27.5.19

Kateřina Perknerová: Plaga podepsal inkluzivní vyhlášku. Sníží počet asistentů

Šéf resortu školství Robert Plaga (ANO) podepsal dlouho očekávanou inkluzivní vyhlášku. Její znění má Deník k dispozici. „Nijak se nemění hlavní principy, cíle a parametry zajišťování speciálních vzdělávacích potřeb dětí, žáků a studentů. Jedná se pouze o úpravy směřující k efektivnějšímu nakládání s finančními prostředky ze státního rozpočtu a další modifikace směřující ke zvyšování kvality poskytovaného vzdělávání,“ uvádí se v materiálu.

Lukáš Masopust: Česko – země pseudovzdělání IV

Učím na střední škole a zajímám se o to, aby naši absolventi a žáci bylo v životě úspěšní – spokojení. S tím souvisí i dotaz, jak si představují život po maturitě, zda chtějí studovat i pracovat. Zažil jsem i situaci, kdy se žák podivil nad tím, kolik stojí lednička. Do teď to nemuseli řešit, já jim to i přeji, ale mou snahou a nejen mou je, aby chápali, že mají něco umět, dodělat, co slíbili atd. Někteří mladí nevěří, že pokud něco dokonči jen z polovičky, že nedostanou zaplacenou polovičku. A jsou tu i další důvody. Kdysi dávno jsem o tom psal v příspěvku Praxe versus škola.

Zdeněk Sotolář: Maturita aneb Věnujme se průběhu studia a ne způsobu ukončení studia

Čas maturitní je časem diskusí o maturitě. V posledním desetiletí samozřejmě o maturitě státní. Nemělo by však jít jen o snahu vyšťourat v maturitních testech chybičku. Mělo by jít spíše o hledání smyslu maturity.

Jan Palička: Odmítáš stávkovat s Gretou? Čeká tě šikana!

Z šestnáctileté Grety Thurnbergové je už nějakou dobu globální celebrita. Švédská školačka objíždí kongresy a mluví k vlivným politikům, přitom pokračuje v aktivitě, která ji proslavila – v tzv. studentské stávce za klima. Ke stávkování inspirovala statisíce vrstevníků po celém světě. Ale co s těmi, kteří se přidat nechtějí? V Gretině rodném Švédsku můžou mít problém.

Bořivoj Brdička: Je umělá inteligence rizikem pro demokracii?

Článek seznamuje s názory Amy Webb, profesorky New York University a zakladatelky Future Today Institute. Je další z řady akademiků, kteří varují před katastrofickým vývojem společnosti vyvolaným technologiemi. K nápravě jsou nutné základní digitální kompetence většiny občanů.

26.5.19

Jiří Karen: Proč chybí učitelé matematiky, ale ne dějepisáři

Nová zpráva ministerstva školství konstatuje nedostatek učitelů v České republice, zejména u určitých předmětů. Problém je však daleko hlubší a týká se především rozporuplného systému kvalifikace zdejších pedagogů.

Helena Vlachová: Zoufalý stav školství

Agresivita žáků, agresivita rodičů, organizovaná lenost, nesmyslné projekty, skleníkové prostředí, inkluze. Tak by se dal charakterizovat stav vzdělávání u nás.

Dagmar Helšusová: Vraťme děti od počítačů zase zpátky k pohádkám

Knížky, kam se podíváš. A k tomu autogramiády, soutěže nebo výtvarné dílny. To vše přinese červnový Festival dětského čtenářství v Liberci s podtitulem Pohádka – vrátka do světa fantazie. „Základem dobré knížky je dobrý příběh. A v pohádkách je navíc jasně definováno dobro a zlo, což je v dnešním světě, kde děti napadají dětské bandy, zásadní,“ říká Dagmar Helšusová, jež stála u zrodu akce. Na festivalu se můžete setkat nejen s knihami, ale i jejich autory – Petrem Stančíkem, ilustrátorkou Galinou Miklínovou či básníky Jiřím Dědečkem a Jiřím Žáčkem.

