29.1.19

Ze sociálních sítí: Centrální přijímačky a maturity ničí studenty, profesory, rodiče a roztáčejí bussines kolem přípravek

Jedna maminka školáka si povzdychla: "Centrální přijímačky a maturity ničí studenty, profesory, rodiče a roztáčejí bussines kolem přípravek atd. Ty testy nejsou o tom zjistit, co děti umějí, ale nachytat je na tom, co neumějí. Nepřijde mi normální, že přijímačky pro 5. třídu by prostě neudělali vysokoškolsky vzdělaní lidé, že docenti či asistenti na vysokých školách nespočítají některé příklady z matematiky v přijímacích testech pro 7. třídu a tak bych mohla pokračovat. Nelíbí se to ani profesorům na gymnáziích, kteří o tom otevřeně hovoří na schůzkách s rodiči. A nejhorší na tom všem je, že děti se učí nesmysly, které v životě vůbec nebudou potřebovat a používat."


6 komentářů:

Jirka řekl(a)...

Paní má plnou pravdu. Vysokoškolsky vzdělaní lidé by měli udělat přijímačky pro 5. třídu. Docenti a asistenti na vysokých školách by měli umět počítat. A na gymnáziích by neměli učit učitelé, kteří zpochybňují před rodiči už tak velmi snadné přijímací zkoušky, protože děti, které je nezvládnou, na gymnázium nepatří. A takoví učitelé mohou za to, že vysokoškolsky vzdělaní lidé neumí počítat a logicky myslet. Klidně jim můžete říkat profesoři, to ale kvalitu středních škol nezlepší.

Pytlik měl zase pravdu. To vyřeší jen povinná maturita z matematiky i zpětně.

Katka řekl(a)...

1) A jak víte, že je neudělá nějaký profesor nebo vysokoškolák? O tom hovoří profesoři na gymnáziu? To shazují sami sebe,ne?
2) Tvrdit, že jsou příklady v přijímačkách chytáky... Matiku učím, v přijímačkách jsou základní znalosti, to, co běžně učíme. Nejde jen o konkrétní příklady (rovnice, mnohočleny, ...), ale o to, zda jsou děti už jen ochotny se pokusit něco pochopit, naučit, a pak aplikovat - o tom je matematika. Bohužel trend je - na co musím vynaložit jakékoli úsilí, to je těžké, tomu nerozumím, na to kašlu....
3) To, že je někdo ochotný platit nehorázné peníze za přípravy... Pokud děti aktivně pracují v hodinách, dělají úkoly a připravují se, tak drahé přípravné kurzy nepotřebují - snad jen krátké zopakování a shrnutí....

Pepouš řekl(a)...

Naprostý souhlas s Kateřinou. Přijímačky z matematiky jsou na takové úrovni, že se divím, kolik lidí má potřebu se proti nim vymezovat. Vždyť jednodušší úlohy už skoro vymyslet nejdou. Pak už stačí jako chytáky nazývat úlohy, kde je potřeba jen číst s porozuměním a zkusit trochu myslet.

Jenomže žijeme v době rychlých a pokud možno snadných řešení. Požadavek na vynaložení úsilí je nepřípustné stresování žáka, domácí úkoly jsou považovány na protizákonné, pravidelné procvičování je jenom dril, práce navíc na doma je zasahování do volného času rodiny. Vědomosti a znalosti jsou nahrazeny kompetencemi a gramotnostmi. Není důležité něco se naučit a umět, ale dobře se u toho cítit. Každý žák by si měl rozhodovat sám, co by se chtěl učit. Co na tom, že nemá rozhled a ani tušení, co všechno a v jakých podobách matematika vlastně obnáší, a kde všude se kolem nás uplatňuje. Není přeci důležité co skutečně umím, ale jak se dokáži prezentovat.

Nejdříve učitelé slyší ze všech stran, jak to mají dělat jinak, lépe, moderně, alternativně, konstruktivisticky, zábavně, prožitkově, inkluzivně, individuálně a bůhví jak ještě. No a pak přijde na řadu chvíle, kdy mají žáci ukázat, co umí a najednou si všichni vzpomenou, že je ve škole ty učitelé nic nenaučili, žáci si pořád jenom hráli, diskutovali, chodili na všelijaké akce, učitelé nechávali dětem příliš volnosti, nechtěli po nich žádné úkoly, nevedli je k vynakládání úsilí.

A tak se najednou najdou rodiče, kteří jsou ochotni platit nehorázné peníze za přípravy. Za přípravy, kde jejich děti několik týdnů drilují na kurzu, drilují doma a najednou je to takhle v pořádku...metoda nemetoda. A přitom stačí tak málo - aktivně se zapojovat do vyučování a nehledat nejsnazší cesty. Přemýšlet o věcech, dotahovat je do konce, umět se vypořádat i s náročnými úkoly, věnovat úsilí a čas řešení, sám od sebe udělat něco navíc, dělat věci pořádně... Tohle všechno ale nestačí jen dva týdny před koncem pololetí. Tohle je potřeba dělat dlouhodobě. A rodiče by měli být svým dětem nápomocni, zajímat se o jejich vzdělání, o jejich výsledky, přístup k práci, být jim nápomocni, vytvářet podmínky, dohlédnout na jejich přípravu, pravidelně komunikovat s učiteli, navštěvovat třídní schůzky...

No a když nic z tohohle není, tak je potřeba najít viníka, na někoho svést svoji neochotu a neúspěch. A tím viníkem je přeci jakýkoli test. Ty zlé přijímačky, ta krutá maturita.

Eva Adamová řekl(a)...

No tak oni jsou totiž někteří docenti a profesoři docela marní, a to zejména ti mladší, kam se hrabou na inteligentního sedmáka či páťaka. Ale vidím jiskřičku naděje. Až nám všude na školách naběhne hejného matematika, budeme mít inteligentních a shopných docentů, profesorů, lékařů, učitelů, inženýrů, středoškolských kádrů a dělníků tolik, že je budeme přehazovat vidlemi a žádné montovny u nás nebudou mít šanci.

mirek vaněk řekl(a)...

Jo. To nebudou. Montovny se přesunou do vzdělaného Rumunska. Naší vzdělanci buou mít plno titulů a budou na zápraží diskutovat o nesmrtelnosti chrousta. A ve Východní Asii budou konat sbírky na podporu chudému obyvatelstvu Střední Evropy.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Montovny se přesunou do vzdělaného Rumunska.

Jakkoli se v té dnešní překotně měnící se době montují pytlici do kdečeho, v žádné montovně nebyli už hezkých pár desítek let. Přesto nejsou přesvědčeni, že se do nich uchylují pro nějakou tu minimální almužnu vyložená trdla. Tak, jak to ve svých analýzách předkládají odborníci na vzdělání, konzultanti a auditoří.

Není přeci důležité co skutečně umím, ale jak se dokáži prezentovat.

To bezestoru! Ale jak říkají pytlici svým žákům, zanedbávejte učení do sytosti, ale uvědomte si, že do poslanecké sněmovny se vejde jen dvě stě lidí.
Kdyby dítka v mírné nadsázce věnovala alespoň polovinu školního času něčemu smysluplnějšímu, než je machrování, jak mají školu v paži, nemusela by vyšilovat před před něčím tak banálním, jako jsou přijímačky nebo maturita, a nemusela by horko těžko a především draze dohánět po odpoleních následky toho svého úspěšného machrování.

Okomentovat