4.2.19

Štěpánka Baierlová: Matematika si s digi gramotností rozumí

Často zařazuji do hodin matematiky digitální technologie, které přinášejí do výuky nové možnosti. Ale poslední dobou stále častěji přemýšlím o tom, zda to může fungovat i obráceně, zda výuka matematiky může pomoci žákům k rozvoji digitální gramotnosti. A myslím, že to jde ruku v ruce, že matematická a digitální gramotnost se vzájemně doplňují a mohou se i navzájem rozvíjet.

Pojďme se společně podívat na konkrétní příklady, jak je možné smysluplně zařadit digitální technologie do výuky matematiky, a tím přispět k rozvoji digitální gramotnosti. Zkusíme na popsané aktivity nahlédnout i z pohledu dokumentu „Digitální gramotnost v uzlových bodech vzdělávání“.

1) Snažím se, aby digitální technologie byly pro mé žáky běžným nástrojem, podobně jako tužka či pravítko.
(1. Člověk, společnost a digitální technologie, 1.3 Každodenní život s technologiemi)
O tom, jaké online nástroje lze využívat k rychlým výpočtům, se můžete dočíst v článku Romana Podleny. Já bych se ráda zmínila o jednoduchém prográmku MatMat, který umožňuje vykreslovat grafy funkcí. Líbí se mi, že lze nakreslit několik funkcí do jednoho obrázku, grafy barevně odlišit, a žáci tak mohou sami objevovat zákonitosti jednotlivých parametrů. Např. na obrázku č. 1 žáci zjistí, že parametr b ovlivňuje posun grafu lineární funkce y = ax + b po ose y.
Grafy funkcí v programu MatMat
1. Grafy funkcí v programu Mat-Mat
Autor díla: Štěpánka Baierlová

2) Digitální technologie umožňují práci v cloudu a sdílení dokumentů.
(3. Informace, sdílení a komunikace v digitálním světě)
Výuka statistiky sama volá po využití tabulkových editorů. Já v rámci této látky ráda používám cloudová řešení, sdílené tabulky, kam žáci společně zaznamenávají informace (např. měsíc narození, počet sourozenců, ...) a poté je využívají právě ke statistickému zpracování. Při této aktivitě vidí smysluplné využití tabulkového editoru i to, že jim výrazně zjednoduší práci s výpočty.
Statistika a sdílené tabulky
2. Statistika a sdílené tabulky
Autor díla: Štěpánka Baierlová

3) Digitální technologie přinášejí nové možnosti týmové a skupinové práce.
(3. Sdílení a spolupráce prostřednictvím digitálních technologií)
Skupinová práce je v našich hodinách velmi častou činností, různé dělení žáků do skupin umožňuje vzájemnou spolupráci a pomoc, ale také větší individualizaci výuky. Zkusím zde uvést několik odkazů na online aktivity, které se hodí právě pro skupinovou práci, ideální je i využití „velkých tabletů“ tzv. all-in-one.
Spolupráce
3. Spolupráce
Autor díla: Štěpánka Baierlová

4) Mám ráda úlohy, při kterých žáci přemýšlejí a hledají různá řešení.
(1. Člověk, společnost a digitální technologie, 1.10 Řešení problémů a inovace)
Robotika je mou srdeční záležitostí, proto se snažím roboty využívat i při hodinách matematiky. Nejvíce se mi osvědčili ozoboti, jsou nenároční na přípravu, stačí je nabít a přinést, žáci nemusí o robotice vědět téměř nic, a dokáží s nimi pěkně pracovat. A jaké úlohy se mi osvědčily? Ty, které jsou tak trochu badatelské, žáci musí objevovat a ozobot jim pomůže řešení ověřit.
  • Jakou rychlostí se pohybuje ozobot? – Žáci musí vymyslet způsob, pomocí kterého rychlost ozobotů dokáží změřit.
  • Narýsuj dráhu dle zadaných kritérií a projeď jí co nejrychleji. – V rámci výuky úhlů v 6. třídě se nám osvědčila úloha na vytvoření dráhy s danými úhly, žáci zde kombinují matematickou, digitální gramotnost i informatické myšlení. 
Výuka úhlů s ozoboty
4. Výuka úhlů s ozoboty
Autor díla: Štěpánka Baierlová

 5) Digitální technologie umožňují okamžitou zpětnou vazbu.
(2. Tvorba digitálního obsahu, 3. Informace, sdílení a komunikace v digitálním světě)

Toho ráda využívám pro domácí přípravu žáků, připravuji jim cvičení, na kterých mohou procvičovat probíranou látku, každý se může zaměřit na látku, ve které se cítí nejistý, pracovat svým tempem a na základě zpětné vazby se zlepšovat. Mezi mé oblíbené online aplikace patří GeoTest pro geometrické úlohy a Drill & Skill pro úlohy z algebry. V obou případech mají žáci svůj účet, učitel může zadávat úlohy skupinám nebo přímo jednotlivcům a žáci mohou úkol plnit tak dlouho, až jsou se svým řešením spokojeni.

Využíváním digitálních technologií ve výuce můžeme žákům a studentům přiblížit některé nástroje, ukázat jim možnosti, a tím rozvíjet i jejich digitální gramotnost. Nástrojů, které lze v matematice, ale i v dalších předmětech používat, je opravdu hodně.

Každý z nás si může najít svou cestu.

Převzato z RVP.cz pod licencí 

BAIERLOVÁ, Štěpánka. Matematika si s digi gramotností rozumí. Metodický portál: Články [online]. 04. 02. 2019, [cit. 2019-02-04]. Dostupný z WWW: https://clanky.rvp.cz/clanek/c/z/21973/MATEMATIKA-SI-S-DIGI-GRAMOTNOSTI-ROZUMI.html. ISSN 1802-4785.

1 komentář:

Jiri Janecek řekl(a)...

Ty okruhy nebo co to je mne celkem ruší...

Taky mi přijde, že je to málo muziky za mnoho peněz (času) - za tu dobu by se daly vyřešit dvě stránky příkladů z Bělouna…

Co se matiky a její didaktiky týká jsem laik, ale třeba u toho vlivu úseku na posun grafu mi přijde mnohem lepší nějaké "analyticko-logické" ukázání, proč to tak je ("přičteme-li k y=2x pětku, musíme bod posunout o pět jednotek ve směru y..." - jazykem deváťáků), než je nechat odpozorovat, že se něco děje...

I za cenu, že žák na to nepřijde "sám". Ostatně, deváťák myslím nevidí graf funkce poprvé.

Okomentovat