9.1.19

MŠMT: Experti zahájili práci na přípravě Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030

V pondělí 7. ledna se poprvé sešel expertní tým, kterému byla ministrem školství mládeže a tělovýchovy svěřena úloha přípravy Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030. Osmičlenná expertní skupina má za úkol připravit materiál Hlavní směry vzdělávací politiky České republiky do roku 2030, jehož cílem je stanovení priorit a cílů vzdělávací politiky do roku 2030. Tento text se stane základem nově vytvořené strategie vzdělávacího systému ČR pro dalších deset let.

„Oceňuji, že se podařilo sestavit kvalitní odborný tým, který bude pracovat společně s ministerstvem na přípravě nové Strategie vzdělávací politiky na další období. Jsem rád, že jste přijali pozvání pana ministra do této expertní skupiny a budete se na přípravě Strategie podílet,“ uvedl v úvodu setkání státní tajemník ministerstva školství Jindřich Fryč.

Předsedou expertní skupiny byl jmenován prof. Arnošt Veselý z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, který se mj. podílel na tvorbě aktuálně účinné Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 a byl rovněž členem nezávislého expertního týmu pro evaluaci jejího naplňování. “Vyhodnocení Strategie 2020 ukázalo, že priority vzdělávací politiky v České republice, jako je podpora učitelů a ředitelů nebo snižování vzdělanostních nerovností, jsou stále relevantní. Možná dokonce ještě více, než v době vzniku této strategie. Na straně druhé, svět kolem nás se neuvěřitelně dynamicky mění a nastavení vzdělávací politiky na to musí reagovat. Jsem rád, že MŠMT tyto změny reflektuje a je zároveň otevřené diskusi s širokou skupinou aktérů o tom, kam a jak má český vzdělávací systém směřovat,” uvedl předseda expertní skupiny Arnošt Veselý.

Skupina pro přípravu Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030 je složena tak, aby zahrnula co možná nejširší spektrum aktérů vzdělávacího systému a školství. Hlavní část přípravy strategie je plánována na rok 2019. Finální podoba klíčového dokumentu vzdělávacího systému v ČR by posléze měla být schválena vládou ČR v druhé polovině roku 2020. Příprava strategie bude doprovázena sérií veřejných konzultací, o kterých bude ministerstvo dále informovat.

Členové expertní skupiny:

prof. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D.

(předseda expertní skupiny)

Institut sociologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy

Působí též jako vědecký pracovník Centra pro sociální a ekonomické strategie na téže fakultě. Zabývá se zejména vzdělávací politikou, analýzou a tvorbou veřejné politiky (policy analysis), sociálně-vědní metodologií a výzkumem veřejné správy.

V letech 2012 – 2014 byl členem odborné oponentní rady pro přípravu aktuálně účinné Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020. V roce 2017 byl členem nezávislého expertního týmu pro vyhodnocení naplňování Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 v polovině její účinnosti.

prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc.

Katedra pedagogiky a psychologie Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Dlouhodobě se věnuje výzkumu profesního rozvoje učitelů, přírodovědnému vzdělávání problematice motivace a emocí. V letech 2008–2016 byla členkou Akreditační komise a předsedala stálé pracovní skupině pro pedagogiku,
psychologii a kinantropologii.

V roce 2017 předsedala nezávislému expertnímu týmu pro vyhodnocení naplňování Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 v polovině její účinnosti.

Mgr. Daniel Prokop

Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy

Působí jako sociolog, přičemž ve své praxi se soustředí zejména na témata chudoby a její reprodukce, nerovností ve vzdělávání a sociálního vyloučení. V komerční praxi se pak také zabývá mediálním výzkumem a kvantitativní metodikou.

prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc.

Katedra psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy

Ve své profesní praxi se zabývá především pedagogickou psychologií. Od července 2015 působil jako náměstek ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Kateřiny Valachové, od června do prosince 2017 pak působil jako ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Ing. Radko Sáblík

Smíchovská střední průmyslová škola

Od roku 1988 pracoval jako učitel odborných předmětů na Smíchovské střední průmyslové škole, kde v rámci programu Phare z fondů EU pomáhal vybudovat nový učební obor Výpočetní technika a stál u zrodu maturitních projektů. Od roku 2002 je až do současnosti na škole i ředitelem, podílí se na zavádění nového oboru Kybernetická bezpečnost.

