem jistě dopřál, dokonce jsem se přiznal ke stejným prohřeškům. A také jsem se přiznal ke škodolibosti. Neb pan Soukal a Vy, jak jste právě názorně předvedl, jste soudci neomylnosti, pravé argumentace a, proč být troškař, PRAVDY. Jen z této výšiny lze přece partnera v diskusi tak hezky oslovit "Člověče" či "Milý pane".
Pane Kostečko,...

Jiří Lukáš řekl(a)...

Rámcové vzdělávací programy:
„... podporují pedagogickou autonomii škol a profesní odpovědnost učitelů za výsledky vzdělávání.“

Důvodová zpráva k novele školského zákona:
„Dále se posílí pravomoci a odpovědnosti pedagogických pracovníků (ředitelů škol, opravovatelů písemných prací, předsedů zkušebních maturitních komisí) za nastavení a dodržování kritérií hodnocení písemných prací a ústních zkoušek z českého jazyka a literatury a cizího jazyka.“

Jiří Kostečka:
„... k maturitě z češtiny bylo za posledních 10 let řečeno úplně všechno, zbytek je na politickém rozhodnutí. Já jen pořád budu doufat, že se opravdu píše rok 2019, ne 1982, kam češtinu vy a vaši souputníci tlačí.“


Je třeba konstatovat, že přesunutí dvou třetin maturitní zkoušky z češtiny do profilové části:
1. Je v souladu se smyslem RVP;
2. přispěje k různosti přístupů ke středoškolské češtině;
3. nevrací češtinu do minulosti, ale vede ji na cestu smysluplné budoucnosti.

Tvrzením, že se čeština „politickým rozhodnutím“ vrátí do doby komunismu, Jiří Kostečka dost nehorázně uráží nejen politiky a Karla Lippmanna s jeho „souputníky“, ale i češtináře, kteří budou připravovat podobu maturitní zkoušky ve svých školách.

Josef Soukal řekl(a)...

1) Jak jinde uvedl NP:
„Maturita jako nástroj k posílení vztahu učitele a jeho žáka...
A nemělo by se tedy maturovat nejpozději v říjnu prvního ročníku?“
RVP neřeší otázku finální zkoušky, ale výuky. Žádné centrální hodnocení profesní odpovědnost učitele nesnižuje a nesnižuje také jeho odpovědnost za dodržování kritérií hodnocení, pokud jsou závazná.
2) Nastavení kritérií závěrečné zkoušky by mělo odpovídat standardům, jež přinesla státní maturita, V praxi to znamená vytvoření školních maturitních katalogů, kritérií hodnocení, konkrétních ukázek hodnocení. Samozřejmě by tyto materiály měly projít odbornou oponenturou. Pokud školy nebudou mít tuto povinnost, bude to mít důsledky pro postavení žáka a pro kontrolu kvality maturitní zkoušky vůbec; viz Připomínky ASČ. Může to ovlivnit kvalitu zkoušky – už s ohledem na informace o tom, jak zřejmě část učitelů vede ústní zkoušku, a s ohledem na fakt, že někteří učitelé část hodnotících kritérií písemné zkoušky odmítají respektovat.
3) Pravomoc a odpovědnost škol před zavedením státní maturity většinově ústily ve výuku a zkoušku neodpovídající ani obsahu oboru, ani cílům vyjádřeným v RVP. Na části škol se obojí nijak nelišilo do dob předlistopadových, až na určitou obměnu obsahu literární historie (místo socialistického realismu katoličtí tvůrci…).
4) Různost přístupů k výuce je omezena obsahem oboru a cíli RVP: Maturitní zkouška tuto různost nijak neomezuje, neboť maturitní katalog žádnou svou položkou neodporuje obsahu oboru.
5) Jak vyplývá z výše uvedeného, o smysluplnosti budoucnosti rozhoduje každý češtinář sám za sebe, například smysluplnou výukou v přítomnosti.

V úhrnu: Slohové cvičení p. Lukáše by jistě dobře zapadlo mezi příspěvky např. v Respektu. Mělo-li však být příkladem veřejné odborné diskuse, jíž p. Lukáš v komentáři na ČŠ zkonstruoval v obraně ministrovy lži o maturitě „prodiskutované na odborné úrovni“, nelze se divit, že návrh maturitní novely je tak diletantský.

Josef Soukal řekl(a)...

