31.1.19

Události v regionech: Na Plzeňsku chybí učitelé

Na západě Čech je kritický nedostatek učitelů. Nejvíc chybí kantoři fyziky, chemie a informatiky, takže není výjimkou, že tyto předměty na základních školách učí pedagogové bez potřebné aprobace nebo v penzi.


Anna Brzybohatá: Pětky z kreslení ničí kreativitu, známkování vadí části rodičů i učitelů

Hudební, výtvarná i tělesná výchova by se měly hodnotit bez známek. Ty ale dávají dětem mantinely a cíle, kterých mají dosáhnout. To jsou argumenty dvou táborů, jestli známkovat, nebo ne. Námitky se týkají hlavně uměleckých předmětů jako zpěv nebo malování. Jedno z řešení by mohlo být slovní hodnocení, které je ale zdlouhavé.

Jana Kunšteková: Nepokračujme v inkluzi a raději vraťme EU dvě miliardy za její zavádění

Na ministerstvu školství vytvořili novelu vyhlášky o vzdělávání žáků se speciálními potřebami, jejímž záměrem je odstranit povinnou totální inkluzi ve školství. Nevládní neziskové organizace financované z dotací na inkluzi ale tvrdí, že v případě jejího vstupu v platnost by šlo o porušení práva EU. Jenže to není pravda.

MŠMT: Informace pro přijímání na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2018/2019

Předkládaná informace má poskytnout aktuální informace o přijímacím řízení ke vzdělávání konaném ve školním roce 2018/2019 pro přijetí ke vzdělávání do 1. ročníku středních škol nebo konzervatoře ve školním roce 2019/2020 v návaznosti na změny v přijímacím řízení přijaté v předcházejícím období. Nejde o závazný dokument Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, ale o pomůcku, která má především uchazečům, jejich zákonným zástupcům a pracovníkům škol usnadnit orientaci v organizaci přijímacího řízení.

Ze sociálních sítí: Mobily (ve škole) ve Finsku aneb Jak je to s těmi zatracovanými zařízeními v zemi, ke které (ne všichni, ale spousta z nás) vzhlížíme?

Daniel Pražák informuje o zkušenostech z návštěvy ve finských školách na sociální síti Facebook: "Na druhém stupni mohou žáci s mobilem zacházet i při hodině, pokud respektují soukromí ostatních a neruší (věděli jste, že Snapchat ještě žije? No fakt! Spousta žáků ho ve Finsku používá!) a zároveň, pokud jsou schopni splnit své úkoly z hodiny. Tady narážíme na určitou kulturní bariéru - finský žák prostě (jak jsme aspoň viděli a měli možnost se o tom s žáky bavit) splní daný úkol a to, že by ho nesplnil pro něj není úplně možností."30.1.19

Česká rada dětí a mládeže napsala premiérovi dopis, jímž podpořila ministra školství Roberta Plagu

Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) napsala otevřený dopis předsedovi vlády Andreji Babišovi, v němž vyjádřila svoji podporu ministru školství Robertu Plagovi. Zástupci České rady tak zareagovali na informace z médií, jež se týkají možné výměny na postu v čele zmíněného resortu.

AMATE: Otevřený dopis ministru školství za zachování komplexní formy státní maturitní zkoušky z cizích jazyků

Z otevřeného dopisu Asociace metodiků (Association of Teacher Educators), AMATE, z.s. vybíráme: "Vyloučení mluveného a písemného projevu ze společné části maturitní zkoušky by nutně vedlo k omezení procvičování produktivních dovedností ve výuce na mnoha středních školách, jejichž studium je státní maturitou zakončeno, především na školách odborných. Významné procento maturantů by tak nebylo schopno nejen komunikovat v cizím jazyce, ale ani napsat motivační dopis, domluvit po emailu schůzku či reagovat při pracovním pohovoru. Došlo by tak k jejich výraznému znevýhodnění na trhu práce."

Zuzana Růžičková: Česká škola – největší charitativní organizace u nás

Dělat třídního učitele je v českém školství charitativní činnost. Zhruba 65 tisíc třídních učitelů v našem státě má nárok za velmi odpovědnou práci s dětmi na odměnu v rozmezí 400 až 1300 Kč měsíčně (většina bere pětistovku).

