17.12.18

Ze sociálních sítí: No, tak si to vyjasníme... aneb Jak je to doopravdy s kvalifikačními požadavky na učitele

Pavel Šimáček reaguje na komentář Daniela Pražáka na sociální síti Facebook: "To studium vždycky trvalo 250 hodin a protože i tady jsou to vyučovací hodiny, šlo o 188 hodin. To zas taková tragédie není, že. (Osobní zkušenost - u nás z těch 250 bylo ještě 20 praxe, kterou si každý udělal ve své škole, takže 173). Učitelé odborných předmětů pak toto studium mají od roku 2005 v délce 120 hodin, tj. 90 normálních hodin. Náročné, že?"

No, tak si to vyjasníme -

ad 1) má to být posledních 8 let, ale zákon o pedagogických pracovnících je v účinnosti od 1.1.2005 (počítám správně, že skoro 14?),

ad 2) zákon nezavedl nic takového, že učit může jen ten, kdo má vystudované Mgr./Ing (a co třeba MUDr., MgArt... stačilo napsat magistra, resp. vzdělání) a k tomu ped.minimum - na řadě pozic mohou i pak učit lidi bez magisterského stupně vzdělání.

Ad 3) Ten čas nebyl 2 roky, ale 5 let (pro zahájení studia, nikoliv jeho dokončení) počítáno od 1. 1. 2005, později to bylo prodlouženo o dalších 5. (osobní zkušenost - na DPS byla nejlepší oborová didaktika a ta paní z peďáku, co to přednášela, učila. A bylo to super.)

Ad 4) Dejme tomu,

ad 5) To studium vždycky trvalo 250 hodin a protože i tady jsou to vyučovací hodiny, šlo o 188 hodin. To zas taková tragédie není, že. (Osobní zkušenost - u nás z těch 250 bylo ještě 20 praxe, kterou si každý udělal ve své škole, takže 173). Učitelé odborných předmětů pak toto studium mají od roku 2005 v délce 120 hodin, tj. 90 normálních hodin. Náročné, že?


2 komentáře:

Pedagogická komora řekl(a)...

Překvapuje mě, že Daniel Pražák má v textu tolik nepřesností, když je odborným garantem projektu OP VVV SYPO, který realizuje NIDV a tomuto tématu se věnuje...

https://www.nidv.cz/projekty/aktualni-projekty-esif/1533-odborna-rada

Odborná rada projektu SYPO je tvořena nezávislými experty z praxe a plní roli interní oponentní skupiny, mezi jejíž hlavní úkoly patří vyjadřovat se průběžně ke stavu jednotlivých výstupů projektu a posuzovat jejich kvalitu.

Odborná rada má 6 členů. Jejím předsedou je prof. PhDr. Milan Pol, CSc., děkan Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Dalšími členy odborné rady jsou (řazeni abecedně):

• PhDr. David Greger, Ph.D. – vědecký pracovník a pedagog;

• Mgr. Jana Kopecká – pedagožka ze ZŠ Kunratice, držitelka ocenění Global Teacher Prize ČR;

• Bc. Daniel Pražák – student Univerzity Karlovy, propagátor inovací ve vzdělávání, od roku 2017 působí v Akademickém senátu Univerzity Karlovy a iniciativě Otevřeno;

• Mgr. Bc. Jiří Trunda, Ph.D. - pedagog a ředitel;

• Ing. Jiří Zajíček – vědecký pracovník s pedagogickou i ředitelskou praxí.

Jana Maříková řekl(a)...

Šmarjá - Trunda? Nejinkluzivnější ředitel v Praze?

Okomentovat