10.2.19

Peter Chvojka: Jaká školská reforma? Už jste slyšeli, jak u nás krásně kvákají žáby?

Většina populace je s fungováním českých škol údajně spokojená. Jenže opak je pravdou – tyto postoje odrážejí hlavně strach a nevědomost.

Školská reforma už je etablovaným veřejným tématem. Takže školství nefunguje? Kdo to tvrdí? Politici, zřizovatelé a ředitelé svorně říkají: nemáme žádné signály, že by se rodičům něco nelíbilo. TV Nova odvysílala 6. ledna 2019 Střepiny s průzkumem veřejného mínění (zdroj CVVM), z něhož plyne, že „více než 70 procent dospělé populace je spokojeno s tím, jak české školy fungují“.


Z článku v a2larm.cz vybíráme:

Aby nedošlo k mýlce – debata o školním hodnocení a hlavně zaplacení učitelů jsou nutné kroky vedoucí k aspoň hypotetickému zlepšení, ale nikoli ty nejpodstatnější, které by skutečně otevřely moderní kapitolu českého školství. Zlomem by bylo reálné zapojení rodičů do základního vzdělávání. Přestat vykládat mýty o šikaně a diktátu rodičů vůči učitelům, a místo toho si všmnout, že tak jako se v každé třídě najde ignorant a za ním problémový rodič, najdou se tam i děti, jejichž rodiče přistupují k výchově v duchu 21. století, čtou odborné publikace, debatují s přáteli, zajímají se o progresivní výchovné metody, věnují dětem veškerý čas, komunikují s nimi, a proto je stav českého školství s jejich hodnotami vcelku zákonitě neslučitelný a český učitel zřejmě nemá sebevědomí, aby je vnímal jako partnery.

Je to především tato sociální skupina, kdo vyvolává veřejné a mediální debaty, bez nichž by učitel dnes a dalších dvacet let bral pětadvacet tisíc hrubého. Proč škola nedá této početné a zjevně sílící skupině najevo, že stojí o jejich postřehy, o pravidelné kritické debaty a setkávání, že mě jako ředitele, zřizovatele, úředníka mrzí hromadný útěk do maringotek a jurt? (53 procent rodičů hledá alternativu, Ipsos 10/2018). Proč školy a rodiče nevytvoří mezičlánek – koordinační platformu, kde se budou řešit nejen možnosti výuky, ale i společné komunikace s problémovými dětmi a rodiči? A opravdu nemám na mysli komunikaci na úrovni většiny školských rad, tedy povolenou hru na dialog připomínající Haškovu Stranu mírného pokroku v mezích zákona, ale autentickou symbiózu učitelů, rodičů a dětí.

4 komentáře:

Vladimír Stanzel řekl(a)...

Článek od Medina táty "haďáka", mj. opěvující "progresivismus" - EDUin, Šteffla, Kartouze, Kaniu, Čapka, dojde samozřejmě i na Finsko. Budiž. Vadí mi ale, jestliže vysokoškolský pedagog, který ve svém textu kriticky uvede "Oporou jsou jim populární lidoví politici bodující buranskými řečovými kódy a primitivními asociacemi.", sám v podobném módu komunikuje:
"Dohromady mají 10 dětí, po nocích studují, utírají zadky a tento vulgaritami přetékající stát, místo aby jim líbal ruce za populační a intelektuální fond, neumí nic jiného než je dobře cvičeným švihem státního úředníka či tradicionalistického ředitele školy drapnout za flígr a vyrazit z lokálu jako smradlavého pobudu."

Jako blaf je nutno odmítnout tuto pasáž: "Český rodič, který má sám odsezeno osm nebo devět let v českých „inhibičních ZŠ ústavech“, jistě prokáže dostatek rozlišovacích schopností, aby byť jen intuitivně pochopil, že moc masmediální je spíše dlouhodobě edukační – rád na síti odklikne lajk či sdílení, jenže dobře ví, že škola mu drží dítě tady a teď, a když dá najevo jakýkoli odpor, pocítí tíhu střetu jak on, tak jeho zlatíčko." - mnoha případy je doloženo, že je to právě naopak, že pokud si rodič stěžuje na ČŠI, dá mu tato v drtivé většině případů za pravdu aj to jednoznačně učitel, kdo tahá za kratší konec provazu.

Tohle pak: "Jak by se otřásl marast kárného tábora, k němuž se vývoj základního školství s jeho normalizačním genem dlouhodobě sune?" už ani nemá cenu komentovat. To je výron skoro patologický.

Zkrátka tady opět vítězí otec nad vědcem, emoce nad ratiem.

V. řekl(a)...

otevřely moderní kapitolu českého školství.
Ja nechci moderni skolstvi. Chci kvalitni skolstvi.

Nicka Pytlik řekl(a)...

vypadal jako exot: učí se od devíti, místo předmětů jsou tu „vzdělávací oblasti“, učitel se oslovuje jménem, hodnotí se slovy…

V tom tedy spočívá podstata moderního vzdělávání pro příští tisíciletí?
Tak to v tom výčtu chybí pytlikům ještě zrušení zvonění a školních lavic. Kupodivu se v obdobných rozborech nepojednává i o zrušení jakékoli klasifikace, zrušení pedagogických dozorů a zrušení povinné školní docházky vůbec. Je to takové polovičaté.

Co takhle zapojit rodiče do diskuse?

Ale jaképak zapojování? To je snad samo sebou. Kdo chce diskutovat, nechť diskutuje. Pytlikům nečiní potíž zapojení rodičům přímo do procesu. Zejména pak u žáků mladších patnácti let. Rodiče mohou přijít do vyučovací hodiny kdykoli a bez nějakého předchozího oznamování. Kdy-ko-li. Za těch dvacet let přišli ve třech případech.
Možná jim ale stačí případný audio záznam průběhu zkompetentňování jejich dětí.

poste.restante řekl(a)...

Po přečtení článku jsem pochopil, že všechny zvěsti "o šikaně a diktátu rodičů vůči učitelům" jsou skutečně jenom mýty. :-)
Duch vstřícnosti a spolupráce z něj přímo čiší.

Už to vyznění přímo inspiruje.
... "český učitel nemá sebevědomí" ...
vlastně buďte rádi, že díky této skupině nemáte o třetinu menší plat
nemáte zájem o jejich kritické hlasy

To má jeden hnedle chuť jít zasednout a vytvořit s podobně smýšlejícími rodiči "mezičlánek – koordinační platformu".

Okomentovat