Jana Kunšteková: Proinkluzivní neziskovky lživě vyhrožují ministerstvu školství zmražením fondů EU, pokud zruší inkluzi

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy na podzim připravilo novelu vyhlášky o vzdělávání žáků se speciálními potřebami. Její hlavní částí je odstranění povinné totální inkluze ve školství.

MŠMT: Přijímání na střední školy a konzervatoře

Právní úprava přijímacího řízení, tiskopisy přihlášek ke střednímu vzdělávání a další informace jsou uvedeny zde a dále na stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání.

Projekt Soutěž a Podnikej zná svého vítěze. Čeká ho cesta do Chicaga

Republikové finále třetího ročníku Soutěž a Podnikej přivítalo v pátek 25. ledna 2019 v prostorách KPMG Česká republika devět finalistů. Ti mezi sebou zabojovali o hodnotné ceny v čele s desetidenní obchodní cestou do Chicaga.

Vít Šťastný: Klíčová témata a metody ve výzkumu soukromého doučování

Výzkum soukromého doučování se v České republice dosud nestal běžným výzkumným tématem, což kontrastuje se stále větším zájmem v jiných evropských zemích. Na základě analýzy 50 prací publikovaných v této oblasti představuje přehledová studie klíčová témata (výzkumné problémy) řešená ve výzkumu tohoto fenoménu v Evropě a kriticky hodnotí metody užívané k jejich řešení, jejich výhody a nevýhody, upozorňuje na problémy a úskalí spojená s jejich využitím ve výzkumu soukromého doučování. V analyzovaném vzorku převažovaly deskriptivně analytické studie zabývající se rozšířením a obecnými charakteristikami soukromého doučování (jeho intenzita, formy, cena) spolu s analýzou faktorů souvisejících s jeho (ne)využíváním; zkoumány byly dopady doučování na školní úspěšnost žáka či percepce a názory jednotlivých aktérů. Nejméně byly akcentovány didaktické aspekty soukromého doučování. Z hlediska metodologického převažovaly kvantitativně orientované studie nad studiemi kvalitativními, nejpoužívanější metodou výzkumu byl dotazník, často využívána byla i sekundární analýza dat z různých národních i mezinárodních šetření, hloubkové rozhovory, obsahová analýza a pozorování. Využití experimentu a ohniskových skupin bylo spíše výjimečné.

Kateřina Nič Husárová: Na střední škole učil falešný pedagog. Vydával se i za veterináře

Od září působil na jednom z učilišť na Kladensku. Vyučoval angličtinu a matematiku. Studenti si ho i oblíbili. Ukázalo se ale, že diplom z Karlovy univerzity v Praze, kterým se asi třicetiletý muž prokazoval, je falešný. To však samozvaného pedagoga nezastavilo v tom, aby se postavil před středoškoláky a učil. A to není všechno. Před časem se zřejmě ten samý člověk měl vydávat i za veterináře či doktora humánní medicíny.

Petra Procházková: Armáda chce dostat obranu státu do škol. Učí kantory a pořádá branné dny

Krajské vojenské velitelství ve Zlíně školí učitele základních a středních škol v otázkách obrany státu. Zároveň se hledá způsob, jak ji začlenit do běžné výuky.

Petra Smítalová: Známkovat, či neznámkovat? Odborníci se neshodnou, zatím vedou známky

Blíží se pololetní vysvědčení. Zatímco pro některé rodiče a děti jde pouze o přechod do druhé poloviny školního roku spojený se zhodnocením studijních výsledků, pro jiné je to den plný stresu a obav. Jaký mají známky vůbec smysl? A není slovní hodnocení pro studenta lepší motivací? Známkovat, či neznámkovat? Na tom se dodnes přesně neshodnou ani učitelé, ani rodiče. Názory jsou různé.

