20.2.19

EDUin: Revize vzdělávacích programů nesmí probíhat odděleně od klíčových testů

Od roku 2017 probíhá příprava revize rámcových vzdělávacích programů (RVP), které tvoří páteř českého kurikulárního systému. Na jejich základě školy tvoří vlastní školní vzdělávací programy. Během minulého roku se odděleně začaly debatovat možné změny v tzv. high-stakes testech, tedy jednotných přijímacích zkouškách na střední školy a maturitní zkoušce. EDUin oceňuje odborný přístup k přípravě RVP Národním ústavem pro vzdělávání (NÚV), ale upozorňuje, že je zcela zásadní, aby úpravy standardizovaných testů byly vedeny v úzké koordinaci právě s revizí obsahu vzdělávání. Rovněž obsah revizí musí reflektovat 15 let změny ve společnosti z pohledu technologií i vývoje globálního trhu práce.


Od doby zavedení systému RVP uplynulo již bezmála 15 let a jejich revize je potřebná. Zejména bezprecedentní pokrok v oblasti technologií a potřeby stále více globalizovaného trhu práce kladou před školy značné výzvy, se kterými se nyní těžko potýkají. Podle tematické zprávy České školní inspekce z poloviny minulého roku učitelé s moderními technologiemi a digitálním obsahem pracují okrajově a žáci ve školách tak mohou mít s budoucím uplatněním problém. Nejčastěji používaným zdrojem byly vytištěné textové či obrazové materiály a jen v 7 % případů učitelé pracovali se zdroji, které vyžadují kritický výběr. Současná první aplikovaná revize kurikula týkající se právě informatiky je nyní pilotovaná a jejím cílem má být lepší využívání technologií napříč celým školním vzděláváním. Je důležité sledovat, jak budou školy na změny reagovat a poskytnout jim dostatečnou podporu, aby nedošlo jen k dekorativním nebo formálním úpravám.

Technologie nemění jen způsob učení, ale celou podstatu vzdělávání. Zatímco před 15 lety slovo smartphone většině lidí ještě nic neřeklo, dnes se přes chytré telefony podle výzkumu EU Kids Online 2018 na internet připojuje 98 % dětí ve školním věku. Reakce škol na tento fakt jsou ale nesystémové a liší se případ od případu. Tyto změny mají dalekosáhlé dopady na životy jednotlivců i společností, od způsobu komunikace, proměny v ekonomice přes oblast práce, dopady na politická rozhodování až po způsob trávení volného času či způsob výchovy dětí.

Tato historicky ojedinělá epocha klade před vzdělávací systémy po celém světě velmi složitou výzvu: na jedné straně musí zajišťovat kulturní kontinuitu a společenskou homogenitu, což ale předpokládá pochopení aktuálního stavu a přípravu dětí a mladých lidí na rekonfigurovanou skutečnost. Dosavadní vývoj ukazuje, že měnící se realita předpokládá měnící se spektrum dovedností a znalostí. Jde o tzv. soft-skills, které jsou již v současných RVP fakticky součástí klíčových kompetencí, k nimž má žáky vést ideálně každý předmět. Česká školní inspekce ovšem konstatuje, že ve výuce jsou často buď zcela opomíjeny, nebo jsou rozvíjeny většinou nezáměrně či intuitivně. Proto je podstatné podpořit vzdělávání ve školách směrem, který bude u dětí klíčové kompetence systematicky budovat a nezastaví se u výkladu jako formy výuky, která je v českých školách stále silně přítomná.

Veškeré obsahové a koncepční změny zůstanou poloviční, nedojde-li k patřičným úpravám high-stakes testů, na nichž dnes školy často zakládají svou výuku v posledních ročnících. Přestože NÚV s novým pojetím standardizovaných testů počítá, a to dokonce s příkladnou myšlenkou přidání žákovských portfolií jako jejich součásti, je třeba připomenout, že jejich změny probíhají odděleně. Audit vzdělávacího systému, který EDUin každoročně vydává, upozorňuje, že změny klíčových částí vzdělávání by měly být sjednoceny nejlépe pod připravovanou Strategií vzdělávací politiky 2030. Z hlediska řešení koncepčních změn je vhodné se inspirovat z již existujících reforem vzdělávacích systémů v zahraničí, jako je Finsko nebo Holandsko. Nekoordinace systémových změn a poloviční řešení se totiž ukazují jako největší slabina českého školství.