Štefan Švec: Trampoty pana Facebooka

Facebook mě tuhle na tři dny zablokoval za obrázek, který si dělal srandu z nacismu. Byl na něm totiž Hitler. Jistě to není zpráva hodná novin, jen střípek do širšího obrazu zoufalství, s nímž se potýká největší sociální síť světa.

Vladimír Dlouhý: Na nové absolventy technických oborů nelze čekat se založenýma rukama. V sázce je budoucnost našich dětí i celé ekonomiky

Pokud v České republice nezměníme postoj k odbornému vzdělávání, čekají naši ekonomiku těžké časy. České učňovské školství je časovanou bombou, kterou dosud politici přehlíželi. Upozornil na to prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý při zahájení konference k odbornému vzdělávání, která se ve dnech 20. až 21. května uskutečnila v Praze a Mladé Boleslavi ve spolupráci Hospodářské komory a Evropské učňovské řemeslné aliance.

25.5.19

Za vymýceni přežitků buržoasniho reformismu v naší škole a pedagogice

Aby naše škola a pedagogika mohly účinně pomáhat cílevědomou výchovou dorůstajících pokolení k urychlené výstavbě socialismu v naší vlasti a k boji za mír, musí se oprostit ode všech zbytků buržoasních ideologií, které se jako dědictví předmnichovské re­publiky dosud leckde udržují v praxi našich škol i ve vědomí některých pe­dagogů a projevují se škodlivě jako rozkladný činitel, brzdící úspěšné usku­tečňování cílů socialistické výchovy. Takovým dědictvím je i t. zv. pedago­gický reformismus, který se za před­mnichovské republiky uplatňoval prak­ticky na pokusných školách pražských i mimopražských, který byl propago­ván v tisku a přednáškách a který pro­střednictvím osnov, učebnic atd. ovliv­ňoval tpedagogickou theorii i školskou praxi. Propagátoři reformistického hnutí se v theorii opírali o výsledky bur­žoasní psychologie a sociologie a hlá­sali a uskutečňovali zásadu individualisovaného učení, zásadu samočinnosti a samoučení, šířili globální metodu učení, psychologisovali nejen vyučo­vací metody, ale i obsah vyučování, v otázkách organisace se dožadovali iednotné diferencované školy, atd.

Online svět patří (k) mladé generaci! Úspěch v kolektivu souvisí s aktivitou na sociálních sítích

Mladí lidé, kteří tráví čas online, pociťují zvýšenou podporu od vrstevníků, žijí aktivně a nedostávají se často do konfliktů. Nad svými virtuálními aktivitami však nesmí ztratit kontrolu. Mezi problematické uživatele sociálních sítí patří bezmála desetina české mládeže. To jsou jen některá ze zjištění olomouckých vědců, kteří se dlouhodobě zabývají životním stylem českých školáků.

David Halatka: Tablet maminku nenahradí, děti pak nedají dohromady větu, říká logopedka

S „epidemií“ řečových poruch paradoxně souvisí i vysoká kvalita českého porodnictví. „U předčasně narozených dětí riziko komplikací včetně vývoje řeči značně roste,“ uvádí logopedka Gabriela Kubíková z brněnské kliniky Logo v rozhovoru pro deník Metro.

Zdeněk Sotolář: Na maturanty jeden metr nestačí

Výsledky maturitních testů ukazují gymnazisty se štítem a absolventy maturitních nástaveb na štítech. Jak bychom tyto výsledky měli číst? Jako impuls ke změně.

24.5.19

CERMAT: Zveřejnění analýzy Maturitní zkouška 2013 - 2019 - jarní zkušební období - signální výsledky didaktických testů

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání publikovalo údaje o výsledcích didaktických testů společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období v letech 2013 - 2019. Ve zveřejněné analýze naleznete údaje týkající se prvomaturantů, kteří konali didaktické testy v jarním zkušebním období 2019: počty přihlášených k jednotlivým didaktickým testům; čistá neúspěšnost, % skór a četnosti % skóru a údaje ve členění podle typu školy, oboru a genderu.