Společnost Dell Technologies představuje nový velkoformátový interaktivní monitor a počítače, které změní vzdělávací prostředí

Výzkum provedený mezi generací Z naznačuje, že dnešní studenti mají vyšší požadavky na technologie, nicméně pouze 57 % z nich se domnívá, že je vzdělávací systém řádně připravil pro budoucí zaměstnání. Nejvýznamnější světový výrobce monitorů představuje 75palcový interaktivní dotykový monitor 4K s vynikajícími zobrazovacími schopnostmi, který zaujme studenty a umožní bezproblémovou spolupráci. Nové mobilní počítače Dell jsou účelově zkonstruovány tak, aby splňovaly požadavky dnešních žáků základních a středních škol.

29.1.19

Laďka Ortová: Deklarace konzervativního rodiče

Chceme, aby se naše děti ve škole naučily tvrdým vědomostem a dovednostem a způsobům, jak se učit. Netrváme na tom, že u toho musejí být setrvale zaujaté, spokojené a úspěšné.

Ze sociálních sítí: Centrální přijímačky a maturity ničí studenty, profesory, rodiče a roztáčejí bussines kolem přípravek

Jedna maminka školáka si povzdychla: "Centrální přijímačky a maturity ničí studenty, profesory, rodiče a roztáčejí bussines kolem přípravek atd. Ty testy nejsou o tom zjistit, co děti umějí, ale nachytat je na tom, co neumějí. Nepřijde mi normální, že přijímačky pro 5. třídu by prostě neudělali vysokoškolsky vzdělaní lidé, že docenti či asistenti na vysokých školách nespočítají některé příklady z matematiky v přijímacích testech pro 7. třídu a tak bych mohla pokračovat. Nelíbí se to ani profesorům na gymnáziích, kteří o tom otevřeně hovoří na schůzkách s rodiči. A nejhorší na tom všem je, že děti se učí nesmysly, které v životě vůbec nebudou potřebovat a používat."


Přes 30 tisíc vysokoškoláků do 50 let bez pedagogického vzdělání vážně zvažuje kariéru učitele. Vyřešit některé obavy spojené se vstupem do profese může unikátní výcvik

Zhruba 3 % vysokoškoláků do 50 let bez pedagogického vzdělání vážně zvažují kariéru pedagoga, dalších přibližně 8 % o učitelství uvažuje. Motivací pro vstup do učitelské profese je pro ně chuť předávat své znalosti a zkušenosti. Obávají se hlavně psychické náročnosti profese a nízkého finančního ohodnocení. Pro zájemce o učitelství otevírá Učitel naživo další ročník akreditovaného výcviku. Hlásit se do něj je možné až do 28. února 2019.

Ondřej Koutník: Pod ministrem Plagou se kývá židle. Nahradit by jej mohl Vokřál

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga má namále. Ve vládním týmu by jej mohl nahradit brněnský exprimátor a místopředseda ANO Petr Vokřál. Důvodem změny na ministerském postu mají být názorové střety ohledně financování sportu, ale třeba také Plagova nedostatečná komunikace.

Tomáš Feřtek: Vzkaz hejtmanům: Úřední bariéry pro patnáctileté se vám vymstí

V rámci aktuální debaty o bodové hranici u přijímaček na střední školy otiskl Respekt dopis náměstka pro školství Moravskoslezského kraje Stanislava Folwarczného. Ten je sympatický upřímnou snahou vysvětlit novinářům a veřejnosti, proč si krajští hejtmani víceméně bez rozdílu stranické příslušnosti myslí, že zhruba deset procent těch, kteří dnes studují (a neuspějí) na maturitních školách, mělo radši chodit na učňák. Ale také ukazuje, na jak mělkých základech tento názor stojí. Ve stejné době vyšel v odborném časopise Řízení školy článek analytičky Jany Strakové argumentující, proč není rozumné tlačit do učilišť ještě větší část populace, než tam dnes chodí, a jaké to může mít pro kraje následky. Srovnání těch dvou textů je rozhodně zajímavé.

28.1.19

Otázky Václava Moravce: Co a proč se má učit ve školách?

Ministr školství Robert Plaga v unikátní debatě se studenty středních škol. Témata byla: státní maturity, srovnatelnost úrovně výuky na jednotlivých typech škol - obsah výuky, využitelnost znalostí v praktickém životě, možnosti modernizace - podoba vyučovacích hodin, cesty k zatraktivnění výuky.


