24.1.19

EDUin: Rok 2019 může výrazně změnit kurz českého vzdělávacího systému

Český vzdělávací systém se ocitá v kritickém bodu. Spekulace o výměně současného ministra školství Roberta Plagy ilustrují celkově neutěšený stav vzdělávací politiky. Může se stát, že se české školství začne obracet proti vlastní přijaté strategii, podaří-li se z mocenských pozic prosadit takové nápady, jako je cut-off skóre v přijímacích zkouškách na SŠ. Může dojít také k demontáži inkluze. Ani současný ministr školství ale není schopen zajistit významnou strukturální změnu rozpočtu, která by zajistila tolik potřebné navýšení investic do vzdělávacího systému. Ani platy učitelů nejsou s ohledem na střednědobý výhled jisté. Zveřejňujeme aktualizaci Auditu vzdělávacího systému v ČR 2018/2019 v podobě obsáhlé analýzy, souhrnu a infografiky.

Dopis předsednictva Unie školských asociací ČR - CZESHA předsedovi vlády Andreji Babišovi

Z dopis předsednictva Unie školských asociací ČR - CZESHA předsedovi vlády Andreji Babišovi vybíráme: "Každá výměna ministra pro nás znamená začínat opět na startovní čáře a určitě i ztrátu času a mnoho nedokončené práce. V řadě případů v minulosti to možná bylo i pro nás i školství ku prospěchu věci. Nicméně o osobě pana ministra Plagy to nelze říct. Pane premiére, vnímejte prosím toto stanovisko Předsednictva Unie školských asociací, jako podporu současnému ministru školství pro jeho další setrvání ve funkci."

Stanovisko předsednictva Unie školských asociací ČR – CZESHA k přípravě reformy financování regionálního školství

Předsednictvo Unie CZESHA musí konstatovat, že dosud nejsou k dispozici žádné další podrobné informace k parametrům připravované reformy. Kromě trvalých ujištění, že reforma nepoškodí v platovém ohodnocení žádného pracovníka našich škol bylo deklarováno, že reforma zajistí pro ředitele také předvídatelnost dlouhodobějšího personálního zajištění provozu, a tedy zlepšení podmínek manažerské odpovědnosti ředitelů. Jsme však svědky, že místo vytváření prostoru pro dobrý chod našeho školství, přichází řada návrhů, které pokud budou prosazeny, přinesou zmatky a neklid do personální práce ve školách. Příkladem je stanovení nepodkročitelného minima u přijímací zkoušky, snahy zavést duální systém do vzdělávání atd.

Marie Bastlová: Řemeslník si dnes vydělá více než inženýr, zdůrazňuje význam učilišť hejtman Vondrák

Chceme poukázat na to, že někdo, kdo je talentovaný v matematice, může nahradit svůj nedostatek v češtině. A naopak. Tak přibližuje hejtman Moravskoslezského kraje, šéf školské komise Asociace krajů a poslanec za hnutí ANO Ivo Vondrák ve Dvaceti minutách Radiožurnálu základní princip minimální bodové hranice pro přijetí na střední školy.


Výstava Od školdozorce k inspektorovi. Historie školní inspekce

Výstavu "Od školdozorce k inspektorovi. Historie školní inspekce" veřejnosti otevře Národní pedagogické muzeum J. A. Komenského v pátek 1. února. Výstava mapuje historii dozoru nad úrovní školního vzdělávání, plněním školní docházky a nad kvalifikací učitele a kvalitou jeho přípravy na vyučování. Výstava se uskuteční díky spolupráci NPMK a České školní inspekce. V návaznosti na ni vyjde také odborná publikace Od školdozorce k inspektorovi. Historie školní inspekce.

Horizont ČT24: Komenského škola hrou v praxi. Americké děti sbírají vědomosti v on-line hrách

Školní vzdělání nemusí být nudné „šprtání“ – v USA se pokoušejí vyvolat přirozený zájem žáků prostřednictvím počítačových on-line aplikací. Děti řeší třeba matematické úlohy a sbírají přitom úrovně jako ve videohrách. Z obávané písemky se tak může stát zábava, navíc v animovaném světě, který je dětem blízký.


