24.1.19

Stanovisko předsednictva Unie školských asociací ČR – CZESHA k přípravě reformy financování regionálního školství

Předsednictvo Unie CZESHA musí konstatovat, že dosud nejsou k dispozici žádné další podrobné informace k parametrům připravované reformy. Kromě trvalých ujištění, že reforma nepoškodí v platovém ohodnocení žádného pracovníka našich škol bylo deklarováno, že reforma zajistí pro ředitele také předvídatelnost dlouhodobějšího personálního zajištění provozu, a tedy zlepšení podmínek manažerské odpovědnosti ředitelů. Jsme však svědky, že místo vytváření prostoru pro dobrý chod našeho školství, přichází řada návrhů, které pokud budou prosazeny, přinesou zmatky a neklid do personální práce ve školách. Příkladem je stanovení nepodkročitelného minima u přijímací zkoušky, snahy zavést duální systém do vzdělávání atd.


Proto je pro nás reforma v tomto stavu připravenosti nepřijatelná a její spuštění považujeme za velice problematické a riskantní pro střední školy.
Jsme toho názoru, že současný stav určitým způsobem dává pracovníkům ve školství pocit jistoty i postupného navyšování platu a že takto bude naplněn slib průměrného platu učitelů ve výši 45 tisíc Kč měsíčně.

V průběhu několika minulých let jsme se aktivně podíleli na nastavení rozsahu výuky (parametru H max.) pro jednotlivé obory vzdělání a tuto diskusi jsme vítali. Bohužel dosud nemáme k dispozici žádné konkrétnější údaje zejména ve vztahu k nadtarifním složkám platu pedagogů ani k otázkám počtu nepedagogických pracovníků ve školách. Žádná škola tedy dosud neví a ani nemůže odhadnout, s jakým objemem finančních prostředků bude od ledna 2020 hospodařit. Velké obavy vzbuzuje především nenároková část platu učitelů, kde se některé školy s dobrou naplněností dnes pohybují v řádu 10 – 15 % v osobních příplatcích či odměnách a nikdo není ochoten a schopen garantovat zachování tohoto stavu. Obáváme se, že reforma není dostatečně připravená a nebude dostatečně finančně pokryta, což povede k nivelizaci mezd. Všechny školy budou financovány stejně bez ohledu na kvalitu poskytovaných služeb, což může být velice demotivační pro všechny jejich pracovníky a v důsledku toho může dojít ke snížení kvality poskytovaného vzdělání. V souvislosti s reformou mělo dojít i k navýšení počtu nepedagogů, které nutně potřebujeme k zajištění provozu škol a školských zařízení, o kterém dosud také nemáme žádné další informace.

V Praze dne 16. ledna 2019

Ing. Jiří Zajíček, v.r.

Předseda Unie školských asociací CZESHA


1 komentář:

Radek Sárközi řekl(a)...

Nejdříve CZESHA tu reformu protlačila a teď ji kritizuje? :-o

Okomentovat