14.1.19

MŠMT: Jednotné zkušební schéma společné části maturitní zkoušky – jarní období 2019

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb. určuje časový rozvrh konání didaktických testů a písemných prací (jednotné zkušební schéma) společné části maturitní zkoušky pro jarní zkušební období roku 2019.

Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se určuje časový rozvrh konání didaktických testů a písemných prací (jednotné zkušební schéma) společné části maturitní zkoušky a centrálně administrované výběrové zkoušky Matematika+ pro jarní zkušební období roku 2019

Praha 11. ledna 2019
čj. MSMT-1166/2019-1

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“), určuje časový rozvrh konání didaktických testů a písemných prací (jednotné zkušební schéma) společné části maturitní zkoušky a výběrové zkoušky Matematika+ pro jarní zkušební období roku 2019 následovně:

a) všichni žáci s výjimkou žáků, kteří mají přiznané uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky ve smyslu příloh č. 2 a 3 vyhlášky, konají zkoušky dle harmonogramu uvedeného v Příloze 1 tohoto sdělení;
b) žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky kategorie a skupiny SPUO-1 s prodlouženým časem konání zkoušky o 25 % konají zkoušky dle harmonogramu uvedeného v Příloze 2 tohoto sdělení;
c) žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky kategorie a skupiny SPUO-2 a SPUO-2-N s prodlouženým časem konání zkoušky o 50 % konají zkoušky dle harmonogramu uvedeného v Příloze 3 tohoto sdělení;
d) žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky kategorie a skupiny SP-1 s prodlouženým časem konání zkoušky o 50 %, kteří nekonají poslechový subtest při didaktickém testu z cizího jazyka, konají zkoušky dle harmonogramu uvedeného v Příloze 4 tohoto sdělení;
e) žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky kategorií a skupin TP-1 a ZP-1 s prodlouženým časem konání zkoušky o 75 % konají zkoušky dle harmonogramu uvedeného v Příloze 5 tohoto sdělení;
f) žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky kategorií a skupin SP-2, SP-2-N, SP-2-A a SP-2-N-A s prodlouženým časem konání zkoušky o 100 %, kteří nekonají poslechový subtest při didaktickém testu z cizího jazyka, a žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky kategorie a skupiny SP-3-T a SP-3-T-A s prodlouženým časem konání zkoušky o 100 %, kteří konají modifikovanou zkoušku z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka v úpravě pro neslyšící, konají zkoušky dle harmonogramu uvedeného v Příloze 6 tohoto sdělení;
g) žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky kategorií a skupin SPUO-3-A, TP-2, TP-3-A, ZP-2-14, ZP-2-16, ZP-2-20, ZP-2-26, ZP-2-BR, ZP-3-14-A, ZP-3-16-A, ZP-3-20-A, ZP-3-26-A a ZP-3-BR-A s prodlouženým časem konání zkoušky o 100 % konají zkoušky dle harmonogramu uvedeného v Příloze 7 tohoto sdělení;

Příloha 8 tohoto sdělení pak obsahuje podrobné jednotné zkušební schéma (JZS) pro jarní zkušební období roku 2019. Smyslem podrobného JZS je zpřehlednit managementu škol, školním maturitním komisařům, zadavatelům a žákům časové údaje jednotlivých částí zkoušek a dílčích zkoušek a ulehčit jim tak orientaci v časovém rozvrhu zkoušky.

Mgr. Václav Pícl, v. r.

náměstek pro řízení sekce vzdělávání
Ke stažení:

1 komentář:

Vít Tomis řekl(a)...

V roce 2011 bylo ve společné části možné maturovat z ČJ, 5 cizích jazyků, matematiky - a to ve dvou úrovních. Dále z občanského základu, dějin umění, D, Z, F. Ch, Bi a asi ještě z dalších předmětů. Žák ve společné části konal 2 povinné zkoušky a až 3 nepovinné zkoušky. Proto bylo vyhláškou stanoveno období pro konání písemných zkoušek od 2. do 15.5.

Nyní se písemné práce z ČJ a cizího jazyka přesunuly na duben (další dva dny, kdy ostatní žáci ve škole mají podstatně narušenou výuku, přičtěme 4 až 6 dnů pro jednotné přijímačky), takže v květnu se koná pouze DT z matematiky a DT z ČJ a cizího jazyka - v jedné úrovni. Na tyto zkoušky vrchnost ponechala pořád dva týdny, ač stačí dva dny... Pro matematiku plus (zanedbatelné množství žáků) ještě den třetí.

Přivítal bych, kdyby se výuka v maturitním ročníku o dva týdny prodloužila. Žáci mají kromě pětidenního "svatého týdne" další dva týdny volna na přípravu k MZ.
A to se ještě často od odborníků na vzdělávání dočtu, že jsou žáci ve školách přetěžovaní...

Okomentovat