Petr Málek: Učitel dostal facku od školačky, protože jí kvůli přešlapu neuznal skok do dálky

Facce, kterou minulý pátek uštědřila svému učiteli jedna z jeho žákyň ze šesté třídy v Základní škole Za Chlumem v Bílině na Teplicku, předcházela banální věc. Učitel jí při hodině tělocviku neuznal dlouhý skok do dálky, protože přešlápla. Školačka poté nezvládla své emoce a mezi spolužáky se vytahovala, že se mu za to pomstí.

Změřte mediální gramotnost svých žáků pomocí MQtesteru!

Webová aplikace MQtester si klade za cíl hravou formou vzdělávat v oblasti médií. Je určena široké veřejnosti i žákům - zejména na druhém stupni ZŠ a SŠ. Využijte ji jako podklad do výuky mediální výchovy, nebo vyzvěte žáky, ať si ji projdou samostatně. Ale některé testové otázky berte opravdu s rezervou...

EDUin: Spor o zadání maturitní úlohy lze vyřešit zveřejněním dat

Dohadování, zda zadání úlohy č. 11 v maturitním testu z matematiky poškodilo, či nepoškodilo žáky, může ministerstvo školství ukončit snadno a rychle

David Klimeš: Povinná školní docházka by měla být delší

Ekonom z akademického think-tanku IDEA při CERGE-EI Filip Pertold má na předčasné odchody mladých lidí ze vzdělávacího systému originální recept − prodloužit školní docházku.

Radek Sárközi: Čas amatérů za katedrou

Ve školách chybí dva tisíce pedagogů a desetinu výuky zajišťují učitelé nekvalifikovaní nebo kantoři na přesčasech. A bude hůř. Ministr už představil plán, co s tím: ještě více učitelů bez pedagogického vzdělání do škol.

Zuzana Růžičková: Kantorský exodus bude mít pokračování. Kdo zbyde nakonec za katedrou ?

Kantoři prchají ze škol. Od ledna 2017 ukončilo pracovní poměr sedm tisíc z nich. Další odchod avizuje v příštím školním roce stejný počet učitelů (přesněji vyučující pro 8600 úvazků). Říká to čerstvý průzkum MŠMT. Je to průšvih.

Karina Hoření, Vojtěch Ripka: Dějepis na školách

Jak vypadá současné dějepisné vzdělávání? Otázka, která zajímá veřejnost, se stala i otázkou odborného výzkumu. Jaká jsou jejich úskalí a omezení, vysvětlují pracovníci Oddělení vzdělávání Ústavu pro studium totalitních režimů.

Tento článek publikujeme na základě diskuse na Kulatém stole SKAV a EDUin na téma "Nakolik škola pomáhá porozumět historii?", který se konal ve čtvrtek 23. května 2019.

Ústav pro studium totalitních režimů: Zprávu školní inspekce přijímáme s pochybami

Na základě diskuse na Kulatém stole SKAV a EDUin na téma "Nakolik škola pomáhá porozumět historii?", který se konal ve čtvrtek 23. května 2019, zveřejňujeme stanovisko Ústavu pro studium totalitních režimů k tematické zprávě České školní inspekce Výuka soudobých dějin na 2. stupni základních škol a na středních školách.

23.5.19

Luděk Šnirch: Deset otázek inspirovaných zadáním a Cermatem uvedeným řešením úlohy 11 maturitního testu z matematiky

Publikujeme další polemický text Luďka Šnircha, středoškolského učitele matematiky, kterým reaguje na odpověď Eduarda Fuchse, člena Nezávislé odborné komise Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, na otevřený dopis Oldřicha Botlíka.

Oldřich Botlík: V maturitních testech Cermatu může přemýšlení škodit

Jednou ze základních dovedností matematiků i fyziků je návyk vycházet jen z těch předpokladů, které opravdu platí. Rozvíjení, nebo naopak potlačování tohoto návyku ovšem začíná už na prvním stupni.

EDULAB: Výzkum potvrdil, že 61 procent předškolních pedagogů je ohroženo syndromem vyhoření

Celkem 867 učitelek a učitelů mateřských škol se zapojilo do rozsáhlého výzkumu, jehož cílem bylo zjistit, jaké je riziko vzniku syndromu vyhoření u předškolních pedagogů. Stres a další zátěž, která v delším horizontu přispívá k pocitu vyhoření se nevyhýbá ani mateřským školám a vyučující by proto měli mít o tomto riziku povědomí a především by měli být vybaveni dovednostmi, které jim umožní náročné situace zvládat.