Jiří Matěj Brůna: ´Cut-off skóre´ jako další zásek českému školství?

Proklamované cíle pro zavedení takového opatření jsou, jak už to tak bývá, hodně obecné a velmi podobné jako u předchozích změn týkajících se jednotných přijímacích řízení a ´zkoušek dospělosti´. Po zavedení ze všech stran kritizovaných státních maturit a plošně organizovaných přijímacích zkoušek na střední školy si pohrávají zodpovědné osoby, zejména z řad krajských politiků, s myšlenkou dalšího posílení centralizace našeho vzdělávacího systému, a to skrze úředně a ústředně stanovené nepodkročitelné minimum bodového zisku u přijímaček na všechny typy středních škol. Proklamované cíle pro zavedení takového opatření jsou, jak už to tak bývá, hodně obecné a velmi podobné jako u předchozích změn týkajících se jednotných přijímacích řízení a ´zkoušek dospělosti´. Zvýšení kvality školství, podpora učňovských škol a celkově technických oborů, regulace nabídky jednotlivých oborů, apod.

DVTV: Kartous: Víceletá gymnázia jsou omyl, kastují společnost, montovny nejsou budoucnost

Nutit patnáctiletého člověka, aby si vybral svoji budoucí odbornost, je velká hloupost, lidé potřebují mnohem větší míru všeobecné gramotnosti, řemeslníci by měli obstát i občansky, tvrdí Bohumil Kartous ze společnosti EDUin, spoluautor nového auditu vzdělávání. Mimo jiné kritizuje snahu hejtmanů dostat více studentů na učební obory. Jenom se tím naplní požadavek části ekonomiky postavené na levné pracovní síle, zase to dopadne na děti ze slabého sociálního prostředí, varuje Kartous.


Politické spektrum: Problémy našeho školství

I malé politické strany řeší velké politické problémy, tentokrát v jaké kondici je naše školství. Problémů našeho školství je už řadu let dost a dost, přesto se čas od času vynoří ještě nějaký další. Nedávno to byla inkluze, teď přehnaná administrativa nebo třeba obědy pro děti ve škole zdarma. Je naše školství opravdu tak problematické? Jak se za třicet let změnilo a co mu dodnes chybí? Na tyto a další otázky se pokoušejí najít odpověď předseda hnutí Změna Jan Korytář, místopředseda Konzervativní strany Michal Struha a místopředseda Strany demokratického socialismu Andrej Bóna.


27.1.19

Ondřej Novák, Zuzana Marková: Digitální detox jako nafouknutá bublina? Podle britských vědců neexistuje důkaz o jeho užitečnosti

Od loňského roku patří závislost na videohrách oficiálně mezi psychiatrická onemocnění a neustálé notifikace prokazatelně tříští naši pozornost. Pouštět se unáhleně do digitálního detoxu je ale podle některých odborníků nesmysl. Řada studií o negativním dopadu moderních technologií na naše životy je prý totiž více či méně neprůkazná. Tématu se věnoval Český rozhlas Plus.Marek Lisý: Finské školství a ICT: 4. Spolupráce, podpora a profesní rozvoj učitelů

V předchozích dílech jste si mohli všimnout opakujícího se motivu. Chcete-li jako učitel zařadit něco nového z ICT, můžete se obrátit na ICT metodika. Má-li ICT metodik problém, je tu koordinátor metodiků pro celý region, který pomůže problém vyřešit. V podobném duchu, má-li učitel technický problém, má ve škole jiného učitele pro technickou podporu. Pokud si technická podpora na škole neví rady, je tu regionální technická podpora, která jim pomůže. V posledním díle mého miniseriálu se zaměřím na důvody, proč se ve Finsku učitelům dobře pracuje, a popíšu, jak jim systém vytváří prostor k tomu, aby se stali opravdovými profesionály.

