10.2.19

Andrea Cerqueirová: Neurolog Stránský: Dítě, které se učí z počítače, má horší výsledky, než to, které se učí z papíru a diskusí

O vlivu moderních technologií, internetu a sociálních sítí na lidský mozek hovořil v rámci přednášky v prostoru Sněmovní 7 neurolog a ředitel Polikliniky na Národní Jan Stránský. Přednáška, po níž následovala dlouhá diskuse, nesla název Jak se mozek (ne)učí.


Z článku v Nášregion.cz vybíráme:

„Pokud budeme podporovat děti už od jejich nejútlejšího věku v psaní pomocí klávesnice nebo je necháme přemisťovat věci převážně pomocí kurzoru na obrazovce, ve skutečnosti je omezujeme. Ač se to možná na první pohled nezdá, psaní na papír má velký význam v souvislosti s integrací různých částí mozku s pohybovým aparátem. A to zpětně podpoří také řeč. Příkladem je například to, že malé dítě se vždy učí počítat na prstech, na které se dívá. Schopnost řeči a bohatý slovník je spolehlivým ukazatelem inteligence,“ pokračoval.

„Když se blíže podíváme na to, jak mozek funguje, když čte z papíru anebo obrazovky, zjistíme, že mozek pro každý způsob využívá různé mechanismy. Čtenou informaci pak integruje mnohem lépe, pokud dítě něco fyzicky drží v ruce, než když čte z počítače. Otáčení stránek rozděluje text do hmatatelných částí, což pomáhá zpracovat informace do srozumitelnějších kusů pro pochopení či zapamatování,“ řekl.


7 komentářů:

Nicka Pytlik řekl(a)...

Tak to je tedy v pytli.
Pytlici si už dávno všimnuli, že něco není úplně v pořádku. Jak jen to ale v té vzdělávací oblasti informační a komunikační technologie zaonačit?

Zdeněk NUTZ řekl(a)...

Voda na mlýn pro ty věčné odpírače počítačů, co se dodnes nebyli schopni se naučit alespoň základ. Jenže to jsou kecy. A pro info tomu expertovi - i elektronické knihy mají stránky. A taky zvuky a videa. No nic.

H a n a řekl(a)...

Když se malému dítku pustí třeba sem tam pohádka, nic proti tomu, ale pokud je dítko u počítače, aby "zabilo" čas a příliš nerušilo rodiče, tak to se mi jeví jako nesprávná cesta pro využití PC u malých dětí. Nejedenkráte jsem zažila u prvňáčků vítězoslavná slova rodiče, jak je dítko počítačově nadané, páč na něm umí víc než rodič. Ale ta mluva dítěte, ta zaostalost jinde!...

Zdeněk NUTZ řekl(a)...

Trávení volného času na PC je takové moderní obžerství. A je věcí rodičů, jak si to doma ošéfují. O tom žádná.
Ale tady se bavíme o vzdělávání. Tam je dnes práce na počítači a jeho využití nutnost. Ale i tady platí, že všeho s mírou.

Nicka Pytlik řekl(a)...

i elektronické knihy mají stránky

Jestli on neurolog Stránský neměl na mysli spíš 'se učí ze svých vlastnoručních poznámek'. Čímž pytlici sami nemyslí texty přepsané z učebnice.
A aby nebylo mýlky, pytlici například zásadně neposkytují žákům v elektronické podobě třeba zadání prací. Zpravidla to dopadalo tak, že podstata zadání nepronikla do povědomí žáka ani při slovním komentáři s připomenutými detaily a upozorněním na případná úskalí realizace práce.
Pokud si žák nečiní poznímky vůbec, nebo si pořídí mobilem snímek prezentovaného zadání, je to jeho věc. Pak se ovšem stává, že posléze hořekuje, že zadání nerozumí. Není ale schopen odpovědět na dotaz, čemu že konkrétně nerozumí. Aby pak vyšlo najevo, že mnohdy vůbec netuší, oč v tom zadání běží.
To už se tak stává. Nejen v případě nějakého zadání. Lidé obecně nerozlišují mezi pojmy 'nerozumím' a 'nevím'.

Ivo Mádr řekl(a)...

Pan neurolog měl zřejmě na mysli zapojení více smyslů při učení, pak je opravdu potvrzeno, že křivka zapomínání je velmi pozvolná. Závisí však na konkrétní situaci. Jde o debatu a diskuzi nad textem z knihy, papíru, PC? nevyjde to v tomto případě nastejno?

Unknown řekl(a)...

S neurologem Stránským souhlasím, nicméně je třeba najít vhodný kompromis.
Máme žáky připravit na budoucí povolání, tj. v dnešní době nelze opomenout práci na počítačích.

Psaní všemi deseti - V naší škole vyučujeme povinný předmět Psaní na klávesnici již ve 4. třídě. Kdysi jsme to měli zařazeno v 6. třídě (2 h týdně), ale čím dál více jsme naráželi na špatné návyky žáků v prstokladu, které se hůře odstraňovaly.

Kompromisy jsou: zákaz mobilů ve škole a tablety nenahradí listinné učebnice. Znalost vyhotovení digitálních výstupů je však potřebná a nutná.

Okomentovat