7.1.19

Usnesení předsednictva Akademického senátu Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni ke znění novely zákona o pedagogických pracovnících ze dne 21. prosince 2018

Akademický senát Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni vyslovuje vážnou obavu z předloženého znění návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, konkrétně z formulací v odstavci 7a. Domníváme se, že schválení v předloženém znění by mohlo výrazně narušit systém vzdělávání učitelů a snížit kvalitu učitelských sborů v ČR.


Návrh paragrafu:

§ 7a
Společné způsoby získání odborné kvalifikace učitele druhého stupně základní školy a učitele všeobecně-vzdělávacích předmětů střední školy

Učitel druhého stupně základní školy a učitel všeobecně-vzdělávacích předmětů střední školy získává odbornou kvalifikaci vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném magisterském studijním programu

a) v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů druhého stupně základní školy nebo na přípravu učitelů střední školy,

b) jiném než podle písmene a) a

1. vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném bakalářském studijním programu v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů druhého stupně základní školy nebo střední školy,
2. vzděláním v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou zaměřeném na přípravu učitelů druhého stupně základní školy nebo střední školy, nebo
3. studiem pedagogiky,

c) v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů základní umělecké školy studijního oboru, který odpovídá charakteru vyučovaného předmětu, jen pro výuku odpovídajícího předmětu, nebo

d) podle § 12 jen pro výuku cizího jazyka.


Zdroj: Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni


5 komentářů:

Eva Adamová řekl(a)...

A mají na té fakultě pravdu, a já jsem to podobně jako mnozí další přehlédla, protože jsem se soustředila na ty odborníky z praxe bez bedagogického vzdělání.

Učitelství pro 2. stupeň se převážně vyučuje na pedagogických fakultách a učitelství pro střední školy na přírodovědách a fildách, přičemž se to dost liší svou náročností a skladbou didaktických předmětů. Např. v Brně ti, co nezvládnou učitelství matematiky na přírodovědě, přecházejí na pajdák, kde to zvládnou, sice s problémy, ale zvládnou. Pravdou ale je, že si mnohé z nich nedovedu představit co by vyučující matematiky na gymnáziu.

Tvůrci novely se zřejmě inspirovali situací z před cca 30 let, kdy existovaly obory 5-12, takže absolvent mohl vyučovat na základce i na střední škole. Jenže tyto obory byly na přírodovědách a fildách a didaktika se jela dvojmo tzn. pro oba typy škol, absolventi pajdáků už tehdy mohli učit jen na základkách.

Radek Sárközi řekl(a)...

Novela zákona o pedagogických pracovnících mě děsí...

http://www.ceskaskola.cz/2019/01/radek-sarkozi-k-novele-zakona-o.html

Tlumočník řekl(a)...

Paní Adamová,
pokud něco nevíte, tak to nepište. Jsem absolvent pedagogické fakulty 5-12.

Eva Adamová řekl(a)...

Tak jistě, možné je všechno, za nás byl také obor fyzika - základy techniky pod pajdákem, leč všechy předměty z fyziky kromě didaktických studenti absolvovali na přírodovědě.

Ale tady ani tak nejde o to, co já vím či nevím, a dokonce ani o to, co víte či nevíte Vy, ale o to, že za těch 30 let se to celé posunulo trošku někam jinam. Realita je dneska taková, že na pajdácích si to teď učí všechno sami a úroveň a požadavky na studenty jsou podstatně nižší než na přírodovědách či fildách, protože je to celé většinou stavěné a akreditované pro základní školu, kdežto na přírodovwědách a fildách pro školu střední. A za povšimnutí opravdu stojí, že si toho jsou na pedagogické fakultě v Plzni evidentně vědomi. Pravdou sice je, že v Plzni na pajdáku mají (narozdíl od velkých univerzit) humanitní učitelské obory i pro střední školy, ale do přírodovědných se nepouštějí, protože tam nemají ani přírodověděckou fakultu.

No a bohužel by touto novelou zákona vyvstal další problém. Dovedete si představit kolik lidí bylo v minulých cca 15 letech nuceno si dodělat rozšiřující studium pro SŠ? Kolik lidí do toho investovalo svoje vlastní finanční prostředky a spoustu času? A jestliže hodlá ministerstvo svými neuváženými a nepromyšlenými novelami zákona o pedagogických pracovnících poctivé lidi stále dokola nasírat, vůbec to nepovede ke zvýšení zájmu o učitelské povolání, ale spíše k jeho poklesu.

Eva Adamová řekl(a)...

A ještě jednu poznámku či spíše otázku. Myslí si autoři novely, že by po jejím schválení přežily náročnější středoškolské učitelské obory na přírodovědách a fildách? Proč by tam ta děcka lezla, když jim bude stačit vystudovat lehší obor pro základní školu na pajdáku a budou s tím moci učit i na střední? Stačí se podívat do Brna na obory učitelství matematiky. Už teď jsou tam téměř všichni na pajdáku a na přírodovědě je vybrakováno. Po schválení novely tam nebude ani noha.

Okomentovat