8.1.19

Mimořádné šetření ke stavu učitelů v regionálním školství 2019 aneb Buzerace nebo pokus o zisk "tvrdých dat" k řízení?

7. ledna 2019 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy rozeslalo ředitelům všech škol v ČR pokyny k Mimořádnému šetření ke stavu zajištění výuky učiteli v MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ. Přiložený průvodní dopis Václava Pícla, náměstka pro řízení sekce vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, je datován 16. prosince 2018 a uvádí se v něm jako zdůvodnění: "Jeho cílem není v žádném případě jen zpracování další analýzy současného stavu bez jakékoliv další návaznosti. Získaná data totiž poslouží nejen ke koncepci odměňování uvedených skupin pracovníků regionálního školství, ale také pro potřeby přípravy koncepce požadavků na odbornou kvalifikaci učitelů, včetně alternativních cest ke splnění předpokladu odborné kvalifikace. Dále také shromážděné údaje využijeme pro přípravu intervenci ke zlepšení podmínek vysokoškolské přípravy budoucích učitelů, a to včetně zvýšení počtu absolventů s nedostatkovými aprobacemi a zvýšení jejich motivace pro vstup do učitelské praxe."


Text e-mailu

Vážená paní ředitelko, Vážený pane řediteli,

dovolujeme si Vás touto cestou informovat, že Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy aktuálně zahájilo realizaci Mimořádného šetření ke stavu zajištění výuky učiteli v MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ. Předání údajů je v souladu s ustanovením § 28 odst. 5 školského zákona povinné pro všechny právní subjekty provozující činnost mateřské, základní, střední anebo vyšší odborné školy. Vyplnění dotazníků probíhá v Informačním systému školské statistiky (sběru dat), který používáte například při předávání údajů výkazu R13-01 o ředitelství školy. Prostředí bude pro předávání informací přístupné do 31. ledna 2019, základní technické informace, kterým prosím věnujte pozornost, naleznete v příloze tohoto e-mailu, ostatní pak v sekci „Pokyny a kontakty“ na hlavní stránce programu tohoto šetření.

Vážená paní ředitelko, Vážený pane řediteli,

předem Vám velice děkujeme za účast na tomto šetření.

S pozdravem

Tým pracovníků šetření


Odkazovaný § 28 odst. 5 školského zákona


(5) Ministerstvo, popřípadě jím zřízená právnická osoba sdružuje pro statistické účely a pro účely plnění dalších povinností stanovených ministerstvu tímto zákonem údaje z dokumentace škol a školských zařízení a ze školních matrik s výjimkou údajů uvedených v odstavci 2 písm. g) a i) a odstavci 3 písm. c) a f); údaje uvedené v odstavci 2 písm. f) a odstavci 3 písm. d) se sdružují v anonymizované podobě. Právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení předávají údaje z dokumentace a školních matrik ministerstvu, popřípadě jím zřízené právnické osobě. Právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení, které nezřizuje ministerstvo, předávají tyto údaje v podobě statistických informací také krajskému úřadu, v případě škol a školských zařízení zřizovaných obcí nebo svazkem obcí také obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.


V uvedeném odstavci není žádná zmínka o povinnosti!

Text dopisu Václava Pícla, náměstka pro řízení sekce vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Praha, 19. prosince 2018 

č. j.: MSMT-41266/2018-1

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

na základě zmocnění v § 28 odst. 5 školského zákona (č. 561/2004 Sb.) si Vás dovolujeme velmi požádat o účast Vaší školy v mimořádném šetření ke stavu učitelů v regionálním školství. Jeho cílem není v žádném případě jen zpracování další analýzy současného stavu bez jakékoliv další návaznosti. Získaná data totiž poslouží nejen ke koncepci odměňování uvedených skupin pracovníků regionálního školství, ale také pro potřeby přípravy koncepce požadavků na odbornou kvalifikaci učitelů, včetně alternativních cest ke splnění předpokladu odborné kvalifikace. Dále také shromážděné údaje využijeme pro přípravu intervenci ke zlepšení podmínek vysokoškolské přípravy budoucích učitelů, a to včetně zvýšení počtu absolventů s nedostatkovými aprobacemi a zvýšení jejich motivace pro vstup do učitelské praxe.

Přestože si plně uvědomujeme, že je toto šetření spojeno s Vaší další administrativou, považujeme požadované údaje, které charakterizují naši vzdělávací soustavu, za zcela zásadní zdroj dat pro identifikaci výše uvedených problémů a nastavení vhodných opatření k jejich eliminaci. Jedná se o dlouhodobé problémy českého školství, které je potřeba řešit. Bez odpovídajících dat, o která Vás tímto dopisem žádám, to ovšem není možné.