Tomáš Zatloukal: Šikana se může objevit na každé škole. Nesmí se přehlížet

Podle Tomáše Zatloukala není žádná region, který by neměl problém se šikanou. "Zlínský kraj není žádnou výjimkou," říká. Podle něj často problém v komunikaci mezi školou a rodiči. Téměř tři čtvrtiny žáků prvního a dvě třetiny žáků druhého stupně základních škol se setkávají s fyzickým ubližováním ve třídě, vyplývá z průzkumu Mapa školy společnosti Scio. Naopak 93 procent učitelů považuje problém šikany na jejich škole za vyloučený nebo absolutně výjimečný. Třetina žáků druhého stupně se ve škole necítí dobře.


Šárka Mrázová, Kateřina Frouzová: Žert, či známka napětí? Babiš napomenul Plagu, že přišel o čtyři minuty později

Koupím vám švýcarské hodinky, když neumíte chodit včas, řekl podle důvěryhodných zdrojů premiér Andrej Babiš ministru školství Robertu Plagovi (oba ANO), když v pondělí přišel o čtyři minuty později na zasedání tripartity. Začátek jednání nestihl, protože ho zdrželi novináři. Zatímco jedni poznámku interpretují jako žert, podle jiných bylo ve slovech naopak cítit napětí.

Vzdělávací program ČŠI pro ZŠ: Inspirace pro zkvalitňování výuky čtení a k podpoře čtenářské gramotnosti

V návaznosti na obdobně koncipované vzdělávací programy, které byly v letech 2017 a 2018 zaměřeny na práci s úlohami uvolněnými z mezinárodních šetření PISA 2015 a TIMSS 2015 ve výuce a které absolvovaly již téměř čtyři tisíce pedagogů, připravila Česká školní inspekce další vzdělávací program pro učitele základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, jehož smyslem je přiblížit pedagogům uvolněné úlohy z mezinárodního šetření PIRLS 2016, poskytnout jim náměty pro jejich využití ve výuce a podpořit mezioborový rozvoj čtenářských dovedností žáků.

23.1.19

Jan Schneider: Chvályhodná BIS

Podle Bezpečnostní informační služby (BIS) je ve školních osnovách cítit silný vliv Ruska a výklad dějin je poplatný někdejšímu sovětskému vzoru. Komentátor Jan Schneider sdělení BIS odmítá a poukazuje na jednostrannost výuky moderních dějin – jenže přesně naruby, než tvrdí ve své zprávě zpravodajci.

Daniel Veselý: České učebnice jako nástroj ruského hybridního konfliktu?

České sdělovací prostředky se tradičně zaobírají banalitami, třeba politickými ambicemi mediálního megalomana Jaromíra Soukupa, ale skutečně závažná témata, jako je názorová symbióza mezi BIS a ministerstvem školství o nutnostech změn ve školních osnovách, je nechává chladnými. Je bohužel příznačné, že se o tomto skandálním jevu nevedou zanícené debaty například v publicistické vlajkové lodi ČT Události, komentáře. Už samotné tvrzení BIS, že jedním z pilířů ruské hybridní války je „trvající (pro)sovětská interpretace moderních dějin a trvající vliv sovětské propagandy“, je naprosto absurdní, a není ani fakticky doloženo. Nadto se nejedná o žádnou nevinnou poznámku pod čarou, jak se může každý přesvědčit. Samotné vměšování silového aparátu státu do záležitostí ministerstva školství za jeho souhlasného přitakání chápu jako nepřístojné nahlodávání základních demokratických principů, neboť taková konstelace se snadno může vymknout veřejné kontrole.

