16.1.19

MŠMT: Principy normativního rozpisu rozpočtu přímých výdajů RgŠ územních samosprávných celků na rok 2019 v úrovni MŠMT – KÚ

Materiál čj. MSMT-41631/2018 obsahuje principy rozpisu rozpočtu přímých výdajů krajského a obecního školství pro jednotlivé kraje v roce 2019 v úrovni MŠMT – KÚ. Tento postup vychází z ustanovení § 161 odst. 1, 5 a 6 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a ze schváleného státního rozpočtu kapitoly 333 pro rok 2019. Materiál věnuje zejména pozornost detailnímu postupu při stanovení výše republikových normativů pro rok 2019.

Ke stažení:


Žádné komentáře:

Okomentovat