Seminář MŠMT s expertem OECD Andreasem Schleicherem

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy uspořádalo ve čtvrtek 16. května 2019 seminář na téma Učitelská profese v dnešním světě, kde vystoupil jeden z předních expertů OECD, ředitel Direktorátu pro vzdělávání a dovednosti, pan Andreas Schleicher.

Odpověď Eduarda Fuchse na otevřený dopis Oldřicha Botlíka

Publikujeme reakci Eduarda Fuchse, člena Nezávislé odborné komise Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, na otevřený dopis Oldřicha Botlíka z iniciativy Maturitní data – otevřeno. V polemice jde o úlohu 11 z didaktického maturitního testu z matematiky.

22.5.19

Události, komentáře: Kdo bude učit?

Hosty pořadu ČT24 Události, komentáře byli ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga z hnutí ANO a místopředseda školského výboru Sněmovny Lukáš Bartoň z České pirátské strany.


Petr Šabata: Vláda učitelům přidá, ale zase málo. Sliby neplní

Může s českým školstvím pohnout projekt EDUzměna, který jeho autoři právě představili, mají na něj stovky milionů korun a dobré odborné zázemí? Nebo má spíš naději ministerská Strategie 2030+, která by měl být hotová za rok? Anebo všechno vyřeší vyšší platy pro učitele, kterým splnění vládního slibu aktuálně potvrdila ministryně financí Alena Schillerová?


Lukáš Masopust: Česko – země pseudovzdělání III

Proč se u nás studuje?

Pro tituly? Nízké daně?

U nás se studuje proto, aby se nepracovalo, nikoliv aby se na své povolání připravili. Ano, trochu přeháním, ale nemáte ten pocit?

Jiří Hroník: Facka učiteli: Ředitel školy nemlčí. „Zeman za to nemůže.“ O školách se lže a tutlá, je to takhle

Českou školní inspekci více zajímá klima ve třídě než výsledky. A pokud má škola více žáků se sníženou známkou z chování, tak se z toho musí zodpovídat. Proto se školy snaží i závažnější prohřešky žáků tutlat a přehlížet, dokud nenastane nějaký exces, jakým byla tragédie na Třebešíně. I o tom v souvislosti s fackou žákyně šesté třídy učiteli v Bílině hovoří Miroslav Šoukal, který děti vnímá nejen pohledem dlouholetého ředitele základní školy, ale i optikou lektora jejich volnočasových aktivit. Zcela mimo realitu je podle něj aktivista a kandidát TOP 09 na senátora Martin Uhlíř, který viníka incidentu našel v prezidentu Miloši Zemanovi.

Martin Malý: Porty, bajty, osmibity - počítače na koleni"

Po knize Hradla, volty, jednočipy přichází autor s volným pokračováním, v němž se od základů číslicové techniky přesuneme ke konstrukci složitějších obvodů - totiž vlastních počítačů. Na příkladu tří podrobně popsaných konstrukcí se čtenář naučí základní principy fungování osmibitových počítačů a vyzkouší si i jejich praktický návrh a zapojování.

Otevřený dopis Oldřicha Botlíka Eduardu Fuchsovi a Josefu Kubátovi

Publikujeme otevřený dopis Oldřicha Botlíka z iniciativy Maturitní data – odtajněno, který vyzývá Eduarda Fuchse a Josefa Kubáta, aby vzali zpět svá vyjádření v diskusi o nejednoznačném zadání úlohy 11 v maturitním testu z matematiky. Podle Oldřicha Botlíka je třeba, aby se daná chyba prošetřila a zabránilo se tak komplikacím, které mohly některým maturantům, kteří úloze porozuměli jinak, než jak předpokládal CERMAT, nastat.

21.5.19

MŠMT: Hlavní výstupy z Mimořádného šetření ke stavu zajištění výuky učiteli v MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ

Tento materiál je zpracován za účelem seznámení se se základními výstupy vycházejícími z Mimořádného šetření ke stavu zajištění výuky učiteli v MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ, které charakterizují učitele regionálního školství a další problematiku v této oblasti. Nejedná se tedy o kompletní prezentaci všech sdružených údajů a souvislostí, které budou součástí následných analýz.