Studio 6: Desítky tisíc dětí nepřijatých do mateřských škol? Nadsazené, tvrdí ministerstvo školství

Mateřské školy odmítly v minulém školním roce přijmout zhruba každé třetí dítě, celkem jde o 33 tisíc předškoláků. Víc než třetině z nich bylo méně než tři roky. Podle výroční zprávy České školní inspekce se tak potvrdily obavy, že mateřské školy – po zavedení povinného roku předškolní výuky – nebudou mít dostatečnou kapacitu a rodiče budou mít větší zájem o soukromé školky. Podle ministerstva školství jsou ale čísla inspekce zavádějící; a otázku kapacit mateřských škol považuje spolu s odborníky za komplikovanější.

TIMSS 2019: Česká školní inspekce ověří znalosti a dovednosti žáků v matematice a přírodních vědách

Od roku 1995 se Česká republika pravidelně zapojuje do mezinárodního projektu TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study), který zjišťuje úroveň znalostí a dovedností žáků 4. a 8. ročníku základních škol v matematice a v přírodních vědách. Za přípravu, realizaci a vyhodnocování mezinárodních šetření výsledků žáků, včetně šetření TIMSS, odpovídá v České republice od roku 2011 Česká školní inspekce.

MF DNES: Násilí v českých školách roste

Agresivitě rodičů mohou předcházet i sami učitelé. Přinejmenším by to měli umět. Na středních školách útoků na učitele v posledních letech ubylo, školy základní jsou na tom hůře.

Ze sociálních sítí: Jazyk je ve skutečnosti ten nejméně zbytečný základ celého lidského bytí, dupat po něm se nevyplácí

Zajímavá reakce na článek Josefa Bouška Čeština pro 21. století: Aby jsme jí zachránily, musí se zjednodušit.


22.1.19

Stanovisko Asociace ředitelů gymnázií ČR k přípravě reformy financování regionálního školství

Po více než dvou letech příprav není jasné, jak a v jakých objemech bude zajištěno financování mimotarifních složek platu. V současné době již měly být známy kroky a parametry k přípravě odložené varianty reformy, narůstá však pouze nedůvěra, dojem nepřipravenosti a obavy z jejích důsledků.

Vladimír Barák: Školství pod taktovkou tajných služeb? Zásadní chyba ministra školství

Bezpečnostní informační služba (BIS) ve výroční zprávě vydané v prosinci loňského roku uvedla, že moderní dějiny prezentované ve školách jsou de facto jejich sovětskou verzí. Nejde jen o dějepis, proruským panslovanstvím je prý do jisté míry zasažena i výuka českého jazyka a zvláštní pozornost u agentů vzbudil akcent češtinářů na význam národních buditelů.

Vanda Vaníčková: YouTube, spojenec při rozvoji gramotností

Článek představuje internetový server YouTube jako nástroj, který lze využít při rozvoji různých složek gramotností, konkrétně digitální a čtenářské. Nejprve je YouTube vymezen (jeho vize, druhy videí), prostor je věnován i tzv. youtuberům. Součástí článku jsou konkrétní metodické tipy, jak využít YouTube k rozvoji digitálních kompetencí či čtenářské gramotnosti. Obsah článku vychází ze zkušeností autorky z (ne)formálního vzdělávání na základní i střední škole.

Metodické doporučení MŠMT k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže: aktualizované přílohy - Alkohol, Návykové látky, Tabák

K aktualizaci příloh bylo přistoupeno z důvodu vymezení aktuální terminologie a doplnění chybějících oblastí, které v původní verzi nebyly zpracovány (například doplnění o aktuální kontakty a odkazy na doporučenou literaturu, o aktuální legislativní ukotvení problematiky apod.).

Josef Bouška: Čeština pro 21. století: Aby jsme jí zachránily, musí se zjednodušit

Pokud má naše spisovná mateřština - zejména v psané podobě - zůstat živým jazykem, musí se podstatným způsobem změnit. Jazyk, s nímž ani rodilí mluvčí neumí zacházet, postrádá smysl.