Bob Kartous, vedoucí komunikace EDUin, řekl: “S přípravou Strategie 2030 je možné nastartovat v českém vzdělávání proces, v němž řízení vzdělávací politiky sleduje dlouhodobě stanovené cíle, a jednotlivé kroky podporují jejich dosažení. V současnosti je to naopak a některé nápady, jako třeba cut-off skóre, jsou přímo v rozporu s dosavadní Strategií. I změny v kurikulu mají logicky následovat vizi.”

7 komentářů:

Nicka Pytlik řekl(a)...

Odděleně od klíčových testů nesmí zůstat především klíčové kompetence a klíčové gramotnosri. Jinak z toho budou ani ne tak dekorace, jako spíš klíčové kulisy.

Zatímco před 15 lety slovo smartphone většině lidí ještě nic neřeklo

Měnit kurikulum podle konkrétních výdobytků moderní doby je ovšem silně systémové. Škoda, že vzdělávací systém ale naprosto opominul tlakový hrnec. A tak školy zareagovaly na smartfouny tím, že je zakázaly.

Tato historicky ojedinělá epocha... musí zajišťovat kulturní kontinuitu a společenskou homogenitu... a přípravu dětí a mladých lidí na rekonfigurovanou skutečnost.

Což prý předpokládá pochopení aktuálního stavu. Pytlici to vidí tak, že ta dnešní překotně se měnící epocha je histoticky ojedinělá zejména až dramatickým nárůstem nerekonfigurovaných odborníků na vzdělání, konzultantů, auditorů a vůbec homogenních trdel a pitomců všeho druhu.
Tolika slintů v jednom textu je vpravdě snad až unikátní! Takže nic překvapivého.

Nicka Pytlik řekl(a)...
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Jana Karvaiová řekl(a)...

Já si stále představuji, jak to třeba dělali naši předci. Ti neměli ale vůbec žádné strategie - ježišmarjá, to se mohlo stát??? Jak mohly vyrůst celé generace bez klíčových všehoschopností????
A vyrostly. Co vyrostly, našlo se hafo super vynálezců, umělců a jinak významných lidí.
Ten,kdo si myslí, že žije v historicky ojedinělé epoše, je primitif. Připomíná mi to jeden román kdysi přečtený - Ten, který si hrál na Boha.

Eva Adamová řekl(a)...

Smartphone, nesmartphone, pokud se děcka nenaučí ve škole, ať už s využitím digitálních technologií nebo bez nich, pořádně číst, psát, počítat, trochu logicky myslet a používat selský rozum, budou jim ty zázračné krabičky platné jako mrtvému kabát.

Jiri Janecek řekl(a)...

No, v porovnání se slintama ve zprávách ČŠI je toto aspoň krátké. A ty kraviny nejsou zabalené v takovém tom byrokratickém ptydepe, takže mnohé perly jdou hned vidět.
A hlavně, na závěr se objeví hen ten deus ex machina, co všechno shrne...
Kdyby situace nebyla, jaká je, bylo by to vlastně velmi vtipné...

Nicka Pytlik řekl(a)...

Když už se tedy právě nacházíme v té epochální překotně měnící se době, pytlici přemýtají o tom, co bylo za posledních řekněme třicet let vymyšleno tak převratného, že bychom si z toho mohli bez uzardění kecnout na zadek. To by pytliky ale fakt zajímalo.
V každém případě vůbec nechápou, ti pytlici, jak mohl někdo vymyslet smartfoun bez toho smartfounu.

Pepa řekl(a)...

Já si tedy především myslím, že revize RVP by v prvé řadě neměla probíhat odděleně od kantorstva. Ovšem - co záleží na mém názoru, že?

Okomentovat