ČT24: Učitelé museli hlídat u kostelů a zapisovat své žáky. Vědci mapují život pedagogů za socialismu

Každodenním životem učitelů středních odborných škol v socialistickém Československu se budou zabývat vědci z Mendelovy univerzity. Chtějí promluvit s desítkami bývalých učitelů, bádat budou i v archivech. Tříletý projekt podpořila česká Grantová agentura. Tématu se totiž od sametové revoluce nikdo pořádně nevěnoval.


26.1.19

Jana Jochová: Školství v rozvratu. Pomůže změna ministra?

Pod ministrem Plagou se třese židle, prý není politik a většina lidí ani netuší, že teď je to on, kdo sedí na ministerstvu školství. To u ministra školství skutečně poněkud vadí, zvlášť když nastoupil po mediálně exponované Kateřině Valachové, respektive po krátké éře ministra Stanislava Štecha.


Radka Hrdinová, Václav Janouš: V českých školách roste násilí, agresivní jsou kromě žáků i rodiče

Agresivita na školách vůči učitelům roste. Nedisciplinovanost žáků je již dlouhodobým fenoménem, novějším trendem ale je, že v útočnosti dohánějí děti i jejich rodiče, kteří jsou schopni se rovněž dopustit fyzického násilí. Podobnému chování přitom mohou předcházet sami pedagogové - nebo by to přinejmenším měli umět, myslí si odborníci.

Průzkum: Kvantitativní výběrové šetření k analýze segregace ve školství

Agentura Inboox CZ prosí o odpovědi do průzkumu veřejného mínění zaměřený na problematiku školství, jehož zadavatelem je Úřad vlády ČR. Dotazník prosím vyplňujte jen v případě, že aktuálně opravdu patříte do cílové skupiny průzkumu: rodiny s alespoň jedním dítětem ve věku základní školní docházky, tj. respondenty budou rodiče (jeden z rodičů) dětí ve věku základní školní docházky, tedy dětí ve věku od 6 do 14 let. Informace, které nám sdělíte, jsou důvěrné a budou vyhodnoceny pouze hromadně.

Dotazník: podpora škol při péči o děti s problémy v chování a učení

Prosíme pedagogy, psychology, psychoterapeuty či rodiče o vyplnění dotazníku na téma podpora škol při péči o děti s problémy v chování a učení. Spolek Rozum a cit z.s. by rád požádal o grant, prostřednictvím kterého by chtěl pomoci školám při práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami, zejména s problémy v chování nebo učení. Proto by se zadavatelé rádi dozvěděli od odborné i rodičovské veřejnosti, jaké služby by dětem resp. škole byly nejvíce prospěšné, aby mohli grant co nejlépe a nejužitečněji zacílit. Pokud jste pedagogy, psychology či psychoterapeuty, uvítáme, pokud dotazník vyplníte spíše z odborného hlediska.

15.-16. 2.: Konference Scientix - pro učitele základních a středních škol, kteří se věnují přírodovědným předmětům a rádi ve výuce zkoušejí nové věci.

Dům zahraniční spolupráce srdečně zve učitele přírodovědných předmětů na konferenci Scientix, která proběhne v polovině února v Českých Budějovicích. Cílem akce je představit učitelům praktické tipy do výuky, nápady na experimenty a různé zajímavé aplikace. Konference se uskuteční za podpory evropského projektu Scientix a Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Daniel Veselý: Dějiny podle BIS aneb Do jaké míry nás ohrožuje ruská hybridní kampaň?

Kontroverzní názorová shoda mezi BIS a ministerstvem školství ohledně nutných změn ve výuce moderních dějin v době hybridních hrozeb bohužel nevyvolala žádoucí celospolečenskou debatu. Česká mediální obec patrně vměšování tajné služby do záležitostí ministerstva školství vnímá jako neškodnou záležitost.


Michaela Těšínská: Češtináři radí zjednodušit výuku. Jsa, jsouc, jsouce mají zmizet ze škol

Jsa zván. Nesouc. Píšíce. Jde o učebnicové příklady jazykové disciplíny s názvem přechodník přítomný. „Přechodníky dnes mají charakter knižní až archaický,“ uvádí ale nejedna příručka.