Marek Lisý: Finské školství a ICT: 2. Práce ICT metodika

Tento článek je součástí seriálu o finském školství a ICT, který vznikl na základě rozhovoru s Tiinou, učitelkou třetí třídy a ICT metodičkou na základní škole ve městě Jyväskylä ve středním Finsku. Ve druhém díle budeme mluvit o roli ICT metodika. Jeho hlavním úkolem je mentoring a podpora ostatních učitelů v otázce zapojení informačních a komunikačních technologií do výuky. Nejde zde tolik o technickou stránku, spíš o stránku didaktickou. Aby technologie pomáhaly učení a nepoužívaly se jen proto, že je to dnes moderní.

21.1.19

MŠMT: Tripartita odmítla nepodkročitelnou hranici u přijímaček

Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů dnes na svém jednání odmítli centrální zavedení hranice úspěšnosti pro přijetí na maturitní obory, takzvané cut-off score. Tripartita tak došla ke shodě, že stanovení nepodkročitelného minima není správným nástrojem k řešení kvality středního školství.

Hejtmani: Chceme změnu ve školství. Ať ministr Plaga koná

Rada Asociace krajů před časem jednohlasně schválila požadavek, aby se v rámci centrálního přijímacího řízení na všechny střední školy, státní i soukromé, zavedla minimální bodová hranice úspěšnosti jako podmínky pro přijetí uchazeče na všechny typy středních škol, tzv. cut-off score (COS). Opatření by se ve spolupráci se školami mohlo zavést od roku 2022. Hejtmany k tomu vedla neúnosná situace v regionálním školství týkající se stálého poklesu úrovně vzdělávání. Proti cut-off score se ale opakovaně postavil ministr školství Robert Plaga, na něhož hejtmani apelovali, aby především ministerstvo školství řešilo úroveň vzdělávání nejen na středních školách. Ministra k tomu navíc vyzvala i celostátní tripartita. Namísto konkrétních kroků ministerstvo zpracovalo analýzu o negativních dopadech COS v jednotlivých krajích. Hejtmany s výstupy ale neseznámilo.

Michal Koudelka: BIS nechce přepisovat dějepis

Když jsem v roce 1992 nastupoval do zpravodajské služby, tak se už nejmenovala Úřad pro ochranu ústavy a demokracie. Dodnes mi občas přijde škoda, že se původní název nezachoval. Bezpečnostní informační služba již sice nemá v názvu ani slovo “ústava”, ani “demokracie”, ale to nic nemění na tom, že jejím primárním úkolem je ochrana jak ústavy, tak demokracie. BIS je zde pro to, aby chránila právní stát, bezpečnost, náš způsob života a svobody občanů České republiky.

Novinky.cz: Ministerstvo školství odmítlo zavedení hranice úspěšnosti k přijetí ke studiu

Ministr školství Robert Plaga (za ANO) v pondělí odmítl zavedení hranice úspěšnosti pro přijetí na maturitní obory. Tzv. cut-off score navrhovala předsedkyně Asociace krajů Jana Vildumetzová (ANO). Podle Plagy by to ale nevedlo ke zlepšení kvality školství. Uvedl to na tiskové konferenci po jednání tripartity. V tom ho podpořili i zástupci zaměstnavatelů a odborů.

ČT24: Učitelé našli na lednové výplatnici průměrně 39 tisíc. Vláda se pře, zda má zvyšovat tarify nebo prémie

Průměrný hrubý měsíční plat učitelů v lednu přesáhl 39 tisíc korun, což je o pět tisíc víc než v roce 2018. Vyplývá to z nové analýzy ministerstva školství, kterou získala ČT. Stejným tempem by se podle premiéra Andreje Babiše (ANO) měly platy učitelů zvyšovat i v příštím roce. Ve vládě však panuje spor, jestli se má zvyšovat jen tarifní složka všem nebo i prémie těm učitelům, které ředitelé považují za dobré.


Ondřej Kania: Jestli je něco skutečně čirý zlo, tak je to cut-off score

Z komentáře na sociální síti Facebook vybíráme: "Kraje budou snad rozhodovat o tom, že když jakékoliv dítě v 9. třídě nezvládne nějaký stupidní, centralizovaný test, tak mu to ovlivní celý zbytek života? Nebude moct jít na obor s maturitou? Jediné čemu to prospěje, jsou firmy, které vydělávají na přípravě studentů na tyto centralizované testy, to je jediné "pozitivum"... roztáčí se ekonomika a doučovatelé mají práce, hodně rodin ale na to ani nemá peníze. Kdyby mi někdo dal takový test v 9. třídě, tak bych teď pravděpodobně pracoval ve skladu, nebo umýval nádobí."


