18.1.19

EDUin: Výměna ministra školství postrádá objektivní důvod

Na veřejnosti se objevily spekulace o možném odvolání ministra školství Roberta Plagy. Z hlediska jeho dosavadního řízení úřadu, kroků ve vzdělávací politice a předložených záměrů lze těžko najít racionální zdůvodnění takového rozhodnutí.


V českém vzdělávání dlouhodobě chybí dovednost postupovat při změnách v politických a exekutivních opatřeních koncepčně, ochota vyhodnocovat dosavadní opatření z hlediska jejich proveditelnosti a dopadů, jakožto ochota bránit takovým zájmovým požadavkům, které by mohly mít závažné negativní dopady.

Robert Plaga se během svého působení na MŠMT projevuje jako ministr, který má velmi detailní přehled o resortu, jenž mu byl svěřen. Snaží se citlivě vyjednávat s aktéry vzdělávání a dokáže jim vyjít vstříc v okamžiku, kdy hrozí, že dobře zamýšlený záměr může vést k neřešitelným situacím (zrušení povinnosti přijímat dvouleté děti do mateřských škol). Zároveň ale nepodléhá tlaku zájmových skupin v případě, kdy existují vážné pochybnosti k dopadu navrhovaných opatření (cut-off skóre v přijímacích zkouškách na SŠ).

Robert Plaga projevil také potřebnou rozhodnost při výměně ředitele Cermat po dlouhodobých a opakujících se pochybeních organizace odpovídající za státní maturity a jednotné přijímací zkoušky. Jako první ministr od zavedení státních maturit otevřeně hovoří o potřebě jejich redesignu. Na stále naléhavější problém s nedostatkem pedagogů reagoval předložením novely, která rozumným způsobem uvolňuje ředitelům ruce při posuzování kvalifikace učitelů. V debatě o obědech zdarma zastává rozumné stanovisko soustředit se na podporu potřebných. Neváhal znovu otevřít diskusi o revizích rámcových vzdělávacích programů. Započal s vytvářením strategie 2030. Naplňuje doposud závazek navyšování platů učitelů.

Za dané situace, při zhodnocení dosavadní práce ministra Plagy, chybí objektivní příčina k jeho nahrazení.

Bob Kartous, vedoucí komunikace EDUin, k tomu řekl: “Nejde pouze o postoj EDUin, jde o shodu napříč odborným spektrem. České vzdělávání má zase jednou dobrého ministra školství, jehož odvolání by způsobilo pouze diskontinuitu a zvýšení míry nejistoty. Jakkoliv si dokážu představit, že budou kroky ve vzdělávací politice progresivnější, současný ministr školství v ničem neselhal. Naopak.”

4 komentáře:

Josef Soukal řekl(a)...

Je možné, že ministr skutečně v některých záležitostech jednal uvážlivě a na základě odborných expertiz, dokonce se to tak jeví. Je možné, že tlak na odvolání je záležitostí sportovní a proinkluzivní lobby (ani o jedné si nemyslím mnoho dobrého). Na druhé straně se ministr pohybuje pouze v prostoru, kam dosáhne premiérův vodicí provázek a názory dokáže "pružně" měnit. Cut-off score nezatrhl kvůli věcným argumentům, ty nyní předkládané většinou neobstojí, státní maturitu z jazyků chce v podstatě zlikvidovat, aniž by ho vůbec napadlo, že by se měl zeptat těch, kteří mají k jejímu nastavení kvalifikaci (a sám se k tématu vyjadřuje velmi nepřesvědčivě). Do komise řešící strategii vzdělávání u nás nebyl pozván ani jediný učitel ZŠ a SŠ. Že by se celkově nějak radil s učitelskou veřejností, nepozoruji. Inkluzivní lobby čelí, ale současně navrhovaná finanční redukce zřejmě situaci dále zhorší. A peníze? Reforma financování škol neznamená v podstatě nic jiného než škatulata, hýbejte se; skutečně zásadní problém - možnost v průměru snížit počty žáků ve třídách tam, kde je to potřeba - systémově neřeší. A nezvyšovat platy za situace, kdy je ekonomika na vzestupu a platy se zvyšují prakticky všude, by se snad neodvážil ani strýček Skrblík.
Články o podpoře z řad učitelů jsou hlavně výsledkem eduinské. V úhrnu nic nového pod sluncem, zájmové skupiny bojují o své zájmy a chovají se přitom tak, jak jsou zvyklé.

Josef Soukal řekl(a)...

...eduinské lobby...

Právě jsem si přečetl vyjádření prezidenta PK. Jak málo v Česku stačí, aby byl MŠ považován za dobrého...

Radek Sárközi řekl(a)...

Jestli máte na mysli zprávu ČTK, tak tam bylo moje vyjádření silně zredukováno, jak už to tak chodí v médiích...

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

A Vokřálem se to zlepší?

Okomentovat