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, předem Vám velmi děkuji za Vaši ochotu a účast v tomto šetření. Pevně věřím, že shromážděná data povedou ke zkvalitnění jak českého vzdělávacího systému, tak i práce nás všech.

S pozdravem

Václav Pícl

všem ředitelkám a ředitelům mateřských škol, základních škol, středních škol a vyšších odborných škol
Pokyny k vyplnění mimořádného dotazníkového šetření ke stavu učitelů v regionálním školství
Formulář pro účely mimořádného dotazníkového šetření ke stavu učitelů v regionálním školství7 komentářů:

Jana Karvaiová řekl(a)...

Stale stejna taktika. Slouzi k tomu, ze se nejdriv neco odhlasuje a pak se narychlo zeptaji. Mohou tak mit alibi, ze se preci ptali! Kdo situaci nesleduje, nezjisti, ze se tak stalo az po....
je to porad cim dal vic stejne, chce se mi blejt velebnosti.

Pepa řekl(a)...

Kdyby autoři dotazníku věnovali jeho přípravě čas, byl by alespoň uživatelsky přívětivější. Namátkou možnost importu z .csv nebo něčeho odpovídajícího. Výběr z roletek, kde musíte navíc odrolovat na skryté možnosti na konci seznamu, je fakt supééér ...

Vzhledem k doprovodnému textu očekávám, že výsledky šetření ministerstvo zveřejní cca koncem února. Stane se? Pane ministře?

Pavel řekl(a)...

Vždyť to jsou nesmysly!
„Získaná data totiž poslouží nejen ke koncepci odměňování uvedených skupin pracovníků regionálního školství“ MŠMT takovou koncepci nemá? Podle čeho jsou odměňováni pedagogové posledních deset let? Že platy pedagogických pracovníků nemotivují k nástupu mladé lidi víme, stejně jako to, že mnoho z nich - - i z těchto důvodů – školství brzy opouští.
„také pro potřeby přípravy koncepce požadavků na odbornou kvalifikaci učitelů“ Tady není žádná koncepce požadavků na odbornou kvalifikaci? A co zákon o pedagogických pracovnících? A předchozí vyhlášky? A to se děje v tomto pořadí? Podle zjištěného stavu se bude vytvářet koncepce?
„včetně alternativních cest ke splnění předpokladu odborné kvalifikace.“ A my už je nemáme? Co tzv. doplňující pedagogické studium, ať už v CŽV nebo formou studia pedagogiky?
„shromážděné údaje využijeme pro přípravu intervencí ke zlepšení podmínek vysokoškolské přípravy budoucích učitelů, a to včetně zvýšení počtu absolventů s nedostatkovými aprobacemi a zvýšení jejich motivace pro vstup do učitelské praxe.“ Příprava intervencí? Včetně „zvýšení počtu absolventů“? Jak? Tady nelze napsat než: WTF?
„zcela zásadní zdroj dat pro identifikaci výše uvedených problémů a nastavení vhodných opatření k jejich eliminaci“. Kde jsou ony „výše uvedené problémy“?

Je mnohem pravděpodobnější, že to dopadne jako v roce 2014, kdy se konalo podobné šetření v souvislosti s připravovanou novelou zákona o pedagogických pracovnících, která měla řešit končící výjimku pro nekvalifikované. Z šetření vznikla nakonec "analytická zpráva", která se stala přílohou materiálu, jenž šel do Parlamentu. Tato zpráva ovšem nic neanalyzovala, pouze uváděla v kterém kraji a okrese je kolik nekvalifikovaných v jakém druhu školy, kolik (ne)hodlá studovat. Šlo o čistou statistiku – ono to totiž na odborné útvary, které by z toho možná něco vyčetly, ani nešlo. Jde jen o to protlačit novelu zákona a mít to něčím „podložené“.

Pavel Šimáček

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

A už tu máme první zkušenosti, že dotazník nefunguje (úvazek ředitele) nebo se v něm musíte ubytečně vracet (zadávání předmětů).

Jana Karvaiová řekl(a)...

Pokud mám info tak kraje posílají peníze zprůměrovaně a ne podle skutečného stavu ve škole.

Radek Sárközi řekl(a)...

Podrobnosti naleznete zde...

https://drive.google.com/drive/folders/1bLQUTD2rPd89y7hiLo1ek5k64xEgucYy

Unknown řekl(a)...

Jak se mám vyplnit?
Zastávám funkci jako ředitelka,pro toto zařazení jsem plně kvalifikovaná, mám snížený úvazek jako učitelka, ale pro toto nemám kvalifikaci (jsem uč. 2. st, ale učím na 1. st. ZŠ)?

Okomentovat