Jiří Chum: Jednotný limit pro přijetí je bariéra vzdělávání, myslí si ministr školství Robert Plaga

Asociace krajů požaduje jednotný limit pro přijetí do maturitních oborů. Ministr školství Robert Plaga (ANO), host pořadu Ranní interview je dlouhodobě proti jednotné hranici.
Videozáznam: Kulatý stůl SKAV a EDUin Mobily ve škole - ano, či ne?

Přinášíme videozáznam prvního letošního Kulatého stolu SKAV a EDUin ze dne 17. ledna 2019, který se věnoval zákazu mobilních telefonů ve školách. Účastníky panelové diskuze byli B. Brdička (JŠI, SKAV), P. Karvánek (ZŠ a MŠ Antonína Čermáka, Praha 6), J. Kršňák (Institut pro podporu inovativního vzdělávání), M. Provazník (ZŠ Strossmayerovo nám., Praha 7), M. Sedláčková (NÚKIB), S. Šulc (ČSU), R. Jandová (Asociace Montessori ČR). Moderoval M. Kaderka.

Marek Lisý: Finské školství a ICT: 1. Informační systémy

V rámci studia na Pedagogické fakultě UK jsem měl příležitost strávit jeden semestr ve Finsku přes program Erasmus+. Jedním z témat, které mne zajímaly, byly technologie na místních školách. Vypravil jsem se proto do jedné místní základní školy na kraji města Jyväskylä vyzpovídat místní učitelku třetí třídy, Tiinu, která na škole zároveň plní roli ICT metodičky. ICT metodik je učitel, který pomáhá ostatním učitelům s používáním ICT v jejich předmětech. Nejde tolik o technickou pomoc jako spíš o pomoc didaktickou, tedy aby byly technologie využity účelně a pomáhaly dětem v učení, ne naopak. Škola, kde Tiina učí, má pouze první stupeň, což ve finském kontextu znamená první až šestou třídu. Toto oddělení prvního a druhého stupně (sedmá až devátá třída) je ve Finsku poměrně běžné, někdy jsou první a druhý stupeň spojené, jindy jsou zvlášť, někdy je spojený druhý a třetí stupeň. Tato škola ale rozhodně není malá, v každém ročníku jsou čtyři paralelní třídy (A–D) a celkem se zde vyučuje okolo 500 dětí.

Jana Pavlíčková: Školy si nepřipouštějí šikanu, budou proti ní bojovat herci i youtubeři

Liberecká radnice chce zamezit šikaně na základních školách. Pro učitele chystá školení, zapojit chce i známé youtubery.

Nevypusť duši: Dotazník pro učitele SŠ & 2. stupně ZŠ

Organizace Nevypusť duši, která se zabývá osvětou v oblasti duševního zdraví a onemocnění v ČR, zejména na středních školách připravuje workshopy duševní zdravovědy pro učitele na SŠ a 2. stupni ZŠ. Vyplněním dotazníku pomůžete pomoci zmapovat očekávání, znalosti a přístup k péči o duševní zdraví u naší cílové skupiny a vytvořit tak kvalitní workshop maximálně rozvíjející znalosti a dovednosti, které přispívají k lepšímu duševnímu zdraví učitelů i jejich studentů.

20.1.19

Tomáš Houška: Výuka dějepisu – 2018

Zmínka BIS o proruském pojetí výuky dějepisu mě vedla k zamyšlení, co mohli její autoři mít na mysli. Kdo zná obsah RVP a aspoň zběžně prolistuje většinově používané učebnice dějepisu, musí odmítnout, že by problém byl tam. Čímž neříkám, že jsou ty učebnice obecně dobré, jen hodnotím jejich proruské směřování. Otázka samozřejmě je, jaká je objektivní realita výuky dějepisu na našich školách.

