25.3.19

MŠMT: Desatero komunikace se žákem s PAS ve škole

 

  1. Zohlednit zkušenosti zákonného zástupce a nejbližšího okolí žáka s PAS – pro nastavení přístupu a komunikace se žákem v průběhu jeho vzdělávání je velmi důležité vycházet ze zkušeností jedinců z nejbližšího okolí žáka (např. zákonných zástupců žáka, rodinných příslušníků).
  2. Respektovat specifika v navazování a udržení očního kontaktu – u žáků s PAS může být oční kontakt vyhýbavý či ulpívavý, pro některé žáky s PAS je důležitější obsah sdělení než udržování očního kontaktu. Žáka s PAS může rozrušit i vzdálený oční kontakt – při současném hovoru pedagoga s jinou osobou.
  3. Dodržovat osobní zónu jedince – pro některé žáky s PAS je obtížné zachovat během konverzace přiměřenou vzdálenost od komunikačního partnera. Žáci s PAS často nejsou schopni vyhodnotit, nakolik vstupují do jeho osobní zóny (lze využít vizualizace např. pomocí položeného archu papíru na podlaze – „podsedák“ při sezení na koberci). Dodržování osobní zóny by mělo být oboustranné. V případě potřeby je možné žáka s PAS navést k udržení osobní zóny. U senzoricky citlivých jedinců je potřeba přihlédnout k jejich specifikům (např. doteky; intenzita hlasu).
  4. Vzít v úvahu případné zvláštnosti v řeči – např. zvýšené či snížené tempo řeči, hlasitost, zvláštní vyjadřování, specifika v intonaci, echolálie, verbalizace. U některých žáků expresivní řeč zcela chybí nebo ji funkčně nevyužívají.
  5. Neodsuzovat způsob komunikace upřednostňovaný žákem a nestandardní projevy chování – např. motorický neklid; nepřiměřená gestikulace; grimasování; nezdvořilost (např. nepozdraví; nepoděkuje); nevhodné komentování určitých skutečností; používání vulgarismů. Nastavte žákovi s PAS jasné hranice a vysvětlete, proč a v jakých situacích je určité chování akceptováno, či nikoliv. Nevhodné chování žáka s PAS klidným hlasem, gestem odmítněte.
  6. Mluvit přiměřeně hlasitě, konkrétně, jednoznačně, stručně, zachovávat klidný tón – pro žáka s PAS je důležité vědět CO, JAK, KDE, KDY, KDO a PROČ. Problematické může být používání ironie, dvojsmyslů či jazykových hříček v komunikaci. Mnozí žáci s PAS jim nerozumí nebo je chápou doslovně, což vede k neočekávaným reakcím. Neměli bychom také dávat najevo překvapení z odlišného způsobu myšlení.
  7. Podle potřeby usměrňovat průběh konverzace – seznámit žáka s průběhem konverzace, vysvětlit mu, co je jejím hlavním tématem. Žáci s PAS mají tendenci odbíhat od tématu hovoru ke svým oblíbeným tématům, ulpívat na detailech. Pokud má žák s PAS nutkavou potřebu nadále hovořit, je třeba vymezit čas pro jeho sdělení, poté se vrátit zpět k původnímu tématu.
  8. Zeptat se, pokud nerozumíte obsahu sděleného – taktně se žáka s PAS doptejte, pokud nevíte, co chtěl sdělit. Nehovořte o žákovi s PAS před ním, ale obracejte se přímo na něj.
  9. V případě obtíží s porozuměním využívat vizuální podporu – u některých žáků s PAS se setkáváme s významnými problémy v porozumění řeči. V takovém případě je dobré využívat vizuální podporu, např. obrázky, grafy, symboly, piktogramy, sociální příběh, časový plán.
  10. Shrnutí a adresnost sdělovaného obsahu, zdůraznění důležitých bodů – někteří žáci s PAS obtížně rozlišují podstatné informace od nepodstatných. Příliš mnoho informací je může zahltit a nemusí vést k pochopení. Při nepochopení frontálních instrukcí je u některých žáků potřeba sdělení směřovat konkrétně k jejich osobě a ověřit si, zda žák správně porozuměl sdělení.

Zdroj: MŠMT

8 komentářů:

Nicka Pytlik řekl(a)...

Zbude učiteli čas a energie na ostatní děti?

Pepouš řekl(a)...

Ne, proč?

Jana Karvaiová řekl(a)...

Bohužel, děti si tuto diagnozu nezvolily dobrovolně. To nejmenší,co pro ně můžete udělat,je aspoň si to vytisknout a pokud vám takové dítě do školy přijde, znovu se s tím seznámit a konat dle návodu.
U těchto dětí je obzvlášť důležité se pokusit s nimi vycházet. Mohou vznikat nekontrolovatelné záchvaty. Z vlastní zkušenosti vím, že pokud se k dítěti přistoupí dle minimálních vědomostí v článku uvedených, alespoň nevybouchnou.

Nicka Pytlik řekl(a)...

A co ostatní děti, pokud k výbuchu dojde?
Což se nedá vyloučit...

Jana Karvaiová řekl(a)...

Ad Pytlik
To uz se na vyssi urovni neresi. Ale porad plati, ze dite to nedela schvalne.

Nicka Pytlik řekl(a)...

plati, ze dite to nedela schvalne

Což pytlici v žádném případě nezpochynuji.
Ptají se, jak k tomu přijdou ostatní děti. Ony se také ničím neprovinily.

Jana Karvaiová řekl(a)...

Přijdou k tomu jak slepý k houslím. A učitel ale taky. Pokud to není speckař, co na to studoval. Proto by ministerstvo mělo napsat ještě další manuál, kde přesně popíše, co a jak. Protože škola, pokud s takovým dítětem neumí pracovat , nemá jak zvládat případné afektivní výbuchy. A pokud vím, s rodiči je často dost těžká domluva, v tu chvíli kopou za dítě hlava nehlava.

Nicka Pytlik řekl(a)...

No právě!
A tam i směřovaly ty pytlikovic otázky. Hlavouni si vlastní dítka uklidí mezi elity, a pak machrují, jak to skvěle ošéfovali. No, fůůůj!!! Pakáž...

Okomentovat