13.1.19

Martin Herman: Inspirace pro expertní tým MŠMT

Martin Herman zareagoval na sociální síti Facebook na tiskovou zprávu MŠMT Experti zahájili práci na přípravě Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030. Z reakce vybíráme: "Vizí českého základního a středního školství musí být snaha o co nejlepší využití přirozeného talentu všech dětí. Národní vize (MŠMT) musí být obecná s dostatečným prostorem pro kreativitu na krajské a místní úrovni. V rámci obecných pravidlech MŠMT musí být schopen každý kraj, městečko, vesnička, rodič a student uskutečňovat svou vlastní vizi."

Přispívám pro inspiraci:

  1. Lidský kapitál (charakter, dovednosti, kreativita) je jediný zdroj na kterém může český národ stavět. Výchova a vzdělávání jsou jediný způsob jak rozvíjet přirozenou zvídavost a zájem dětí o poznání.
  2. Základní a střední školství musí být nejvyšší prioritou na všech úrovních – národní, krajské, místní a individuální. Na všech úrovních ale převládá skepse, cynismus, výmluvy, kontraproduktivní myšlení, „skvělá jednoduchá řešení“, politikaření, „jiné priority“ atd.. Jak neshody překonat?
  3. Veřejnost je třeba informovat o převratných změnách ve vzdělávání ve světě. Chce to „jen“ tu nejvyšší prioritu a pověřit tím někoho schopného. Veřejnost by zaujaly příklady pokroku ve vzdělávání. Vztah učitel-student-technologie umožňuje rozvíjet potenciál každého studenta nebývalým způsobem. To je třeba pochopit a využít.
  4. Vizí českého základního a středního školství musí být snaha o co nejlepší využití přirozeného talentu všech dětí. Národní vize (MŠMT) musí být obecná s dostatečným prostorem pro kreativitu na krajské a místní úrovni. V rámci obecných pravidlech MŠMT musí být schopen každý kraj, městečko, vesnička, rodič a student uskutečňovat svou vlastní vizi.
  5. Vize bez peněz je plácnutím do vody. Peněz ve školství je málo. Navíc je třeba to málo lépe investovat. Spoléhat na MŠMT nestačí. Je třeba investovat na všech úrovních. Rozhoduje-li ředitel školy, je investice (v poctivém prostředí) zpravidla efektivnější. Má hejtman školství jako svou nejvyšší rozpočtovou prioritu? Jak se na zlepšování školství podílejí rodiče a podniky v kraji?
  6. Ředitel školy odpovídá za vytváření a řízení co nejlepšího prostředí pro vzdělávání; má zásadní vliv na práci učitelů a výsledky žáků a studentů. Ředitel musí být posuzován jako špičkový vedoucí pracovník s odpovídajícím platem a pravomocemi. Není! Změna je v rukou hejtmanů. Ať ukáží co umí! Jestliže je vzdělávání jejich nejvyšší prioritou, musí dostat na všechny školy co nejlepší ředitele - vedoucí pracovníky s odpovídajícím platem a pravomocemi.
  7. Zvláštní vize je třeba pro výběr a přípravu budoucích učitelů. Schází kvalitní učitelé. Vyšší platy by měly přilákat do škol i ty, kteří učitelství vystudovali ale rozhodli se pro jiná zaměstnání. Učitelskou profesi je třeba otevřít i zájemcům bez formálního pedagogického vzdělání. Záleží na řediteli.
  8. Zvláštní vize je třeba pro vytvoření účinné zpětné vazby ve školství. Každý musí vědět, jak si vede jeho škola v regionálním a celostátním srovnání, co je třeba zlepšovat. Zatím jen tuší. Školství sice generuje množství informací, jejich dostupnost a využití k řízení je ale nedostatečné.
  9. Na českých základních a středních školách by mělo být okolo 195 000 talentovaných žáků a studentů (15 % z 1,3 milionu). Talentovaní mají potenciál školství rozhýbat, být přirozenými spojenci ředitelů a učitelů v prosazovaní vysoké studijní náročnosti. Realita je ale tlačí do šedého průměru. Talent se tak postupně vytrácí. Podle zastaralé definice MŠMT je na školách pouze 15 000 mimořádně talentovaných. Jen 1 000 byl identifikován. Zlomek dostává smysluplnou podporu.


Žádné komentáře:

Okomentovat