Václav Jamek: Má-li být veškeré velké namáhání mozku odstraněno, nejjistější by bylo školy úplně zrušit

Z komentáře na sociální síti Facebook vybíráme: "Pamatuji si na jednu adeptku univerzitního studia, která si nevybavila naprosto a vůbec nic o druhé světové válce. Původní otázka se týkala osudů Francie v tomto konfliktu (kandidáti věděli předem, že jedna z otázek bude na historii dané jazykové oblasti zaměřena). Když jsem pochopil, že kandidátka nemá ani potuchy o Maginotově linii, o "divné válce", že nezná pojem "blitzkrieg", neví nic o rozdělení poražené Francie, neví, proč se mluví o vichystickém režimu, kdo byl Pétain, a dokonce ani de Gaulle, snažil jsem se ji zachránit rozšířením tématu: ví aspoň, kdy druhá světová válka vypukla a na kterém místě? Zase nic. Říkám tedy, zkusíme se toho data dopracovat: když Německo okupovalo české země a zřídilo Protektorát Čechy a Morava, ještě to nikomu za válku nestálo, takže válka vypukla zřejmě o něco později. Kdy u nás německá okupace začala? - Ta osůbka neznala ani datum 15. březen 1939, které by mělo patřit k nejzákladnější vědomostní výbavě českého občana. Samozřejmě nebyla přijata a možná to vnímala jako nespravedlnost."


Petra Procházková: Celorepublikový projekt vede předškoláky k technickému uvažování

Přivést děti k technickému uvažování je hlavním cílem Malé technické univerzity. Série hravých setkání vedených lektorem se objevuje na stále větším počtu mateřských a základních škol po celé republice.


Pavla Lioliasová: O místa ředitelů škol není v Česku zájem. Ministerstvo chce změnit podmínky výběrových řízení

V Česku je malý zájem o místa ředitelů škol. Do poloviny výběrových řízení na tuto pozici se v uplynulých měsících přihlásil nanejvýš jeden zájemce, upozorňuje Česká školní inspekce. To by se teď mohlo změnit. Ministerstvo školství připravuje novelu vyhlášky právě o konkurzech. Nakonec tam ale úřad nejspíš neprosadí všechny změny, které původně plánoval.

Martina Fojtů: Téměř polovina dětí neví, jak ověřit informace na internetu

Výzkumníci z Fakulty sociálních studií MU dlouhodobě sledují chování českých dětí na internetu v rámci průzkumu EU Kids Online.

Ema Wiesnerová: GDPR: Bublina, která už praskla?

Pouhá čtyři písmena vyvolala letos na jaře mediální a společenskou bouři. GDPR neboli obecné nařízení o ochraně osobních údajů vydané Evropskou unií vstoupilo v účinnost 25. května tohoto roku. Odborníci se ale shodují, že nepřineslo žádnou zásadní revoluci – většina věcí, které upravuje, totiž platila už předtím.

Radek Sárközi: Držte raději BIS hodně daleko od škol

Kvůli nedávné schůzce ředitele BIS Michala Koudelky s ministrem školství Robertem Plagou se objevily v médiích výtky k výuce dějepisu v českých školách. Je s podivem, že kratičká poznámka pod čarou ze zprávy BIS vzbudila tak velký rozruch. Není totiž podložena žádnými argumenty a v této podobě má charakter spekulace, či dokonce poplašné zprávy.

Jan Cieslar: Děti milují mobily, ale zvládnou i praktické dovednosti

Nejoblíbenější věcí mezi dětmi je mobilní telefon. Desetina z nich tráví na internetu více než pět hodin denně, přesto jich prý polovina zvládne sama rozdělat oheň či zatlouct hřebík a třetina umí přebalit miminko. Vyplývá to z výsledků projektu ČSÚ Minisčítání 2018.

