13.1.19

Petr Bílek: Neumíte psát? Nepište!

Trvalou součástí české veřejné debaty je už mnoho let fackovací procedura kolem formy a obsahu maturitních zkoušek. O názorech úřadujícího ministra školství Roberta Plagy v tomto směru server Novinky.cz napsal: “Ministr uvedl, že by byl pro omezení státních maturit jen na didaktické testy. V současnosti se píšou také slohy a dělají se ústní zkoušky. Na podzim šéf MŠMT zahájil o možných změnách debatu s odbornou veřejností. Návrh by chtěl mít hotov v dubnu.”

Z článku na Literarky.cz vybíráme:

Zrušení i ústní zkoušky z češtiny jen posílí trivializační trend patrný v celém našem společenském mechanismu zaměřeném na kultivaci a výchovu občana. V případě ústní maturitní zkoušky přece nejde ani tak o prokázání znalostí jako o schopnost hlasitě formulovat myšlenky a oslovit partnera. Pokud se rezignuje na vytvoření základních komunikačních schopností, na přesnou práci s mateřštinou a zvažování významu slov, bere za své socializační poslání školy. Kam se poděje potřebná schopnost sebeprezentace? Pak je nejvyšší čas vrátit dětem školné a ztracený čas dětství.

Kdy si konečně připustíme, že úroveň naší mediální a vůbec veřejné komunikace živoří pod hranicí chudoby? Kde jinde se dá pracovat na jejím zbohatnutí než ve škole? Proč otevíráme možnost hrubě zasahovat do chodu škol rodičům, hnaným úzce pragmatickým zájmem ozdobit potomka formálními znaky vzdělání bez ohledu na jeho obsah? Je pravda, že není třeba si pamatovat přesné datum bitvy na Bílé hoře, když nám to kdykoli řekne internet, ale kdo dětem dá pocítit a prožít, co je férovost, smysl pro čest a úcta k názoru druhých? Na kterém Facebooku se z lidí stávají osobnosti? Hmoždíř doby drtí rodiny na prášek, vzorce chování se už dávno nepřenášejí z generace na generaci, protože rodiče nemluví s dětmi a děti se smartphonem v ruce nevnímají rodiče.3 komentáře:

Josef Soukal řekl(a)...

Autorův omyl, jde "pouze" o svěření písemné a ústní části zcela do gesce škol. Maturita z češtiny tak zcela pozbyde smyslu, má-li jím být garantování určité úrovně znalostí a schopností.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

A má-li?

Josef Soukal řekl(a)...

Podle mne ano. Ale nebráním se diskusi.

Okomentovat