29.12.18

Petr Tomek: Tahák kritického myšlení a nebezpečná hra intelektuálů

Hrajeme („my“, míněno jako naše civilizace) už dlouho s lidstvem podivnou a velmi nebezpečnou hru. Zredukovali jsme totiž vědu na soubor poznatků, takže se zdá, že inteligentní člověk je ten, který má nejlepší mechanickou paměť a zastává „ty správné postoje“. V duchu této mystifikace je vybudováno naše vzdělání.

Z tři roky starého článku na webu Občanského sdružení Ateistů ČR vybíráme:

Naše školství mívalo rozvoj kritického myšlení mezi svými cíli. Z proklamací do praxe se ale nedostává. Vymizení kritického myšlení ze školní výuky (především základních a středních škol) má za následek odtržení těch vysokoškolských oborů, které kritické myšlení nutně ke své existenci potřebují, od okolního světa. To je první zřetelný problém, protože takové obory ztrácejí podporu. Dalším problémem je, že ani lidé, pro které jsou řešení vytvářena, je nedokáží rozpoznat a přijmout. V důsledku takového nepochopení například mohou považovat genetiku a astrologii za rovnocenné.

A konečně pouhé přejímání názorů není nijak náročné na inteligenci. Není to intelektuální činnost. Mozek téměř nezatěžuje. Kritické myšlení naproti tomu duševním výkonem jednoznačně JE. Navíc opravdu pomáhá hledat řešení, a tedy zvyšuje celkovou schopnost přežití společnosti i inteligenci jednotlivců. Můžeme jej totiž chápat i jako duševní cvičení. Vliv podnětného prostředí není malý. Odhady vlivu prostředí na vývoj inteligence u dětí se pohybují v rozmezí 20 až 40 %. I nejpesimističtější odhady dávají ale alespoň 12 %.(...)

Proto jsem vytvořil Tahák kritického myšlení. Je to sbírka pomůcek pro posuzování tvrzení a smysluplné vedení dialogu či diskuse. Mnohé z toho, co je v něm napsáno, by si zasloužilo podrobnější vysvětlení. Přesto je to dostatečný základ kritického myšlení pro kavárny, restaurace i školní hřiště. Už jen při zvládnutí toho, co je na něm napsáno budete světelné roky daleko před mnoha (ne-li všemi) současnými televizními a parlamentními diskutéry.
Žádné komentáře:

Okomentovat