Mgr. Milena Jabůrková, MA

Svaz průmyslu a dopravy ČR

V minulosti působila jako ředitelka odboru sociálních služeb na Ministerstvu práce a sociálních věcí a rovněž řídila vnější vztahy ve Svazu měst a obcí ČR. V roce 2015 byla zvolena do Představenstva Svazu průmyslu a dopravy a od dubna 2017 je viceprezidentkou SP ČR, kde má na starosti digitální ekonomiku a vzdělávání. Je členkou vedení IBM Central Region (Česká republika a Slovensko). Specializuje se na oblast lidských zdrojů, investic, mezinárodního obchodu a technologického rozvoje.

prof. Ing. Milan Pospíšil, CSc.

Předseda Rady vysokých škol, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

V letech 2002 - 2007 působil na Fakultě technologie ochrany prostředí VŠCHT Praha ve funkci proděkana pro styk s průmyslem a zahraniční styky a poté jako proděkan pro vědu a výzkum. V letech 2008 – 2011 zastával funkci prorektora pro vědu a výzkum a od roku 2012 je prorektorem pro strategie a rozvoj. Mimo půdu VŠCHT Praha řadu let působil jako místopředseda Rady vysokých škol, které v současné době předsedá.

prof. Ing. Jakub Fischer, Ph.D.

Fakulta informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze

V letech 2006–2010 byl proděkanem Fakulty informatiky a statistiky pro vědu a výzkum, v období 2010–2018 působil jako prorektor VŠE pro strategii, z toho od roku 2014 jako statutární zástupce rektorky VŠE. Ve své pedagogické, vědeckovýzkumné i publikační činnosti se zaměřuje na oblast sociálně-hospodářské statistiky a
národního účetnictví, zejména na problematiku statistického zachycení sociálních, ekonomických a environmentálních jevů a procesů. Je členem Akademického sněmu Akademie věd ČR, v letech 2012–2017 předsedal Radě vysokých škol.

Zdroj: MŠMT

8 komentářů:

Josef Soukal řekl(a)...

Alespoň jeden z těch, kteří jsou v první linii vzdělávání, by se do týmu nevešel? Dlouholetého ředitele, který žáky považuje za "klienty", za standardního představitele kantorů nepovažuji.

krtek řekl(a)...

Na druhou stranu jsem rád, že tam nejsou kovanější experti na všechno.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

nejširší spektrum aktérů vzdělávacího systému a školství.

Zcela viditelná lež. Učící učitelé jsou jen spotřebním materiálem všech reforem a koncepcí.

Radek Sárközi řekl(a)...

Za učitele je tam pan exministr Štech, tedy za ty "textově gramotné", rozhodně ne za "póvl"...

Tomáš Barták řekl(a)...

Podle sestavy lidí to podle mě vypadá, že půjde o strategii pro vysoké, možná střední školy. Má někdo z týmu představu o základním školství?

Jana Karvaiová řekl(a)...

Urcite ma. Vsichni ji devet let navstevovali coby zaci. V dnesni dobe to staci.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Pytlici už málem zase kydli něco v tom smyslu, že se jich hluboce dotýká, že nebyli při výběru členů expertního týmu osloveni především skuteční odborníci na vzdělání, konzultanti, auditoři, analytici a spodkoví nákupčí škol.
Pak si naštěstí uvědomili, že s ohledem na to, jak jejich hlas celospolečensky brán v potaz, by se té pytlikoviny ale fakt mohl někdo z ministerva školství chytit.

mirek vaněk řekl(a)...

Pozitiva: Nejsou tam ukřičení pseudoexperti. A jsou členové odtajněni.


Negativa: Pro pracovníky ve školství kromě exministra vcelku neznámí lidé. Bez toho, že by něco předvedli a byly zřejmé jejich názory či odbornost. Jen akademici. Jeden ředitel pražské průmyslovky, který je u kantorů neznámý ale sebeprezentovat se umí.

Chybí zástupci MŠ, ZŠ, Spec. škol, Odborných učilišť, konzervatoří, zájmového vzdělávání.
Obava z akademičnosti a z produktu v duchu bílé knihy - spousta frází a nic konkrétního.

Bude širší diskuze? Budou se moci vůbec odborníci a praktici vyjádřit? Nebo to udělají od stolu? Co politická různorodost nebo jen vládní strany?

Okomentovat