MŠMT: Ministerstvo zjišťovalo stav učitelů v regionálním školství

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy realizovalo na začátku roku 2019 mimořádné šetření ke stavu učitelského sboru v regionálním školství, konkrétně ve všech mateřských, základních, středních a vyšších odborných školách. Základním smyslem celého šetření bylo získat údaje nezbytné pro vzdělávací politiku, s ohledem na tato reálná data nastavit vhodná opatření a ve výsledku pak efektivně řídit vzdělávací soustavu a systém v této oblasti.


Jednota školských informatiků: Hodnocení plnění Strategie digitálního vzdělávání k 17. 5. 2019

Přibližně po roce se vracíme k hodnocení realizace Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020 (SDV). V mezičase došlo k dosud patrně nejzásadnějšímu pokroku, aspoň co se týče reálných výsledků. Uvedený pokrok nicméně neodpovídá stanoveným cílům, Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020 se nadále potýká se stejnými problémy, jako celých předchozích pět let.

Ze sociálních sítí: Levní učitelé vyjdou draho

Daniel Münich informuje na sociální síti Facebook o svém článku v dnešních Lidových novinách, kde se po čase opět rozepsal o platech učitelů. Řada věcí se do článku nevešla, jako třeba tento graf. Červený ocásek v grafu je hypotetický, pokud lednové navýšení v peněženkách učitelů plně naplní vládní sliby. V článku dále konfrontuje původní předvolební sliby, objasňuje zmatek ve statistikách a objasňuje také, proč na solidních platech učitelů a jejich věrohodném výhledu tak moc záleží.


Ranní interview: Učitelé jsou unavení, nemají zastání, říká místopředsedkyně školských odborů

Kolik v Česku chybí učitelů? Podle posledních odhadů je to kolem 10 procent pedagogů. „Navíc podíváme-li se na věkovou strukturu učitelů, může problém ještě gradovat,“ upozorňuje místopředsedkyně školských odborů Markéta Seidlová. Poslechněte si celý rozhovor Jiřího Chuma s místopředsedkyně školských odborů o tom, co za problémem stojí.


CERMAT: Výsledky didaktických testů povinných zkoušek společné části maturitní zkoušky – řádný jarní termín 2019

Didaktické testy společné části maturitní zkoušky 2019 ze všech předmětů proběhly v jarním zkušebním období ve dnech 2. a 3. května, výběrovou zkoušku Matematika+ konali žáci 6. května.

Interview Plus: Mojí úlohou je vyjednávat, ne vyhrožovat a stávkovat, říká šéf školských odborů

Minimálně 45 tisíc korun měsíčně by měli brát pedagogové v roce 2021. V pátek to slíbila ministryně financí za hnutí ANO Alena Schillerová, která tomu také přizpůsobí tvorbu státních rozpočtů v příštích letech. „Je to na základě vládního prohlášení a osobně věřím tomu, že to vláda naplní,“ říká předseda Českomoravského odborového svazu pracovníků ve školství František Dobšík.


Radek Sárközi: Platy učitelů vzrostly za pět let jen o 4 procentní body oproti růstu průměrné mzdy v ČR

Ve zprávě České tiskové kanceláře Schillerová chce další rozpočty přizpůsobit zvýšení platů učitelů se objevila informace, že platy učitelů za posledních pět let vzrostly o 31 %. Nárůst mezi roky 2013 a 2018 opravdu činí 31 %, ale Česká tisková kancelář už neuvádí, že průměrné mzdy v České republice ve stejném období vzrostly o 27 %. Učitelé si tak polepšili o pouhé 4 procentní body. Navíc tento nárůst nastal až přímo v roce 2018...

23. 5.: Webinář Čtení, to je zábava

Na dubnový webinář k matematické gramotnosti navazuje webinář s tématem čtenářské gramotnosti. Jovanka Rybová a Tomáš Koten si pro nás připravili množství praktických námětů a příkladů z praxe. Setkání se uskuteční ve čtvrtek 23. května 2019 od 20 hodin na Metodickém portálu RVP.CZ.

