6.3.19

Projekt SYPO: První setkání Národního kabinetu Informatika a ICT

Dnes se v NIDV v Praze uskutečnilo první kolokvium Národního kabinetu Informatika a ICT, který je realizován v rámci projektu Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů. Kolokvium představuje prostor pro setkávání členů Národního kabinetu, kteří se budou mimo jiné podílet na tvorbě Modelu systému profesní podpory, webinářů a definování témat pro podporu škol. Národní kabinety se budou scházet třikrát ročně.

Setkání Národního kabinetu Informatika a ICT zahájila ředitelka Odboru dalšího vzdělávání a péče o pedagogické pracovníky MŠMT Klára Bezděková, která vyzdvihla důležitost projektu a zmínila jeho význam nejen pro současnost, ale zejména jeho přesah do budoucnosti.

"Jsem ráda, že kabinety navazují na činnost pedagogických center, která byla velmi cenná, ale byla, bohužel, v roce 2005 zrušena. Tato centra totiž poskytovala pedagogům prostor pro sdílení příkladů dobré praxe, prostor pro další učení se i prostor pro další profesní rozvoj," řekla ředitelka Odboru dalšího vzdělávání a péče o pedagogické pracovníky MŠMT Bezděková.

Na její slova navázal týmový manažer klíčové aktivity Kabinety Josef Slovák: „Ano, na tuto tradici by kabinety rády navázaly. Kabinet Informatika a ICT je o to důležitější, že bude přispívat k zavádění digitálních technologií do běžné výuky a bude napomáhat ke zvyšování digitální gramotnosti."

V únoru proběhlo setkání Národního kabinetu Matematika a její aplikace, v březnu se uskuteční také první jednání Národního kabinetu Český jazyk a literatura.

Mezi hlavní úlohy národního kabinetu bude patřit:
 • sdílení klíčových informací a postupů v oblasti rozvoje daného předmětu nebo oboru s důrazem na didaktiku daného předmětu nebo oboru,
 • reflexe a tvorba strategických dokumentů pro danou oblast,
 • reflexe a sdílení mezioborových novinek, které mohou být přínosem pro daný předmět nebo oblast,
 • tvorba Modelu systému profesní podpory pro jednotlivé metodické kabinety,
 • reflexe a diskuze mezipředmětových vazeb,
 • identifikace, komunikace a sdílení problémových míst daného předmětu/oboru na národní úrovni,
 • reflexe vývoje didaktiky daného předmětu/oboru a podněty ke zlepšení,
 • podněty ke sdílení kvalitních podpůrných výukových prostředků a dalších zdrojů vhodných pro daný předmět/obor,
 • doporučení pro rozvoj DVPP v daném předmětu/oblasti,
 • reflexe celostátních soutěží, olympiád a jiných klíčových akcí daného předmětu/oboru,
 • reflexe zahraničních zkušeností v oblasti didaktických postupů v daném předmětu/oboru,
 • analýza a reflexe dostupných informačních zdrojů daného oboru/předmětu,
 • reflexe podnětů ze stran krajské a oblastní úrovně kabinetů,
 • přenos informací a podnětů z národní úrovně na krajskou, a naopak reflektovat podněty z krajské úrovně, případně oblastní úrovně,
 • podněty pro tvorbu metodik a webinářů pro krajskou a oblastní úroveň kabinetů.

Žádné komentáře:

Okomentovat