Ještě k bodu 1 mého předcházejícího komentáře:
Ministr školství:
"Za sebe jsem dokonce schopen usínat s tím, že paní češtinářka svému žákovi v hodnocení pomohla o půl či celý stupeň, protože zná jeho výkony po celé čtyři roky a viděla, že při písemce mu to nesedlo." - Posílení vztahu rovná se možnost vylepšovat maturitní hodnocení?

Josef Soukal řekl(a)...

Pane Lippmanne,

přečetl jsem si Vaši "Veřejnou žádost...". Beru ji jako příklad pokrytectví a rozšiřování nepodložených, nebo dokonce nepravdivých informací. Většinu svého prohlášení věnujete kritice obhájců nové maturity (!!!). Co ještě chcete udělat pro to, abyste devalvoval svoji reputaci dobrého učitele a autora učebnic?

Vladimír Stanzel řekl(a)...

Antoníne, kluku školnická, mnohokrát jsme již v různých debatách poukázali na to, v čem se stran státní maturity zásadně mýlíte. Že to odmítáte uznat, je jistě vaše právo, ale pak je diskuse zbytečná (jako i vaše volání po odpovědích na některé pasáže příspěvku), protože se bude točit v kruhu.
Analogické je to i s vaším viděním motivace stoupenců SM - píšete o šmejdech, o těch, kteří mají ekonomický zájem na jejím vzniku a pokračování (jakkoliv vytváříte absurdní a nesmyslné konspirační konstrukce), odmítáte uznat, že by někdo věřil ve smysluplnost SM a její potřebnost. Proto jsem citoval z listu Titovi a nechal na vás reflexi pokračování verše (Ale poskvrněným... nic není čisté.).
Závěr vašeho příspěvku "to byste museli přiznat, že jste se mýlili. A to vy nikdy neuděláte, že. Ani pro sebe, ani pro žáky, ani pro to vzdělání." tedy sedí právě na vás jako ulitý. A odpovídá i zmíněné projekci vašeho stínu do druhých. Snažil jsem se vám objasnit, že vaše nálepkování/rétorika nese pečeť toho, jak se psávalo v právu dříve Rudém o těch, kdo se soudruhům nelíbili. Vy ale viníte své oponenty právě z toho, co děláte sám (jakešovská rétorika) a co si ovšem nepřipouštíte (forma jisté selektivní slepoty).
Netuším pak, co máte proti Tondovi - je to hezké jméno, v české literatuře má tradici - třeba Antonín, topič elektrárenský, nebo mistr plavčík Antonín Důra, nemluvě o Toníkovi z Anny proletářky či "spisovateli" Tondovi Zápotondovi. Jestli se vám ale nelíbí, stěžujte si u rodičů.
Zkusím ale ještě jeden dotaz - pokud má maturita odrážet předchozí 4 roky žákova studia, je potom správné, abych někomu, kdo nepracoval a měl na vysvědčení soustavně čtverky, snížil třeba známku z maturitní písemné práce o půl stupně až stupeň? Já ho přece dobře znám, vím, že se během studia nechtěl připravovat, neměl o předmět zájem, spokojil se s čtverkou, i když jsem mu nabízel přezkoušení atd. Ministr Plaga prohlásil: „Za sebe jsem dokonce schopen usínat s tím, že paní češtinářka svému žákovi v hodnocení pomohla o půl či celý stupeň, protože zná jeho výkony po celé čtyři roky a viděla, že při písemce mu to nesedlo." Já také znám žákovy výkony a vím, že mu dvojka vyšla náhodou/nedopatřením/souhrou šťastných okolností, vím, že na ni vědomosti a dovednosti nemá. Mám mu tedy známku snížit? Dle ministerské "logiky" bych měl, protože do maturitní známky proliferují výkony z předchozího studia. Jestliže snížit nemohu/nemám, pak je ale nutno tezi redefinovat a říct, že maturitní známku smí předchozí výkon ovlivnit jen ve smyslu pozitivním, tedy můžeme jen přidávat, ubírat ne. K čemu to i ono ovšem povede, je nasnadě - známka bude naprosto nevypovídající, znehodnocená a nespravedlivá. Vám to nevadí?

Tajný Učitel řekl(a)...

Vladimíre, vy rošťáku. Že vy mne chcete jen tak popíchnout, kvůli šéfovi.
Premisa byla, že maturita má být co, objektivní? Aby se vědělo, že kdo má maturitu, splnil nějaké minimální požadavky studia. No a tak ji máme. Gymnazisté evidentně plní minimální požadavky všichni. Také jsou pečlivě vybraní, z rodin, ve kterých se klade důraz na vzdělání, že. Na gymnáziích učí učitelé, kteří mají rádi prestiž a tradici, učitelé ambiciozní. Gymnázia většinou mají mnohdy lepší vybavení, prohlubující semináře, studijní atmosféru. Tak je to asi dobre a tak to má asi byť.