Tomáš Feřtek: Jak sklízet data a oklamat přijímačky

Strategická hra distribuující žáky mezi jednotlivými typy středních škol probíhá právě teď. Zavolal mi otec čtyř dcer. Dvě z nich už jsou na gymnáziu, jedna na čtyřletém, druhá na osmiletém, třetí tam směřuje. Tatínek je matematik analytik, takže se jeho profese logicky promítá i do způsobu, jakým se rozhodl dostat své děti na střední školu.

Veronika Bačová: Finské školství jako cesta k zaručenému úspěchu?

Kvalitní a efektivní vzdělávací systém je předpokladem úspěchu rozvinutých zemí a odborníci v těchto zemích hledají nové cesty ke zkvalitňování svých vzdělávacích systémů. Jednou z cest je komparace vlastního vzdělávacího systému s těmi nejúspěšnějšími, ke kterým patří podle testování PISA zcela oprávněně i finské školství. Co však skutečně stojí za kvalitou finského školství a jaké jsou současné tendence ve finském vzdělávání? Tento příspěvek obsahuje základní odpovědi na tuto otázku a popisuje finské školství na základě analýzy nejnovějších finských vzdělávacích dokumentů a zkušeností s finským školstvím získaných během studijního pobytu. Obsáhlost tématu nedovoluje zabývat se podrobně primárním finským školstvím v celé jeho šíři, a proto jsou v příspěvku popsány nejaktuálnější témata, kterými jsou nejnovější vzdělávací dokumenty, podpora žáků ve vzdělávání a vzdělávání pedagogů.

20.5.19

Jak experti k fake news přišli aneb Nevěřte ani agenturním zprávám

Na Svátek práce Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo Statistickou ročenku školství – Výkonové ukazatele do roku 2018/19, jejíž tabulky za regionální školství jsou k dispozici v podobě generovaných HTML tabulek i ke stažení. O týden později proběhla informace o publikaci i v RSS ministerského webu a 10. května 2019 vydala Česká tisková kancelář agenturní zprávu s titulkem "MŠMT: Základní vzdělání nezíská ročně kolem šesti procent dětí". Tu vzápětí převzala další média, včetně Aktuálně.cz. V agenturní zprávě ale došlo k záměně ukončení povinné školní docházky a ukončení základního vzdělávání.

22. 5.: Webinář Spomocník a Virtuální digitální centrum Elixíru

Elixír do škol je organizace podporující odborný růst učitelů prostřednictvím kolegiálního sdílení. V loňském roce byla činnost Elixíru rozšířena o podporu rozvoje digitálních technologií. Toho si nemohl nevšimnout Spomocník alias Bořivoj Brdička. Setkání se uskuteční ve středu 22. května 2019 od 20 hodin na YouTube kanálu Metodického portálu RVP.CZ.


Karel Dvořák: Nebude na škodu, když děti poznají řemeslo už ve školce

Ukázat dětem cestu k řemeslu se snaží už i některé mateřské školy. Se skutečným nářadím se učí pracovat třeba ve školce Srdíčko v Opavě. Je toto cesta, jak zlepšit úroveň učňovského školství v Česku? Nepochybuje o tom například předseda Sdružení učňovských zařízení Karel Dvořák.


Helena Lacinová: Žačka z Bíliny vlepila učiteli facku: „Dej mu ji,“ povzbuzovali spolužáci

Facku učiteli za povzbuzování ostatních školáků dala v pátek na chodbě Základní školy Za Chlumem v Bílině žačka 6. třídy. „Dej mu ji,“ křičeli na nevychovanou holku ostatní spolužáci. Škola toto nehorázné jednání potvrdila na stránkách školy! A hodlá ho rázně řešit.

