30.1.19

AMATE: Otevřený dopis ministru školství za zachování komplexní formy státní maturitní zkoušky z cizích jazyků

Z otevřeného dopisu Asociace metodiků (Association of Teacher Educators), AMATE, z.s. vybíráme: "Vyloučení mluveného a písemného projevu ze společné části maturitní zkoušky by nutně vedlo k omezení procvičování produktivních dovedností ve výuce na mnoha středních školách, jejichž studium je státní maturitou zakončeno, především na školách odborných. Významné procento maturantů by tak nebylo schopno nejen komunikovat v cizím jazyce, ale ani napsat motivační dopis, domluvit po emailu schůzku či reagovat při pracovním pohovoru. Došlo by tak k jejich výraznému znevýhodnění na trhu práce."

V Praze dne 8. ledna 2019

Vážený pane ministře,

podle mediálních zpráv jste v prosinci 2018 oznámil možnost návrhu Ministerstva školství na zúžení státní maturity jen na didaktické testy. Ministerstvo by tak ustoupilo od ústní části a slohových prací u státních maturit. Tento návrh podle zpráv podporují odborníci i poslanci, se kterými MŠMT o možných změnách v maturitách debatuje.

Pevně věříme, že případné rozhodnutí omezit státní maturitu pouze na didaktické testy nebude realizováno pro státní maturitu z cizích jazyků. Jak odborníci na výuku cizích jazyků vědí, didaktickým testem nelze ověřovat produktivní řečové dovednosti, tedy mluvení a psaní, které jsou pro komunikaci v cizích jazycích klíčové. Je také prokázáno, že forma a obsah závěrečných zkoušek ovlivňují výuku, v případě současného nastavení maturitní zkoušky jde o efekt pozitivní. Vyloučení mluveného a písemného projevu ze společné části maturitní zkoušky by nutně vedlo k omezení procvičování produktivních dovedností ve výuce na mnoha středních školách, jejichž studium je státní maturitou zakončeno, především na školách odborných. Významné procento maturantů by tak nebylo schopno nejen komunikovat v cizím jazyce, ale ani napsat motivační dopis, domluvit po emailu schůzku či reagovat při pracovním pohovoru. Došlo by tak k jejich výraznému znevýhodnění na trhu práce.

Jménem asociace AMATE, z.s. bychom Vás proto rádi požádali o zachování státní maturity z cizích jazyků ve stávající komplexní podobě (testování poslechu a čtení formou didaktického testu, ústní část a písemná práce) tak, aby nedošlo k degradaci výuky cizích jazyků na středních školách v České republice. AMATE, z.s. je asociace odborníků – metodiků cizích jazyků, kteří splňují přísné odborné a kvalifikační předpoklady a významnou měrou se podílejí na zajišťování profesního růstu učitelů cizích jazyků, především formou seminářů a kurzů. Asociace dále dlouhodobě spolupracuje na realizaci vzdělávacích projektů MŠMT pro učitele cizích jazyků a poskytuje MŠMT odborné expertizy v oblasti cizích jazyků.

Ing. Eva Píšová, PhD

AMATE, z.s. www.amate.cz amate@amate.cz

Kopie:
- členové Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR
- členové Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu
Parlamentu ČR
- Česká tisková kancelář

Asociace metodiků Association of Teacher Educators PdF MU Brno, AMATE, z.s., Poříčí 7, Brno, 603 00, Czech Republic
www.amate.cz amate@amate.cz


Žádné komentáře:

Okomentovat