20.2.19

Jaroslav Mašek: Třídní učitel 2.0 – díl 1.: e-mail

První díl seriálu o tom, jak třídní učitel používá technologie, se zaměřuje na emailovou komunikaci.

Jako třídní učitel především komunikujete – s vašimi žáky, jejich rodiči, učiteli, kteří vaše žáky učí, s učiteli, kteří vaše žáky neučí, s výchovnými poradci, speciálními pedagogy, metodiky prevence, techniky IT, vedením školy a celou řadou dalších lidí.

A k těmto komunikacím potřebuje použít nějaké ty technologie. Dnes se společně podíváme na tu e-mailovou.

Žádná komunikace po soukromých e-mailech

Samozřejmě, mí studenti mají svůj školní e-mail (ano, má anonymní podobu, nikoliv jméno.příjmení@škola.cz) pro školní e-mailovou komunikaci zejména s vyučujícími, vedením školy a ostatními lidmi ze školy. A na ten jim píšu ze svého školního e-mailu (tedy žádná komunikace po soukromých emailech).

Když však chci komunikovat se všemi, nemám vytvořený interní mailing list, ale používám k tomu skupinový e-mail na doméně školy (názevtřídy@škola.cz).

E-maily přes skupinu

Na naší škole používáme systém Office 365 pro školy, nicméně princip, který zde uvádím, platí i u systému G Suite for Education a s největší pravděpodobností také u Apple Education (nemám vyzkoušeno).

Skupinový e-mail se v Office 365 generuje automaticky při vytvoření skupiny. Pro svou třídu jsem si tedy nejprve založil skupinu, pojmenoval ji podle názvu oboru a roku nástupu žáků (nikoliv podle ročníku kvůli aktuálnosti v dalších letech) a po založení do ní přidal všechny účty (e-maily) svých žáků.


Když chci nyní poslat e-mail všem, neposílám ho na jednotlivé e-maily, ale na skupinový e-mail naší třídy. Můj e-mail přijde do skupiny a kopie každému žákovi do jeho doručené pošty.
Všichni v naší škole mohou psát na tento třídní e-mail, dokonce i lidé mimo školu (tuto volbu nemám v rámci naší třídní skupiny zatím povolenu).

Skupiny také pro předměty

Podobně si vytvářím skupiny i pro většinu svých předmětů, abych mohl komunikovat pomocí e-mailu se žáky, které učím.

Zakládání skupin pro jednotlivé třídy a vyučované předměty by v rámci školy mohlo a mělo probíhat automaticky v kompetenci IT správců, kteří by předem, na začátku školního roku, vytvořili všechny skupiny (dle jednotné jmenné konvence) a přiřadili do nich příslušné žáky. To se u nás na škole zatím neděje.

Výhody skupin sahají samozřejmě dál než jen na úroveň e-mailů, ale o tom zase příště.
A jak to máte u vás? Používáte skupiny v rámci svého školního systému a komunikujete se svými žáky pomocí skupinových e-mailů? Napište nám.

Článek je součástí Učitelského spomocníka na adrese spomocnik.rvp.cz.

MAŠEK, Jaroslav. Třídní učitel 2.0 – díl 1.: e-mail. Metodický portál: Články [online]. 20. 02. 2019, [cit. 2019-02-20]. Dostupný z WWW: https://spomocnik.rvp.cz/clanek/21956/TRIDNI-UCITEL-20---DIL-1-E-MAIL.html. ISSN 1802-4785.

5 komentářů:

Eva Adamová řekl(a)...

Naše školská legislativa pojem třídní učitel vůbec nezná, natož, aby někdo tušil, co je to třídní učitel 2.0. To je nějaký vyšší level třídního učitele? Něco, jakože bude dělat víc práce než třídní učitel 1.0 za míň peněz?

Hynek Zatloukal řekl(a)...

"Naše školská legislativa pojem třídní učitel vůbec nezná" - jste zjistila kde? :)

Pojem je běžnou součástí hned několika právních norem, např.
zákon č. 561/2004 Sb.Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
vyhlášky č. - 48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky,
263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí,
72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních,
364/2005 Sb. o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky, (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení)
177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou,
47/2005 Sb. o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem

Eva Adamová řekl(a)...

Ale no tak, pane Zate.

Ve školském zákoně je o třídním učiteli jen jedna zmínka, a to v souvislosti s udělováním třídní důtky. Vám se tato zmínka zdá dostatečná?

A hlavně pojem třídní učitel nezná zákon o pedagogických pracovnících, a právě v tom je zakopaný pes ohledně odměňování této práce.

vyhláška č. - 48/2005 Sb. pojem třídní učitel neobsahuje
ve vyhlášce 263/2007 Sb. se nachází v souvislosti s vykonáváním nepřímé pedagogické činnost formulace "výkon prací spojených s funkcí třídního učitele", aniž by někde bylo předtím specifikováno, co funkce třídního učitele je a jak je tato funkce finančně ohodnocena.
ve vyhlášce 72/2005 Sb je zmínka o tom, že výchovný poradce má spolupracovat s třídním učitelem

A tak bych mohla pokračovat.

Takže "Naše školská legislativa pojem třídní učitel vůbec nezná" opravuji na "Naše základní školská legislativa pojem třídní učitel vůbec nezná." Za základní školskou legislativu považuji školský zákon a zákon o pedagogických pracovnících. Všechny vyhlášky vycházejí z tohoto základu a pracují s pojmem, který v nich není ukotven.

Hynek Zatloukal řekl(a)...

:) Reagoval jsem pouze na příspěvek.
Ale k Vaší reakci: Nezdá, přičemž jde o důležitý termín z hlediska vymezení povinností, práv, nebo odpovědnosti. Ano v 563 (o PP) pojem chybí, dokonce nejspíš záměrně.

Eva Adamová řekl(a)...

Já myslím, že záměrně snad asi ani ne. Jen to bohužel svědčí o "skvělé" práci našich školských legislativců a o neschopnosti již celé řady ministrů, kteří se na MŠMT vystřídali od roku 2004, kdy tento renonc vznikl, tento vzniklý problém řešit.

Ale já už se ve školství v poslední době nedivím vůbec ničemu. Dokonce ani tomu, že když ICT koordinátor (případně výchovný poradce) pracuje na částečný úvazek, je na výplatě na základě výkladů právníků zabývajících se školstvím dost podstatně šizen, protože jeho plný úvazek není přiřazen ke 22 hodinám, tak jako ostatním kantorům, ale např. k 17, pokud pracuje na velké základní škole, a hodiny ICT práce se mu vůbec nepočítají. Ty jakoby nebyly, ty asi někam zabloudily a potulují se po vesmíru.

Okomentovat