Případ pro ombudsmanku: Problémy ve škole

V neděli 12. května vysílala Česká televize na programu ČT2 další díl pořadu Případ pro ombudsmanku, tentokrát zaměřený na problémy ve škole či se školou. Na Vyšší odborné škole v Olomouci došlo ke kyberšikaně, když jeden ze studentů na sociální síti vyhrožoval spolužačkám. Ředitel školy ho vyloučil ze studia, ale student se obrátil na Českou školní inspekci, která spolu s ministerstvem přiměla školu zmírnit studentovi trest. Důvodem k mírnějšímu postihu měl být fakt, že se šikana neodehrávala při výuce, ani v prostoru školy. Ředitel školy s tím nesouhlasil a obrátil se na ombudsmanku. I když student ze školy nakonec sám odešel, ředitel chtěl vědět, jak se šikana posuzuje a jaké má, jako ředitel školy, možnosti šikanu řešit.


Veronika Rodová, Hana Horká, Kateřina Lojdová: Rozhovor s Vladimírou Spilkovou o školské reformě a podobách současné školy

Přinášíme rozhovor s profesorkou Spilkovou o současné škole, o jejích problémech a nadějích z časopisu Komenský 1/2018. Vladimíru Spilkovou jsme oslovili jako významnou osobnost, která svou odbornou prací podstatně přispěla k ideovému formování českého školství po roce 1989. Ukázalo se, že otázky, které jsme paní profesorce položili, pro ni byly natolik inspirativní, že se rozhovor nečekaně rozrostl.

Oldřich Botlík: Každý z obou správných výsledků úlohy 11 mohli maturanti napsat bez porozumění

Sám jsem v projektu Kalibro dlouhých 25 let ukazoval učitelům matematiky cesty, které dovedly jejich žáky k chybným výsledkům. Vím tedy, čeho všeho jsou žáci schopni, když se dostanou do úzkých: například vezmou nějaká dvě čísla vyskytující se v zadání, a aniž by čemukoli rozuměli, odečtou menší od většího a výsledek zapíšou do záznamového archu.

Bořivoj Brdička: Typy učitelů z pohledu vzdělávacích technologií

Zpráva doktoranda Kennetha Gravese z newyorské Columbia University, která přináší zajímavá zjištění o tom, jaký mají učitelé přístup k technologiím, a vysvětluje, proč se s jejich rostoucím využíváním výsledky žáků zhoršují.

Martin Kočárek: Šesťačka na Mostecku zfackovala učitele! Nelíbila se jí poznámka

Další případ napadení pedagoga. Žákyně šesté třídy základní školy v Bílině na Mostecku měla před ostatními dětmi dát facku svému učiteli. Zřejmě to navíc ještě dopředu naplánovala a konzultovala se spolužáky. Případ bude řešit jak vedení města, tak i sociálka. Učitel zvažuje, že na školačku podá trestní oznámení.

Radka Hrdinová: Stát nepodporuje mimořádně nadané děti. Inkluze je shazuje do průměru

Nadané děti, které se dostanou k psycholožce Šárce Portešové, obvykle ještě na prvním stupni vystřídají tři nebo čtyři školy. To protože jejich rodiče řeší stejný problém, na jaký narážejí i otcové a matky dětí handicapovaných. Ne v každé škole se dokážou o jejich malého génia postarat.

Kateřina Perknerová: Ve školách chybějí učitelé, hlavně ti do třiceti let

Průměrný věk učitelů regionálního školství je 47 let, těch mladších do třiceti let je ale jen 8,5 procenta. Přes dvě třetiny škol označily možnost sehnat příslušného pedagoga za významný, nebo dokonce kritický problém. Pro efektivní zajištění veškerých potřeb by bylo zapotřebí pokrýt devět procent výuky novými učiteli. To jsou nejnovější data ministerstva školství, která na semináři k učitelské profesi představil Stanislav Štech, vysokoškolský pedagog a expert OECD.

19.5.19

Michaela Vaňková: Ředitel chce sestěhovat školy. Studenti a učitelé se bouří

Studenti a učitelé sepsali petici proti rozhodnutí ředitele. Tři studijní programy brněnské Vyšší odborné školy sídlí na dvou různých místech. Nyní ředitel školy rozhodl, že programy z budovy na Pionýrské se přesunou na Kotlářskou. Někteří studenti a učitelé se bouří. Budova na Kotlářské podle nich kapacitně ani hygienicky nevyhovuje.