25.1.19

Martin Pokorný: Děti z mateřské školy si v Prachaticích chodí hrát se seniory do domova

Seniorům v Prachaticích v Domově Matky Vojtěchy pomáhají děti z mateřské školy Montessori. Právě malé děti se s klienty domova, kteří většinou trpí různými stupně demence, domluví někdy snáz než dospělé ošetřovatelky a ošetřovatelé.


Vladimír Ševela: Kde se deváťáci učí v baru. Proč byla základka z Orlických hor v matematické či čtenářské gramotnosti mezi českými školami nejlepší?

V Dobřanech žije 130 obyvatel, do místní školy chodí ale 178 žáků. Své děti se sem snaží přihlásit rodiče i z dalekého okolí. A nejen proto, že tu školáci denně běhají kilometr "s Emilem" a v mezinárodním hodnocení vědomostí byli za Česko nejlepší.

9. 3.: Seminář k žákovské (povinné/doporučené) četbě

Asociace češtinářů zve vyučující češtiny na základních a středních školách i další zájemce na seminář věnovaný žákovské (povinné/doporučené) četbě. Přijďte si poslechnout panelisty, ale také se podělit o své zkušenosti. Výstupy ze semináře bychom rádi přenesli jako podněty do práce nově vznikajících kabinetů českého jazyka a literatury a do práce skupiny věnující se revizi RVP.

Tomáš Feřtek: Vyměnit Roberta Plagu je opravdu hloupý nápad

Zda jsou informace o výměně ministra školství Roberta Plagy za jiného exponenta ANO důvěryhodné, nebo jde jen o řeči, to se teprve ukáže. Pokud by se však potvrdily, plynou z toho hned dvě špatné zprávy. Ani ne tak o Plagovi, jako spíš o premiérovi a personální politice nejsilnější strany. Klíčový problém našeho vzdělávání jsou absurdně krátká funkční období ministrů a ministryň. I ti dobří neměli na práci obvykle víc než rok a půl. To je notoricky známé a předčasně měnit ministra zvláště ve školství, kde se každá změna může projevit nejdříve po pěti až deseti letech, není příznak manažersky rychlého rozhodování, ale ignorování jedné z nejzmiňovanějších výhrad ke vzdělávací politice státu.

Jan Boček a Pavla Lioliasová: Mají učitelé průměrně 39 tisíc, jak tvrdí ministerstvo? Data, ze kterých by to šlo spočítat, neexistují

Premiér Andrej Babiš i ministr školství Robert Plaga (oba ANO) v pondělí v Událostech ČT oznámili, že meziročně se učitelům zvedly mzdy o 15 procent. ČT vycházela také z analýzy ministerstva školství, podle které má být letošní průměrný učitelský plat 39098 korun. Pokud to tak je, je to skvělá zpráva. Platy českých učitelů patří mezi zeměmi OECD k nejnižším a učitelská profese je dlouhodobě podfinancovaná. Problém je, že neexistují data, která by mohla výroky premiéra a jeho ministra školství potvrdit. Informační systém o platech, ze kterého podobné analýzy čerpají, zatím nabízí pouze předloňská data, údaje o platech v roce 2018 budou dostupná až letos na jaře, data za 2019 o rok později.

Apel DVTV: Známky mají na děti negativní dopad, ničí motivaci, jde to i bez nich, tvrdí zakladatelka Montessori školy

Proč dětem ničíme vnitřní motivaci? Přece víme, že když se něco naučit chceme, naučíme se to čistě proto, že nás to zajímá. Přece víme, že to jde i bez známek. Připravme dětem podnětné učební prostředí. Bezpečné a smysluplné. Nenuťme děti učit se pro známky. Naučme je učit se pro život, říká Miroslava Vlčková, zakladatelka Montessori školy.


