3.3.19

Kateřina Perknerová: Historik Petr Čornej: Riziko manipulace s dějinami tady existuje

Historik Petr Čornej se specializuje na dějiny husitství, ale jako spoluautor učebnic dějepisu pro střední školy detailně ví, co všechno se děti učí. A také jak se to učí. Podle něj jim v žádném případě nikdo nepředkládá prosovětský výklad historie, což nedávno uvedla Bezpečnostní informační služba ve své výroční zprávě. O výuce dějepisu a také falšování historie Deník hovořil právě s tímto významným představitelem české historiografie.


Z článku v Deník.cz vybíráme:

Pravda je, že výklad dějin je v rukou lidských a každý učitel má nějaký svůj pohled na svět, někoho volí, nebo je dokonce členem politické strany a přes svoje preference hledí nejen na současnost, ale i na minulost. Jakou roli to hraje při výuce?

To je další důležitá otázka. Osobně jsem nikdy nebyl členem žádné politické strany ani hnutí, dokonce se tomu z profesních důvodů vyhýbám. Nechci totiž, aby byl můj pohled deformován. Ono stačí, že člověk zkoumá něco, co už se odehrálo a nemůže se nikdy opakovat, děje minulé nelze laboratorně nasimulovat a zkoumat je pod mikroskopem.

Mám dost svých vlastních předpojatostí, natož abych se ještě zapletl do nějaké stranické sítě, která by mi diktovala, jak se mám na minulost dívat. To si nedovedu představit. Pokud to někomu vyhovuje a je aktivistický, prosím. Zabránit se tomu nedá, ale je třeba si uvědomit, že pohledy, jež jsou podmíněny aktivistickým nebo stranickým zájmem, budou za několik let působit směšně a nepatřičně.

2 komentáře:

E.Kocourek řekl(a)...
Tento komentář byl odstraněn autorem.
E.Kocourek řekl(a)...

Lze tedy předpokládat, že ona někdejší "kombinace národního pohledu se stalinskou variantou marxismu" zajisté byla "podmíněna stranickým zájmem". Ale sorry, na mne pořád ještě "směšně a nepatřičně" nepůsobí. Naopak, líbí se mi mnohem více nežli polistopadové pokusy o její revizi. ////

"děje minulé nelze laboratorně nasimulovat a zkoumat je pod mikroskopem" -- Obávám se, že zde se slovutný historik pouští mimo hranice svého oboru. IMO děje minulé simulovat lze, jako obvykle s libovolnou přesností. Netvrdím, že to už někdo udělal nebo že to dnes někdo umí. Ale dá se to udělat. Asi to poleze do peněz, hlavně zkraje. ////

Je to pro mne překvapivá - až šokující - domněnka, ale odhaduji, že pan Čornej neslyšel o Hari Seldonovi a o psychohistorii. ////

Okomentovat