13.2.19

Michal Záboj: Škola v Boskovicích zakázala mobily. Česká školní inspekce je proti

Na Základní škole v Boskovicích se rozhořel spor o to, jestli mohou žáci používat mobilní telefony. Vedení i učitelé jsou proti, školní inspekce to naopak považuje za zásah do soukromí školáků.
Z článku na Znojemský.Deník.cz vybíráme:

„Školní řád může užívání regulovat pouze v rámci vyučování, nikoli v rámci přestávek. Zakazovat užívání mobilních telefonů a dalších elektronických zařízení v době přestávek nebo omezovat jejich použití v této době souhlasem vyučujícího je příliš velkým zásahem do soukromí žáků,“ uvedla Česká školní inspekce.

S tím ale nesouhlasí učitelé školy. Sepsali petici, ve které zákaz používání mobilů obhajují, a chtějí, aby je škola i nadále zakazovala i o přestávkách. „Po zavedení zákazu používání mobilních telefonů i o přestávkách se výrazně zlepšilo klima ve škole. Školu navštěvuje více než třináct set žáků a pouze jediný rodič si na tento zákaz stěžoval,“ zdůraznili ve své petici adresované boskovickým radním učitelé základní školy.


4 komentáře:

Radek Sárközi řekl(a)...

Jaké důsledky bude mít výklad ČŠI, že školní řád se nevztahuje na přestávky?

Unknown řekl(a)...

S výkladem ČŠI nesouhlasím, je to zásah jak do interního chodu školy tak i bezpečnostní - dokud po nás stát vč. ČŠI chce maximální odpovědnost za žáky v budovách a areálu školy, budou platit naše pravidla daná školním řádem.

Na naší škole máme mobilní telefony zakázány plošně již tři roky a opatření se osvědčilo. Výjimky povoluje učitel, vstupem do budovy mají telefony vypnuté.

Děti mezi sebou lépe komunikují, snížila se míra "agresivity", o přestávce se připravují na hodinu a stihnou se i vyčůrat. Tj. lépe plní své povinnosti a zlepšilo se klima ve třídách.

Připomínám, že nejde jen o vyučovací hodinu. Mobily prostě žáci nesmí vytáhnout vstupem do budovy školy od 7:30 hod do 15:10 hod, kdy budovu opouští. A jsou to rázem jiná děcka.

Problém je v jejich hlavě, když stráví přestávku nad mobilem a "digitálně se uspokojí", nestihnou se vyčůrat, pobavit se spolužáky a připravit na další hodinu. Nehledě na fakt, že o přestávce vše nestihnout a mají tendenci při hodině ještě něco "doklikat". Tj. v hodině jsou zmatení, někdy agresivní, nedávají pozor a vyrušují.

Doporučuji ČŠI k přečtení knihu "Digitální demence" od psychologa Manfreda Spitzera.

Unknown řekl(a)...

@Radek Sárközi - jako přirozený důsledek mi vychází, že stejně tak školní řád nemůže ukládat ani povinné domácí úkoly. Ono to ale samo o sobě vyplývá z paragrafu 30, který říká, že školní řád upravuje práva a povinnosti ve škole a školském zařízení (nikoliv v domovech žáků, které jsou mimo jeho působnost)

Unknown řekl(a)...

@Emil Kudrnovský - ředitel není zákonodárce, a nemůže vytvářet pravidla, kterou budou v rozporu s existujícími právními předpisy. Zákaz mobilů o přestávkách je protiprávní - např. porušuje právo na soukromí podle § 86 občanského zákoníku a vlastnická práva žáka podle § 1011 a násl. občanského zákoníku (jak uvádí inspekce jinde http://www.skav.cz/wp-content/uploads/2019/01/Stanovisko-ČŠI-k-regulaci-mobilních-telefonů-ve-školách-16.1.2019-RP.pdf ). Vaše pravidla ať klidně platí, ale musí být v souladu s právním pořádkem této země. Nebo se snad na školy právní systém této země nevztahuje, a mohou si tvořit svoje vlastní zákony?
Digitální demence je strašení. Já naopak doporučuji následující článek vývojového psychologa Petera Graye, který tyto mýty vyvrací - https://www.svobodauceni.cz/clanek/smysly-a-nesmysly-o-zavislosti-na-videohrach/

Okomentovat