Záhadou zůstává, proč si centralisté neprosadili speciálně náročnou zkoušku jen pro své ústavy. Vždyť certifikační zkouška ve které uspějí všichni (gymnazisté) podle moudrých postrádá smysl. Dáte jedné skupině vybrané koně a druhé co zbude a pustíte je na stejnou trať se stejným časem. Ale že maturita by neměla být závodem. Čímž bohužel také je.

Známka bude naprosto nevypovídající, znehodnocená a nespravedlivá. Vám to nevadí?

V čem je rozdíl? Akorát že teď někde přilepšujeme a někde ubíráme všem a systémově a pak to korunujeme tím, že nastavíme všem stejně hloupě udělanou lať. Jasně že by bylo nejlepší dávat maturitní vysvědčení jako souhrn hodnocení předcházejících čtyř let, jen bychom přišli o možnost cítit se důležití, o motivačního bubáka a kompenzaci za učitelskou marnost.

Samozřejmě chápu, že cesty do kopru jsou zhusta dlážděné dobrými úmysly a pánové objektivní centralisté se domnívali, že zachraňují svátost vzdělání před hordami nehodné lůzy. Tož to vyhodnoťte. Po deseti letech nedůstojné šarády, povedlo se? Byla svátost vzdělání zachráněna, populace roztříděna a usměrněna žádoucím směrem? Učňáky přetékají, řemeslníků a pracovních sil je dost? Průmysl spokojen? Univerzity spokojeny? Přijímačky plní účel? Jak vám to funguje? Kolik generací ještě musí padnout za oběť vašemu experimentu?Josef Soukal řekl(a)...

Hloupost a neschopnost respektovat fakta ze strany nemalé části maturitní kritiky si předveďme na jednom odstavci z komentáře Tajného Učitele:

"Samozřejmě chápu, že cesty do kopru jsou zhusta dlážděné dobrými úmysly a pánové objektivní centralisté se domnívali, že zachraňují svátost vzdělání před hordami nehodné lůzy.
KEC, NIČÍM NEDOLOŽITELNÝ. A NAOPAK - ČTYŘLETÉ NAVŠTĚVOVÁNÍ STŘEDOŠKOLSKÝCH LAVIC Z NIKOHO SKUTEČNÉHO STŘEDOŠKOLÁKA NEUDĚLÁ, NENÍ-LI DOPROVÁZENO POTŘEBNÝMI STUDIJNÍMI PŘEDPOKLADY A SOUSTAVNOU PRACÍ. PROPAGÁTOŘI VŠEMOŽNÝCH CEST K MATURITĚ VYJMA TÉ, NA NÍŽ JSOU VÝSLEDKY ŽÁKŮ OBJEKTIVIZOVATELNÉ, SICE SLOVO VZDĚLÁNÍ SKLOŇUJÍ VE VŠECH PÁDECH, ALE NAKONEC JIM Z TOHO VYLEZE JEN ZUŘIVÉ ÚSILÍ ZAJISTIT PRO ŽÁKY MATURITNÍ "PAPÍR". COPAK TENHLE PAPÍR KE SKUTEČNÉMU VZDĚLÁNÍ NĚKDO POTŘEBUJE?
Tož to vyhodnoťte. Po deseti letech nedůstojné šarády, povedlo se?
NEDŮSTOJNOST JE SLOVO PROVÁZEJÍCÍ PŘEDEVŠÍM MATURITNÍ KRITIKU; ČERSTVÝ DOKLAD PŘEDSTAVUJE DŮVODOVÁ ZPRÁVA KE ŠKOLSKÉ NOVELE A NEPRAVDIVÉ ZPRÁVY, KTERÉ JEJÍ VYTVÁŘENÍ PROVÁZEJÍ, A NÁSLEDNĚ TAKÉ "DISKUSE" TŘEBA NA ČESKÉ ŠKOLE A ZDE: URÁŽKY KRITIKŮ NOVELY, POKUSY ODVÉST POZORNOST OD ZÁVĚRŮ PLYNOUCÍCH Z MATURITNÍCH DAT, URPUTNÉ VYHÝBÁNÍ SE ARGUMENTŮ UVÁDĚNÝM PROTI NOVELE.
Byla svátost vzdělání zachráněna, populace roztříděna a usměrněna žádoucím směrem?
AGRESIVNÍ DEMAGOGIE: COPAK JE HODNOCENÍ TŘÍDĚNÍM? COPAK ODPŮRCI STÁTNÍ MATURITY "NETŘÍDÍ"? COPKA OBRÁNCI STÁTNÍ MATURITY POUKAZOVÁNÍM NA NEDOSTATEČNÉ PŘEDPOKLADY ČÁSTI STŘEDOŠKOLÁKŮ - POTVRZENÉ PAK BĚHEM STUDIA - NĚKOHO "USMĚRŇUJÍ ŽÁDOUCÍM SMĚREM"? TO VĚČNÉ NESMYSLNÉ ÚTOKY NA MATURITU ZASTÍRAJÍ, ŽE JE TŘEBA VÉST DEBATU O ŠIRŠÍCH OTÁZKÁCH.
Učňáky přetékají, řemeslníků a pracovních sil je dost? Průmysl spokojen?
TO ROZHODNĚ NENÍ MOTIVACE ZDEŠJÍCH DISKUTÉRŮ Z ŘAD OBHÁJCŮ STÁTNÍ MATURITY.
Univerzity spokojeny?
TOTÉŽ. UNIVERZITY SI VEDOU SVOJI VLASTNÍ POLITIKU, NELOGICKY UPŘEDNOSTŇUJÍ SYSTÉM DALEKO MÉNĚ PRŮHLEDNÝCH A HLAVNĚ PLACENÝCH TESTŮ FIRMY SCIO.
Přijímačky plní účel?
CENTRÁLNÍ TESTY JSOU SAMOZŘEJMĚ DALEKO KVALITNĚJŠÍ NEŽ DRTIVÁ VĚTŠINA ŠKOLNÍCH TESTŮ, ODBORNĚ S PROFESIONÁLNÍ PRACÍ NESROVNATELNÝCH. NEJVÍCE BODŮ V NICH DOSAHUJÍ ADEPTI NA NEJNÁROČNĚJŠÍ ŠKOLY A NAOPAK. CO NEFUNGUJE, JE ŠKOLNÍ ČÁST PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ.
Jak vám to funguje? Kolik generací ještě musí padnout za oběť vašemu experimentu?
KOLIK ROČNÍKŮ UŽ POŠKODILA POTĚMKIÁDA O MATURITNÍM VZDĚLÁNÍ PRO VĚTŠINU POPULACE? KOLIK ŽÁKŮ MÁ V RUCE MATURITNÍ "PAPÍR", ALE BEZ PATŘIČNÝCH ZNALOSTÍ A SCHOPNOSTÍ A Z TOHO VYPLÝVAJÍCÍM DESPEKTEM VŮČI VZDĚLÁVACÍMU SYSTÉMU?

Tajný Učitel řekl(a)...

Proč bych měl já nebo kdokoli obhajovat získání papíru za nic? Jde o dvě různá paradigmata přístupu ke vzdělávání a vzdělání. Na jedné straně jsou ti, kteří tvrdí, že k maturitnímu studiu má předpoklady pouze určité, předem dané, procento populačního ročníku a tudíž je nutno zajistit, aby se tato exkluzivita ochránila testy přijímaček a pojistila testy u maturit.

No a já věřím, zjednodušeně řečeno, že úroveň dosaženého vzdělání není předem daná konstanta, nýbrž že se, stejně jako děti a adolescenti, neustále mění vlivem mnoha okolností. Proto je umělé přesměrovávání lidí pryč od vyššího vzdělání, aniž bychom objevili a rozvinuli jejich skutečný talent či potenciál, je pro společnost vysoce nežádoucí a marnotratné, nemluvě o lidském aspektu věci.

Nemáme-li na základkách pevně ukotvený funkční systém dlouhodobé podpory dětí z nepřejícího rodinného zázemí, s tzv sníženou výkonovou aspirací, to nejmenší co můžeme udělat, je pokusit se u přijímacích pohovorů odhalit, zda mají ke všeobecnému studiu předpoklady, jinak než testem a pokud ho mají, dále jej cílevědomě rozvíjet během studia. Toto nemá co dělat s usnadňováním, či rozdáváním certifikátů.

Josef Soukal řekl(a)...

Takže výsledkem je, že žáci nemají dostatečné výsledky při přijímačkách ani u maturity. Ale pořád se odhaluje potenciál. A rozdávají se certifikáty zadarmo.

Okomentovat