15.2.19

MŠMT: Informace k přijímacímu řízení ve školním roce 2018/2019 (pro přijetí pro školní rok 2019/2020)


Celková informace k přijímacímu řízení ke střednímu vzdělávání konanému ve školním roce 2018/2019

Informace k přijímacímu řízení uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami

Informace k přijímací zkoušce z ČJL pro osoby pobývající dlouhodobě v zahraničí

Informace k přijímacímu řízení do gymnázia se sportovní přípravou v prvním kole přijímacího řízení

Přijímací řízení ke střednímu vzdělávání – legislativa a další předpisy:

Tiskopisy přihlášek ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři - školní rok 2018/2019

Vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání

Ustanovení o přijímacím řízení do středních škol ve školském zákoně (vybraná ustanovení)

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2018/2019 (pro přijetí pro školní rok 2019/2020):

Sdělení MŠMT, kterým se vyhlašují termíny jednotných přijímacích zkoušek pro školní rok 2018/2019

Sdělení MŚMT, kterým se stanovuje časový rozvrh jednotné přijímací zkoušky v rámci přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019

Žádné komentáře:

Okomentovat