Marek Stoniš: Učit se, učit se... Ale podle osnov tajných služeb

Co si ještě nedáme líbit aneb co je ještě možné v babišovském Česku: ministr školství Robert ­Plaga se sešel se šéfem českých tajných služeb a zanotoval si s ním nad pasáží z výroční zprávy Bezpečnostní informační ­služby o tom, že moderní dějiny v českých školních osnovách jsou de facto jejich sovětskou verzí. A panslovanstvím prý je zamořena i čeština. Českým Bondům dokonce vadí, že se ve školách přeceňuje význam našich národních obrozenců. Co tedy z učebnic českého jazyka vymýtit nadměrný počet sedmi pádů podle německého vzoru na čtyři? Jungmann, Dobrovský nechť jsou zapomenuti. Když stačily čtyři pády Goethovi, Schillerovi nebo Kantovi, proč ne nám, Čechům?

Kateřina Perknerová: Kraje řežou do struktury středních škol, mnohé zmizí

Středočeský Český Brod žije peticí proti sloučení jejich a kolínské střední školy. Žáci a rodiče argumentují 130letou tradicí, nejistotou pro maturanty a nechutí přecházet do Kolína. Jenže zřizovatel, jímž je Středočeský kraj, třímá silný trumf. V českobrodských třídách je pouhých 97 žáků, což je krajně neefektivní.

Marek Lisý: Finské školství a ICT: 3. ICT kurikulum na prvním stupni

Třetí díl ze seriálu, který reflektuje zkušenosti studenta informatiky na PedF UK Marka Lisého z Erasmového pobytu ve Finské Jyväskyle.

24.1.19

Jiří Hlavenka: Pojďme nejdřív spravit učňáky - nejpokaženější část českého vzdělávacího systému vůbec

Jiří Hlavenka komentuje na sociální síti Facebook vyjádření hejtmana Ivo Vondráka v Českém rozhlasu: "Mám trochu jiný návrh. Pojďme nejdřív spravit učňáky - nejpokaženější část českého vzdělávacího systému vůbec. Pojďme z nich udělat školy moderní a hravé (!). Když už někdo není studijní typ, je aspoň hravý - využijme toho. Udělejme z toho školy pro mladé podnikatele - vždyť řemeslník, to je živnostník, drobný podnikatel. Svobodný člověk. Koho řemeslo chytne, tomu umožněme stát se hvězdou - ať kouká na ruce těm nejlepším, ať má možnost se seberealizovat, ať cestuje do zahraničí. Koho to nechytne, netlačme na pilu, jen mu to řemeslo znechutíme - ať si hraje, časem se v něčem najde. S varovným číslem 15 % - to je procento těch, kteří zůstanou u vyučeného oboru a neutečou od něj - se už nemáme kam zhoršit, víc pokaženější to být ani nemůže."


EDUin: Audit vzdělávacího systému v ČR: rizika a příležitosti (2018)

České vzdělávání vstoupilo v roce 2018 do období vlády hnutí ANO, respektive prodlužuje politické řízení veřejného vzdělávání v koaličním tandemu společně s ČSSD. Po měsících nejistoty nad budoucností vlády se podařilo během roku 2018 vytvořit dostatečně pevnou koalici k tomu, aby závazky mohly být naplňovány. Na politické úrovni nicméně převládá značné schizma. Ministr školství Robert Plaga se profiluje jako relativně progresivní politik, který odmítá cut-off skóre v přijímacích zkouškách na SŠ, brzdí snahu některých politiků a profesních organizací o redukci inkluze, uvědomuje si důležitost high-stakes zkoušek (maturit) a jejich designu, stejně jako potřebu urgentně řešit problém stárnoucí učitelské populace, její nedostatečné reprodukce i stávajícího profilu absolventa učitelství. Zároveň je ale členem vlády, která slovy svého předsedy jako prioritu vládní vzdělávací politiky vidí “revizi inkluze”, aniž by cokoliv dalšího bylo zásadním způsobem akcentováno. Na místech, jako školský výbor poslanecké sněmovny, kraje či obce jsou často patrné projevy naprosté nahodilosti v řešeních týkajících se vzdělávání, často zjevného populismu.