Jiří Mach: Odbory chtějí navýšit platy všem učitelům stejně

Odbory i vláda se zatím shodují, že by se i v příštím roce měly kantorům zvednout platy v celkovém objemu o 15 procent, ale spor ještě bude o to, jak se peníze rozdělí.

Ze sociálních sítí: Před místní základkou v Malenovicích se válejí desítky zničených plastových kelímků

Koloman Džugi komentuje na sociální síti Facebook chování školáků: "Každý původně obsahoval čtvrt litru mléka rozlitého nyní po dlažbě nebo asfaltu. Předpokládám, že dětičky opět jednou bezplatně nafasovaly mléko z eráru a uspořádaly s ním pak před školou bitvu, při které kelímky létaly z 5.A na 5.B a obráceně."


19.1.19

Stanovisko České školní inspekce k regulaci užívání mobilních telefonů ve školách

Jedním z často diskutovaných témat současnosti je problematika užívání mobilních telefonu ve školách. Mobilní telefony jsou v dnešní době běžnou součástí každodenního života, jsou důležitým komunikačním nástrojem a nástrojem pro získávání informací a jsou také součásti osobního vlastnictví jejich majitelů. Na úrovni školy je samozřejmě možné (a mnohdy i vhodné nebo dokonce nezbytné) užívání mobilních telefonů regulovat, je však třeba postupovat v souladu s platným právním řádem a vnímat patřičné souvislosti. Veškeré regulace je zároveň třeba činit prostřednictvím školního řádu.

Filip Pertold: Tupý nástroj vzdělávání

Školství nepotřebuje přísnou hranici, která určí, kdo může na střední školu a kdo ne. Nápad hejtmanů by jen uškodil těm, o které jde – dětem.

Hana Boříková: Náměstek na školství Pícl: Na nové přijímačky by doplatily ty nejchudší regiony

Víceletá gymnázia již přibývat nebudou, říká Václav Pícl. S náměstkem ministra školství pro řízení sekce vzdělávání si týdeník Euro povídal o tom, jak by se mělo změnit střední odborné a učňovské školství, co dál s víceletými gymnázii, jak se změní školní osnovy, kde vzít učitele nebo jak to bude letos se státní maturitou.

Martin-Jan Stránský: Mobily do školy nepatří

Zda nařídit plošný zákaz používání mobilů ve škole je neurologická otázka, nikoliv názor. Díky studiím, které máme k dispozici, na ni známe jednoznačnou odpověď. Právě ta vedla Americkou pediatrickou akademii (AAP) již před několika lety k vydání doporučení, aby děti předškolního věku nepoužívaly žádné technologie s monitory včetně mobilních telefonu, případně jen na přísně omezenou dobu za dohledu rodičů či pedagogů. Francie dokonce přistoupila k plošnému zákazu používání mobilů ve školách.

Kamil Kopecký, René Szotkowski: O mobilních telefonech podruhé aneb Nemíchejme dohromady jablka, hrušky, švestky, broskve a mandarinky

Diskuse o využívání a zákazech používání mobilních technologií ve škole probíhá již několik měsíců a v drtivě většině příspěvků na toto téma dochází s naprostému smíchávání informací do jednoho nepřehledného ovocného koláče. Argumentace jednotlivých stran se opírá o řadu mýtů a nepřesností, zvláště výrazně je tento problém vidět na příkladu komentářů a vstupů zástupců České školní inspekce. Proto se pokusíme ještě jednou vstoupit do veřejné diskuse a napravit řadu nepřesností a mýtů, které se v rámci této otevřené debaty vyrojily.

18.1.19

Vyjádření Jaroslava Millera, rektora Univerzity Palackého v Olomouci, k aktuálnímu dění okolo ministra školství

Diskontinuita vzdělávací politiky a stálé změny na postech ministrů se nejen negativně podepisují na kvalitě školství, ale také demoralizují učitele. Učitelé a učitelky vykonávají nesmírně náročnou práci a takřka každý nový ministr buď zavádí nové změny – nebo je naopak ruší a často za pochodu mění pravidla. Učitelé tak pracují ve stavu permanentní nejistoty – a ztrácejí motivaci k naplňování různých reformních záměrů.