EDUin: Shrnutí auditu vzdělávacího systému v ČR: rizika a příležitosti (2018)

  • Hodnocení stavu vzdělávacího systému v ČR
  • Jak se vyvíjel vzdělávací systém v roce 2018 dle událostí s potenciálem změny
  • Čemu věnovat pozornost v roce 2019

EDUin: Rok 2019 může výrazně změnit kurz českého vzdělávacího systému

Český vzdělávací systém se ocitá v kritickém bodu. Spekulace o výměně současného ministra školství Roberta Plagy ilustrují celkově neutěšený stav vzdělávací politiky. Může se stát, že se české školství začne obracet proti vlastní přijaté strategii, podaří-li se z mocenských pozic prosadit takové nápady, jako je cut-off skóre v přijímacích zkouškách na SŠ. Může dojít také k demontáži inkluze. Ani současný ministr školství ale není schopen zajistit významnou strukturální změnu rozpočtu, která by zajistila tolik potřebné navýšení investic do vzdělávacího systému. Ani platy učitelů nejsou s ohledem na střednědobý výhled jisté. Zveřejňujeme aktualizaci Auditu vzdělávacího systému v ČR 2018/2019 v podobě obsáhlé analýzy, souhrnu a infografiky.

Dopis předsednictva Unie školských asociací ČR - CZESHA předsedovi vlády Andreji Babišovi

Z dopis předsednictva Unie školských asociací ČR - CZESHA předsedovi vlády Andreji Babišovi vybíráme: "Každá výměna ministra pro nás znamená začínat opět na startovní čáře a určitě i ztrátu času a mnoho nedokončené práce. V řadě případů v minulosti to možná bylo i pro nás i školství ku prospěchu věci. Nicméně o osobě pana ministra Plagy to nelze říct. Pane premiére, vnímejte prosím toto stanovisko Předsednictva Unie školských asociací, jako podporu současnému ministru školství pro jeho další setrvání ve funkci."

Stanovisko předsednictva Unie školských asociací ČR – CZESHA k přípravě reformy financování regionálního školství

Předsednictvo Unie CZESHA musí konstatovat, že dosud nejsou k dispozici žádné další podrobné informace k parametrům připravované reformy. Kromě trvalých ujištění, že reforma nepoškodí v platovém ohodnocení žádného pracovníka našich škol bylo deklarováno, že reforma zajistí pro ředitele také předvídatelnost dlouhodobějšího personálního zajištění provozu, a tedy zlepšení podmínek manažerské odpovědnosti ředitelů. Jsme však svědky, že místo vytváření prostoru pro dobrý chod našeho školství, přichází řada návrhů, které pokud budou prosazeny, přinesou zmatky a neklid do personální práce ve školách. Příkladem je stanovení nepodkročitelného minima u přijímací zkoušky, snahy zavést duální systém do vzdělávání atd.

Marie Bastlová: Řemeslník si dnes vydělá více než inženýr, zdůrazňuje význam učilišť hejtman Vondrák

Chceme poukázat na to, že někdo, kdo je talentovaný v matematice, může nahradit svůj nedostatek v češtině. A naopak. Tak přibližuje hejtman Moravskoslezského kraje, šéf školské komise Asociace krajů a poslanec za hnutí ANO Ivo Vondrák ve Dvaceti minutách Radiožurnálu základní princip minimální bodové hranice pro přijetí na střední školy.


Výstava Od školdozorce k inspektorovi. Historie školní inspekce

Výstavu "Od školdozorce k inspektorovi. Historie školní inspekce" veřejnosti otevře Národní pedagogické muzeum J. A. Komenského v pátek 1. února. Výstava mapuje historii dozoru nad úrovní školního vzdělávání, plněním školní docházky a nad kvalifikací učitele a kvalitou jeho přípravy na vyučování. Výstava se uskuteční díky spolupráci NPMK a České školní inspekce. V návaznosti na ni vyjde také odborná publikace Od školdozorce k inspektorovi. Historie školní inspekce.

Horizont ČT24: Komenského škola hrou v praxi. Americké děti sbírají vědomosti v on-line hrách

Školní vzdělání nemusí být nudné „šprtání“ – v USA se pokoušejí vyvolat přirozený zájem žáků prostřednictvím počítačových on-line aplikací. Děti řeší třeba matematické úlohy a sbírají přitom úrovně jako ve videohrách. Z obávané písemky se tak může stát zábava, navíc v animovaném světě, který je dětem blízký.