Kristína Paulenková: Z učitelů se stávají úředníci, papírování jim komplikuje práci

Mají především vzdělávat další generace, místo toho papírují. Učitelé a ředitelé škol si stěžují, že administrativa je rok od roku horší. Školy musí posílat nejrůznější výkazy nejen ministerstvu školství, ale také svým zřizovatelům a další úřady od nich navíc nahodile požadují nejrůznější dokumenty, například hygienici.

Máte slovo s Michaelou Jílkovou: Obědy ve školách

Moderátorka Michaela Jílková v přímém přenosu společně se svými hosty diskutovala o plošném bezplatném stravování pro žáky škol. Hosty byli Jaroslav Foldyna, místopředseda ČSSD, Václav Klaus ml.,předseda poslaneckého Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, ODS, Jiří Horecký, prezident Unie zaměstnavatelských svazů ČR, Radek Sárközi, prezident Pedagogické komory, z.s., a další. Je zavedení plošného bezplatného stravování pro školáky rozhazováním prostředků státní pokladny? Mají být podporovány děti jen těch s nejnižšími příjmy? Nakrmí se ale všechny, jejichž rodiče si placení obědů ve školách nemohou dovolit anebo na obědy peníze těžce hledají?


Tina Gažovičová: Riaditeľka berlínskej alternatívnej školy: Ak zostaneme v starej štruktúre, nebudeme vedieť prejsť do nového sveta

Dlhoročná riaditeľka populárnej berlínskej alternatívnej školy ESBZ Margret Rasfeld hovorí, že vo vzdelávaní konáme proti zisteniam z oblasti výskumu mozgu či pedagogiky. Mali by sme sa podľa nej viac sústrediť na učenie pre život a rozvoj osobnosti. Žiakov preto posiela na dobrovoľnícku prácu aj výlety s minimom peňazí.

Martin Karlík, Alžběta Švarcová: Co je nový trend „sharenting“? Pokud dáváte fotky svých dětí na internet, může jim to ublížit

Sdílíte na sociálních sítích každý krok svého milovaného potomka? Tak pozor. Před tím, než fotku svého dítěte ukážete úplně cizím lidem, přemýšlejte, zda mu tím v budoucnu nemůžete ublížit.


EDUin: Výměna ministra školství postrádá objektivní důvod

Na veřejnosti se objevily spekulace o možném odvolání ministra školství Roberta Plagy. Z hlediska jeho dosavadního řízení úřadu, kroků ve vzdělávací politice a předložených záměrů lze těžko najít racionální zdůvodnění takového rozhodnutí.

17.1.19

Jiří Pavlas: Ředitel školy a starosta nemusí být rivalové...

Ředitel školy a starosta obce se často přou o výši provozního rozpočtu školy. Jak funguje financování "školství" na obcích? Vyplatí se obci provozovat školku a školu s několika desítkami dětí?

POZOR! Další katalogový podvod: web-firmy.cz

Kolegyně, ředitelka školy, upozornila na další šmejdy, kteří se snaží podvádět školy: "Milé kolegyně a milí kolegové, teď jsem se pekelně rozčílila, když mi volala jakási osoba z firmy web-firmy.cz, jestli mi má prodloužit smlouvu na "prezentace" - začínám být na tohle slovo alergická - o další rok za 9.800 nebo zrušit něco, co si nejsem vědoma, že bych se někdy k něčemu zavázala a objednala za 15.800!!!!! Žádnou smlouvu jsem nepodepisovala a ani si neuvědomuji, že bych s touto firmou měla kdy, co společného?"

ČŠI: Tematická zpráva - Rozvoj matematické gramotnosti na ZŠ a SŠ ve školním roce 2017/2018

Česká školní inspekce zveřejnila tematickou zprávu, která podrobně analyzuje podmínky a průběh rozvoje matematické gramotnosti v základních a středních školách a dosaženou úroveň matematické gramotnosti u žáků 9. ročníku základních škol a 2. ročníku středních škol ve školním roce 2017/2018.